צריך עיון > סדר שני > קהילה וזהות חרדית > שלש סוכר אחד קפה: אפליית ספרדים בקהילת בני התורה

שלש סוכר אחד קפה: אפליית ספרדים בקהילת בני התורה

בשנים האחרונות מדירים תלמודי תורה ישיבתיים כמעט לחלוטין תלמידים ממוצא מזרחי, גם אם משפחותיהם הן חלק מקהילת האברכים המקומית. אפליה זו שונה מהדרת הספרדים בדור הקודם, שכן היא יוצרת הבחנה מלאכותית בין אנשים דומים המשתייכים לאותה קהילה על בסיס גזעי בלבד. איננו יכולים לעבור על פשע זה לסדר היום.

ד' שבט תשפ"ב

אפליה של תלמידים ספרדיים בקבלה למוסדות לימוד היא תופעה ישנה ומוכרת עד כאב. אולם, אם היו שקיוו כי עם הזמן ועם צמצום ההבדלים בין העדות תלך תופעה זו ותיעלם, המציאות העכשווית טופחת על פניהם בעוצמה. לא רק שהאפליה אינה נחלשת – היא הולכת ומתעצמת.

בשנים האחרונות מדירים מוסדות חינוך ישיבתיים כמעט לחלוטין תלמידים ממוצא מזרחי, וזאת בעיקר בתחילת המסלול החינוכי – בקבלה לחיידרים. חיידרים מובילים בירושלים מקבלים היום לכיתה א' ילד ספרדי בכור אחד בלבד (שעדיין אין לו אחים בחיידר). מוסדות בשכונת נוה יעקב בירושלים ובישוב רכסים הצפוני הגדילו לעשות והפסיקו לקבל כלל תלמידים חדשים מבתים ספרדיים (פרט ל'משפחות אצולה' ספורות שהצליחו לקבל תעודת 'אשכנזי לשם כבוד'). הדבר מותיר בעצם את רוב הילדים למשפחות בני תורה ספרדיים מחוץ לכותלי המוסדות הללו.

הדרת בני תורה ספרדים ממוסדות החינוך הישיבתיים אינה משקפת עוד רתיעה מהזר ומהשונה, אלא ניסיון מכוון לייצר הבחנה פנים קהילתית על בסיס נתונים שרירותיים. מדובר באפליה לכל דבר, היוצרת הבחנה מלאכותית בין אנשים שאין כל אפשרות אמיתית להבחין ביניהם

כאמור, הדרת ספרדים אינה תופעה חדשה, אולם משהו בממדים החדשים של התופעה, ובעיקר בהפנייתה כלפי משפחות המשתייכות בכל בחינה לקהילת בני התורה, נותן לה פנים חדשות ומכוערות במיוחד. ילדים ששני הוריהם למדו במוסדות ישיבתיים, שהאבא אברך הלומד ומתפלל בקהילת בני התורה השכונתית והאמא בוגרת בית יעקב – נדחים מהמוסדות שרוב בני קהילתם לומדים בהם: החיידר השכונתי הקרוב לבית. לא מדובר בהדרה של בן תרבות אחרת המגיע מארץ זרה ומבקש להצטרף לקהילה. מדובר באפליה של אנשים שהם בשר מבשרה של הקהילה, שלמדו באותם מוסדות, נוהגים באותם מנהגים, מנויים על אותו עיתון ומבינים את כל הקודים החברתיים הקטנים. הבסיס היחיד לאפליה של אנשים אלו הוא המוצא של אחד מהוריהם הקדמונים, שכנראה הלך לעולמו זמן רב לפני שהם נולדו.

בחברה הישראלית הכללית, עם היטשטשות ההבדלים בין העדות, הלכה גם האפליה ופחתה. אם בשנים הראשונות של המדינה גרמו הפערים התרבותיים והמנטליים בין הציבורים לאפליה על בסיס עדתי, כיום נעלמו תופעות אלו כמעט לחלוטין, בוודאי בקרב מי שעברו תהליך חִברות משותף. האפליה בחברה הישראלית מתקיימת בעיקר ברמת המתחים הסוציו-אקונומיים בין הפריפריה למרכז, ללא קשר מובהק לרקע העדתי. יוצאי עדות המזרח שהשתלבו במעמד הביניים הישראלי אינם נתקלים בהדרה בשל צבע עורם או מוצא אבות אבותיהם, לא באופן גלוי ולא באופן סמוי. הסופר א"ב יהושע הוא קול חשוב ומכובד בחילוניות הישראלית, וכך גם שורה ארוכה של אישי ציבור ממוצא מזרחי באקדמיה, בפוליטיקה, בתרבות, במשפט, בכלכלה ובכל תחומי החיים. ניתן להתלונן על תהליך ה'השתכנזות' שלהם, ששלל מהם שורשים ומורשת בית אבא. אולם גם אם יש בכך ממש, המציאות מורה שהתמורה של תהליך החִברות היתה השתלבות.

נכון אמנם שאנשים שהתנהלותם משקפת עממיות ו'מזרחיות' עדיין חווים אפליה וניכור, ואפילו נתקלים בגילויי סלידה מצד החברה הישראלית האשכנזית האליטיסטית. אכן, החברה הישראלית עדיין אינה בשלה להכיל שונות תרבותית מתוך כבוד אמיתי, ויש לפניה עוד כברת דרך בעניין. אולם אין זו הדרה מכוונת. הטבע האנושי מתקשה לקבל את השונה והזר. חובה כמובן להילחם בתכונה רעה זו, אך אפשר להבין את מקורה.

האפליה שאני מתארת כאן היא מסוג אחר לחלוטין. היא אינה שייכת לנטיה להירתע מהזר ומהשונה. במציאות של היום, אין הבחנה חברתית אמיתית בין בוגרי ישיבות שאבות אבותיהם עלו מארצות המערב ובין בוגרי ישיבות שהוריהם שעלו מארצות המזרח. ההפרדה המתחזקת והולכת בציבור הישיבתי מטופחת באופן מלאכותי. הדרת בני תורה ספרדים ממוסדות החינוך הישיבתיים אינה משקפת עוד רתיעה מהזר ומהשונה, אלא ניסיון מכוון לייצר הבחנה פנים קהילתית על בסיס נתונים שרירותיים. מדובר באפליה לכל דבר, הממציאה באופן מלאכותי הבחנה בין אנשים שאין כל אפשרות אמיתית להבדיל ביניהם.

אני מכירה אישית משפחות חרדיות מצוינות שבהן הסבא, האבא והבן בוגרים של מוסדות לימוד ישיבתיים, והם ספגו לתוכם את ההוויה הליטאית על כל דקויותיה, ואילו הנינים של אותם בוגרים נדחים היום מאותם מוסדות לימוד

אפליה המתוחזקת כשאין כלל שונות, יושבת על התפיסה שההבדל בין אנשים הוא מולד ושרירותי ובלתי ניתן לשינוי. היא רואה אצל האדם המשתייך לעדה אחרת שונות שקופה, המתקיימת אי שם עמוק מאוד – בגזע שלו, בדם שלו, בכל ההוויה שלו. וכך, אל עצם היחס המשפיל למוצא המזרחי מצטרפת גם התגית הגזענית, הרואה במזרחיות תכונת טבע העוברת בתורשה. ואכן, באופן פרדוקסלי, ככל שעוברות השנים ומצטמצמים פערי התרבות בין העולים מהתפוצות השונות, אפליית המזרחיים בקהילה הישיבתית הולכת ומתעצמת, ובאופן מלאכותי לחלוטין. אני מכירה אישית משפחות חרדיות מצוינות שבהן הסבא, האבא והבן בוגרים של מוסדות לימוד ישיבתיים, והם ספגו לתוכם את ההוויה הליטאית על כל דקויותיה, ואילו הנינים של אותם בוגרים נדחים היום ממוסדות לימוד אלו (ולפעמים מאותם מוסדות לימוד שבהם למדו ההורים!).

לא זו בלבד שמגמת האפליה הולכת ומתגברת ומקבלת אופי גזעני, היא גם מאבדת את מעצורי הבושה. בעבר שמענו סיפורים על משפחות ספרדיות שלא הכירו את העולם הישיבתי, ונפגעו עמוקות כאשר דחו את הילד שלהם. מנהלי המוסדות נזקקו לתירוצים של "חוסר התאמה", וההורים הספרדים שלא הכירו את המערכת התקשו להבין את הקוד. היום המצב שונה בעליל. דחיה ממוסדות לימוד (וכאן אין מדובר רק על חיידרים) אינה נזקקת לכל מיני תרוצים נמלצים בנוסח "הסגנון לא כל כך מתאים". מכסות מספריות ושיקולים עדתיים מונחים בצורה רשמית על השולחן. קוראים לילד בשמו: "עברנו את המכסה!" מדברים על המכסה הזו כאילו היתה קו הלכתי נוקשה שהעובר אותו מסתכן בנפשו.

הייתי יכולה לספר סיפור דרמטי על שמעון, אברך משי בן למשפחה ספרדית ישיבתית למהדרין, המברר על החיידר התורני הטוב ביותר במקום מגוריו, ונדהם לשמוע סרוב. אולם הסיפור האמיתי עצוב הרבה יותר. שמעון גדל בחברה הליטאית והוא מכיר היטב את הנורמות שלה. הוא לא יסבור בתמימותו שאנשים המחשיבים עצמם בני תורה לא ידחו אף אדם המבקש להעניק לבנו חינוך לתורה וליראת שמים. שמעון יודע היטב שסיכוייו להכניס את ילדו לחיידר נמוכים ביותר. הוא יודע שכדי לעשות זאת הוא צריך להתחיל להפעיל מסע לחצים ותחנונים, ולהתחרות על משבצת "הספרדי היחיד" עם חבריו, בני אותו סטטוס – בני תורה ספרדים אחרים. הוא יודע ששכניו לכולל ולספסל בבית כנסת, חברי החדר שלו מהישיבה, החברותות שלו, החברים הכי טובים שלו – כולם יכניסו את ילדיהם למוסד הלימודים ללא שום קושי. אבל הוא ספרדי, ועבור ספרדים זה שונה. ככה זה אצלנו.

לא בחור אחד ולא שניים קיבלו תשובה שלילית מישיבה שנרשמו אליה בטיעון גלוי וחסר בושה: "הבחור האשכנזי שנרשם אתך לישיבה נפל במבחן." כמה עצוב. כמה מביש. אין לשער את הנזק הרגשי והתדמיתי שנגרם מכך לנפשם הרכה של צעירים אלו. ומישהו יכול לשער את עומק הנזק הדתי-הרוחני של חוויה זו?

מי שמשתייך לציבור בני התורה הספרדים מכיר את המונח הסרקסטי "שלוש סוכר ואחד קפה". כל מנהל ישיבה מחליט באיזה מינון של סוכר הוא אוהב את הקפה שלו. המינון הזה נעשה לעיקרון מקודש. הוא המנחה את קבלת התלמידים הספרדיים. כבר אין מדובר בתמונה שהכרנו לפני שני דורות: אב שעלה מעירק, המנסה להכניס את בנו לישיבת פוניבז', על אף פערים תרבותיים של ממש בינו לבין רוב תלמידי הישיבה, דור שני ליוצאי אירופה. אז היה מקום לדון בתקפות של פערים תרבותיים ו'הבדלי מנטליות'. כיום כל זה אינו רלוונטי. יש 'מכסה' נוקשה, שלה קריטריון אחד ויחיד: המוצא של אבות אבותיו של הילד, ולא משנה כמה דורות אחורה. על מכסה זו משוחחים בטון רשמי מנהלים והורים, רשמים, מושכים בחוטים ומלחכי פנכה. הנער הספרדי מתבקש בלי למצמץ להביא אתו עוד שלושה אשכנזים, בלי זה לא יוכל להתקבל לישיבה. לעתים קרובות נאלצים נערים המעוניינים להיכנס לישיבה זו או אחרת להעתיר בתחנונים לפני הוד מעלת חבריהם האשכנזים שיואילו להירשם אתם לישיבה, כדי ליצור את ה'תמהיל' הנדרש לצלוח את מחסום הסוכר-קפה.

לא בחור אחד ולא שניים קיבלו תשובה שלילית מישיבה שנרשמו אליה בטיעון גלוי וחסר בושה: "הבחור האשכנזי שנרשם אתך לישיבה נפל במבחן." כמה עצוב. כמה מביש. אין לשער את הנזק הרגשי והתדמיתי שנגרם מכך לנפשם הרכה של צעירים אלו. ומישהו יכול לשער את עומק הנזק הדתי-הרוחני של חוויה זו?

 

בין שימור עדתי להבדלה גזענית

על אף שאין אדם בר דעת שיגן על האפליה ששררה כאן בארץ לפני שני דורות, עדיין היה מקום לטעון בשבח ההפרדה העדתית בין קהילות ישראל, כל עוד היא באה ממקום של כבוד, ומרצון לשמור על המסורת הייחודית של כל אחת מהן. חלוקה שבטית שאינה מטשטשת ייחודיות עשויה להיות בריאה בהקשרים מסוימים. זאת בניגוד למדיניות כור ההיתוך של מדינת ישראל, שביקשה לערבב את כל העדות לעיסה (אשכנזית) אחידה.

דוגמא להפרדה עדתית כזו, המתקיימת ברוב מופעיה בצורה מכובדת והרמונית, היא הקהילה היהודית הדתית של ניו-יורק. ההפרדה בין הקהילות השונות שבה, כמו העדה החלבית והעדה הליטאית, מתקבלת כקיום חברתי של קהילה אחת לצד חברתה, תוך שמירת ייחודה של כל אחת מהן. זאת מבלי שקבוצה אחת תרגיש בהתנשאות של הקבוצה האחרת עליה, או תודר ממוסדות החינוך שלה.

טענה זו יכולה היתה להצדיק לכאורה גם את שימור ההבדלים בין ספרדים לאשכנזים בקהילה החרדית בישראל, ואולי אף להקל ממשקלן של תופעות הלוואי שלו – ההדרה והאפליה. (לטיעונים מסוג זה ראה מאמרו של אליהו לוי, האם ניתן למנוע את העוינות העדתית.)

אולם המצב בארץ שונה מאוד. נצביע על שני הבדלים עיקריים. ראשית, הטייטל "ספרדים" אינו מתאר קבוצה חברתית ועדתית מובחנת, אלא את כל מי שאינו אשכנזי, כלומר את ה"אחר", השונה. כל מי שמוצאו אינו אירופאי הוכנס תחת כותרת זו. בקבוצה זו מתמקמים אנשים שמוצאם מיבשות שונות ומקצוות גאוגרפיים נידחים. מהו המכנה המשותף בין יהודי צפון אפריקה, תימן, בוכרה, גרוזיה, מצרים, פרס, עירק, סוריה, לבנון, בולגריה, איטליה ויון?… הוא נוצר על דרך השלילה. אין באמת מסורת משותפת או סולידריות חברתית מיוחדת בין יהודי בוכרי לתימני, שחשוב לשמר בהגדרה חברתית אחת.[1]

לפני שנים, כאשר קיבל הרב כהנמן לישיבת פוניבז' צעירים שעלו מארצות האסלאם, הדבר נחשב צעד נועז, צעד של קבלת האחר למרות הדעות הקדומות המושרשות בחברה. כיצד אפוא הגענו עד הלום, לאפליה אלימה, שקופה ומכוערת כל כך, שאין לה כל בדל של הצדקה? מה מביא אנשים להתנהגות זו?

שנית, גם אם בעבר היה מקום לעודד קיום קהילתי עדתי נפרד (אני אישית חושבת שהוא מיותר, וששימור מסורות עדתיות במסגרת המשפחה המצומצמת מספק), ההזדמנות לכך כבר חלפה. במצב שנוצר בארץ, הסולידריות והמסורת הקהילתית שהבחינה בין עדות אבדה לבלי שוב. הדבר נכון לגבי יוצאי אירופה ושאר ארצות כאחד. ההבדלים המקוריים בין רומנים ויקה'ס, הונגרים ופולנים, ליטאים וגליציאנים, ובין מרוקאים ועירקים, טוניסאים וחלבים, תימנים ובוכרים היטשטשו זה מכבר. ההבדלה קיימת אולי ברמה המשפחתית, ולפעמים גם ברמת בית הכנסת (נדיר יותר בדור הצעיר), אך לא ברמה הקהילתית. מעטים הילדים בני החמש בארץ שנולדו לתוך קהילה בעלת מוסדות חינוך המשמרים את מסורת מדינת מוצאה.

כיום, ההבחנה בין הקבוצות השונות בארץ נשענת על הבדלים במוסדות הלימוד ולא על ארצות מוצא של הסבים. ילדים שגדלו במוסדות חינוך בפריפריה יהיו חלק מתרבות מסוימת, בין אם אבות אבותיהם עלו מרוסיה, ובין אם עלו מאתיופיה. כך גם אצל ילדים משכונת סביון: ארץ המוצא של הסבים משפיעה הרבה פחות מהסביבה המידית שבה גדלים הילדים וממוסדות החינוך שבהם הם מתחנכים. דבר זה נכון גם בקהילה החרדית. הקהילה החרדית מחולקת כיום לבוגרי מוסדות לימוד ישיבתיים, כלומר ליטאיים, לבוגרי מוסדות לימוד של ש"ס, ולבוגרי מוסדות לימוד חסידיים. ילד שסבא רבא שלו הוא ירושלמי חסידי הלובש כתונת פסים ושאביו וסבו למדו במוסדות ליטאיים, זהה בכל דבר ועניין כמעט לילד שסבא רבא שלו היה מגולי ישיבת מיר בשאנגחאי. כך גם ילד שסבא רבא שלו נולד בעירק, אך אביו וסבו ואמו וסבתו למדו במוסדות ישיבתיים, כלומר מוסדות בהנהלה אשכנזית-ליטאית.

למרות זאת, אלו האחרונים נדחים היום ממוסדות הלימוד הליטאיים בממדים שאפילו אבות אבותיהם לא חזו. מדובר באנשים שמכל בחינה חברתית אפשרית הם חלק אינטגרלי מהקהילה הישיבתית, הם חלק בלתי נפרד מאותה עיסה חברתית שכבר נוצרה והתהוותה. ולמרות זאת, הם נדחים.

אין צורך לומר שמדובר בפשע – זהו המובן מאליו. ברצוני לנסות להבין – מהם המניעים לפשע זה? הלא לפני כמה דורות, כאשר הרב כהנמן קיבל לישיבת פונוביז' צעירים שעלו מארצות האסלאם, הדבר נחשב צעד נועז, צעד של קבלת האחר למרות הדעות הקדומות המושרשות בחברה. כיצד אפוא הגענו עד הלום, לאפליה אלימה, שקופה ומכוערת כל כך, שאין לה כל בדל של הצדקה? מה מביא אנשים להתנהגות זו? הלא כולנו גדלנו באותם מוסדות חינוך, כולנו חלק מאותה חברה! יש כאן שאלה מוסרית עמוקה הדורשת התייחסות. מה מביא את החברה להתנהג באופן זה? הרי כבר אין מדובר בחשש מפני האחר, אז מה מניע אותנו אפוא להתנהג כך? לשם מה?

ברצוני להעלות להלן השערה לגבי השורש של הפשע החברתי הנורא שאנו עדים לו.

 

הדרה כמכשיר יצירת ערך

החברה האנושית היא מעמדית מטבעה. היררכיות חברתיות ומעמדות שונים התקיימו מאז ומעולם. עם זאת, בכל תקופה ובכל חברה נקבע הריבוד האנושי על פי פרמטרים אחרים. בימי קדם היה המעמד החברתי של האדם ירושה מלידה, הוא נולד לתוכו ומת בו. אם אדם נולד למשפחת אצולה, שפר עליו גורלו. אם הוא נולד למעמד האיכרים, גורלו הוכתב לחיי עוני ומצוקה.

גם בדמוקרטיות המערביות של ימינו יש כמובן היררכיה מעמדית, אך המוביליות (היכולת לנוע ממעמד אחד למשנהו) החברתית גבוהה. אדם יכול לטפס במעלה הסולם בעזרת ההשגים האישיים שלו, המתבססים לכאורה על כישרון ומאמץ, גם ללא זכות מולדת. בהתאמה, המיקום של האדם בסולם המעמדי נקבע על פי פרמטרים מסוג אחר, שאינם קשורים לצבע עורו. מהם פרמטרים אלו? כפי שכולנו יודעים, הם מתייחסים בעיקר לכסף, לביטויי צריכה המסמלים סטטוס חברתי ולמשלח היד, או כפי שהוא מכונה היום: קריירה. כל אלו הם כלים לדירוג חברתי.

הכרה מעמדית דרך השגיים אישיים וקריירה מפוארת אינה כלי אפשרי לדירוג חברתי בחברת האברכים השוויונית. התפקידים היוקרתיים – ר"מ או ראש ישיבה – הם ספורים. מה שנותר לקביעת מעמדו של האדם בחברה האברכית הוא מוסדות החינוך של הילדים

בציבור הישיבתי, הפרמטרים לדירוג חברתי שונים מאוד. פרמטרים של כסף והישגים חומריים, ובעיקר החצנתם באמצעות מוצרי צריכה מנקרי עיניים, אינם מקובלים כל כך. לעתים ההפך הוא הנכון: נסיעה ברכב יוקרה או עריכת שמחות מפוארות מדי עלולות להתקבל בציבור בעקימת שפתיים ובבוז שקט. גם השגיים אישיים וקריירה מצליחה אינם כלי אפשרי לדירוג מעמדי בחברת האברכים. התפקידים היוקרתיים – ר"מ או ראש ישיבה – הם ספורים. מה שנותר לקביעת מעמדו של האדם בחברה האברכית הוא מוסדות החינוך של הילדים.

הפרמטר המשמעותי ביותר להקניית סטטוס חברתי מכובד בחברה הישיבתית הוא משום כך מקומות הלימוד של הילדים. המוסדות שבהם הילד שלך לומד הם נתון הממקם אותך בהיררכיה של החברה הישיבתית. הם מלמדים מהו המעגל החברתי שלך והיכן מדורגת המשפחה שלך בסולם 'המשפחות הטובות'. מוסדות לימוד בציבור החרדי אינם רק מכשיר להקניית ידע לימודי וחינוכי אלא גם כלי למדרג חברתי. הם מייצגים, ולמעשה מייצרים ומשמרים, את ההיררכיה החברתית.

העניין הוא שהציבור הישיבתי בימינו הוא ציבור בעל דפוסי התנהגות שוויוניים למדי. קשה להבחין בין משפחת אברכים אחת לאחרת ובין מי שלמד בישיבה פלונית לבין מי שלמד באלמונית. המעמד של האברך הוא אחיד, ואין דירוג מעמדי ניכר לעין בין אברך הלומד בכולל אברכים נחשק ואקסקלוסיבי לרעהו הלומד בישיבת מיר. כדי לעשות את האברכות למשהו נחשב, מכובד, יוקרתי, היה צורך לייצר היררכיה חברתית בתוך הקהילה האברכית עצמה. נדרש מנגנון סלקטיבי מלאכותי שישמר את היוקרה של מוסדות החינוך לאברכים, באמצעות דחיה מלאכותית של חלק משמעותי מן המנסים להתקבל אליהם.

בסיטואציה הנוכחית, היוקרה של מוסדות הלימוד נמדדת לפי מספר יוצאי עדות המזרח שנדחים מהם. ככל שמוסד מקשיח יותר את עמדותיו בקבלת בני תורה ממוצא מזרחי, כך הוא בונה לעצמו תדמית יוקרתית יותר

הסלקטיביות האתנית בקבלה למוסדות לימוד (ובדומה לכך, דחיית משפחות שאינן אברכיות) ממלאת משבצת זו. באמצעות דחיית בני התורה הספרדים, מטפחים מוסדות הלימוד הישיבתיים את המיתוג שלהם. בסיטואציה הנוכחית, היוקרה של מוסדות הלימוד נמדדת לפי מספר יוצאי עדות המזרח שנדחים מהם. ככל שמוסד מקשיח יותר את עמדותיו בקבלת בני תורה ממוצא מזרחי, כך הוא בונה לעצמו תדמית יוקרתית יותר.

לפי הסבר זה, ההדרה אינה פשע המונח על כתפיהם הצרות של מנהלי המוסדות בלבד. ביסודה היא מגמה הצומחת מלמטה למעלה. הורים בקהילה הישיבתית עושים כל שניתן כדי לשמור על יוקרת המוסד של ילדיהם, והדרך לטפח אותה בין היתר היא עידוד הסלקטיביות האתנית. הציבור מקנה את היוקרה למוסד במידה רבה לפי אחוז הספרדים מבין התלמידים שבו.

ראוי לציין שהרצון לקבל את הסטטוס החברתי הגבוה שמעניק מוסד הלימודים אינו נחלת משפחות אברכים אשכנזיות בלבד. חלק לא מבוטל מהמשפחות המתדפקות כיום על שערי מוסדות הלימוד הישיבתיים הן דוקא האליטה החברתית של הציבור המזרחי התורני. משפחות אלו אינן משתייכות בהכרח לזרם ה'משתכנז', שנטמע בתוך הקהילה הישיבתית, ושמוסדות הלימוד הישיבתיים הם הבית הטבעי שלו. כלומר, גם בקרב האליטה הספרדית, הלימוד במוסדות האשכנזים, שמטבע הדברים ותיקים וממותגים יותר, נחשק בשל היותו סמל סטטוס מובהק.

 

צומת הדרכים של בני התורה הספרדים

הציבור התורני המזרחי ניצב היום בצומת דרכים משמעותי ביותר. המצב הנוכחי, שהסטטוס-קוו העדתי מופר כל הזמן לכיוון של הדרה רבה יותר והפרדה הרמטית יותר, אינו יכול להימשך לנצח. מתחת לפני השטח רוחשת ומבעבעת התמרמרות רבה. הדור הצעיר מתקשה להכיל את מסע ההשפלה האנכרוניסטי, שדור ההורים היטיב לספוג. בבתים רבים מתקוממים נערים צעירים ואומרים: לא עוד. אנחנו נפסיק את שרשרת ההדרה המתמשכת. קצה נפשנו בעסקאות הסוכר-קפה ובשימור מכסות מספריות שרירותיות המתחזקות את מעמדנו כסוג ב' נצחי.

בבתים רבים מתקוממים נערים צעירים ואומרים: לא עוד. אנחנו נפסיק את שרשרת ההדרה המתמשכת. קצה נפשנו בעסקאות הסוכר-קפה ובשימור מכסות מספריות שרירותיות המתחזקות את מעמדנו כסוג ב' נצחי

שתי אופציות פתוחות בפני הציבור המעוניין למגר את התופעה המבישה. הראשונה, ללכת לכיוון של הפרדה מלאה, ולהמשיך את מגמת ההיבדלות שהחלה כבר בהפרדה ובהדרה של התלמידים ממוצא מזרחי ממוסדות ישיבתיים. אולם הפעם היוזמה תהיה של הציבור הספרדי, כדי להשיב לעצמו את כבודו האבוד ולהפסיק את הפגיעה בנפשותיהם הרכות של ילדיו.

דרך זו, אם תינקט, תשמש מחאה על ההשפלה וההדרה; היא תהיה שונה מהמגמה הקיימת של הקמת מוסדות לבני תורה ספרדים, שבלא מעט מהם הצוות אשכנזי ברובו, תופעה מבישה שלה מאפיינים מובהקים של תסמונת סטוקהולם.

אם בוחרים בכיוון של היפרדות, אז היפרדות זו תהיה גט כריתות לקהילה הישיבתית. היא צריכה להתבטא במוסדות נפרדים לבנים ולבנות, מגנים ועד בתי ספר על-יסודיים, מבתי כנסת ועד כוללי אברכים. היפרדות לשתי קהילות – אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה. הדבר יגזור הצטמצמות וסגירה של כיתות בבתי הספר הקיימים ואבדן נרחב של משרות הוראה, וכנראה מחירים חברתיים וכלכליים גורפים נוספים שבתים רבים יתקשו לשאת.

איני שוללת היפרדות כזו מכל וכל, ולכל הפחות כתרופה מקומית למצב הנורא שאנו נמצאים בו. אולם אנו חייבים להיות מודעים לכך שצורת חיים כזו של חלוקה מוחלטת היא פתרון מאולץ, פתרון המנציח את פשע האפליה ואינו מנצח אותו

איני שוללת היפרדות כזו מכל וכל, ולכל הפחות כתרופה מקומית למצב הנורא שאנו נמצאים בו. אולם, פרט לכך שהיא טומנת בחובה ים של בעיות טכניות, אנו חייבים להיות מודעים לכך שצורת חיים כזו של חלוקה מוחלטת היא פתרון מאולץ, פתרון המנציח את פשע האפליה ואינו מנצח אותו. לו היה המאבק למען שוויון השחורים בארה"ב מסתיים בהקמתם של בתי ספר, אוניברסיטאות ומפלגות נפרדות לשחורים וללבנים, האם היה בכך משום נצחון המאבק השחור או הנצחת האפליה לדורות?! איני בטוחה כלל שמגמה כזו על כל המחירים הכרוכים בה תהיה רצויה אפילו בעיני הגדולים מבין דוגלי ההפרדה. אנחנו נהפוך לחברה המחולקת בצורה דיכוטומית לשתי קהילות המנהלות אורח חיים נפרד לחלוטין, והמחנכת את ילדיה לקהילתיות צרה ואגוצנטרית. זאת ועוד, סביר מאוד שמגמת ההדרה תמצא לה 'מודרים' אחרים (דוגמת ציבור העובדים, או חסרי ה'ייחוס'), ותיצור פלגנות מסוג חדש בתוככי קהילות האליטה.

אופציה שניה, קלה הרבה יותר לביצוע, היא להפסיק לשתוק. להפסיק להזיל דמעות מתחת השמיכה. לקום ולדבר, לכתוב, לתת לאור השמש לחטא את הנגע הפושה בנו. להצביע ולזעוק בקול רם: יש פה עוול עצום, הפוגע בנפשם וברוחם של ילדינו! אנו מאבדים את זכות קיומנו כחברה יהודית ומוסרית.

יש בעיסוק בתופעות חברתיות פסולות ובגינוי שלהן כוח מרפא הגורם להיחלשותן ולהוצאתן מחוץ לגדר. נכון שהן עדיין יכולות להשתמר בצללים, בחלקים הבלתי פורמליים של החיים, אך תופעה המתקיימת בהסתר אינה דומה בחומרתה לעוולה חברתית המקבלת לגיטימציה ממוסדת וגלויה. היא אינה זוכה לאישור המוסרי של הציבור, ואנשים המצדדים בה מתביישים להודות בכך ברבים.

***

קשה לתאר במילים עד כמה פוגע פשע הגזענות בקהילה הישיבתית. בעונות הרישום, כמעט אין יום שאיני נתקלת בסיפורים כואבים, של קרובי משפחה, חברות, מכרות ושכנות, שהילד או הילדה שלהם חווים דחיה ממוסד לימודי. כמה צער וכאב הפשע הזה גורם, כמה דמעות של ילדים והורים נשפכות משום כך. ואיזה קטרוג איום זה מעורר בשמים על החברה שלנו! אמנם לא רק משפחות מזרחיות חוות סינון והדרה, אבל שימוש ציני בטענת חוסר התאמה לימודית או רוחנית אינו זועק לשמים כמו דחיה גלויה על רקע מוצא עדתי. כיצד יכולים אנו להישיר מבט לילדינו ולספר להם שאנו חברה מוסרית, המבקשת לעשות את הטוב והישר בעיני ה'?

כמה צער וכאב הפשע הזה גורם, כמה דמעות של ילדים והורים נשפכות משום כך. ואיזה קטרוג איום זה מעורר בשמים על החברה שלנו! […] כיצד יכולים אנו להישיר מבט לילדינו ולספר להם שאנו חברה מוסרית, המבקשת לעשות את הטוב והישר בעיני ה'?

אנו נמצאים בעולם שבו קשה להבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע. החברה הפוסט-מודרנית שרויה בבלבול רב, ואנשים מתקשים להבחין בין טמא לטהור ובין אור לחושך. על רקע זה, הקהילה החרדית אמורה להיות חממה שמורה, המתקיימת בתוך גבולות תורניים ברורים; יש אמת ויש מערכת כללים נהירה להבחנה בין טוב ובין רע. ואכן, אני גאה בחינוך התורני ושמחה שילדי מתחנכים במסגרתו. אולם כשזה מגיע ליחס ליוצאי ארצות המזרח אני נאלמת דום. כשקולגות בעבודה או קרובי משפחה רחוקים מעלים את נושא האפליה אני מתכסה בושה. אבל למה לדבר על קרובי משפחה רחוקים? איני יודעת מה אומר לילדי. כיצד אוכל לשכנע אותם להשתייך לקהילה שמדירה אותם? כיצד אוכל להגן על החינוך שלה, אם הם מרגישים על בשרם את הזיוף ואת העוולות?

אם אנו רוצים להגן על התורה ועל היהדות, ולעזור לילדינו – מכל המגזרים כאחד – ללכת בדרך שאנו מנחילים להם, עלינו לטפח יוקרה שאינה מתבססת על רמיסת האחר, אלא על ערכי האמת והתום שהתורה מייקרת. עלינו לתבוע עמדה בלתי מתפשרת ואי-סובלנות מוחלט כלפי התנהגויות שאינן מתיישבות עם הטוב והישר. עלינו להציג את פניה האמיתיות של היהדות, המצוות אותנו על אהבת הלוי והגר, היתום והאלמנה, ולדרוש תנאי קבלה שהרלוונטיות היחידה שלהם היא נאמנות לה' ולתורתו.

 


[1] יש גישות הרואות בכל הגדרה קבוצתית, גם אתנית, המצאה הנובעת מהבדלי מעמדות כלכליים וממניפולציות של אליטות (גישתו של אריק הובסבאום למשל). אלו אמנם גישות קיצוניות שלא הייתי מאמצת באופן גורף, אך יש בהן כדי להסביר את המתרחש בחברה החרדית ביחס לקבוצה ה"ספרדית", כפי שמכונים יוצאי עדות המזרח.

Photo by NordWood Themes on Unsplash

71 תגובות על “שלש סוכר אחד קפה: אפליית ספרדים בקהילת בני התורה

 • א. נכון מאוד שמדובר במכשיר שליטה וקיודם.
  ב. לו מה שנקרא גדולי הדור היו נלחמים על קריטריוני קבלה שוויוניים ומדידים למוסדות היה צל של תקווה. אבל האליטה אינה מעוניינת בכך, ראה א.

  • כל מה שכתוב בכתבה נכון.
   אבל ואבל גדול היום אין חוסר במוסדות מצויינים ספרדים ואין צורך כלל במוסדות האשכנזיים מי שרוצה וחושב שזה טוב שיערב לו אבל באמת שאין צורך בטובות שלהם.כך שכל הדיון פה מיותר לגמרי והלוואי ןלא יקבלו אליהם אף ספרדי ואז כל הטובים יהיו אצל הספרדים.

  • למדינת ישראל אסור לתקצב ולו בשקל אחד מוסדות שיש בהם ולו חשד קל לאפליות מכוערות ונאציות מהסוג הזה.
   מצחיק שהקללה המקובלת של החרדים הבורים כלפי מי שלא כמוהם היא "נאצים" בעוד שממשיכי דרכם בפועל של הנאצים בימינו הם החרדים, שהרי אין מגזר אחד בעולם שמעז עדיין להפלות לפי צבע עור ומוצא כמו שהחרדים מעיזים, ועל זה אמרו חכמינו "כל הפוסל במומו פוסל".
   בכל מקרה – כהנה ולפיד לטיפולכם הדחוף!!!

  • מנין המספרים ההזויים המופיעים על האפלייה של הספרדים במאמר שפירסמת היום בבסוד שיח?????
   סתם עלילת דם.
   אצלנו בישיבה יש כ25% ספרדים.
   השיעור הקודם שהוצאנו לישיבות הגדולות היה 45% ספרדים וכולם, ללא יוצא מן הכלל, הלכו ללמוד בישיבות גדולות אשכנזיות נחשבות, כשהמציאות היתה שלכל ישיבה שלחנו אשכנזי אחד וספרדי אחד.
   אני מביט כאן מאחורי, מודבק דף הקשר של שמות וכתובות כיתת הלימוד של הבן שלי, בחיידר הנחשב ביותר בעיר מגורי.
   ספרתי כעת מהרשימה. מתוך כתה של 25 ילדים, ישנם 6 ספרדים.

   בחיידרים אחרים בעירנו, חיידרים חזקים מאד של משפחות האברכים הליטאים, המספרים הרבה יותר גבוהים. ודאי 30% מהכתה ספרדים.

   מה רוצים, שכל הכתה יהיו ספרדים בחיידר אשכנזי?
   אם זה יקרה, הספרדים עצמם הרי לא ירצו לבוא….

   בדוק. מהנסיון….

  • לאודי שהגיב כדאי שתבדוק את מה שכתבתה ותחשוב שוב לפני שאתה מוצאי דברים מהבטן כי גם כן בציבור החילוני יש אפליה לצערנו וגם שם זה מגיע בגלל שאבא שלו או סבא שלו היו ממוצא כזה או אחר ועכשו כלפי הכתבה נכון זה באמת המצב אבל הדברים והאנשים השתנו מהעבר ועד היום וזה המצב שניהיה ואין מה לעשות מה גם כמו שכבר כתבו פה היום לספרדים יש חינוך טוב משל עצמם ואינם צריכים את האחים האשכנזים שלהם… ואם רובו הגדול של הספרדים ילך למוסדות שלהם הכל יהיה טוב אפשר לראות זאת בתלמוד תורה הספרדי יקירי ירושלים

  • התופעה מבישה הרבה יותר. א) 'ההבנה' שאת מגלה לאפלייה שהיתה בעבר- היא תחילת הפשע. אין מה להבין-יש כאן כיעור לשמו. ב) הניסיונות הנואשים של בני תורה ספרדים 'להשתכנז' בכל דרך ,החל מלבוש אשכנזי, עבור דרך דיבור בעגה אשכנזית וכלה בניסיונות לשנות את המשפחה (מכיר זאת מקרוב!) בתקוה- לזכות להתקבל להוד מעלתם האשכנזים ,הם נלעגים ומבישים ולא יועילו . ג) מדוע משלימים עם תופעת הפסילה בשידוכים ובהקמת בתים בישראל. זה כן כשר וישר?!
   לצערנו הרב, תופעה זו רק מעמיקה את זילות התורה. זהו קלקול עצום שמונע מכולנו סיעתא דשמיא וממיט על כולנו תקלות רבות.

 • אני כותב כבן לעדות המזרח שלמד (כן כן לאחר הרבה לחצים ופרוטקשן) במוסדות ליטאיים.
  היום, כאב בעצמי, אני באמת לא מבין את פשר ההתעקשות. הרי כולנו יודעים שמנהלי/ראשי ישיבות העומדים באותם מוסדות והנותנים יד לאפליה המכוערת הזאת – הם אלו שיחנכו את הילדים שלנו אם יתקבלו לשם!? לא. לא ולא. אני לא רוצה שאותם אנשים יחנכו את הילדים שלי!!!!
  הקונספציה החרדית הזאת של – חיידר טוב=ישיבה קטנה טובה=ישיבה גדולה טובה=שידוך ממשפחה טובה. זה בלוף אחד גדול.
  הגיע הזמן שבחינת איכותם של מוסדות/משפחות/חדרים/ישיבות תתבצע לפי איכותם האמיתית ולא לפי מה אומרים, לאיזה ישיבה יש 'שם' קרי מי מצליח יותר להשקיע בפרסום ורשמות?! או שלא הגיע הזמן…

  • באיזה חיידר וישיבה קטנה למד חיים וולדר ?

  • למי שגר בבית שמש או בירושלים זה רלוונטי. קם שם איגוד עמלי התורה הספרדים בנשיאות הרב זעפני שליט"א. ולא חסר חיידרים ישיבתיים ברמות כדוגמת נתיב התורה בבית שמש בנשיאת הרב סלים ממאור התורה ובירושלים יש את החיידרים של הרב דוד אברהם.
   לגבי רכסים וכדו’ במקומות קהילתיים וקטנים שיש קהילה אחת ובית יעקב וסמינר אחד זו אכן בעיה.

 • תודה
  פתחת פצע מוגלתי קשה ריפוי
  לצערי כנושא משרה בישיבה ליטאית זה כבר לא סוד שהמצב הולך ומתדרדר על סף פשיטת רגל כשאפליית הספרדים הוא אחד הטריגרים המשמעותיים כמו גם החינוך לתורה ול….דירה, תופעת המאות אלפי ש"ח לרשמים והמיסחור של הרישום ,
  לדאבוני וליגוני העצום המצב בישיבות שלנו הליטאיות הוא בכי רע ואין מנחם .

  מאמר אמיתי אם כי יכל להיות ממוקד יותר בקצירת האומר

 • הכיוון שלך מעולה, אבל הטיעון לא כ״כ משכנע. מפריעה מאוד הנחת היסוד שלך שיש סוגים שונים של הפליה, במיוחד מהדור הישן, שהם רלוונטיים ויכולים להיות מוצדקים. שם צריך להיות השינוי לדעתי.

  • מזעזע ובלתי יאמן!

   איך הגענו למצב כזה?!
   אנחנו, החברה הערכית בעולם (לא?)
   אני מתביישת ונבוכה!

   תודה על המאמר המצוין שגם אם הכאיב לי מאד, העיר את עיניי התמימות משהו. כלומר, כמובן ידעתי שקיימת אפליה מפגרת שכזו, אבל ההיקף פשוט טלטל אותי.

   אשכנזיה עצובה ונבוכה

 • כל מילה בסלע!!!! כתבת כל כך יפה.
  הצבת מראה מדויקת וכואבת להפליא.

 • הלוואי והיה כתב עת עוקצני וחריף בתוך הציבור הד"ל והחרד"ל, שכותבים בו אנשים שהם בשר מבשרו, החפצים ביקרו ועכ"ז מיטיבים לבקר את מומיו ללא משוא פנים כדי לבקש תיקון ולא כדי לפגוע.
  אשריכם שזכיתם

  • נו באמת, בכל עלון ישיבת הסדר וגבוהה, יש ביקורת עצמית משובחת. צר לי, אבל בעיית חוסר ביקורת עצמית היא רק אצל החרדים. מעניין גם שהיא לא נוגעת במילה בנושא השידוכים, כנראה שגבול הביקורת העצמית, לא עובר שם

 • החלק הכי עצוב כאן מעבר לפגיעה היא השאלה מה בדיוק חושבים כל המעורבים באפליה מהראשי ישיבות ועד המכערים איך הקב"ה משתלב בכל זה האם בפניו היו יכולים לתת הצדקה ואפילו קלושה לפניו על זה שבן של מאכער אשכנזי שיצא כמו אבותיו בחשן נכלולי וכיו"ב מידות תרומיות וידיעת התורה עדיף על בחור ספרדי טוב רגיל , הרי ברור לגמרי שכל המעורבים חושבים רק במונחים חברתיים ואין אפילו גרם יראת שמים בשיקולים בקיצור כרגיל החברה שלנו מתאפיינת בפער בלתי נתפס בין הערכים לבין ישומם בשטח או בעברית קלה צביעות מטפטפת

  • זו הסיבה שלשמה קמה תנועת החסידות שבינתיים אגב שכחה בכלל על מה ולמה היא קמה וברובה הפכה להיות יותר בדלנית ומנותקת מהליטאים.
   החרדים הבדלנים לא ממש מתענינים בתיקון העולם ובתיקון עם ישראל, הם עסוקים בעיקר בעצמם ובעולם הבא שלהם, אוסף של פרטים.
   מעבר לבחינת הפרט שבוודאי קיימת בכל יהודי, יש גם בחינה של כלל בעם ישראל, בבחינה זו היהודי נדון כחלק מהכלל בלי שום קשר לשאלה עד כמה הוא אינו דומה או לא לכלל.
   למשל הגמרא בשבת נה. קובעת שהצדיקים ותלמידי החכמים הם הראשונים להיענש על עוונות עם ישראל – "ממקודשי תחלו".
   למה? כי הם לא מיחו, הם לא ניסו לתקן את עם ישראל. יצליחו או לא, זה לא עניינם בכלל.
   המשנה בשבת אומרת "פרתו שלרבי אליעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה" – היא היתה אמנם של שכנתו אבל העוון נזקף לחובתו, למה? כי הוא לא ניסה לתקן.
   שם (שבת נד:) אומרת הגמרא "כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה – נתפס על אנשי ביתו; באנשי עירו – נתפס על אנשי עירו; בכל העולם כולו – נתפס על כל העולם כולו".
   ברור לכל בר דעת שהמחאה האמורה אינה לזרוק אבנים ולצעוק "נאצים" כפי שעושים כמה מחסרי הדעת בצבור החרדי. המחאה הזאת דורשת הרבה מאמץ לימוד מסירות והשקעה ולזה אין לאנשים הללו כח ופנאי. הם מחפשים "פתרונות" אינסטנט.
   ואת מי מאשימים חז"ל במעשה פילגש בגבעה? "אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בני בנימין מפני מה נהרגו? היה להן לסנהדרין גדולה… שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם, ויגביהו [בגדיהם] למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל עיירות ישראל, יום אחד בבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וילמדו את ישראל דרך ארץ, בשנה בשתים בשלש, עד שיתישבו ישראל בארצם… הן לא עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד נכנס לכרמו וליינו, אמר, 'שלום עליך נפשי', כדי שלא להרבות את הטורח. (תנא דבי אליהו).
   מה ההסבר להתבדלות של הצבור החרדי (בעיקר האשכנזי) מעם ישראל? כמו ההסבר להתבדלות של האינטלקטואלים הגויים מהמון העם – גאווה, האללת השכל ובעיקר היעדר תחושה של הנוכחות האלוקית בעולם.
   מי שאחיו נמצא בסכנת חיים, לא אומר "בעיה שלו, שיתמודד". הוא יתלכלך קצת? מה לעשות, זה אח שלו! אדישות וחוסר אכפתיות לגורלו של עם ישראל מגיעה ממקום של רשעות, ניכור ואגואיזם. בתמימותם או בשטחיות דעתם הם תולים את הרשעות הזאת ב"עבודת ה'".
   ההתכתשות הפנימית הזאת של חלקים בעם ישראל היא בעיה בעיקר של הצבור החרדי האשכנזי. למתבונן מהצד נראה לעיתים שגם כאשר אין להם אויב ממשי, יש להם דחף נפשי להמציא מישהו כזה, שיהיה מישהו לשנוא. הבעש"ט אמנם ניסה לשנות משהו בצבור החרדי אשכנזי, לא נראה שהוא הצליח.
   חז"ל מלמדים אותנו שעם ישראל גלה מארצו בגלל שנאת החינם. עיקר הפוגרומים השחיטות ועולה על כולנה השואה, היו בקרב היהדות האשכנזית. עם כל המאמץ, אני מתקשה מאוד שלא לראות את הקשר בין השניים.

 • אני קורא את זה ונגעל. שמעתי תמיד שיש כזו תופעה. חשבתי שמדובר בשוליים או במשהו לא רשמי ולא מוגדר שתלוי באופי של הראש ישיבה.
  גועל נפש!!
  אני גדלתי ולמדתי בישיבות חבד. יש בישיבות מכל העדות והמינים כולל בצוות כמובן. ברור שהרוב אשכנזים כי הם הרוב מבחינה מספרית בחסידות לפחות בשנים שאני למדתי. בשידוכים באמת כמעט ולא מתחתנים אשכנזים עם ספרדים. וגם לא תימנים עם מרוקאים וגרוזינים לדוגמא. זה גם דבר שהיה טוב לעקור אבל לזה יקח עוד זמן.

 • 1. יש לעדות הספרדים תלמודי תורה , מדוע רצים לאשכנזיים ?
  2. גם בתוך תתי"ם אשכנזיים ישנן הדרות – פיין שמעקערים – זכרו מאמר הרב שטיינמן
  3. עדות ספרדיים לא מתבדלים מקרוביהם החילוניים – זכרו ח"כ לשעבר גואטה
  4. אחת מהשיטות השיווקיות בנויות על היבדלות
  5. מנהיגי יהדות המזרח מוליכים מהלך לשמירת הלכות ומנהגי ספרד , וקשה לשלב זו בת"ת אשכנזי
  6. אין להתעלם שחלק מיוצאי המזרח דורשים השקעה חינוכית קשה יותר
  ולכן עקב ריבוי ב"ה של ציבור חרדי , כל אחד מעוניין בעוגן כלכלי ופרנסה ויש מקום לכולם – נא לא להידחף

  • עצוב לי שיש אנשים שחושבים כמוך ושכמותך.
   כתבת בדיוק את כל התירוצים שלכם להפליה. ודווקא אם תפעיל את מוחך הקודח תבין, שגם אם הסיבות נכונות, הצעדים שלכם רק יובילו להחרפת המצב ולהעמקת הפערים.
   הבן, אין כזה דבר שווה אבל נפרד. אם רוצה שוויון, צריך יחד. לומר שגם לספרדים יש תלמודי תורה, זה הרע במיעוטו.

   מסכים איתך רק בדבר אחד, אולי הספרדים צריכים לחשוב פעמיים כשהם מתקרבים למקומות שיש בהם כ״כ הרבה שנאת ישראל, כמו שאתה כותב ״עדות ספרדים לא מתבדלים מקרוביהם החילוניים״ – ואולי טוב שכך.
   הראייה הצרה שעם ישראל זה רק אנחנו, החרדים, היא נוראית. ואין אחריותם עלינו?

   צר לי עליך ועל שכמותך.

  • לתופעה הנוראית הזו קראה חני וינרוט זכרונה לברכה בספרה
   תחתונים למעלה ועליונים למטה .
   אך ה יתברך כבר לא נותן לזה יד (כפי שראינו בסופו שך ח.ולדר)..וככל שהגאולה קרובה נראה יותר ויותר את פרצופם האמיתי של כל מי שאין אמת בלבבו…והאמת תכסה את הארץ….

  • גם לנאצים היו הסברים נימוקים וטיעונים למכביר, אפילו יותר מתוחכמים משלך.
   אבל נראה שהגזענות הנאצית היא פועל יוצא של הגזענות האשכנזית שהיתה טבועה בכם מדורי דורות.
   לא לחינם הקב"ה שלח דווקא לאשכנזים את השואה, מתוך אמונה אולי שהשואה תלמד את היהודים האשכנזים על מפלצתיותה ורשעותה של הגזענות ואולי תעורר בהם הרהורי תשובה ותיקון.
   אבל זה דרכם של החרדים כסל למו – הציונים אשמים, החילונים אשמים, ההשכלה אשמה…
   הם אף פעם לא אשמים כידוע בכלום.
   ולספרדים התמימים שמנסים להדבק לאשכנזים – כדאי לכם להתרחק מהם אחרת גורלם העלוב האומלל והשפל יהיה בסוף גם גורלכם….

 • תזכרו 6:3 זו תופעה בתוך האשכנזיים , הציבור גדל ויש מקום לכולם. נא ליזום תתי"ם אקסלוזיביים גם ספרדיים ותיראו שגם הם ידירו חלק מהמודרים

  • בדיוק. הנושא הוא האקסקלוסיביות ולא העדתיות

 • כתבה מעולה, נושא נכון וכאוב
  עוד דבר שמעיד על חולי כרוני בחברה החרדית ןחבל.

 • כאחד שמכיר טוב מאוד את התרבות המזרחית לטוב ולמוטב, אצל כל בני עדות המזרח גם אלו שקלטו את כל הניואנסים הישיבתיים יש עדיין כמה נורמות [איני מביע דעה אם הנורמות האלו טובות או רעות אבל הן קיימות אצל בני עדות המזרח למרות שאימצו את כל התרבות האשכנזית] א' לא מדברים אצל בני עדות המזרח על שום רב [אפילו לא על רב קו ורב בריח], כך שהדבר הזה בעוכרי יוצאי אירופה [החסידים התקלקלו חזק בדבר הזה] שאין חסינות לאף אחד בפני השלחן ערוך ואין פרוטקציות לאף אחד ברגע שאתה עושה דבר שאפילו שזה נדמה שאתה נגד ההלכה אתה מוחרם אפילו שתהיה רב הכי גדול, ב' הם לא מרחיקים בני משפחה שאינם חרדים, בן עדות המזרח שכני התגאה בפני שאחיו חזר בשאלה ואביו לא גרשו מביתו [והספיק בנתיים לקלקל עוד כמה בני משפחה]. פעם הייתי חזק מאוד נגד גזענות עד שקלטתי את התרבות הזאת שקיימת כמעט אצל כל בני עדות המזרח, ולשבחן של יוצאי אירופה יאמר שהמשפחות המזרחיות שילדיהן כן מתקבלים למוסדות של יוצאי אירופה, ברובם הם כאלו שפולחן הסמכות הבלתי מוגבלת לרבנים [גם לרב קו ולרב בריח] עברה אצלם מהעולם והם גם יודעים להרחיק בני משפחה שלא עומדים בקריטטריונים

  • תגובה מזעזעת שמצדיקה ריחוק אלימות ועוינות. האם הרחקה היא הדרך היחידה?? כמה שנות ניסיון ומקרים ראית וטיפלת כדי להגיע למסקנה המעוותת הזאת???
   והטענה שבני ספרדים לא יודעים לדבר על רבנים, מעניין באמת מאיזו עדה היו רוב הנפגעים והנפגעות שסגדו לאדם שפגע בהם… בני הספרדים יודעים לכבד! לדבריך, המחזות המבישים בפונוביז הינם חיוביים ומתבקשים..? זאת תפיסה שהיתה רווחת בדורות הקודמים והיום אנשים יודעים יפה מאד להפעיל שיקול דעת! הפטרונות הזאת שנובעת מדבריך כביכול רק ציבור האשכנזים ידועים להבחין בין טמא לטהור בין רשע לצדיק היא נוראית ומתנשאת….
   אגב, במקום מגוריי כשניסיתי לטפל בעוולות מסויימות בתחום המוגנות ההתנגדות העזה לה ״זכיתי״ הגיעה במאת האחוזים מאחיי האשכנזים שטענו שרב המקום (הליטאי) החליט כך וכך (במילים אחרות: השתקה)
   הנסיון של אנשים להצדיק גזענות ואפליה מבחיל, ומגיע ממקום מאד אפל בנפש… רחמיי עליכם שהצדק והאמת אינם נר לרגליכם…..

  • לאדון AA, אם עיינת טוב במה שכתבתי תשים לב במאמר מוסגר שאיני מביע דעה אם הדבר הזה טוב או רע, אני פשוט כותב עובדה קיימת ללא הבעת דעה אישית אם זה טוב או לא, ועכשיו לגופו של עניין לכל דבר יש מעלה וחסרון, אצל בני עדות המזרח מפני שאסור להעביר ביקורת על שום רב [כולל רב קו ורב בריח] ממילא גם אין שאיפות לגדול, היה לי בכולל חבר אברך תלמיד חכם מבני עדות המזרח שלמד בחברון ושינה את דעותיו, הוא אמר לי על הבחור הכי טוב בכיתה שלו בישיבה קטנה שחלומו היה להיות מורה בבית ספר, זה מגיע מחינוך שכולם חשובים איך אומרת הגמרא שבת קי"ט ע"ב, אמר רבי יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, לעומת זאת אצל יוצאי אירופה שהתחנכו לבקר כל דבר [אצל כת החסידים וההונגרים יש את שיטת ההשתקה הם לא אירופאים לגמרי גם אם זה מקפיץ לשמוע] ממילא גם השאיפות יותר גדולות, אם יש ב"ה גם אצל בני עדות המזרח תלמידי חכמים גדולים [ויש ב"ה לא מעטים] הם אלו שעברו את החינוך שמותר להעביר ביקורת ולא לומר אמן יהא שמיה רבה על כל גרעפס של גודול

  • אין לך תקנה.

  • הנה הסיבה למה הכופרים והאתאיסטים הגדולים ביותר הם אשכנזים, למה הרשעים להכעיס הם כמעט כולם אשכנזים, למה רודפי התורה ולומדיה הם אשכנזים, למה 90 אחוז מהאשכנזים בעולם לא רוצים להיות מחוברים בכלל ליהדות.
   החרדים האשכנזים הם אלה שגרמו לנתק בין רוב מוחלט של עם ישראל לקב"ה.
   כשהתורה הופכת לסם המות, ובמקום לייצר דמויות אנושיות למופת היא מייצרת אנשים אכזריים שמתעללים ביוצאי חלציהם ומתעבים כל מי שאינו דומה להם – מבינים מה רוב יהודי העולם מתעבים את החרדים ובזים להם.
   היהדות של החרדים האשכנזים דומה יותר לכת נזירית נוצרית מאשר ליהדות האמיתית.
   השואה לא לימדה את ההזויים הרשעים האלה שום דבר.

  • אזהרה- פיק!!!!
   חמודי לא אומר אמת!
   זה נכון שאנחנו עושים שימוש רב בפלפולים שונים כדי להקהות את החוד של האינסטינקט הגזעני המכוער שטבוע בנו וברבנים שלנו. אבל צריך לציין את זה ולסייג את הפלפול לתחום מוגדר של שקלא וטריא וכמגננה אוטומטית .
   האמת היא שאנחנו גזענים ומפלים. חמודי ואני לעולם לא נסכים למנות איש חינוך ספרדי במוסדותנו ולא משנה כמה הוא מתאים ורק בגלל שהוא ספרדי. כך לא נחתן איתם את ילדנו ולא נשלח אותם ללמוד במוסדותם. ההבדל בין חמודי אלי שאני מתבייש בעצמי. בוש נכלם עד כדי גועל ברמה שלא אוכל לתאר. ואילו חמודי מפיץ פייק כמובן ללא נקיטת עמדה גזענית כאילו יש איזה הסבר או הבנה כלפי הצד הפוגע המפלה . אז זהו שלא. איו כזה. אנחנו מפלים כי אנחנו בדיוק מה שאתם חושבים עלינו.
   לצערי כמובן !!!!!

  • פחחח ממציאי ומעוותי המונח ״דעת תורה״, עד כדי עיוורון וסכנת מוות בקורונה, מלינים על הערצת הרבנים של המזרחים.
   מעדיפים כופרים בסתר, שפוחדים שיגורשו ולכן מסתירים את מעשיהם ולכן אי אפשר להיזהר מהם והם גם לעולם לא יעזרו בתשובה כי תמיד מפנטזים על ביצוע עבירה בגלוי (מפחדים אבל חטשקים) על פני כופרים בגלוי, שאתה יודע מה טיבם.
   הבל ורעות רוח

 • אם ניתן לומר אתה בחרתנו מכל העמים, וללמוד שה' הבדיל את שבט הלוי ומתוכו את אהרן, מדוע לא ניתן לומר אתה בחרתנו מכל העדות?

  • זכה – סם חיים, לא זכה – סם המוות
   צדיקים ילכו בם ופושעים ילכו בם
   וכל אחד יעשה את המסקנות לעצמו…. ה׳ יראה ללבב

  • כי אושוויץ לא כל כך מסתדרת עם התיאוריה שלך.
   הקב"ה החליט להתעלל באשכנזים ובחר להשאיר בחיים את עדות המזרח….

 • טעות טוטאלית.
  ב"ה הציבור הספרדי התורני גדל והתעצם וכיום עומד על רגליו לבד.
  הבעיה שהטובים ביותר רצים להתקבל במוסדות אשכנזיים כך שהמוסדות הספרדיים מתחילים את הרישום במצב נחות.
  וכמו שחסיד גור בעלז וקרלין לומד במוסדותיו והוא לא מרגיש נחיתי וצורך להדחף בכח למוסד שבו הוא לא רצוי, כך יש ליצור מצב שכל הספרדים ללא יוצא מן הכלל יעברו ללמוד במוסדות משלהם ע"י מחנכים המבינים לליבם וכולם יצאו נשכרים.
  זה נכון שבתקופת קום המדינה שלא יהיה ציבור גדול היה צורך להתאחד וללמוד יחד אך כיום שהציבור כל כך גדול למה האיחוד הזה טוב. רק גורם לרגשות נחיתות ותסכול ומרמור.
  מאחל הצלחה מקרב לב עם המוסדות החדשים.

  • תשובה הכי נכונה שראיתי

 • לחשוב שיש יתרון למישהו בגלל dna
  זה גם כפירה וזה גם נאצי

  הפתרון יתחיל כשהציבור הספרדי ימצא דרך שיוכל להתגאות בה
  סוג צביון יהודי נאור ומסורתי

  הציבור האשכנזי מתחיל כבר לגוון את שורותיו כשיש ישיבות שעפו בחורים אשכנזים ונשארו רק ספרדים

  מה שבטוח שלט לאט נהיה גיוון גזעי
  ואז הדרך להתרומם מהעם תהיה במשהו פחות נאצי… כסף
  עוד רגע יהיה מעמדות על פי כסף
  ואז כל עולם התורה והכויללים יתחיל לרדת

  כבר היום ראשי ישיבות מכבדים עשירים יותר מצדיקים

  ה יעזור ונחזור לבנות לנו עולם פנימי אמיתי
  ולא נהיה מושפעים מהחומריות של העולם הזה

 • הסיבה לדעתי היא פשוטה וסוציולוגית.

  הציבור החרדי בשנים האחרונות ספג צניחה במעמדו הכלכלי בשל העדר השכלה והזדמנויות, והכך הוא הופך ציבור הכי נחשל בארץ.

  במובן זה הרי כל ציבור שלא יכול להציג הישגים, חייב למצוא איזה אויב מלאכותי להילחם בו, ומישהו שהוא פחות ממנו להתנשא עליו.

  אז אין לך על מה לכעוס. מי שמחפש את מקומות בבורות ריקים ימצא שם נחשים ועקבים, כמו שנאמר: "וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם": "אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום: מאי דכתיב "וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם". ממשמע שנאמר: "וְהַבּוֹר רֵק" איני יודע שאין בו מים? אלא מה תלמוד לומר "אֵין בּוֹ מָיִם" – מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו."

  • איזה אויב על מה את מדברת? ועוד חייב?

 • הבעיה שאת מנסה להצדיק מה שהיה פעם. שם התחיל זרע הפורענות ואין מה להצדיק את ההפליה ההיא. עכשיו אתם רק אוכלים את הפירות הבאושים שצמחו על העצים הרקובים מפעם. לספרדים הייתי אומרת תזרקו את האשכנזים תקימו לכם מוסדות כדרככם ותראו שתעלו אפילו הרב מעל האשכנזים.

 • חייב להבהיר פעם נוספת, כי נראה שיש כאן כמה שלא מבינים דברים פשוטים.
  כאשר קבוצה חזקה היסטורית מנסה להתבדל מקבוצה חלשה ממנה, זו הבחנה חשודה.
  אנחנו צריכים להיות חשדניים במיוחד כשאשכנזים, שאין ספק שמאז תחילת המאה ה-20 הם השולטים כאן, הם המבקשים להיפרד מקבוצות חלשות ממנה (ועל-כך שהם גרמו לה להיות חלשה לא נרחיב).
  חשוב להבין, שעצם ההפרדה פוגעת בכבוד, היא משפילה, שולחת מסר של עליונות, ולכן לא יתכן מצב של נפרד אבל שווה.
  דבר כזה יכול להיות מוצדק, אולי, רק בתנאי שהקבוצה שמבקשת להתבודד היא קבוצת המיעוט הנחלשת, המבקשת לשמור על מאפיינים יחודיים שלה.
  זה לא המקרה כאן.

  הדבר שהכי כואב לי הוא שאני שואל את עצמי במשך שנים – איפה מנהיגי הדור שישימו סוף לתופעה הפסולה הזו?

 • כבר נמאס מזה מזמן… יש ציבורים בישראל שכבר תיקנו את העניין בהצלחה ושם מקומי.
  ומי שמפריע לו שינסה לתקן, בהצלחה…..

 • התשובה פשוטה- חשבתם פעם למה מדירים בנשואים את האתיופים למשל? אם זה לא בגלל צבע עור ..מה זה ? זה הבדל חיצוני בלבד .אם הספרדים היו לבנים יותר ויפים לכאורה יותר כעדה גדולה ולא יחידים .המצב היה אחרת .לפיהם .תורת הגזע- הם מנסים לשכנע ששוני בצבע=שוני במהות וכך הם מנסים שנאמין ..שוכחים שיפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם..הצבע של היהודים המקורים לפי המקורות הוא צבע של תימנים!!לפי דעתי ה' מעדיף אתאיסט חילוני (שלא פוגעני אלא דובק באימרה -חיה ותן לחיות)מחרדי גזען – חוצפה כזאת לא למדו כלום מהשואה האיומה .אשכנזים חרדים מי ששותק יקבל את עונשו בשמים .אני דת"ל אפילו חרדלית וגאה בחברה הזאת.
  .החרדים בשתיקתם מגעילים.הם יקבלו את העונש משמים.טוב מאוד הרפורמות של הממשלה החדשה.ה' אומר את דברו..שעדיף חילוני.מה לך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך ..ה' שונא אותכם זה ברור ..אבל זה לא יארך זמן ..הפיתרון יהיה מהחברה החילונית והדתית שתטפל בגזענים הארורים הללו .העם יקיא אותם .יצא קול קורא של האשכנזים והדתל והחילונים – אני אשכנזי ומתחתן עם ספרדי ..וראשי גדולי הדור יבינו שעדיף להיות פחות אדוק בתורה רק לא לתת יד לגזענות זה העבירה הכי חמורה וחילול ה' היותר גדול.פעם ניצולת שואה אמרה לי שכשהיא יושבת ברכבת בברלין היא רואה זקנים ואומרת מעניין אם הוא היה מהנאצים .אני שחושבת על הרבנים הגדולים של החרדים חושבת לעצמי מעניין אם הוא גזען .ואם כן יורדת ממני כל הערכה אליו.גזען לא יכול להיות לא ירא שמים ולא ירא חטא .היה טוב שהיה נשאר בגולה .הארץ לא סובלת צדיקים רמאים כמוהם.מתן כהנה יועז הנדל .לא נשלחתם סתם משמים.הם צריכים לקבל סטירת לחי מצלצלת .המתחפשים הללו

 • אני ספרדי
  והאמת שאני קורא אתה המאמר וכועס מאוד על…. הספרדים!!!!!!
  כן, לא על האשכנזים – הם נניח רוצים לשמר את מנהגיהם, ואת קהילתם וצביונם, שיהיה..
  אבל איני מבין מדוע הספרדים כאלה נחיתים וחסרי ביטחון, כך שהם מוכרחים להסתופף תחת צילם של ה"אליטה" האשכנזית?? מה היה רע לכם אם הייתם פותחים תלמודי תורה איכותיים משלכם?? למה לא תהיו עם גאווה ספרדית ותרימו בגאון ראשכם להקים מוסדות משלכם, מוסדות כל-כך טובים ומצליחים עד שהאשכנזים הם אלה שיתחננו ללמוד אצלכם! מדוע תמיד אתם חייבים להיות כאלו מסכנים ועלובים שנדחפים למקומות שבהם אינכם רצויים?!
  הרי אם באמת כך היה וכל המשפחות הספרדיות, כולל המצוינות והמיוחסות שבהן, היו שולחים למוסדות של ספרדים – אזי באמת מוסדות אלו היו לתפארת, ומשם תצא תורה! אך כיום בשל הרדיפה אחר האשכנזים – אזי כל הטובים והמיוחסים מתקבלים לאשכנזים – ובמו ידם הם גורמים לכך שהמוסדות הספרדים יהיו סוג ב' – כי שתיים רעות עשה עמי..

  • טעות גדולה בידך.
   לו האשכנזים לא היו מקבלים ספרדים כלל היו הספרדים הטובים נשארים עם ככל הציבור והיה המוסד עם מורל גבוהואנשים מוצלחים. מה שקורה בפועל ש30% ספרדים מוצלחים מקבלים, מה שמנציח שיש במוסדות הספרדים פחות מצוינים עם מורל ושם נמוך יותר

  • כל השיח הזה הוא הזוי.
   במוסדות הלימוד אמור להיות עיוורון לנושא המוצא.
   הוא לא רלוונטי.

 • בהכל אשמה תנועת שס. ראשיה ורבניה הם בוגרי ישיבות ליטאיות שהפנימו את המודל הזה וניסו לבנות מודל חברתי כזה בהעתק הדבק מהמגזר הליטאי מחד (גדול דור, מועצת חכמים, עיתון מפלגתי, כובע וחליפה, התבדלות מטורפת, דת טהרנית וכו וכו) ומאידך לצעוק בקול ניחר על "גאווה ספרדית" ו"להחזיר עטרה ליושנה". הדיסוננס הקוגנטיבי שמצד אחד אתה מדבר על ייחודיות ספרדית ומאידך המודל שלך הוא ליטאי פר אקסלנס ללא שום הבנה של מה מתאים לציבור שלך (הציבור הספרדי ברובו מתון ולא דוגמטי, פתוח לאנשים שונים וגישות שונות, אנושי יותר ולא רובוטי, לא שונא את המדינה את החילונים ואת קרובי משפחתו המסורתיים ולא צריך את הטירוף הזה של כובע וחליפה, הסללה של כולם לישיבות, אי השתלבות בחיי המעשה וכו וכו). החלום של דרעי דוד יוסף ואחרים זה הקמת פונוביז ספרדית. הם חוו. את האפליה והפטרונות מקרוב ואצו לפתור אותה באמצעות יצירת חברת הדרה מרוקו ליטאית (כל דרשות אברכים הספרדיים בבתי הכנסת נזכרים אך ורק רבני אשכנז והמסרים הם מסרים אשכנזיים. סיפורי גבורה על רב שלמד 200 שעות רצוף ושלא ידע להבדיל בין חמור לכלב , סיסמאות של תיירע בשילוב סיפורי חסידים מוזרים) לסיכום אתה לא יכול ליצור גאווה וביטחון עצמי ספרדיים כאשר המודל שלך המקום שאליו אתה שולח את ילדיך הוא אשכנזי וה"בן תיירע" האמיתי הוא האברך הליטאי שאתה רק תחליף חרדי מעלי אקספרס.

 • חשןב לי לומר ואין לי כח להסברים, על ההפרדה להישאר וריבוי המלים של הכותבת לא יתיש אותנו.

  שימו לב לסתירות הלוגיות. מצד אחד, כל החלק הראשון מבוסס על זה שאין הבדל בכלל ואצל החילונים , כולם שווים. אחר כך היא מוסיפה שחבל שמפסיקים עם הסגנון הספרדי ומשאירים את זה רק בבית..
  היא גם מודה ואומרת שבין הדורשים מוסדות אשכנזיים, יש גם משפחות שאין להם רצון להשתכנז אימתי תבינו שגם לאשכנזים יש מסורת שהם אוהבים אותה ורוצים לשמור עליה.
  גם בפרמטר ההשפלה, הרבה יותר מביך, מטריף ומשפיל למשפחה אשכנזית נורמטיבית להידחות מחוסר התאמה כשהם דומים לבני הקהילה שלהם, מאשר משפחה ספרדית שבסך הכל יכולים בכיף ובהצלחה ללמוד במוסד של בני קהילתם. כאן הגענו להצעה שהעלתה הכותבת, לפתח את המוסדות הספרדיים. כמה פעמים נחשפתי לאיכויות הגבוהות של בוגרי פורת יוסף ודומותיה, מומלץ בהחלט לפתח ישיבות ספרדיות ולהכניס את אלו האשכנזיות לתחרות. או אז, יצאו גם הן מקיפאונן ויגבירו חיילים לתורה ותרבות.

 • יש כל מיני תירוצים למה אשכנזים הם איכותיים יותר ממזרחיים .
  יש רק בעייה קטנה .
  שלמרות המעטה שהכל בסדר לכולם צדיקים וישרים .מתחת ל**** לשקר אין רגליים .
  הם אולי יודעים לעשות מצג שווא של אנשים אינטליגנטים ויראי שמים ,אבל האדם ירא לעיניים וה' יראה ללבב וד"ל ואכמ"ל ל
  אני לא בא להוציא לעז על אף קהילה / עדה אבל בציבור המזרחי יש חולשה ביכולת התמרון והעמדת הפנים . הם הולכים עם האמת שלהם דוגרי וזה בעוכריהם .
  בתוך אשכנזי שלמד בישיבה עם שליש מזרחיים . אי אפשר להתעלם מהפער בין אשכנזים למזרחיים.
  האשכנזים היו הרבה יותר מתוחכמים , לא רציניים ומעמידי פנים , ואילו המזרחיים היו רציניים תמימים במידת מה , ולמדנים .
  כמובן שמדובר על מדגם שלא מייצג אבל העובדה שבשביל האידאלוגיה של 1 קפה ו2 סוכר . מקבלים כמות נמוכה של קפה איכותי ו2 סוכר מזויף .

 • הכותבים הנכבדים מתעלמים מפרדוקס לוגי שקיים בקרב בני תורה ספרדים. אלה שרוצים שילדיהם ילמדו בישיבות "אשכנזיות נבחרות" רוצים את הישיבה אך ורק אם רוב תלמידיה יהיו אשכנזים. אומרים להם מנהלי הישיבה: אם נקבל את כל הבחורים הספרדים הטובים שמתדבקים על דלתנו, לשנה הבאה גם אתם לא תשלחו לכאן את שאר ילדכם, כי אנחנו כבר לא ישיבה אשכנזית.
  זהו החטא הקדמון. יש כ"כ הרבה בני תורה ספרדים שהם כשרוניים ויראי שמים, אבל אינם נחים ורגועים עד שיקבלו "סטמפלה" של ישיבה אשכנזית. למה לכם לרעות בשדות זרים? למה אין לכם גאוות יחידה? למה רבנים שלכם ואישי ציבור עדיין מתהדרים בכך שהצליחו להבקיע לילדיהם את שערי ישיבות האליטה האשכנזיות?!
  לא ארחיק לכת אם אומר, שכאשר תשלחו את ילדיכם היקרים לישיבות טובות, ששם הפרמטר העיקרי הוא הצטיינות בתורה ומידות, לא ירחק היום שמנהלי ישיבות האליטה יזחלו אליכם ויבקשו שתבואו לתגבר אותם. כי אין הבור מתמלא מחולייתו. וכשאתה מרוכז רק בעצמך ובדומים לך אתה מגיע למים עכורים. שילוב זרמים נוספים מגוון את בית המדרש ומוסיף לו בקרה ואיכות.

 • הי נאיבית יקרה.
  האפליה בציבור החרדי נובעת בגלל אנשים כמוך שמנתחים בצורה מלומדת את הרקע ההיסטורי את ההבדלים ביננו לציבור הכללי , אני לא מאמין שציינת את א ב.ג. יהושע כדוגמה לאינטגרציה של מזרחים . ועוד סיפורי סבתא . לא אחשוף את עצמי אבל אני בדיוק אבל בדיוק מי שהקרובים אלי ביותר מפלים ספרדים בקבלה למוסדו. אז תקשיבי טוב! הדרך לטפל באפליה. מכוערת הזו היא לשבור את הידיים והרגליים של התתי אדם שמכהנים כיום מנהלי מוסדות חינוך שמעת?? כן. שיטת המקל והגרזן . צריך להשית סנקציות כספיות על כל מקרה שמתבררת בו אפליה סנקציה אישית על המנהל בסכום מינימלי של חצי מליון של על כל מקרה . צריך להלשין , כן להלשין ! על כל דבר שיכול להביא את הפושעים לדין ועל כל עבירה שהיא כולל מתחום ההלבנות כספים ודי לחכימא . ייאמר ברורות. הפושעים והגנבים ממשיכים במעשיהם כי הם יכולים. והם יכולים כי את ודומייך מחברים עבודת דוקטורט על יחסו של הפוניבז' רב כלפי ספרדים ועוד קישקושים. והאמת היא שהפשע החברתי הזה כלפי ילדי אברכים שמעורב במטען הגנטי ההיסטורי שלהם אלמנטים פגומים הוא פשע פלילי ומעורר גועל שהדרך היחידה לטפל בו הוא להרתיע את הפושעים המפלים ולגרום להם לרעוד מפחד מכל משפחה ספרדית שיעלה כל דעתם להפלות. אם נצליח להכניס לכלא ולהשית קנסות כבדים על המנהלים בם עוד ירוצו לחפש ספרדים כדי לאזן ולגוון עדתית את המוסדות שלהם. שמעת????? כן. זו תהיה התוצאה וא י מדבר בתור מי שמכיר טוב טוב מקרבה ראשונה את המנהלים ואת הפייק רבנים שמגבים אותם. אין דרך אחרת.

 • אני לא מצליח להבין למה אתם רוצים להתקבל למוסד שמפלה אתכם? להשתייך לחברה שלא מעונינת בכם?
  והכי חשוב, למה אתם חושבים שחברה שמתנהגת ככה היא חברה יראת שמים?

  • ישנם ספרדים תמימים שהולכים שולל אחרי החיצוניות הריקה שלכם.
   הגעתם מאירופה, שם גרים צאצאיו של עשיו, אומנותם צביעות ואת זה ירשתם היטב מהאירופאים, גם אתם הלכתם שולל אחרי החיצוניות שלכם ורבים מכם סיימו להפתעתם באושוויץ.
   למה לספרדים יש תחושות נחיתות זה עניין לסוציולוגים וזה לא המקום.
   העניין הוא שמדינת ישראל צריכה לרדוף עד חורמה את אלה שמתעקשים להנחיל פה את המורשת הנאצית, אסור לה לתקצב ולו בשקל אחד מוסדות מהסוג הזה ועליה לטפל במלוא החומרה בפושעים עם הזקנים והפראקים שהאפליה הגזענית ואמונת ההבל השטנית בדבר עליונותו של הגזע הארי היא עבורם הלכה למשה מסיני.
   אתם, בהתנהלותכם צרת המוחין והמתנשאת, המטתם חורבן על יהדות אירופה. אסור לאפשר לכם לעשות את זה שוב במדינת ישראל!

  • אני לא חושבת שהיית שואל שחור אמריקאי, למה אתה רוצה להתקבל להרווארד??? תפתח הרווארד משלך…
   לא מקבלים אותכם לאונברסיטה בגלל המוצא שלכם, לא נורא. למה אתם נחיתיים??? תפתחו אוניברסיטה משלכם!
   לכל המגיבים ההזויים, במקום לגנות בכל פה את הגזענות, אתם מאשמים ללא הפוגה את הקורבן!!!
   אתם אמיתיים? מה קורה לנו? זה נראה לכם הגיוני שלא מקבלים אנשים בשנת 2022 בגלל שיקולי מוצא בלבד?? ונראה לכם כ"כ קל ופשוט להקים מוסדות מצוינים מעמדה כזו מופלית?
   תחשבו לפני שאתם זורקים הפיתרון הגאוני שלכם.

 • עד שלא יהיו נישואים מעורבים הגזענות תשאר.
  בשולי המגזר ששם נותנים יותר משקל ל"התאהבות" ולא רק לסמל סטטוס שמתחתן עם סמל סטטוס, יש מעט נישואים מעורבים וזה בהחלט מעורר תקווה. משם יבוא השינוי כמו שקורה בשאר המגזרים בארץ.
  במקביל המזרחיות חייבת לעבור מיתוג מחדש. מחוץ למגזר החרדי זה קורה. יש תופעה שלמה של חבר'ה ספרדים ואשכנזים "מסתפרדים" שמגדירים את המזרחיות ואת התרבות המזרחית מחדש והופכים אותה (או מחזירים) למשהו שמגניב להשתייך אליו..
  אני מאמינה שלאט לאט זה יחלחל גם אל המגזר החרדי. אמנם באיחור אבל זה עוד יקרה.
  בעולם פוסטמודרני שהערכים המרכזיים בו הם אותנטיות, הכלת ניגודים וסתירות, ורב תרבותיות- בטח במזרח התיכון, למזרחיות יש רלוונטיות יותר מאי פעם.
  זה דורש מאנשי רוח מזרחים להזדהות ככאלה ולהיות מודעים למאבק מחד ולאחריות שבמיתוג מחדש וניפוץ הסטריאוטיפ המשפיל מאידך.

 • אני לא מבין את כל התגובות כאן
  יש מחלוקת עתיקת יומין האם האדם הוא פרי אבולוציה
  או יצור שנברא ע"י הא-ל

  הצד האטאיסטי משום מה טוען שהאדם הוא טוב ויש רק קומץ שרע
  הצד היהודי טוען שכל אדם גם טוב וגם רע
  ולכן התורה באה( בגדול) ומלמדת אותנו לחיות בצורה נכונה כדי שנהייה טובים ונזכה לחיי עולם הבא

  מישום מה רווחה כאן גישה שכל כולה פרי משנתה של הנאצים נבחרי הגזע ואנשים פשוט לא מתביישים להוציא את הרוע הזה החוצה

  אני מסכים שיש גזענות בתוכנו וזה לגיטימי אפילו שזה המצאה של הנאצים

  אבל אני ממש לא מסכים שאנשים אומרים את זה בקול רם ועוד עם טיעונים

  כל מי שיש בו שבריר גזענות או תחושת עליונות על אדם אחר פשוט נופל לידיי הדטן שנמצא בתוכו

  אני לא מאשים מי שנופל
  אני מאשים מי שלא רואה בזה נפילה

  כיהודים אנחנו חייבים להבין שיש רוע ואצלנו יש רוע של גזענות

  מי שבאמת יש לו בעייה עם המנטליות שינסה לראות את הדברים הטובים בתרבות האחרת הרי הוא יהודי והוא מצווה לאהוב את אחיו

  מקווה שכל אותם שמביאים טיעונים ומרגישים ריאליים
  מקווה שיבינו שהם חוטאים
  שיש בהם רוע והם לא מטפלים בו

  לסיכום אני אומר שכל מי שיש בו תחושת עליונות או ניכור או התנשאות על כל אדם אחר הוא צריך לעשות עבודת המידות

  ובעייני הפשעים האלה שראשי ישיבות מסכימים איתם יביאו לחורבן היהדות.

  עדיף לא לפתוח ישיבה מאשר לפתוח ולגרום ליהודי אחד להרגיש ככה

 • הרגשתי צורך להגיב כי הכותבת צודקת לחלוטין אך לא הדגישה מספיק את השינוי שקורה היום והסיבות שלו ואפרט:
  אני ספרדי שגדלתי כל חיי במוסדות אשכנזים ואכן את ילדי לא יקבלו היום למוסד ליטאי אבל אני ושכמותי כבר לא מחפשים את זה היום משלוש סיבות: 1. כי בשונה מתקופתי בישיבה לפני עשרים שנה, היום המוסדות שלנו הספרדים לא נופלים במאומה ולדעתי חלק גדול אף טוב יותר מהישיבות/החיידרים הליטאים. 2. אני לא יודע אם אתם מודעים אבל חלק גדול מהישיבות הליטאיות פשטו רגל (הרבה בגלל הפתיחות שהיתה ועם נסיונות הטכנולוגיה שיש היום זה נפרץ כמעט ללא יכולת תיקון), ולכן ניתן לראות ישיבות ליטאיות רבות שמנסות לחזק את עצמן ללא הצלחה כדוגמת, סילבר, בית מתתתיהו, גיל, ועוד הרבה ישיבות אפורות (קורא להן כך כי לדעתי הן מעולם לא היו מוצלחות). 3. כמו שהזכירו אחרים ואולי הכותבת, ההורים שלנו היו תמימים יותר והיו מוכנים לספוג השפלות ואנחנו לא!
  ועוד סיבה אחרונה שלעתי מהותית מאוד בחינוך ורלוונטית יותר לגיל הקטן, אסור לחיות בחיקוי!! רק תחשבו מה היה קורה אם הרמב"ם/רשב"א היו מנסים לחקות משהו, הרי ברור שהספרים שלהם לא היו יוצאים לאור, לבוא ולהגיד לילד אנחנו מחקים מישהו זה בעצם אומר אני לא טוב והוא כן, אז בואו ונחקה אותו,
  כשאני רואה לפעמים אנשים כאלו (ולצערי בבני ברק עוד יש כמה כאלה) ליבי עליהם!

 • להעיר נקודה שלא כותבת המאמר ולא כל המגיבים לדבריה התיחסו היא כי האפליה כיום היא על רקע השתייכות פוליטית ,זהו כיום השיקול ברב מוסדות החינוך והישיבות האשכנזיות "כי אם הם לא מצביעים לנו,למה שנקבל אותם" ,זהו כיום הטיעון שלהם לאי קבלת תלמידים ספרדיים,ומבחינתם אם מקבלים תלמיד ספרדי ,ההורים צריכים להצביע למפלגתם ולהישמע לגדולי התורה האשכנזים ואם הם לומדים בישיבות אשכנזיות וההורים אינם מצביעים כנדרש ומצופה מהם אזי מבחינתם הם כפויי טובה .2) טיעון נוסף "מי הפוסק שלכם" וכאשר הורה או תלמיד ספרדי עונה הרב עובדיה זצ"ל ,הוא כבר סימן את עצמו מחוץ לדלת. וכאן אני רוצה להתיחס לטענת כותבת המאמר, היא טועה בדבריה כאילו כיום אין כבר הבדלים עדתיים ואף ההבדלים הפנים עדתיים והבחינה בין עדות שונות וכו' כבר אבדה וחלפה מן העולם גם בקהילות ובין העדות העדות האשכנזיות וכן בין עדות הספרדים ולדבריה טוב שכך.איני יודע מהיכן היא שאבה את המידע הזה ועל מה היא מסתמכת , או שכך נראים ונשמעים הדברים בביתה היא וד"ל. ובכן נכון שרב ככל בני עדות המזרח נשמעים ופוסקים לפי שיטתו וע"פ פסיקותיו של הרב עובדיה זצ"ל ,אבל רב ככל בני התורה הספרדים יוצאי ארצות צפ"א יהדות מרוקו בפרט , יש להם מסורת פסיקה יחודית ומנהגי הלכה ומנהגי תפילה וביהכ"נ שאינם עולים בקנה אחד עם שיטתו של הרב עובדיה זצ"ל וכיום ב"ה אכשר דרא ויוצאים לאור כמעט מדי חודש ספרים מתורת רבותינו גאוני ארץ מרוקו מהם היו ראשי ישיבות במרוקו על הש"ס , בהלכה,בקבלה בכל חלקי התורה עד הדור האחרון רבינו הגדול הגר"ש משאש זצ"ל רבה של ירושלים שעם כל זה בצד זה שחלק את הכבוד הראוי לרב עובדיה זצ"ל לא נמנע מלחלוק עליו בכמה וכמה עניינים כדרכה של תורה ונהרא ונהרא ופשטיה.

 • (אציין בתחילת דברי דוקא, שאני מזרחי-ספרדי גאה, לא משוכנז ולא משתכנז)
  לפעמים מצב חולני צריך להגיע לקצה, כדי שיתחיל להיות התיקון האמיתי של הדבר.
  ואיני אומר שהתיקון צריך לבוא מהצד האשכנזי.
  מצידי שהאשכנזים החרדים יחריפו עוד ועוד, וככה ישפילו את בני עדתי עד עפר.
  כי כנראה רק ככה יכול לבוא היום, שהספרדים שנותנים לאשכנזים להשפילם, יתרוממות משפלותם, ויפסיקו להיזדקק למוסדות האשכנזיים.
  הגיע הזמן להקים מוסדות ספרדיים שיושתתו על המסורת הספרדית-מזרחית המפוארת שאינה זקוקה כלל לאישור כלשהו מהצד האשכנזי.
  האמת? כספרדי-מזרחי, אני מרגיש בוז לא קטן כלפי אותם ספרדים הנוהרים למוסדות האשכנזיים, ומתחננים לפניהם לקבל את ילדיהם.
  ארשה לעצמי לחזור כאן על אותה קריאה עתיקת יומין, שנראה שהיא אקטואלית כיום כפי שהיתה אקטואלית ״בעת העתיקה״ עת נהגתה לראשונה.

  **************************** עורו הספרדים״!!! *******************************************
  שאם לא עכשיו אימתי???
  מדוע אתם נותנים לא שומרים על כבודכם ואינכם מפסיקים מרצונכם החופשי לחזר אחר מוסד אשכנזי ולא משנה עד כמה הוא נחשב ״כנחשב״ ויוקרתי?????

 • אין הבדל בין אשכנזים חרדים לאלו החילוניים לעניין שנאת המזרחים: הם ספגו זאת מבטן ולידה. כמובן שלא מדובר בכולם אבל בפירוש אצל הרוב. המזרחים הופלו באופן אכזרי ומנוול בקליטתם שתוצאותיה מהדהדות בחוזקה במציאות ימינו. אורח החיים החרדי אשכנזי אינו שייך ואינו חלק מזהותם של המזרחים: יכול מזרחי להיות ירא שמיים ואדוק בהליכותיו ובמעשיו אבל תרבותו אחרת ועליו לשאת אותה בגאווה ולא לנסות ולחקות את הליטאים.

 • 'אודי' היקר
  לא מוקעים גזענות בגזענות נגדית..

  בדבריך יש לא מעט הכללות וגזענות נגד אשכנזים,
  ואסור להתעלם מגזענות ושנאה ספרדית נגד אשכנזים שגם קיימת לצערנו כולל 'הצדקות' למעשי הנאצים לדוגמה.

  • לדעתי כל עוד מדובר במגזר החרדי, השיח הזה לא יוכל להיפתר.
   וחבל על הכעס סביב זה.
   בציבור החרדי, שכתוצאה מקיום המצוות ושמירה על קלה כבחמורה , המסורת ושורשי העבר הם חלק מהווייתו, מוסדות החינוך , אינם מהווים רק מוסד לימודי, שאז באמת ניתן להשוות רמה לימודית של תלמיד ספרדי מול אשכנזי ולגלות שאכן קיים שוויון!
   אלא גם ואולי בעיקר, מוסד חינוכי שבו רוצים לחנך להנהגה מסוימת ולשמר מסורת קיימת.
   דבר שרב תלמידים ספרדי, עלול לטשטש.
   קחו לדוגמא את החלק האולי זניח של נוסח תפילה, שהן ספרדי והן אשכנזי ירצה לשמר את מנהג אבותיו.
   לו יצויר שרב תלמידי הכיתה יהיו ספרדים (ובאמת הכי טובים שיש!) איזו צורה תהיה לתפילה?
   המוסד מחנך לפי המסורת האשכנזית נקודה. ואת זה לא רוצים לשנות.
   מסיבה זו, גם צוות ת"ת, הרבנים המלווים אותו ואנשי החינוך המקיפים אותו יהיו אשכנזים,
   כדי לחנך את תלמידיו בהתאם למסורת ולהנהגה עליה גדל.
   ומכאן הצורך לשמר את רב הכיתה כאשכנזית.
   אין הדבר שולל את הצורה הנוראה וההשפלה שעוברים ההורים ואסור שתהיה!
   אבל יש מקום להבין, שלא הכל בא כדי לשלול מישהו רק בגלל מוצאו או גוון עורו.
   אולי לא כדאי לקרוא לזה בכלל אפליה/גזענות.
   כך תהיה פה פחות פגיעה רגשית והרסנית ופחות אמוציות סביב הנושא.
   אלא להבין שזה בא ממקום כזה של מסורת. שגם ספרדי רוצה להמשיך במסורת אבותיו.

 • הכותבת הנכבדה דבריה דברי טעם, אך היא לא מודעת למצב השורר כיום אצל הספרדים ואכתוב זאת ממש בקצרה:
  1 הישיבות הספרדיות היום יותר טובות מהאשכנזיות, כן כן, גם יותר מפוניבז' חברון ותפרח, מבחינת שטייגען, רמה לימודית, יראת שמיים, אמונת חכמים, בחורים שמורים, פחות השקעה בחיצוניות ועוד ועוד, ואין פה טיפת הגזמה, כל אחד שמכיר את הספרדיות הטובות אומר זאת בפה מלא (וגם אם הוא מתבייש – בסוף בינו לבינך זה מה שהוא יגיד) וגם גדולי הפטריוטים הליטאים בינם לבין עצמם מודים בזה, (זאת בלי לגרוע מאומה מהאיכות המצויינת של הישיבות האשכנזיות)
  2 כאחד שמכיר מבפנים טוב – כמעט כל הבחורים הספרדים מעדיפים ישיבות ספרדיות על פני אשכנזיות, ומי שרודף אחרי האשכנזים הינם אחוז קטן ומזערי מאד משהו כמו 3 אחוז, (ואגב, לאנשים כאלה בד"כ שורר בוז בחברה)
  3 מיום ליום הדבר רק משתנה, ובינינו שכל אחד ישאל את עצמו: בחור ספרדי ובחור אשכנזי עולים לשמיים את מי ה' מושיב יותר קרוב אליו? תודה.

 • ומה עם האפליה של יוצאי אתיופיה במגזר הספרדי?

 • בושה וחרפה. או כמו שאומרים "זה לא היהדות שלי".
  עצה ממני לע"מ- עד מתי תתחננו להתקבל למוסדות אשכנזיים ולהתבזות בשל כך? לא הגיע הזמן להיות גאים בעצמכם ולרשום את ילדיכם למוסדות מזרחיים מעולים ותפוארים?

 • כאב לי לראות את מי שמאשימים בגזענות את 6 מליון הקדושים שנרצחו על קידוש השם, באזורים שבהם התגוררו הנספים לא היו ספרדים כך שלא הגיוני שהם הפלו ספרדים

 • לאותו אחד שמכיר את עולם הישיבות טוב מאד לחשב שבחור ספרדי שמגיע לשמיים מקבל יותר זה לא גזענות?
  וסתם כך גם בציבור החילוני יש פערים בין המזרחים לאשכנזים מבחינה כלכלית ובאקדמיה

 • קראתי את המאמר וגם את התגובות וקצת נפלאתי, כ"כ הרבה משקיעים בכתיבה, ולא שואלים את ה"פושעים" עצמם. הלא הכותבת הנכבדה, היתה אמורה לשוחח עם אחד "הפושעים" לפני שהיא מנתחת את הפשע ומנסה למצוא לו סיבות (שקצת מנותקות מהמציאות).
  כמי שחי במשפחה אשכנזית ליטאית מבוססת מאד, שחלק מבני משפחתי מכהנים בתפקידים חשובים במוסדות (מנהלי בתי ספר ורמי"ם בישיבות קטנות וגדולות), ועם זאת אין במשפחתנו הנרחבת שמץ של גזענות וזלזול באחינו הספרדים (בודדים אפילו נישאו לספרדים איכותיים מאד), אני יכול לקבוע שלא מדובר בגאווה ולא בנסיון לבנות מעמד וכו'. הטחת האשמות כאלו זו אטימות הגובלת ברישעות.
  אלא מה? המציאות בשטח היא כזו.
  אפשר לנתח את הסיבות מהעבר שגרמו לכך, אבל זו המציאות בשטח.
  וכעת אי אפשר לדרוש ממנהל מוסד ספציפי לשנות את הכללים, ולהטיח בפניו "רשע מרושע, אכזר", כיון שאם יקבל כמות גדולה של ספרדים הרי שבשנה הקרובה כבר יבואו אליו הרבה פחות ספרדים איכותיים, ולאחר מס' שנים הוא ימצא את עצמו ללא ספרדים בכלל וגם ללא אשכנזים… זו המציאות בשטח.
  אין צורך לדבר על "פושעים". מדובר באנשים איכותיים שאין להם ברירה.
  המציאות היא שהספרדים האיכותיים רוצים מוסדות אשכנזים, ומכאן מתחילה הצרה. אין למנהל מוסד ברירה אלא לשמור על המיכסה. ואני מדבר מהיכרות מקרוב מאד.
  אכן אינני חושב שהפתרון יהיה בהפרדה מוחלטת של הספרדים מהאשכנזים. אבל אולי הפתרון יוכל לבוא מכולם ביחד, ומי שידאג לזה יזכה לגן עדן עצום שאין לתאר.
  אדרבה יקומו אנשי מעשה ויאגדו את גדולי ישראל, ויושיבו את כל המנהלים יחדיו ויאסרו עליהם לחלוטין להשתמש במונחים ובשיקולים גזעניים. הלוואי.
  ואם כל מנהלי המוסדות ישנו באחת את הכללים – השינוי יהיה עובדה.
  ושוב, אינני אומר שאין כאן עוול. אני רק מיצר על הטחת האשמות באנשים שממש אינם אשמים.
  אתן דוגמה נוספת: הרי יש גם "פשע" של תשלום סכומי עתק לבחורים בשידוכים. הכל מתנגדים לזה, ובכ"ז כוחות השוק קובעים את המציאות. וגם כאן לא צריך (ולא יעזור) להסביר את "הפשע" ולתקוף את "הפושעים" במאמרים מנומקים. צריך לפעול לשינוי מצב השוק באופן כללי ומחוכם, והלוואי וגם בזה יצליח מישהו.

 • אגיד משהו שכואב לי מאוד, שעד היום היה בגדר 'ליבא לפומא לא גליא'.
  אני ספרדי, הנושא בתפקיד חינוכי במוסד ליטאי נחשב מאוד. מטבע הדברים, אני היחיד במערכת שאינו אשכנזי (חוץ מהשרת…).
  מאחר וכניסתי לתפקיד זה נחשבה -ועדיין נחשבת- לשבירת תקרת הזכוכית, נכנסתי מתוך רצון להיות בגדר 'אחות לנו בבית המלך' לאחיי הספרדים. ולכן על אף שמו"ר אבי, שגדל עמוק בתוך המערכת הליטאית, גידל גם אותנו בצורה זו, בהחלט לא חשבתי לרגע להתנער מחובתי כלפי אחיי.
  חשבתי שכמו שאצלנו במשפחה ובעוד כמה משפחות, ההבדלים המנטליים וההתנהגותיים נעלמו, כך גם בשאר המשפחות.

  לצערי, לאחר כמה שנים במערכת, ידיי רפו עד למאוד. אני נחרד לכתוב זאת, אך גיליתי שוב ושוב, שעל אף שהספרדים מהווים כרבע מתלמידיי, הם תופסים למעלה מחצי מרשימת התלמידים המאתגרים.

  הבעיה היא כמובן עם ההורים ולא עם הילדים!

  דוגמא קטנה: כשאני נדרש לעיתים מתוקף תפקידי, לבקש מהורים שישלחו את ילדם לאבחון לאיתור הפרעת קשב וריכוז, לא נתקלתי עד היום אפי' במקרה אחד של הורה אשכנזי שסירב לכך. ולעומת זאת נתקלתי בקרב כמה וכמה הורים ספרדים שמצאו כל טצדקי אפשרי כדי להתנער מבקשתי.
  וכמובן א"א להתעלם ממה שכבר נכתב לא מעט בתגובות: החשיפה לקרובי משפחה שאינם משתייכים לדרך, מהווה אסון מתגלגל, ששוב, קיימת (כמעט) רק אצל אחיי הספרדים. ואני לא מתכוון רק לקרובי משפחה חילונים, אלא גם לקרובים שומרי מצוות, שהשקפתם שונה מהשקפתנו.

  הקונפליקט הפנימי המתחולל בתוכי, מדיר שינה מעיניי. נוצר מצב שכיום אני מסייע ברישום אך ורק לספרדים שגדלו והתעצבו בתוך המערכת הליטאית. ואילו מאברכים ספרדים יראי שמיים שאינם 'דוברים את השפה', אני מתחמק.
  למזלי יש באיזור מוסדות ספרדים מצויינים המספקים מענה. אך גם אני יודע, שהורה הרוצה לאפשר לילד שלו להגיע בבגרותו לתפקיד תורני מכובד, עדיף לו שהילד ילמד במוסדות ליטאיים. כי גם בישיבות הספרדיות מעוניינים בעיקר בר"מים בוגרי הישיבות האשכנזיות.

  קראתי לפני כמה שנים ב'מוסף שבת קודש', ראיון עם ארבעה ראשי ישיבות ספרדיות מהטובות והנחשבות בארץ. התכווצתי פעם אחר פעם, כששלושה מתוכם טרחו ועמלו בלי הרף, להבהיר כמה הישיבה שלהם היא למעשה ליטאית. חשבתי לעצמי, שלא פלא שגם אברכים ספרדים שאינם כמוני (כלומר שלא גדלו כמוני בדרך הליטאית הן במוסדות והן בבית כנסת וכדו') עדיין נלחמים להכניס את ילדיהם למוסדות ליטאיים. שהרי אם המוסדות הספרדים מתחרים ביניהם מי מחקה את האשכנזים יותר טוב, למה לא ללכת פשוט למקור???

  אז כן, אני נגעל מעצמי שכך אני חושב. אני כ"כ נגעל שאפי' האנשים הקרובים ביותר אליי לא מודעים לקונפליקט הזה שמחולל בי שמות. אבל המציאות טופחת על פניי ואיני מצליח להדחיק אותה.

  אני מבקש סליחה מעומק הלב אם מישהו נפגע מהדברים שכתבתי.

 • מי שבוחר לשלוח את הילדים חדר, ישיבה או כל מוסד אחר שבו אינם רצויים, צריך לאבד את המשמורת עליהם. מה נדחפים לעולמות זרים. לא רוצים אתכם? אל תהיו שם. בנו בעצמכם.
  החסידים השכילו והקימו את מוסדותיהם.
  כל החרדיות היא המצאה של החזו"א והיא שכלון שכן אינה מתקימת ללא תמיכת החלונים. מי שאינו לומד תורה ללא תמוכין כספיים מהחלונים הוא כשלון תורני ומי שיונק מהחלונים ולומד, הרי הוא חלל את ה׳.
  יש לבוז לאותם "ספרדים" (=מזרחים שחושבים ללמוד יביע אומר הופך אותם לראשוני ספרד) שאינם עושים מאומה יצירתית.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל