צריך עיון > סדר שני > מנהיגות > איפה המנהיגות שלנו?

איפה המנהיגות שלנו?

בשנתיים האחרונות חווה הציבור החרדי שלושה אירועים טראגיים: הפקרות ציבורית במגפת הקורונה, אסון מירון ופרשת חיים ולדר. בשלושת האירועים הללו התברר כי הטענה שהציבור החרדי מונהג על ידי גדולי ישראל בצורה פעילה ואקטיבית אין לה על מה לסמוך עוד.

י"א שבט תשפ"ב

בחודש האחרון חוויתי שוב את המחסור בהנהגה תורנית חרדית פעילה. בימים כתיקונם אין האדם מן השורה מרגיש כי הוא נזקק להנהגה. אולם ברגעים של מבוכה, בלבול וחוסר אונים מתעוררת אצלו ציפיה שתצא תורה מציון ושדבר ה' ייאמר להדיא על ידי חכמיו הנאמנים. האדם מבקש לשמוע קול מנהיגותי, שיאמר את דברו בבירור ויעשה קצת סדר בבלגן. הוא יכול לכלול גם ספקות והתלבטויות, בדיוק כמו שיעור כללי בישיבה או שו"ת בהלכות שבת, העיקר שבסופו יגיעו הוראות לתיקון או לפעולה. אך בחודש האחרון, שוב, במקום "דבר ה'" ברור, מפורט ומנומק, אנו מקבלים קול דממה דקה או אמירות מקוטעות מכלי שלישי או רביעי, שאינו מבשל כידוע. הדבר היחיד שנותר לציבור הוא שברי דברים של דרשנים מזדמנים המתבדרים בבית המדרש.

בשנתיים האחרונות חווינו שלושה אירועים טראגיים שהיו קשורים לציבור החרדי: הפקרות ציבורית במגפת הקורונה, אסון מירון ופרשת חיים ולדר. שלושתם היו קשים וכואבים מאוד. שלושתם סוקרו בתקשורת החילונית, לוו בדיווחים שוטפים, בפרשנות, בביקורת ובתגובות של שנאה לצד אהדה וחמלה מצד הציבור הכללי. כל זאת בעוד העולם החרדי עצמו מגלה בלבול ומבוכה ומשתמש בהכחשה וטיוח, ורק קולות חלושים מקצה המחנה קוראים לחשבון נפש ולבדק בית.

בשנתיים האחרונות אני זקוק נואשות להנהגה, אך איני מקבל אותה. איני שומע את קולם של תלמידי החכמים מכוון ומורה ומדריך ומסביר. מבוכות הזמן הולכות ומתגברות, שערוריות מבית ומתקפות מחוץ – ואין עומד בפרץ

בשלושת האירועים הללו התברר כי הטענה שהציבור החרדי מונהג על ידי גדולי ישראל בצורה פעילה ואקטיבית אין לה על מה להסתמך. השקט הרועם וחוסר ההכוונה הציבורית זעקו לשמים והביכו רבים מאד, כולל אותי. כאשר היינו זקוקים להנהגה באמת – איש לא היה שם.

איני מטיל ספק בכך שישנם בתוכנו אנשים גדולים בתורה ובעבודה, תלמידי חכמים וגדולי תורה שאין כדוגמתם. זכיתי להכיר כאלו מכלי ראשון. במהלך למעלה מעשרים שנה הייתי קרוב לרב שלמה וולבה זצ"ל, אצלו ראיתי מהי תורה ומהי גדולה, ואני מאמין כי לא פסו מקרב עמנו גדולים כאלו. ואדרבה, דווקא משום שאני מאמין בגדולי התורה (לאו דווקא בשיווקם על ידי עסקנים, עיתונאים ופוליטיקאים) חוסר תגובתם ושתיקתם הרועמת מציקה לי.

בעבר, כשהייתי שומע תלונות של אנשים על כך ש"היום אין גדוילים" הייתי עונה להם "היום אין קטנים". דהיינו, איננו מחפשים בכנות את האמת, את ההנהגה התורנית שתוביל אותנו גם בנושאים שיש לנו בהם דעה. כאשר גדולי תורה אומרים משהו שאינו מוצא חן בעינינו, אנו פשוט מתעלמים – ואחר כך מתלוננים שאין גדולי תורה. לדוגמא, מדי שנים אחדות יוצאים גדולי ישראל הליטאים נגד המנהג המגונה של דרישת דירה בידי חתנים, ולשווא. מכתבים מפורשים, חתומים על ידי הרב אלישיב והרב שטיינמן זצ"ל ואחרים; כל אותם גדולים שאנו קוראים להם "רבותינו שמפיהם אנו חיים", אולם למעשה "לית משגח ביה".

כל זה היה בעבר. אולם בשנתיים האחרונות אני זקוק נואשות להנהגה, אך איני מקבל אותה. איני שומע את קולם של תלמידי החכמים מכוון ומורה ומדריך ומסביר. מבוכות הזמן הולכות ומתגברות, שערוריות מבית ומתקפות מחוץ – ואין עומד בפרץ.

העולם סביבנו נעשה מבלבל מאי-פעם. הוא נוטל ערכים, עקרונות ואידאלים טובים ונכונים ומקצין אותם, ובדרך רומס את הערכים האחרים הנראים לו סותרים. קחו למשל את הפמיניזם: הוא נושא בשורה חיובית, ויש לו מקום גם בתוך מחננו, בביקורת נגד ניצול נשים במקומות עבודה ונגד שלילת זכויות סוציאליות אלמנטריות מגננות ועובדות הוראה; אולם מצד שני הוא מאיים על שלמות המשפחה. או אינדיבידואליזם: ללא ספק, יש גרעין חיובי וטוב בנתינת מקום ליחיד, ובוודאי יש לרעיון זה מקום בתוך העולם התורני ("לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם"); אולם העמדתו מעל לכל ורמיסת המסגרות והמחויבויות מכוחו מאיימות על הסדר הטוב.

בסוגיות כגון אלו אני זקוק לדעת תורה ישרה ומבררת, שתעשה סדר, תציב גבולות ותערוך חילוקים ואבחנות. תהיינה בוודאי דעות סותרות ומגוונות בבית המדרש, בדיוק כמו המחלוקות בהלכה, אך לפחות תהיה "דעת תורה" ולא שתיקה והתעלמות שיותירו אותנו נבוכים וסחופים. אמירות תורניות ברורות נחוצות במיוחד במצבים קשים, טראגיים ומבלבלים, כמו אלו שחווינו בשנתיים האחרונות. באירועי קיצון עולות לפתע שאלות רבות שאינן מתעוררות ביומיום והן יוצרות תסיסה בציבור. שאלות של טוב ורע ושל גבולות צפות על פני השטח, וגם אנשים מן השורה נדרשים לקבל בהן הכרעה. ברגעים אלו מתעורר הצורך בהנהגה, בתלמידי חכמים שישמיעו קול אחראי ושקול.

באירועי קיצון עולות לפתע שאלות רבות שאינן מתעוררות ביומיום, והן יוצרות תסיסה בציבור. שאלות של טוב ורע ושל גבולות צפות על פני השטח, וגם אנשים מן השורה נדרשים לקבל בהן הכרעה. ברגעים אלו מתעורר הצורך בהנהגה, בתלמידי חכמים שישמיעו קול אחראי ושקול

לאחר רצח רבין עלו בציבור שלנו דעות חלוקות, זעזוע מהרצח מחד גיסא ותגובות "מגיע לו" מאידך גיסא. בשיחה השבועית בבית המוסר התייחס הרב וולבה זצ"ל לסוגיה וצעק: "יהודי לוקח לידיו תפקיד של סנהדרין ופוסק דין מוות על חברו!" הקול שלו עזר לי לעשות סדר בבלבול ששרר גם אצלי. בלבול דומה חוויתי פעמים נוספות בשנתיים האחרונות, אך לא היה אף קול שעזר לי לעשות סדר בספקותי ובתהיותי. מסביבי שמעתי בני תורה בוררים לעצמם 'השקפה' מתוך השיח הציבורי החילוני, וזאת מתוך חסרונו של קול התורה, קול צלול, ברור ומפורט, המעלה גם שיקולים שהעולם החילוני אינו מכיר, מבין או מעריך. הקולות היחידים ששמעתי היו כאוב מארץ – קולות עמומים של שברי הוראות, הצדקות בלתי משכנעות וטיוח רב, שעיקרו התכתשות עם התקשורת החילונית או הציבור 'ההוא'.

חשוב להדגיש כי ביקורת זו אינה הצבעת אי-אמון בעולם התורה. גדלתי וחונכתי אצל הרב וולבה זצ"ל שאמר בשיחות דברי ביקורת נוקבים על החברה שלנו, מתוך אמון מוחלט בדרך התורה. הוא נהג להביא את דברי המשגיח רבי ירוחם ממיר בשם רבי ישראל מסלנט על הפסוק, בַּקָּמִים עָלַי מְרֵעִים תִּשְׁמַעְנָה אָזְנָֽי (תהלים צב, יב): "כי גם כאשר קמים עליך מְרֵעִים [אנשים שרוצים לפגוע בך] לדבר עליך דברי שנאה ודופי, תִּשְׁמַעְנָה אָזְנָֽי – הרגל עצמך לשמוע ולתת אוזן קשבת לדבריהם" ("דעת חכמה ומוסר" ח"ב, קלה).[1]

אנחנו חייבים אפוא להודות בפני עצמנו על דברים בעייתיים שנמצאים בנו, שכן אין מדובר רק בפגמים קוסמטיים, אלא במצבים הנוגעים לפיקוח נפש ממש.

 

מבחני המנהיגות הציבורית

מפעם לפעם אנו חוזים בלוויה ענקית, או בכינוס מחאה על השבת, על התורה ועל הקיפוח, עוצמה של מאות אלפי לבושי שחורים, והלב מתרחב: "תראו איזו אחדות"; "מה זה באמת העולם החרדי". יום הבחירות והנהירה לקלפיות מסומנים תמיד כ"יהדות אחת" וקיום צייתני של "ועשית… ככל אשר יורוך".

אך אז מגיעה הקורונה ומתברר כי העולם החרדי מתפצל למגזרים ותת-מגזרים וחצרות וישיבות, שכל אחד מהם מחכה למוצא פיו של הרב שלו, ה"מנהיג" כביכול. וברחוב, בבית הכנסת ובמכולת עומדים יחד אנשים ללא מסכות ואיש הישר בעיניו יעשה כדעת רבו. זאת כאשר ברור לכל שאין לך סוגיה ציבורית גדולה מזו, שהרי מדובר בנושא בר השפעה על הכלל, ואי אפשר להתנהג כאילו אנחנו נמצאים בשטיבלך של אנ"ש.

פתאום מתברר לעיני כל כי אין הנהגה אחידה. אין התכנסות של מנהיגים כדי להכריע בשאלות של פיקוח נפש, ואין העברת מסרים מסודרת, רק חרושת שמועות העוברת דרך 'אנשי החצר'. זאת כאשר האיחור בקבלת ההחלטות והכשלים בהעברת המסר אל הציבור הם קריטיים. הם נוגעים לעניינים של פיקוח נפש והם תובעים קרבנות.

בהיותי אב לבן הלומד בישיבה שבה למעלה מ-700 בחורים, ציפיתי שההכרעות לגבי המשך הלימודים במסגרות החינוכיות יתקבלו בפורום של גדולי ראשי הישיבות, בהתייעצות משותפת, אחראית וכבדת ראש. האם אין זה תפקידה של מועצת גדולי התורה, שבה חברים ראשי הישיבות הבכירות?

כך, בעיצומה של מגפת הקורונה, היינו מבולבלים ונבוכים, מחכים למוצא פיהם של הרבנים בסוגיות הדתיות הקריטיות – תפילה ולימוד תורה במוסדות (ת"ת, ישיבות, סמינרים), ושאר שאלות הנוגעות לפיקוח נפש. בהיותי אב לבן הלומד בישיבה שבה למעלה מ-700 בחורים, ציפיתי שההכרעות לגבי המשך הלימודים במסגרות החינוכיות יתקבלו בפורום של גדולי ראשי הישיבות, בהתייעצות משותפת, אחראית וכבדת ראש. האם אין זה תפקידה של מועצת גדולי התורה, שבה חברים ראשי הישיבות הבכירות? האם לא היה זה הזמן והמקום לכנס אותה ולקיים דיון מעמיק בסוגיות העוסקות ב"פיקוח נפש" של רבים? האם יתכן שהורים ישלחו את ילדיהם ל'קן ההדבקה' בישיבה על סמך שמועות, אמירות מעורפלות, לחשושים באוזן ותשובות קטועות וסתמיות, כאילו מדובר בברכה לשידוך…?

לאחר מכן הגיע אסון מירון, שגבה 45 נפשות, יותר מכל פיגוע טרור שהיה בישראל. אסון מירון הציף התנהלות קלוקלת לאורך שנים, הקשורה קשר ישיר לזלזול המתמשך והקבוע בכל סוגיות הבטיחות, הסדר והאחריות. ובעיקר, זלזול בכל ההוראות 'שלהם', של 'המדינֶה' של 'החילונים', שהם כמובן שונאי דת ועושים הכל כדי לקעקע את אמונתנו ואת המסורת המפוארת שלנו…

למזלנו ישנם החילונים ואנחנו יכולים להאשים את המשטרה, את המדינה ואת מי לא. אבל עד היום לא יצאו מאתנו הודעה, תגובה, חשבון נפש או ניסיון להסיק מסקנות מן ההתנהלות האנרכית במירון. נדמה שעד שעה זו, עיקר החרדה של הציבור הוא מה יהיה בשנה הבאה, והאם 'הם' יסכימו לחידוש העלייה למירון במתכונת הקודמת ללא כל הגבלה. שוב למזלנו, הוקמה ועדת חקירה ממשלתית, ובעקבות מסקנותיה ייקבעו נהלים בטיחותיים כדי למנוע את הישנות האסון. כמה נוח יהיה לומר שאלו הן המסקנות 'שלהם', של 'שונאי חרדים' המנסים לפגוע בחיי הדת שלנו. העולם ימשיך ויתנהל כרגיל, ואנו נצא ידי חובה בהתחזקות בצניעות, שהיא ברירת המחדל לכל אסון.

כעת אנחנו מתמודדים עם האירוע השלישי: התפוצצות פרשת ולדר, המטלטלת את הציבור כולו, מבוגרים וילדים, בארץ ובחו"ל, ומעלה שאלות קשות ונוקבות על הטיפול, או יותר נכון ההזנחה הפושעת, של נושא הפגיעות המיניות במגזר. זאת כאשר חלקים גדולים מהציבור עדיין נוקטים התעלמות מופגנת ומצהירים שהכל אצלנו בסדר ושצריך לשמור שלא יהיה "חילול ה'".

בחז"ל אנו מוצאים פעמים רבות ויכוחים עם המתנגדים והמתנגחים מבית ומחוץ: מינים, פילוסופים, נוכרים, ואפילו כמה מטרוניתות. פעמים רבות, לאחר שהחכם משיב לשואל תשובה ניצחת ופוטרו מעליו, אומרים התלמידים שנכחו בוויכוח לחכם: "לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר?" (לדוגמא, במדבר רבה יט, ח). דהיינו, גם אם השואל ההוא מתכוון לקנטר, וניתן לדחות אותו בתשובה דמגוגית כלשהי, אנחנו עדיין זקוקים לתשובה אמיתית. שאלתו מרחפת באוויר ומאתגרת את השקפת עולמנו.

כמו אותם תלמידים, גם אני נושא עיניים לחכמי ישראל ומצפה ומייחל לתגובתם: בנוגע להתנהלות בקורונה, לאסון מירון ולפרשת ולדר. יש צורך בפיתוח הסוגיות הללו על כל חלקיהן ומורכבויותיהן, תוך מתן משקל ראוי לכל היבטיהן. שהרי אלו הן סוגיות אמיתיות, המחייבות שקלא וטריא ומסקנות והוראות מעשיות

כמו אותם תלמידים, גם אני נושא עיניים לחכמי ישראל ומצפה ומייחל לתגובתם: בנוגע להתנהלות בקורונה, לאסון מירון ולפרשת ולדר. יש צורך בפיתוח הסוגיות הללו על כל חלקיהן ומורכבויותיהן, תוך מתן משקל ראוי לכל היבטיהן (ובין השאר, גם המחיר שמשלמת משפחת הפוגע, וענייני לשון הרע והלבנת פנים). שהרי אלו הן סוגיות אמיתיות, המחייבות שקלא וטריא ומסקנות והוראות מעשיות. תורתנו תורת חיים היא ואנו צריכים ללמדה.

כשאני אומר דברים מעין אלו למשפחתי, משיבים לי ילדי כי גם לאחר ארבעים שנה אני עדיין בעל תשובה תמים…

אני ער לכך, כי בעולם כולו חסרה מנהיגות, הן בשלטון, הן בחינוך והן בשאר מסגרות, וכנראה גם אנו מושפעים מכך. אני גם זוכר את מאמר חז"ל: "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה, ב) ובמיוחד בענייני ציבור, שם אי-קבלת דברי גדולי התורה גוררת זלזול בתורה ובחכמיה ומעוררת קטרוג גדול על ישראל. אני משער כי במקרים רבים זוהי הסיבה לשתיקתם של גדולי ישראל. עם כל זאת, ברגעים קשים, בזמנים שבהם הציבור כולו נבוך, הוא נושא עיניו לחכמיו ומצפה למוצא פיהם. בשעות אלו הייתי מצפה לשמוע את קול התורה, המכוון והמדריך את הציבור שעוד נותרו בו אמונת חכמים ורצון לקיים "ועשית… ככל אשר יורוך". אך לשם כך אנו צריכים הוראה, צריכים לשמוע את קול התורה.

 

השתדל להיות איש

שלושת האירועים הללו, שההתנהלות בהם הביכה רבים מאתנו, עוררו אותי לחשוב כי יתכן שאין מנוס ו"אמת מארץ תצמח", דווקא מלמטה. איננו יכולים לשבת בחיבוק ידים ולקוות שתרד "אתערותא דלעילא" ותושיע אותנו. הדרישה לעשות צעדים לתיקון צריכה לבוא דווקא מהעם שבשדות.

כל מי שהאירועים האחרונים נגעו ללבו, ראוי שלא ירפה, שיעשה ככל שביכולתו להשמיע קולו, וידרוש פעולות לתיקון הדברים. נדרשת ענווה רבה לומר "איני יודע" ולא להיות קופץ בראש, אבל ביכולתנו לפחות לומר לרבותינו: "לזה דחיתו בקנה, לנו מה אתה אומר?" – עלינו לתבוע תשובות

הצורה המתוקנת של עם ישראל היא אמנם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל (דברים כט, טו) וכדברי רש"י: "החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל." ובוודאי גם היום מן הראוי שגדולי התורה ינהיגו ביד רמה את הציבור שלנו. אולם, בנסיבות הקיימות ובצורת ההתנהלות הנוכחית, יתכן שאין ברירה אלא לעשות כדברי חז"ל: "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש" (אבות ב, ה), וכפי שכותב הרש"ר הירש זצ"ל:

במקום שעניני הכלל מבוצעים כהלכה וגם לישר ולטוב נתבצר שם המקום כראוי להם – שם אל תהיה קופץ בראש! שם ההצטנעות הענוותנית יפה, וכל התלבטות יתר, כמוה כעזות פנים ודחיקת רגליה של האנשים שהם, אולי, טובים ומוכשרים ממך! אך, במקום שאין איש – במקום, שצורכי הכלל זנוחים בשל ניהול כושל, וערכי הטוב והאמיתי מושלכים בקרן זוית של ההתנכרות ורפיון ידיים – שם השתדל להיות איש, היודע לייצג ולנהל את עניני הכלל בכשרון, בחריצות ובתבונה. משאתה מסוגל להיות "איש" כזה, הרי ההצטנעות שתהיה נחבא בין הכלים שוב לא יהיה בית מנוס של הצטנעות וענוה, כי אם בריחה נפשעת מן המערכה. (עטרת צבי על אבות)

כל מי שהאירועים האחרונים נגעו ללבו, ראוי שלא ירפה, שיעשה ככל שביכולתו להשמיע קולו, וידרוש פעולות לתיקון הדברים. נדרשת ענווה רבה לומר "איני יודע" ולא להיות קופץ בראש, אבל ביכולתנו לפחות לומר לרבותינו: "לזה דחיתו בקנה, לנו מה אתה אומר?" – עלינו לתבוע תשובות. למצוא את גדולי התורה שבדור, ולא להרפות עד שיתנו לנו מענים שיניחו את דעתנו. תביעה זו אינה חלילה ביקורת עוינת; עליה לבוא מתוך כובד ראש וללא כל התלהמות או אג'נדות חיצוניות. היא צריכה לנבוע מאהבת תורה ויראת שמים, ומדאגה אמיתית לטובת הכלל.

 

אלמלא מוראה של מלכות

עבורי, האירועים האחרונים הללו הציפו שוב גם את סוגית ההתנהלות של הציבור החרדי ביחס למדינה שבה אנו חיים, מדינה הנשלטת על ידי יהודים חילונים, אינה מתנהלת על פי דרכנו ולעתים קרובות אף מצרה ליהדות הדתית-חרדית.

ההתמהמהות בקבלת הוראות השלטון בתחילת מגפת הקורונה, היחס להוראות הבטיחות בציון הרשב"י ולוועדת החקירה הממשלתית באסון מירון וההתנהלות בפרשת ולדר, הביאו להתעוררות מחודשת של סוגית ה"אוטונומיה" החרדית במדינה והמחירים הכבדים שהיא גובה. היא פתחה מחדש את שאלת הגבולות של האוטונומיה הזו, ואת צורת ההתייחסות כלפי השלטון במדינה, וכלפי חוקיו והוראותיו.

מילים אלו, "אם אין מעמד סמכות עליונה של השלטון, אזי החברה תתפרק במאבקים הדדיים", מובנות היטב לכל הרואה את מצבנו הכללי […] לא רק לגבי הנהגות דתיות ייחודיות, אלא בעיקר לגבי מחלוקות על עניינים ארציים יותר כמו תקציבי מדינה, שבהם אנחנו יודעים היטב כי כל אחד דואג לקהילה הקטנה שלו ולא ניתן לצפות להחלטה מרכזית אחת

במסכת אבות מזהיר אותנו רבן גמליאל: "הוו זהירים ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו" (ב, ב). כלומר, המלכות היא במהותה אינטרסנטית, נראית לכאורה אוהבת, אולם אינה עומדת לצד האדם בשעת צורך אמיתית. בפרק הבא אנו מוצאים אמירה שונה מעט: "רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב). ממשנה זו עולה גישה חיובית ואוהדת למלכות. הסיבה לכך היא: "שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו", היינו, שללא המלכות היה גרוע עוד יותר. אף על פי שהמלכות אינה מספקת בהכרח צדק, יושר, טוב וחסד, וודאי שאינה מוצאת חן בעיני היהודים או החרדים היושבים בתחום שלטונה, היא בכל זאת מספקת סדר, ציות בסיסי לחוקים, חלוקה בין הצרכים וכדומה, אשר הם יסודות הכרחיים לחיים בחברת בני אדם. עצם העובדה כי בני אדם אינם עושים דין לעצמם, אינם 'אוכלים' זה את זה בפועל, וכי האדם יכול לישון בשקט בביתו, מחייבת אליבא דרבי חנינא תפילה מצדנו לשלום המלכות, כולל מלכות רומי הרשעה שבימיו – "תודה לך מלכות, יהי רצון שתמשיכי למלוך."

ה"מדרש שמואל" קושר את דברי רבי חנינא לדברי עקביא בן מהללאל, "הסתכל בג' דברים ואין עתה בא לידי עבירה", המופיעים קודם לכן:

ואפשר שכוונת רבי חנינא לומר כי לא די בשלשה דברים שאמר עקביא כדי שלא לבא לידי עבירה, כי יצר לב האדם רע ומסירן מלבו, ולכן צריך להתפלל בשלומה של מלכות, המוכיחים בשוטים ובעקרבים, לאשר ארחותיהם עקשים ונלוזים, ומיראת המלכות לא יבואו לידי עבירה ויפלסו מעגלותם.

דברים דומים כתב גם הרש"ר הירש זצ"ל:

שלושת הדברים שנישנו במשנה הקודמת (דברי עקביא בן מהללאל) בעצם די בהם למנוע כל עבירה, בלי להיזקק להתערבות זרוע האדם – ובאמת לאדם כשר די בהם. אלא בליקוי המוסרי, בו עדיין שרויה החברה האנושית, בה מתייראים יותר מהסמכות האנושית הגלויה – ותהיה קטנה ביותר, מאשר יכולתו הכל-יכול של מלך מלכי המלכים הנסתרת, במצב זה אמנם נשענת ההתפתחות הרצופה והשלווה לקראת ישעה של האנושות על שלומה של הרשות האנושית ושלמותה. לכן, במקום שאתה נמצא, כבד את רשות המקום והמדינה והווה מתפלל בשלומה, כמצווה בשעה שיצאו לגלות לארצות ומדינות שונות: "ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו בעדה אל ה', כי בשלומה יהיה לכם שלום" (ירמיהו כט, ז). המצוה, אפוא, לא בלבד לדרוש את שלום ארץ האכסניה ולעשות הכל למען קידומה, אלא אפילו להתפלל בעדה, ולהיות לה אזרח נאמן בכל – לרבות ברחשי הלב הפנימיים, הגלויים לה' בלבד ונשמעים רק ממנו ית'. שהרי אם אין מעמד סמכות עליונה של השלטון, אזי החברה תתפרק במאבקים הדדיים. ("סידור תפילת ישראל", עמ' שעט)

ואכן, מילים אלו, "אם אין מעמד סמכות עליונה של השלטון, אזי החברה תתפרק במאבקים הדדיים", מובנות היטב לכל הרואה את מצבנו הכללי, ואת מצבו של כל מגזר ומגזר בפני עצמו. האם החלטה של גדול הדור הליטאי תחייב את הציבור החסידי? האם הכרעה בתוך חסידות בעלזא תחייב את חסידות גור? האם הכרעה של מנהיג המגזר הספרדי תחייב את האשכנזים ולהיפך? וכן גם בציבור הדתי-לאומי על כל זרמיו ותת-מגזריו. דברים אלו נכונים לא רק לגבי הנהגות דתיות ומוסריות, אלא גם לגבי עניינים ארציים יותר כמו תקציבי מדינה. אנחנו יודעים היטב כי כל אחד דואג לקהילה הקטנה שלו, ולא ניתן לצפות להחלטה מרכזית המחייבת את הכלל.

הכרתי את ראש העיריה לשעבר של עמנואל, אחד מבעלי התשובה הרבים שהתגוררו בעמנואל, שנקעה נפשם מצורת ההתנהלות האינטרסנטית-מגזרית שם שמנעה כל התפתחות בעיר, והחליטו לנסות ולנהל את העיר אחרת. סיפוריו מתקופת הקדנציה הטראומטית שלו היו מסמרי שיער ממש, והמחישו היטב את ה"איש את רעהו חיים בלעו". חלוקת תקציבים, החלטות, פעולות והטבות ממבט צר של "אנ"ש", מתוך צרות עין וחוסר פרגון ומבלי לראות את טובת הכלל. וכך, לצד העיר אריאל המשגשגת, קמלה לה עמנואל והבריחה ממנה כל אדם שביקש איכות חיים רוחנית.

לא רק בנושאי תקציבים ורווחה דרוש שלטון מרכזי, אלא גם בסוגיות שהתעוררו בימים אלו, הנוגעות להחלטות כלליות וארציות עקב המגפה הפוקדת את כל יושבי תבל. יש החלטות הדורשות ראייה כוללת של המגזר כולו, של העיר ואף של המדינה, ושיש להן נפקא מינה לכל חלקי הציבור, ללא יוצא מן הכלל. ולא רק היכולת להחליט, אלא בעיקר היכולת לממש ולאכוף החלטות כואבות אלו, לגרום לכך שכולם יהיו בסגר ולא ייצאו לעשות ספורט על הטיילת בתל אביב, שלא יקימו מניין בבית הכנסת הצפוף והגדוש, או שיחוגו ליל סדר במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. לעתים מדובר בהחלטות הפוגעות בדברים הערכיים שלנו, כמו סגירת ישיבות ותלמודי תורה, ביטול תפילות במניין, הגבלת החתונות, ה"טישים" וההלוויות וכדומה, אך גם על אלו נאמר "הוי מתפלל בשלומה של מלכות".

לו היתה לנו הנהגה שהיתה רואה לפחות את הציבור החרדי כולו ומצליחה לקבל החלטות באופן אפקטיבי, אולי היינו צריכים פחות את "מוראה של מלכות". אך במצב הנוכחי, נראה שאין מנוס מלהתפלל יותר לשלומה של מלכות

בכל העניינים הללו וכן בשאר ענייני היומיום השוטפים, כגון בטחון המדינה, המלחמה בפשע ובבריונות, כינון סדר חברתי אלמנטרי, דאגה לחלשים ולנזקקים וכדומה, לא נופלת ה"מלכות" היהודית שלנו ממלכות נוכרית אחרת. לכן גם עליה חלה מסקנתו של רבי חנינא, שאנחנו מצווים להודות ולהכיר טובה למלכות על שהיא שומרת על הסדר והמשטר, כדי שאיש לא יבלע את רעהו חיים.

אם נהיה כנים, ניאלץ להודות כי אנו חסרים הנהגה תורנית-ציבורית פעילה בעניינים הנוגעים לציבור כולו. אנו חסרים תגובות, הוראות, מסקנות ודרכי פעולה, הנדרשים לטיפול בעניינים הכואבים שפקדו אותנו. לו היתה לנו הנהגה שהיתה רואה לפחות את הציבור החרדי כולו ומצליחה לקבל החלטות באופן אפקטיבי, אולי היינו צריכים פחות את "מוראה של מלכות". אך במצב הנוכחי, נראה שאין מנוס מלהתפלל יותר לשלומה של מלכות.

בינתיים, קול הזעקה הציבורית שלנו אמור להמשיך ולהדהד עד שנראה כי הציבור, העסקנים, הפוליטיקאים ואף תלמידי החכמים והרבנים מתגייסים למערכה ופועלים בצורה מעשית לתיקון צרכי הציבור. לא רק כדי שלא יהיה 'להם' לחילונים פתח להוקיע אותנו, לנגח, לגזור גזרות ולשמוח לאידנו – אלא כדי שתרחישי הקורונה, אסון מירון ופרשיית ולדר ואחרים לא יישנו; כדי שהמראות הקשים לא ישובו; כדי שהנפגעים והנפגעות ישוקמו; ושיימנעו מראש מחדלים דוגמת אלו הנזכרים, או למצער יטופלו לאחר מעשה. ואולי מה שנוכל להסיק מכל זה הוא שגם אנו נדרשים ל"מוראה של מלכות". מלכות משלנו. לא רק כוח המחייב אותנו בעל כורחנו, אלא מכשיר תורני ראוי, שיסייע לנו לנהל את חיינו ולהביא תיקון לעצמנו.

לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה וּלְמַעַן יְרוּשָׁלַ‍ִם לֹא אֶשְׁקוֹט עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר (ישעיהו סב, א).

 


[1] מופיע ב"עלי שור" ח"ב רמא-רמב: "אחד הדברים המרגיזים את האדם הוא, כשהוא שומע שאחרים מדברים עליו דברי קינטור וביקורת. חרה לו לזה איך מלאם לבם להציגו באור שלילי כזה. רבנו הגר"י סלנטר לימדנו אחרת […] כאשר קמים עלי 'מרעים', והם אנשים המדברים עלי לגנאי, 'תשמענה אזני' – אאזין היטב, כי בזה אוכל ללמוד להכיר את עצמי. בוודאי יש כאן בקורת אמיתית החושפת את חולשתי באיזו מידה שעדיין לא עמדתי עליה, ומהם אלמד מה עלי לתקן […] ואפילו משונאים בנפש הוא מוכן לשמוע בקורת ועוד ישמח על זה. הוא לא יתרגז וגם לא יישבר מבקורת, עד כמה שתהיה חריפה, ויבחן את עצמו היטב אם אין קורטוב של אמת בדברי הבקורת שלהם."

תמונה: Beni Birk / Photographer: Israel Press and Photo Agency (I.P.P.A.) / Dan Hadani collection, National Library of Israel / CC BY 4.0, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

62 תגובות על “איפה המנהיגות שלנו?

 • מאמר כואב נפלא ואמיתי!

  • הרב גרינוולד, מה דעתך על הצהרה פשוטה וקצרה: ״יש הנהגה חרדית ואני לא מקבל אותה..״?
   זה אתה שזקנת, נפטרו רבותיך, גם לצער כולנו דעתם כבר קשה לציטוט כיום.
   כרגע, במקום לבכות את העבר ולהתחבק עם הנוסטלגיה, המצופה ממך הוא אחד משניים: או שתנהיג את עדתך / קהילתך / משפחתך כפי שדעתך משגת. או שתכפיף את עצמך למנהיגי הדור שעדיין חיים, נושמים ומורים.

  • דבריך לא מעבירים אלא מסר של יאוש וכאילו עם ישראל הולך לאיבוד בו בזמן שאתה נותן תחושה שבציבור החילוני יש הנהגה וחייהם חיי דבש…בא נתחיל מזה שאתם צריכים לכתוב כל שבוע 'מאמר' כאילו אתם נביאי ישראל שהעם מחכה למוצא פיכם הקדוש. אם המטרה העיקרית לכתוב עוד מאמר כדאי שתחשבו טוב לפני שאתם כותבים. אם אין מה לכתוב לא צריך בכח לכתוב משהו.

   ובכן, אסור לומר שאין הנהגה כי גדולי התורה תמיד יש ומה שיש הם הם המשה רבינו של הדור וברגע שאנו מתגעגעים לרב שך או לחזון איש בלבד הרי שאנו כופרים בחכמי ישראל הנוכחים כאילו שאלוקים עזב אותנו לאנחות ואינו משגיח על עמו יותר. אוי ואבוי אם עם ישראל היה חושב כך אחרי פטירת החפץ חיים… ואדרבה מאז קמו והיו גדולי תורה וכך ימשיכו מנהיגים עד ביאת משיח תרצה או לא תרצה.

   דבר שני מה המסר שלך?! שנתייאש?! שנתגעגע?! כולנו יודעים שהרב שך ושאר גדולי דורו כהסטייפלר נפטרו ואז מה?! אבדה הארץ?! נסגרו הישיבות?! עוזבים את הדת?! מה חידשת במאמר שלך?!

   ההשקפה שלך מוטעית מיסודה ואתה צריך לעשות חשבון נפש איך נפלת במאמר המייאש הזה.

   כשגדול הדור נפטר הוא אמנם נפטר פיזית לבית עולמו אבל אם הוא השאיר דרך והיא קיימת הקי שהוא בעצמו עדיין קיים.
   הרב שך נפטר פיזית אבל הוא השאיר דרך שהיא קיימת ותתקיים על ידי מאות תלמידיו שמרביתם ראשי ישיבות וכן הדרך של החזון איש קיימת!! הדרך של משה רבינו וחכמי הגמרא קיימת ותישאר קיימת ועם ישראל חזק מתמיד!! עולם התורה פורח!! מה חסר לעם ישראל?!

   כל כך תת רמה לבא ולהניח על המשקל פרשייה אחת של איזה סופר חרדי שתחומו היה לילדים ונוער ולא השפיע על מהות עולם התורה או קורונה שהיא כלל עולמית ולא קשורה רק לחרדים!! ומול זה אתה שם על המשקל ההשקפתי שלך את עוצמות עולם התורה החרדי עם אלפי סחורי ישיבטת ששקועים בעיון התלמוד 24/7 ועולם הסמינרים שהולכות בעקבי הצאן והחיידרים להפליא שממשיכים את הדרך התורה והם חלילה ללא הנהגה?!

   מה חסר לך היום שאתה צריך פיזית את הרב שך?! הרי ללמוד תורה אתה יכול ללכת לבית כנסת האם מישהו יפריע לך?! שמעת פעם על איזה חילוני שמוציא בחורים מהישיבה?! יש גזירות שמד?!
   צא לרחובות החרדיים תראה אנשים שמחים ומאושרים בדרך שקיבלו מאבותיהם ורבותיהם נשמתם עדן.

   אלא מה כנראה שאתה מתגעגע לאקשן! למחלוקות עסיסיות מול החבד והרב שך לפתוח כל בוקר עיתון של נייעס! זה מה שחסר לך כנראה!

   אין תפקידו של היהודי לתקן את העולם!! אנו נמצאים בגלות!! קודם נתקן את עצמינו ומשפחתינו ואז מאליו זה ישפיע על שאר היהודים!! די כבר עם מאמרים שמייאשים ומדכאים כאילו עם ישראל הולך להיחרב! הכל מתוך השפעת מאמרים של עיתונים טמאים המופיעים ברשת האינטרנט שנותנת תחושה שהחרדין אבודים – כי הם מעולם לא ביקרו בישיבות הקדושות ולא ראו מעולם מושג של שטייגען מהבוקר עד הערב!! של צעירים שיכלו לבלות כמוהם אבל הם צמאים לדבק ה כי תורתינו היא אמת ולאמת נמשכים כמו מגנט למי שרוצה.
   מי שיש לו ריקנות של חוסר סיפוק בעבודת ה' הוא גם חושב כמו עמי הארץ שאבדה הארץ והיהדות עומדת בסכנת שמד.

   אם תשקיע את עצמיך בלימוד אתה תראה שאדרבה דרכו של הרב שך ושאר גדולי עולם קיימת ועולם התורה פורח כי עם ישראל חי וקיים ויש הבטחה כי לא יטוש ה' עמו ואמונתינו בהשגחה הפרטית קיינת לעולם ולמרות ההסתר פנים שיש אנו מאמינים שאלוקים שומר הבטחתו לעמו ויצילנו מידם ובבקשה דיי לייאש.

   מלבד עולם הישיבות כדאי שתביט על כל עולם החסידיות בארץ ובעולם איזו הנהגה איזו מלכות איזו משמעת להפליא רבבות רבבות הטלכים וצועדים בדרך אבותיהם למרות השוליים כמו בכל ציבור הרי שהם בטלים בשישים וברוב והם לא משפיעים אפילו על עצמם…

   כדאי שתפסיק להתחנף לציבור החילוני הרדוד והאומלל יתום מדרך והנהגה הממלא את בתי הכלא ובית העלמין בפשיעה גניבה ורצח כל שני וחמישי ה' ירחם הורגים את נשותיהן – מה שלא תמצא אחד מהם בציבור החרדי הנקי מכל הזוהמא הזאת.

   ברור שיש עשבים שוטים ופרשייות שונות בציבור החרדי ואדרבה אם מכל החרדים מצאו רק פרשייה אחת או שתיים ולהם כל שני וחמישי זה מעיד על אובדן הדרך שאיו להם.

   אתה ממש מושפע מהנדסת המטחות שעושים התקשורת שלא מספרים כמה םרשייות יש בציבור שלהם על כל התועבות ומשתיקים כאילו רק החרדים נגועים ואז מה הפלא שהתחושה שאכן אין הנהגה.

   הציבור החילוני הכופר חי חיי בעל חי לכל דבר ואין בו חידוש וכמוהוא יש מלייארדים בסין ורק עם ישראל היהודי המאמין הוא חידוש שאין כמוהו עם דרך של שלושת אלפים שנה.

   כדאי תחפש מאמרים בנושאים אחרים על פשיטת רגל של החינוך החילוני שלהם לא הייתה מעולם הנהגה ולא תהיה להם כי מי שאין לו דרך אין לו גם מנהיג.

   הקינאה בציבטר החרדי גומרת אותם וטוב שזה כך כי קנאה כזאת תעשה להם חשבון נפש מחודש וישובו בתשובה.

 • כמובן מעלה ריח באוש של עצנ'יק.

  לגופו של עניין, שוכח כבודו כי אין כל סמכות אמיתית מצד המדינה לגדולי הדור, ולכן חסר להם את הכללים הבסיסיים לטפל בעניינים שהובאו במאמר.

  אם רצונו בדעתם של גדולי הדור, יכול להתייצב בהכנעה ולשאול אותם בעצמו.

  • נראה שלא הבנת, הרב גרינוולד לא דיבר על סמכות הגדולים אלא על השתיקה מהוראה ברורה לציבור בשעת משבר, ואני מדגיש 'לציבור' ולא לך ולכל יחיד שבא לשאול.
   ואמר עוד כמה דברים נכונים מאד שכנראה לא הבנת או שבכלל לא הקשבת

 • מבלבל את המח, עם כל הכאב מהאירועים האלו, היו אירועים כאלו גם בימי הרב וולבא והרב שך, וגם בימי החזון איש והרב מבריסק, מספיק עם הצביעות הזו. הנהגה אקטיבית היא לא במקום אבא ואמא ובמקום הציבור, אי אפשר רק להתבכיין ולהאשים את ההנהגה, כל אחד צריך לתרום ולעזור למנוע שגיאות בעיות ואסונות. חיים ולדר כותב ביתד נאמן כבר למעלה מעשרים שנה, אז הבעיה היא 'בשנתיים האחרונות'? ואולי גם הרב עובדיה לא היה מנהיג, כי בזמנו אריה דרעי הואשם בשוחד ונכנס לכלא? ובכלל הסיפור של 'הפקרות בזמן הקורונה' היה רלבנטי עד לפני כמה חדשים, עכשיו הממשלה התחלפה ויש חולים פי 10 ופתאום לא צריך סגר ולא צריך כלום, כולם מתנהגים בהפקרות. בקיצור סתם מחפש תירוצים.

  • ההפקרות בענין הקורונה נמשכת גם עכשיו. זה שכולם מופקרים היום לא מצדיק הפקרות מצידנו.
   אני נכנס לבית כנסת – אם נראה מישהו עם מסכה על הפנים – רוב הסיכויים שהוא עם כיפה סרוגה.
   מה ממך יהלוך אם תחבוש מסכה ?
   השבוע דווח שהמשטרה עצרה במעצר אלים חסיד גור שהסתובב בסופר בלי מסכה.
   אכן המשטרה באופן מפתיע מיהרה להגיד ש"האירוע היה צריך להסתיים אחרת".
   אבל ילמדנו מורנו "נוטר הכרמים" – להסתובב בשטח סגור ללא מסכה – האם זאת איננה אלימות –
   כלפי שאר הקונים ? מדוע אותו "חסיד" לא מתחשב בקונים האחרים ? לא רלוונטי ??
   התגובה של "כרמי שלי לא נטרתי" ושל אחרים כאן מסבירה את דברי הכותב על
   כך שהציבור החרדי מגיב ל"הם" – לא לעצם הענין.

 • מאמר נכון מאוד מלבד הקריאה לעסקנים לפוליטיקאים ולכל האחראים למצב לתקן אותו כביכול
  לא נותנים לחתול לשמור על השמנת!!! בפרט בחתול מועד…
  כדי שהתורה לא תהא מוחלפת, ההנהגה הכושלת חייבת להיות מוחלפת כי אין סיכוי שתתוקן מעצמה כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים
  כל זמן שזה לא קורה, התורה, לא רק מוחלפת אלא מבוזה שפלה ונרמסת.

  • חז"ל כבר צפו את מה שכותב המאמר רואה כחוסר וההעדר הנהגה רוחנית ואף גרוע מכך,כלשונם: "פני הדור כפני הכלב" ו"לא נשאר לי רק להזכיר ולצטט את דבריהם דור שבן דוד בא בו בית הועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יאשם, ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמת חכמים תסרח, ויראי חטא ימאסו,*ופני הדור* כפני הכלב, והאמת נעדרת.(סנהדרין צז,א) וכן בסוף מסכת סוטה מט ,א-ב במשנה האחרונה, והמשנה שם אחרי שהיא מונה את כל תחלואי הדור מסיימת "…פני הדור כפני הכלב ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים" . ואידך פירושא הוא,זיל גמור. ולא נותר אלא להתפלל את תפילתו משה רבינו "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה:אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה" (במדבר כז, יז)

 • דברים כדרבנות

 • מאמר עלוב.
  אצלי דווקא התחזקה האמונה בגדולי ישראל בגלל התנהלותם בקורונה. איך שהם חזו במדויק דברים שהיום כולם מודים להם. הנרטיב של 'הפקרות החרדים בקורונה' היא קטנונית צבועה ומתחסדת.

  • מי חזה? מתי חזה? מיום הראשון של קורונה, לא שמענו אף הכרזה אחת בנוסח 'כך צריכים לעשות, מחמת כך וכך'. שמענו חצאי מילים, סרטונים, פסקים המעלימים יותר ממה שהם מגלים, ואויבער-חכמה מפרשנים שונים.

   תביא לנו אחד מגדולי הדור שכתב תשובה להלכה מנומקת, או אפילו קול קורא מובנת. אין כזה. יש של אנשי הרחוב, רבני הרחוב, ופרשנים שונים.

   כל התחזיות הן מאנשי האינטרנט והטוויטר, לא מגדולי הדור.

  • עובדות – לא "נרטיבים". ההתנהלות החרדית הייתה אכן מופקרת.
   מה מצדיק אירוע של חתונה לעשרים אלף איש בזמן מגפה ?
   מה חזה החזאי המדויק – את רשימת הנפטרים ? מה הצדיק עריכת "טישים" של חנוכה ?
   בבית הכנסת שבו מתפלל מר ארבל – כמה עוטים מסכה על פניהם ?

  • ההיסטוריה של מאתים השנים האחרונות היא אי הצלחת ההנהגה של גדולי ישראל, אם הייתה כזו.

   המעוניין מופנה לספרו של מרדכי זלקין, "מרא דאתרא? רבנות בתחום המושב"

 • הרב גרינוולד מוזמן להיות מנהיג ישראל….
  כמה פתטי.
  המנהיג צריך לצמוח מעצמו. לא באמצעות מאמרים.
  הרב שך עצמו ששמתם בתמונה צמח בכח מנהיגותו הגדולה. לא דרך מאמרים שדורשים 'הבו מנהיגים'….

  • השאלה מי זה גדול בישראל?
   רק מי שחוג מסויים או כמות מסויימת מסכימים שהוא הגדול בישראל?
   הציבור החרדי מורכב מהמון חסידים , סוגי ספרדים, ליטאים, סוגי קנאים ותתי חצרות, סטמר וחב"ד ברסלב בעלז גור ויזניץ ספרדים ש"ס תוניסאים תימנים, וזו רק ההתחלה
   האם חייב כל אלו ביחד ישמעו בכלל ל"גדולי ישראל" שהכותב מתכוון אליהם, כמובן שלא!
   הוא יציית לרבו האישי או לאדמור"ו ובעיניו זהו הגדול האולטימטיבי ואפילו לפעמים הגדול היחיד.

   לדבר על כשלון מירון בחדא מחתא עם כשלון הישיבות הליטאיות בקורונה זו כבר טעות בהבנת החברה החרדית.
   גדולי הליטאים מעולם לא האמינו בחגיגות מירון.
   המאמר מבטא אפוא כמיהה לגאולת ישראל שעה שהסנהדרין קובע מלשכת הגזית את כל עניני הכלל וההכרעה התקבלה על כל ישראל [מלבד כמה צדוקים וכדומה]
   מאז החורבן התפתחו הגלויות ועד ימינו איש לחצרו לאדמור"ו ולראש ישיבתו

   הבה נמתין לביאת גוא"צ אמן

 • מאמר מצוין. מדבר את התחושות של רבים בימים אלו.
  עיקר הערעור הוא בציבור הליטאי והספרדי, המגזר החסידי נפגע פחות, שם יש הנהגה ברורה.
  אנחנו ציבור שכל כך רגיל להיות מונהג ולבטל את עצמו לדעת הגדולים, שהמציאות החדשה קשה ומסוכנת.
  ימים לא פשוטים.

 • אכן כאב גדול. אולם כמדומני שכל עוד היחס שלנו למדינת ישראל יהיה כאל "מלכות" ו"רשות" שלהם ולא כאל המדינה שלנו בה אנחנו שותפים מלאים גם אם לא מסכימים על הכל, בה אנחנו תולים את תקוותנו לממש את ערכי התורה לא רק במשפחה ובקהילה אלא במדינה על כל זרועותיה, אנחנו צפויים להמשיך ולקונן ולקטר עליהם ולהתנהל כקהילות קהילות בתור גלות ספרד אשר בירושלים. כשזה יקרה ולראיה זו תהיה שותפה גם ההנהגה שלנו יתכן ונשמע גם קול ברור וצלול יותר המחובר למציאות ומבקש לשנותה.

 • אכן מאמר כואב – נאמנים (חזקים) פצעי אוהב.
  לאור הדברים האלו אפשר להבין דברי חז"ל "כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו" (יבמות קט:), כנראה איננו יכולים להעמיד את הנהגת הציבור רק על לימוד תורה. כביכול צמצמנו את התורה רק ללימוד והיא התורה עומדת בקרן זוית ומתביישת בלומדיה.
  שלושת הפרשיות האחרונות מירון, ולדר נגעו בשתי עברות יסודיות של גילוי עריות ושפיכות דמים, צורת ההתייחסות שלנו לתורה לא מנעו זאת.

  • דווקא הייתי אומר: קורונה- שפיכות דמים.
   מירון- עבודה זרה.
   ולדר- גילוי עריות.

 • יישר כוח על המאמר, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה לא מדויקת לדעתי.
  גדולי ישראל אף פעם לא הנהיגו, חוץ ממקרים בודדים, וחז"ל אף אמרו, אל תגור בעיר שראשיה תלמידי חכמים.
  אפילו אגודת ישראל בתחילת מינתה מועצת גדולי תורה לייעוץ ותו לא.
  גם אם נניח שגדולי ישראל ניהלו משהו, אזי הכשלון של מאתיים השנים האחרונות, שרוב עם ישראל, עזב את הדת, מוכיח שההנהגה כשלה.
  החזון איש חידש שאין להפריד את שאלות התורה משאלות החיים, ולמעשה תבע שלטון מלא של תלמידי חכמים.
  מה שהרב גרינוולד מתאר הוא לא תקלה רגעית, אלא כשלון עקרוני של כל הדרך הזו.
  אם הצבור רוצה להשתקם, שיפסיק לצפות שהגדולים ינהלו אותו. לא בהכרח יש להם כשרי ניהול ואפילו אין להם מספיק מידע כדי להכריע, ואז נכנסים הגיחזים למשחק

  השיטה מיצתה את עצמה ויפה להתנער ממנה ויפה שעה אחת קודם.

  • הרבה לפני ה200 שנה האחרונות,
   היו תקופות ארוכות בהיסטוריה היהודית שרבים, ואפילו רוב העם לא שמר מצוות. עד כדי עבודה זרה.
   החל מיוצאי מצרים, דרך כל תקופת השופטים, בית ראשון ומלכויות יהודה וישראל
   וכמובן בית שני על כתותיו, וכלה בקראים.
   אז אולי הבעיה היא *בנו* – עם קשה עורף, ולא ברבנים ובהנהגה.

  • נכון. יש להוסיף שלת"ח מבוגר אשר כל ימין למד ולימד תורה אין את הכישורים להיות ראש ממשלה, אין משטרה הכפופה לו, אין לו שרים הסרים למשמעתו, ויתרה מזו- בדרך כלל מה שהביאו לדרגת של גדול מישראל זה דבקותו בתורה ופרישה מענייני העולם, ועתה בגיל 90 מצפים ממנו שיגלה כישורים של גנרל.
   זו נאיביות / העמדת פנים.
   אפילו בית כנסת בדרך כלל אינו מנוהל ע"י הרב אלא ע"י מנהלים המתאימים לכך, ק"ו בן בנו של ק"ו לציבור של מאות אלפי בני אדם.

  • ובנוסף, עוד שגיאה בדבריך. שכן ברור במקורות שהממונים פרנסים על העיר והציבור צריכים להיות ת"ח. ובכל קיבוץ יהודי מתוקן היה האידיאל שההתנהלות תהיה ע"פ בית דין והוא השלטון היהודי.
   היו תקופות – גם בזמן האחרונים – שהיתה להם סמכות ממשית, כולל ענישה גופנית ואפילו חמורה.
   אין שום צורה נורמלית של הנהגת חיי ציבור יהודים – מהמקוואות עד פינוי האשפה – שלא ע"פ תלמידי חכמים.

  • חייב להגיב לדבריו של עדי נרדי, אכן דבריך צודקים וכואבים, בעיקר שהיום גדול בתורה זה רק אדם ת"ח שכל חבריו כבר לא שרדו והוא נשאר והופך לגדול הדור – תרתי משמע,
   לגבי היכולת מנהיגות זה אכן משהו מולד שאפשר לשפר אותו עם השנים, וזה מזכיר לי כמה חבל שמרן הרב עובדיה לא איתנו.
   אבל לסיכום אהבתי מאוד את המשפט שלך, לצפות ממנו שיהיה גנרל וכו, יישר כח!

 • שלום לכותב המאמר הרב גרינוולד
  הבידול שאתה עושה "מהחילונים" אינו נכון ואינו נדרש ואסביר לך את דעתי בעניין , ועוד אסויף בעניין "הגדולים"

  ליהודים חרדים אין בעלות או מנדט על השכל או הניסיון בחיים, יש מערכות אחרות בהן יש אנשים שאפילו לא מכירים באלוקות כלשהי, שהם מצויינים בתחומם, בלי קשר למי הם מתפללים אם בכלל, הבעיה נמצאת בציבור החרדי שעושה את הבידול בינו לבין אחרים, בדיוק כפי שעשית כאן את הבידול הזה, יש יופי של רופאים, מהנדסים, פסיכולוגים, מורים, אנשי מקצוע בתחומים רבים שאינם בכלל דתיים, אז מה? המומחיות שלהם פחות טובה? או שאינה מתאימה לאנשים חרדים? השיטה הזו שהציבור החרדי חושב שהוא משום מה "טוב יותר" לא עובדת יותר, כי הוא פשוט לא טוב יותר, ויש תחומים שהוא אף גרוע יותר, לראייה התוצאות הנוראיים שך האסונות שמנית כאן, תכיפותם, וההיקף שלהם, ומי יודע מה יתרגש עלינו מחר.

  ועוד בעניין "גדולי ישראל" כפי שציינת במאמר
  בחברה שכל אדם שני הוא "גאון" מוכרז, מה אפשר לצפות מחברה כזו, מי מכריז על "גדול" בחברה החרדית? עסקנים ואנשי שיווק, כפי שאצל החילונים מכריזים על "מוצר חדש" ולכן זה ככה נראה.
  אכן כולם כמהים לגדולים פעילים, אבל לא בשיטת ההמלכות של ימינו, אלו הם אינם רלוונטיות, כאמור גדולים משווקים כאן על בסיס אינטרסים, של קבוצות כוח הם אינם גדולים, נקודה.
  כדי להיות גדול צריך כוח עשייה, צריך יזמות, צריך ראייה לטווח רחוק, צריך יידע והבנה רב בתחומים רבים הרבה מעבר לסוגיות אביי ורבא, צריך כוח להטיל מרות או לאכוף את רצונך על אחרים , צריך יכולת להניע אנשים, צריך יכולת להטיל מורא במקרה הצורך, צריך כוח כדי למשוך את הציבור אחריך, צריך אומץ, אתה מכיר מישהו כזה כיום בציבור החרדי? אין כאלו בימינו, רק ראה את התגובות בעניין המקרים שציינת ותבין מה גודל השבר.

  הציפייה שלך לאיזה גדול שיקום ויגיד משהו, אינה רלוונטית, היא שוות ערך לציפייה למשיח, "גדול" נמדד לא במה שהוא אומר דרך כלי שני או שלישי שאינו מבשל (כפי שיפה ציינת) אלא במה שהוא עושה, ובקהל שהולך אחריו, וכדי לבחון מה "גדול" עשה / עושה / יעשה נדרשת פרספקיטבה של זמן, אבל אז זה לוקח זמן, וזה לא מתאים לממליכי הגדולים, כי הם צריכים לממש את האינטרסים שלהם כאן ועכשיו, ואז הציבור מקבל "גדולים" אילמים, או פחדנים, או במקרה הטוב אנשים שחכמים בתורה, אבל אינם רלוונטים לבעיות של הציבור, והם בטח לא מנהיגים בעל ייכולת, ראה מה כתוב במססת אבות על בן 100, ותבין לבד שאיש כזה אינו יכול לעשות גם 5% ממה שפרסתי לפניך כאן.

  רשימת משימות לגדול הבא:
  1. העלאת מעמד האשה החרדית למקום הראוי לה באמת – לא יכול להיות שבחברה החרדית רק גברים מייצגים את העדה, זה קשקוש שגם חורג ממה שקרה בפועל בתורה או בתקופות קדומות של עם ישראל, מה אנחנו בסעודיה?
  2. הגדרת יעדים ברורים בקשר עם מוסדות המדינה, תקציביה, הנחיותיה, כולל קיום כל החובות שהיא משיתה על האזרחים, כן חובה שהציבור החרדי יפסיק להתחבא מאחורי הסטנדר, הציבור החילוני קבר בחודש האחרון 4 מבנינו (של כל עם ישראל ) הטובים ביותר, שני טייסים ושני מפקדי פלוגה, ומה קרה בציבור החרדי בעניין חובות / זכויות? צעקנו יותר חזק שהצבא הוא צבא שמד?
  3. שקיפות מוחלטת בניהול כל "גובי הכספים" והעמותות והורדנים למינהם, זה צריך לבוא מאיתנו ולא מרשם העמותות, כמות השקרנים כאן היא עצומה, תפקידו של "הגדול/ה" לבער זאת, שמורה לוקח 10 שקלים מילד לקופת כיתה ולא מנפיק להורים דוח מה הוא עשה עם הכסף פעמיים בשנה, למרות שמדובר בפרוטות, הרי לך בית יוצר לעבריינות כספית.
  4. הגנה על החלשים בחברה (ילדים / נשים / בנות ועל זה הדרך) מפני פגיעות מיניות, להוציא את הפוגעים למרכז הבמה , כדי שהרשויות יטפלו בהן וביד קשה, לנדות ולהחרים אותם, ולהוציא אותם מהקהילה.
  5. לייצר מנגנוני הסמכה לתפקידים המסורתיים הנמצאים וקיימים מאז ומתמיד בכל קהילה יהודית בשילוב עם מוסדות פדגוגים המוסמכים לכך גם אם אינם חרדיים, (אתה יודע, אקמול אינו מבית היוצר החרדי וצורכים אותו לא מעט בציבור החרדי נכון?) ולא לעשות זאת כדי "להרוויח עוד משהו" אלא כדי לשפר את הרמה, לעדכן את התכנים, ולדפן ולחזק את הנדרש, בציבור החרדי כל אחד יכול להיות מלמד או מורה מחליף, האם זה הגיוני? האם באמת כל אברך הוא פוטנציאל מורה? ממש לא!
  6. לעשות רביזייה רצינים בכמות ה "הגאונים" / המטפלים הרגשיים / מקובלים / עסקנים ועוד מיני תארים שטותיים שאנשים מדביקים לעצמם ומטעים בכך את הציבור, קצת לצמצם את הכמויות שיש לנו כאן, ואם בלתי אפשרי אז לייצא אותם למדינות אחרות, ייצוא בד"כ מגביר את מטבע החוץ במדינה.
  7. להפסיק עם השטות הזו של "פגעי הטכנולוגיה" זה לא יעזור לאף אחד, אף אחד לא באמת מסוגל לעצור את זה, צריך לדעת לחיות עם זה, יש בזה כמו בכל דבר אחר טוב ורע ולנו כעם יש היסטוריה ודרכים איך להתמודד גם עם הטוב וגם עם הרע, הדמוניזצייה הזו שחרדים מסוימים עושים לנושא היא מגוחכת, והיא שקרית ואינה קשורה למציאות, איפה יש יותר סכנה? באתר מכבי / בנק לאומי שבאינטרנט או במשרד של סופר רציני ולכאורה מכובד שריסק חברה שלמה ויעברו שנים רבות כדי לשקם את הנדרש, יש ילד שלא מכיר אותו, יש ילד שלא שואל / ישאל, וכאן משחקים בלשון הרע, זה הרי לא נורמאלי בעליל.
  8 . לטפל ולשדרג היטב את מושג "חבורת הלומדים" לשפר אותו כך שיתאים לחברה הגדולה כפי שהיא כיום, ויאפשר גם לאנשים שאינם "לומדים" להיות משפיעים ותורמים לציבור שלהם, חבורת הלומדים זהו יעד שאינו ריאלי, והוא מתקיים בתוך הציבור כמגה פיגוע, אין דבר כזה שכולם יכולים ללמוד, או רוצים ללמוד, או צריכים ללמוד, זו אגדה שנועדה לייצר מעמדות, ומי שחיי עם אגדות, גם מקבל תוצאות מהאגדות.

  שבת שלום

  • לשלמה! תודה על התגובה המפורטת, שעל חלקים גדולים ממנה אני מסכים. אולם, מניסיון הרי השינויים אצלנו הם איטיים ביותר ואני מסוגל למצוא בזה היגיון, כשאני רואה את המהפכות הקיצוניות בעולם בכל מהלך ההיסטוריה – מודרנה ולאחר מכן הריאקציה פוסטמודרניזם למשל. אולם, אני מסכים כי השנים האחרונות מטלטלות אותנו ומעוררות מחשבות אמיתיות, אמיצות וערכיות, בסגנון מה שכתבת, עד שיגיע היום והדברים יחלחלו ויהפכו למשהו, שאי אפשר להתכחש אליו. השאלה היא, כמה נפגעים (ובכל העניינים) יהיו בדרך.
   אגב, נדמה לי שתופעות כאלה מתרחשות בכל מגזר, השאלה היא כמה מעטה שתיקה מכסה אותם.

  • תגובה מעולה, לצערי אפילו דבר אחד מהרשימה לא יתבצע!

 • הרב גרינוולד היקר,
  הרב וולבה כבר נפטר לפני הרבה שנים, לשמו ולזכרו תאוות נפש, אבל צריך להתקדם הלאה.
  השאלה היא האם השכלת לבחור לעצמך את הרב שלך היום, כזה שתהיה צמוד וכפוף אליו לכל הפחות כפי איך שאתה מתאר את יחסיך ההודקים עם הרב וולבה?
  אם כן, מה הוא הורה והכווין אותך על עניני קורונה, מירון, ולדר, האם המסר שהוא אמר לך מכל זה ש"אין מנהיגות" בציבור החרדי, אתמהה?!
  אם לא… וכך זה נראה מכל "הסגנון" שכתבת.
  הרי שבמקום להתמרמר על חוסר המנהיגות שאתה מזהה בציבור החרדי, פשוט תבחר לך רב שתהיה צמוד אליו כמו שהיית אל הרב וולבה, ותמצא מרגוע לנפשך, במקום לטעון ש"המלך עירום" כשזה גם לא ממש נכון וגם לא יעיל, ובעיקר גרנדיוזי – מעין שאיפה לעולם אוטופי בלי חיבור ריאלי למציאות המורכבת, בלי הבנה מעמיקה של תרבות השיח החרדית הגלותית (!)
  אחר בקשת המחילה, "קבל את האמת ממי שאמרה".
  "וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע".
  כל זה לא סותר שיש לנו כחרדים המון אבל המון מה לתקן, אבל המסר שכתבת לא מקדם איזשהו תיקון אמיתי, סתם צעקה מבולבלת שלא תוביל לכלום.

  • אדון מתבונן מהצד, ומי היה הרב של הרב וולבא, שאליו הרב וולבא היה צמוד וכפוף ואותו הוא הלך לשאול על כל דבר?
   אתה מכיר דבר כזה?
   רוצה לומר,
   כל רב טוב בוודאי היה תלמיד טוב – ואולי יישאר כזה לנצח גם לאחר שרבותיו כבר אינם בעלמא הדין. אבל מהיכרותי ארוכת השנים את הרב גרינוולד, הגיע לענ"ד הזמן שדבריו יישמעו כרב ולא כתלמיד.

 • הרב יהודה מעריך מאד את המאמר
  א. לא מצליח להבין מה המטרה, מי שמסכים איתך ימחה כפיים ומי שלא – יכאס
  ב. צדקו הילדים ואין הבדל בין מלכות החילונית לחרדית שניהן דואגות לעצמן ולא לך
  ג. אולי אתה מנסה לפנות למשוכנעים שכבר רגל אחת בחוץ להוציא גם את השניה? תן אלטרנטיבה והיה זה שכרך…

  • תגובה לרב גרילוונד על התגובה לשלמה –

   יש כמה כללים שהם ישירות מבורא עולם זה בחוק כמו בפיזיקה, אין מה לעשות…: להלן כמה דוגמאות על אותו רעיון ובסיס: שחותכים עץ עפים נתזים, בכל הסתערות חלק מהכוח המסתער ייפגע וממש לא כולם יחזרו הביתה, בגשם לא כולם יישארו יבשים, ועל זו הדרך, לכן ברור שיהיו נפגעים, אבל אין ברירה אחרת. בכל יום כיפור תמיד יש "אחד" שזורקים אותו מהצוק, גם פה יש כמה שצריכים "להקריב" אותם ואת רעיונותיהם עבור טובת הציבור.

   אנחנו חייבים לקחת את השליטה בחיים שלנו, אנחנו חייבים לנהל את החיים שלנו ולהוציא מתוכם את כל התופעת הרעות שהפכו "למסורת" ועוד עם הנמקות שהדעת כבר לא סובלת, אנחנו חייבים לחזור לחיות חיי אמת, שלא מבוססים על בלופים של בעלי עניין, אנחנו חייבים לחזור לחיות לפי התורה וחז"ל ולא כפי שזה קורה כיום, ונא קח דוגמא אחת מיני רבות שלדעתי מהותית מאד, האם אצלנו רק בגיל 15 מתחילים ללמוד גמרא? מי יכול לצאת נגד חז"ל ולשנות את זה? ואם כן למה? זה בסדר שחז"ל מכירים את הפרה דרך מסכת חולין, אבל לא מכירים את נפשות ילדי ונערי ישראל? כמה ילדים / ואנשים חיוביים וחרדים לעתיד לבוא איבדה החברה החרדית על "דחיסת" גמרא שלא בזמנה ושלא לפי דברי חז"ל, יש אנשים שלא מסוגלים לנגוע בחומרים האלו בגלל "החידוש" הזה, האם השינוי הוא צורך השעה, האם יש כאן עניין של פיקוח נפש? ועוד – כמה ילדים אצלנו מכירים את התורה בע"פ? כמה ילדים אצלנו מבזבזים זמן על כל מיני ספיחי אחרונים למינהם אבל את דברי משה רבינו אינם יודעים בע"פ? כמה? מה זה והגיתה בה יומם ולילה? האם זה לקרוא את "ספריו" החשובים של מאן דהוא? או לפלפל בענייני סרק עד חידלון או שעדיף לקרוא בתורה ולנגן את כל המשנה על בוריה מצד אל צד. כמה ילדים אצלנו מכירים נביאים באמת כולל הרעיונות הנשגבים שהם מכילים מעבר לפשט, וזה הרי לחם חוקינו, אלו המקורות, זה לא "ספרים חיצוניים" ובכן כבוד הרב השיטה החרדית דהיום, צריכה לעבוד שדרוג עצום וממש מהיסוד, הטוב יישאר והרע יוסר, ועדיף היום מאשר לחכות למחר, מזכיר לכבוד הרב כי אלכסנדר מוקדון הספיק למות בגיל 36 אחרי שכבש את רוב העולם הקדום בימיו, וזה אכן נחשב להספק מהותי, ונחנו מה? נחכה? למי? לאסון הבא?

   אם הייתי מפקד חיל האויר שמאבד מטוסים ועל הדרך טייסים כפי שהחברה החרדים מאבדת את חבריה הייתי מודח בבוקר שלמחרת, פה לא רק שלא מודחים, אלא "המלוכה" עוברת בירושה, האם בניו של משה רבינו קבלו תפקיד כלשהוא? או של יהושוע? זה בדיוק מה שנקרא "עבדים" משלו בנו, יצאנו פעם אחת ממצרים, היגיע הזמן ליציאה הבאה, היגיע הזמן למשה ואהרון ונחשון וכלב ויהושוע של ימינו, שמקבלים את התואר לא בגלל שהם בנים של מישהו או לבושים באופן כלשהו, אלא בגלל שהם הריווחו אותו על סמך מעשיהם, לא זכור לי שמשה קיבל עיצה ממישהו שהרג את המצרי, הוא הרג אותו כי היה צריך להרוג אותו, וזוהי הפעולה הראשונה בתחילת הגאולה של עם ישראל ממצרים, אפילו "אחרון…" כמו שלמה המלך מכריז לעולמים
   "עת שלום ועת מלחמה", ויש להפנים זאת.

   אי לכך ברור שיהיו נפגעים מכל תהליך, אבל אנחנו היהודים הרי גדולי הרפורמטורים, מה עשה אברהם אבינו אם לא מחק את כל הקודם ואף יצא נגד אביו, מה עשה משה אם לא יצא נגד המלך החזק ביותר ששלט על עם ישראל, לפי השיטה של "הפוסקים" בימינו לא היינו נכנסים לארץ כי עצה של 10 מרגלים טובה יותר מעצה של 2 הרי "הרוב קובע" בכל שלב בחיינו ההלכתים לא? הגענו כאן לאבסורדים שאינם אפשריים יותר , ובכן – לא, הרוב לא קובע, הרוב הוא רקע למשהו שהוא גדול וחשוב ממנו.

   זה שבני ברק או כל ריכוז חרדי לא "נעצר" ממש על מה שקרה במירון, זה בחזקת "ידינו שפכו את הדם הזה", העסקנים האלו הם "הפגע הרע" של החברה, רק ראה את הראיון של מנהל המקומות הקדושים שעתיים לפני "הטבח" במירון ותתפלץ על דברי ההבל, החנופה והקשקושים של האיש, מי בחר בו? על איזה בסיס עובדתי, או ניסיון הוא נבחר? מה הוא עשה בחיים שלו שמצדיק את המינוי? מבין בקהלים? או בהנדסת וחוזק מבנים, שיטור, מגה אירועים, ביטחון? לא ! הוא בחזקת "מקורב" ולכן הביזיון שלו ושל שולחיו קירב 45 נשמות טהורות לבוראם, והוא עדיין בתפקיד?
   מי מינה את הרב "הצדיק" מצגר לתפקיד רב ראשי? מי לא עצר את הלווית הפאר של הסופר הנודע, הרי עברו כאן על כל מה שכתוב בהלכה, מי מתאבל, מספיד, מצטער על איש כזה? האם פורסם בריכוזים חרדיים שמות כל "הטיפשים" שהשתתפו בהלוויה הזו? זכור לי במיוחד "רב" אחד מיתד נאמן (משמיעה אלקטרונית באמצעות פגעי הטכנולוגיה) שדיבר על "ההשקופה" שלמדנו מהאיש "שרצחנו" ממש במו ידינו, היה מוטב לו לנרצח שהיה הולך ולומד מאלעזר בן דורדייא פרק בתשובה ומקבל חיי עולם הבא ברגע.

   רק שלא נקבל עכשיו בכל שנה "במרווה לצמא" סיפורים קשקשתא על כל מיני חזיונות מהטבח במירון של אדמורים מטעם או מעשי גבורה או ניסים מדומיינים שקרו שם, מה שלא יקהה את צער המשפחות לעולם והחשוב מכך לא ימנע את האסון הבא, כולי תקווה שלא יוסיפו לנו "קטע" חדש לקידושא רבא או לברכת המזון בגלל זה, זה כאן כמה שמסוגלים לזה וזה פשוט מגוחך!

   לסיכום כבוד הרב – הבסיס למצויינות מתחיל קודם כל באנשים שמייצרים את המצויינות והם בעלי כישורים בתחומם, והם מניעים אנשים אחרים שהולכים אחריהם, ובמקום שאין אנשים "חובה" להשתדל להיות איש. אם חפצי חיים אנחנו, השינוי היה צריך להתחיל "אתמול".

   שבת שלום

 • לכבוד שלמה
  התגובה שלך מראה כי אתה כמו גם הכותב הנכבד סבורים שהם בעצמם גדולי הדור, אלא שלצערם הציבור לא מכיר בהם לכן למצער, אתם מסתפקים בלהורות לגדולי הדור מה לעשות?
  בנוגע לשאלתך ממה התקלקלו יותר מאינטרנט או מולדר, כנראה שלצערי התשובה מאינטרנט, יתכן שאתה צדיק ולא נחשף לאינטרנט, אבל אני רוצה ליידע אותך שבאינטרנט יש עוד דברים חוץ מבנק לאומי, והגלישה בהם משחיתה את האדם, ומונעת ממנו לחיות חיים תקינים כי הוא לא מבין שבחיי משפחה אין את כל ה'אקשן' שיש בחוץ ואז הוא מאוכזב ולא משקיע בשלו"ב מתגרש ונהיה מסכן…
  אמנם אני מבין שאתה גולש רק מפעם לפעם ומצליח לתחזק את השלו"ב שלך אבל לדאבונינו לא כולם כאלה, פוגעים מינית יש בכל חברה, תתפלא לשמוע שגם בין החילונים הצדיקים והמוצלחים שאתה כ"כ שואף להדמות אליהם (אלה שמעמד האשה שם גבוה) יש בלי סוף פגיעות מיניות של ידוענים בצעירים, כך שאין שום קשר בין הפרשיות האלה.
  כל התגובה שלך משדרת דבר אחד, שחז"ל כבר כתבו אותו בעבר: "לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות" קשה לך לחיות בחברה החרדית בה יש איזונים ובלמים בין דברים חשובים יותר לחברה הציבורית לדברים החשובים פחות ואתה רוצה להתנהל לבד, ולכן אתה תוקף את ה'גדוילים' בפרשית ולדר ואתה מתכוון לכך שאתה רוצה סמרטפון, אני שומע פה טענה, אבל לפחות תתנהל בהוגנות ותודה שזו הטענה שלך ולא תנסה להתגולל על ההנהגה הציבורית בענין ולדר.

  • שלום ליעקב – להלן תגובתי לתגובתך
   אני לא גדול דור ולא מתיימר להיות גדול דור ולא שם עצמי ככזה, אני פשוט נצמד להוראה האבן עזרא בהקדמה לפירושו על התורה (האם קראת?) שמשיא עיצה לקוראיו, והיא "המלאך בין אדם לאלהיו הוא שכלו", לא מקובלת עלי השיטה של אדמורים או גדולים מטעם, ואין שום קשר בין מה שאתה קורא או מכנה גדולי דור (ואתה אפילו לא יודע מי בחר בהם, או מי העניק להם את תאריהם) לבין מי שאני מייחל שיהיו גדולי דור, בעניין זה תהום פעורה ביננו, וטוב שכך.

   לעניין הגלישה טעות בידך – אני לא גולש מפעם לפעם אני גולש המון, יתרה מזה אני עובד בתחום התקשורת הממוחשבת כמעט שלושים שנה, ובספק אם אתה יכול לספק לי עיצות או הבנות או חידושים בתחום למרות שכמובן תמיד עומדת לך חזקת "מכל מלמדי השכלתי ובייחוד…. (ואם טעיתי איתך הסליחה) , בעניין הזה אני מבחינתך בחזקת "מומחה" לענייני מחשוב ותקשורת, לדוגמא שאני רואה ראוטר או שרת תקשורת , אני יודע בדיוק איך הוא עובד, מה פרוטוקלי התקשורת שהוא מריץ מה מנגנוני ההגנה שהוא מיישם, מה החולשות שלו, ומה החוזקות שלו, ואתה חושב שזה "פסלון של עבודה זרה" ויהיה ההבדל הקטן ביננו, וזה לא עושה אותי יהודי פחות טוב ממך בפסיק קטן, את זה נברר בבוא העת ליד כיסא הכבוד של כבודו מלא עולם.
   וכמו שלא כל מוהל ושחט הוא אכן רצח, לא כל "גולש" או מומחה הוא עובד עבודה זרה.

   שלום בית לא נבנה ממה שאני רואה או לא רואה "באינטרנט" אלא מאיך שאני ואשתי היקרה מתייחסים אחד לשני ואיך אנחנו מנחילים את זה לעשרת ילדינו שיחיו, אפשר להיות "גולש" מקצועי ולהתייחס לאשה טוב מאד, ואז מטבע הדברים תקבל את זה בחזרה (כמים למים כן לב האדם לאדם – משלי) וכמובן להיפך, זה תלוי מה מפעיל אותך, בכל קרן רחוב יש מספיק מקומות , מידע, ואפשרויות לחטוא מבלי לגלוש באינטרנט,

   שאתה יוצא לרבי עקיבא פינת זבוטינסקי כל הנשים לבושות שם לטעמך בייחוד מתחת ל BSR X? אני מניח שלא, אז מה אתה לא הולך ליעדים שלך כי הם הולכות ברחוב או שאתה מפעיל מודלים של "זהירות עיניים" ואם טעית פעם אחת או יותר עם או בלי כוונה הרי לך סיבה לתחנון דו-יומי, לא אומרים תחנון כי זה כתוב, אלא כי אתרע מזלו של יהודי והונח "פגר" לפניו, והוא מבקש מבוראו מחילה על כך, זה היה כך גם בימים קדומים יותר, קדושה לא נוצרת אם בכלל מסגירות, אלא הפוך – מפתיחות ומהבנה מה טוב לי על פי חז"ל ועל פי שכלי בעת הזו, אחרת עדיף להיות רובוט של סוני או חברה אחרת, גם כאן תהום פעורה ביננו.

   החילונים לא משמשים אצלי דוגמא יותר מהדוגמאות שלוקח הרמב"ם מאריסטו במורה נבוכים (האם קראת?)
   ואפשר ורצוי ללמוד מכל אחד , אתה אישית בביתך משתמש כל היום והלילה במוצרים / שיטות / רעיונות של חילונים וגויים גמורים שחלקם בטח גם היו רשעים מדורי דורות, למה אתה לא נצמד רק למוצרים שמייצר לנו "ינקי" נכדו של "שר התורה" זרע קדושים מה שנקרא, אגיד לך למה? כי ינקי לא מייצר כלום חוץ משטויות וכמובן עזרה לסבו ועל כך תודה שמורה לו. אז אין לך ברירה, כמובן שניתן לקחת גם מאחרים רעיונות ולעשות בהם את התמורות הנדרשות כדי שיתאימו לציבור אחר, כפי שבונים ארון, כידוע שחותכים את הפלטות למידות הרצויות, לא כן?.

   החילונים הם לא הבעיה, אלא מה שהציבור החרדי חושב עליהם היא הבעיה, לא חייבים להדמות או לשאוף או להיות כמו מישהו, אפשר וראוי ללמוד מכל אחד, ועיצה קטנה לי אליך, למזל כולנו חרדים לא מייצרים מטוסים, נסה לטוס במטוס כזה שנבנה ע"י גאוני אגודה או ש"ס לניו-יורק לשנורר הבא, מטוס כזה שיוצר על ידי עסקנים שלא הוסמכו לכך ותראה לצערך ולצער שלום ביתך שלא תגיע לקפריסין וגם זה בספק רב, אז כן, אני בודאי מעדיף מטוס של "חילונים" וכדאי גם לך להעדיף אותו. עוד מקום שתהום פעורה ביננו למרות שאנשים אחים אנחנו.

   לעניין איזונים ובלמים – בחברה החרדית של ימינו אין לא איזונים ולא בלמים, יש רקבון וסתימה בצנרת (שמהולה בתמימות של רוב הציבור הקדוש באמת, שאנשים "מטעם" מנצלים לטובתם) , וכמו בכל סתימה יש להביא בעל מקצוע כדי לשחרר אותה, אחרי "מים רעים" עולים על פני השטח.

   התנהגות הגדולים (לשיטתך) בפרשת הסופר הנודע או בפרשת מירון או בפרשת אחרות מוכיחות דבר פשוט מאד – אין גדולים בימינו, ולכן אין על מי לצאת, מה שיש זה בעלי אינטרסים וממונים, ואנשים שאולי נראים נחמד כמו פוסטר לסוכה (עניין שהוא בדיחה בפני עצמה) והציבור משול לעדר שהולך אחרי דמות רחוקה בלתי מזוהה עם כובע ומקל ביד, והוא לא מבין את הקשר בינה לבין העשב המונח לפניו, אני בעוונותי לא מוכן להיות כבש של אף אחד, וכאמור גם האיבן עזרא מורה כך וגם הרמב"ם מורה כך (ואני לא דרדעי) , האם הם לא מספיק גדולים בעינך?

   נסיים בסמרט-פון – אם לא אתה, אז בניך או בני בניך יצטרכו להשתמש "בפסלון הזה" לא תהיה לאף אחד ברירה, כמו שבבני ברק אין דרך אחרת לעצור אוטו אלא ע"י בלמים, ולא להירטב בגשם על ידי שימוש במטרייה, לא תהיה לך שום דרך לעשות שום פעולה בלי הפסלון הזה, ההחלטה בידיך וזו כמובן זכותך לבחור אחרת, זה לא עושה אותי מולך עובד עבודה זרה, ממש לא.

   היהודים היו מאז ועולם משפיעי העולם, ומובילי העולם, והם הנחילו לעולם את מהות הדרך לחיות, לעומת זה מה שקורה כיום הוא שאנחנו בדרך להיות שבט זניח, כמו אלו הערומים ביערות האמזונס.

   ברשותך אחזור לגלוש באינטרנט טרם שבת (זה נאמר רק כמילתא דבדיחותא)

   שבת שלום לך מר יעקב.

 • 1. לא חכמה לא לבקש דירה , דרוש שמנהיגי הציבור ידאגו לדירות בהישג יד
  2. כל ההכשרים בנושא הבשר גורפים הון , ומנהיגי הציבור לא דואגים למזון כשר וזול
  3. מה שייך בכלל נושא פמיניזם בקהל חרדי , נדרש אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו
  4. בנושא הצקות לעובדי הוראה וגננות , לא טופלו על ידי מנהיגי הציבור , אלא ההיפך המנהיגים דאגו למשרה למשפחתם
  5. לרב וולבה זצ"ל לא היו כתבות יח"צ תמונות ומופתים המתפרסמים ( העובדים על הציבור) כל יום בעתונות החרדית
  6. בעולם המודרני גדלות שעות הפנאי , ונדרש תכבד העבודה ואל ישעו לדברי שקר , כי השעמום אם כל חטאת , ושיקיימו את מה שחתמו בכתובה – אנא איזון ואפרנס
  7. גם מצוקת הפרנסה היא אחת הגורמים למצב זה

 • זה לשון הגמרא שבת קי"ט ע"ב, אמר רבי יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול שנאמר והיה כעם ככהן וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ, כל בור ועם הארץ שאינו בתורה ולא בדרך ארץ שקיבל הנהגה בירושה הופך להיות גודול , מה הפלא שכל העסק של הגדויילים הופך להיות פורמשפיל אחד גדול, יום לפני אסון מירון התווכחתי עם בן אדם אחד ואמרתי לו יהודי כמו גאון ישראל רבי דב לנדא שליט"א מתנגד למירון, הוא ענה לי אבל "הרב" ברלנד בעד כשמשווים אנס סדרתי ורוצח קוראים לו גודול אין חורבן גדול מזה [במאמר מוסגר ההבדל בין חיים ולדר ויהודה משי זהב לעבריין המין הפושע לייזר ברלנד ימח שמו שהוא הוסיף חטא על פשע ועשה מעצמו עבודה זרה שמאמיניו לא רק שלא מתרחקים ממנו אלא נדחפים לראות את זיפט פניו] כשכל פרא אדם הופך להיות גודול התוצאות בהתאם, כשחיות פראי אדם מכחישים את הקורונה ומתנגדים לחיסונים ואין פוצה פה ומצפצף פעם היו יהודים כהגרא"מ ש"ך והאדמו"ר מסאטמער ודורות קודמים שיכלו חד משמעית לומר הגדול הזה הוא כומר ולא רב היום אין לאף מנהיג אומץ לומר את האמת בפרצוף שלייזר ברלנד ימח שמו ודומיו הם כמרים

  • רק להזכירך את מבטו מרחיק הראות של הרבי מסטמר בשואה.

  • חזק וברוך
   קצר וקולע

  • ההיסטוריה של מאתים השנים האחרונות היא אי הצלחת ההנהגה של גדולי ישראל, אם הייתה כזו.

   המעוניין מופנה לספרו של מרדכי זלקין, "מרא דאתרא? רבנות בתחום המושב"

 • בין השורות יש כאן כמיהה לגאולה. גם אתה יהודה מבין בעומק לבך שמה כתבת שצריך להיות פשוט לא יהיה.
  היהדות החרדית בנויה כבר מאות שנים במבנה גלותי, שבעצם הגדרתו אינו בא לשנות את העולם אלא להצליח לשרוד בתוך הג'ונגל שמסביב.
  אתן לך סימן: במקומות רבים ישנם מחלוקות מתי עושים פורים , בי"ד או ט"ו. זה מצב הזוי ששני שכנים חוגגים פורים כל אחד ביום שונה. חילול ה' . צריכים היו מזמן כבר כל גדולי ישראל להתכנס ולפסוק פסק אחד מוסכם על כולם לגבי כל מקום, ולנעוץ חרב בבית המדרש לשם כך. זה לא קשה, אין כאן שאלות של כרת ואין בכלל משהו דאורייתא.
  באותו יום שזה יקרה תדע שיש סיכוי שעם ישראל יתקדם לכוון שאתה מתאר במאמרך. כל זמן שזה לא קורה, כלום לא יקרה.

 • א. בוקר טוב.
  ב. אין מנהיגות בלי כלי אכיפה ובמציאות הנוכחית לא יכולים להיות כלי אכיפה פנימיים. הן בגלל הגודל והפיצול והן בגלל הרקע המדינתי. זה לא כמו ביהופץ שהקהילה היתה קטנה והרב שלט בה.
  ג. וזה בלי להכנס למנטליות השטיבעלית של חברה פרימיטיבית (על מנהיגיה) שאמורה לתפקד בעולם מתקדם.

  • ביהופץ הפרנס שלט ואם הרב ניסה להתחכם, הפרנס היה עלול להעיף אותו בעגלת זבל בערב שבת.

 • יישר כח להרב גרינוולד על המאמר החשוב. הציבור החרדי אכן איבד את ההנהגה. בושה וכלימה היה ההספד של הרב נתן זוכובסקי על ולדר בהלוויתו.

 • לרב גרינוולד שלום .

  ראשית המאמר שלך מחוצף ומעביר ביקורת פומבית על גדולי ישראל , מי אתה שתגיד להם על מה להתבטא ועל מה לא , יתכן שיש דברים של וידום אהרן , והכל נתון לשיקול דעתם הרחבה , שנית אתה טועה ומטעה כיון
  שבשלושת הנושאים שהעלית היו אמירות ברורות ופומביות של גדולי ישראל , גם בעניין חיים ולדר פורסם מה שאמר ר ' גרשון אדלשטיין , גם בעניין הקורונה לאורך כל הדרך פרסמו גדו"י מה לעשית( ללהתחסן , לשמור בידוד וכו ) וגם בעניין מירון לפשפש במעשים , יתכן שאתה חושב שגדולי ישראל צריכים לפרסם מאמרים בעיתון משפחה ??

  • רבי חיים !
   בענין מירון הייתה תקלה עצומה שגדולי ישראל לא קראו להמנע מלנסוע למירון ! בגלל חשש ההדבקות בקורונה !
   אבל לא שמעת קול , כמו של הרב עובדיה יוסף בשעתו – שאסור לנסוע למירון בכלל !
   ולא בגלל הקורונה אלא משום ביטול תורה.

 • במקום שבעלי תשובה עומדים , צדיקים גמורים לא עומדיפ , אבל מכאן ועד שבעל תשובה חושב שהוא ההנהגה הדרך רחוקה , ולומר משפט כמו שההנהגה תבוא מלמטה זה ההיפך ממה שגדלנו עליו ממעמד הר סיני ….לבקר נכדים ניחא …. לבקר מקורבים ניחא ….אבל לבקר את הימין שהוא שמאל ……איזה אפיקורוס האומר מאי אהנו רבנן …..

 • הדברים פשוטים !
  לא צריך למצוא מקורות או ההצטדקויות כלשהן לדברים שרואים בשכל ישר..
  צריך אמת פנימית וקצת חשיבה להבין שצריך שינוי אמתי בגישה .
  מספיק לשמוע את ההספד על ולדר " הjsr, באנו השקפה נכונה" כדי להבין את גודל הבעיה.
  קחו למשל את אלו המגינים וכו בפרשה זו
  הרי אם על ולדר לא היו 20 עדויות אלא רק 7 עדויות על כך שהוא שורף ספרי קודש או מה אז הייתה התגובה של כל הנ"ל..
  הכואב בכל הסיפור הזה מלבד הנפגעים זה חוסר האמת של מטיף להמונים שמרשה לעצמו לנהוג ככה ולהמשך להיות מצפן
  וזה מה שצריך להפריע לנו
  וזה מה שאנו צריכים לחפש יותר אמת.. משם הכל יצמח..

 • לכבוד הרב גרינוולד

  העולם הזה נקרא בפי רבותינו המקובלים ( גם הגר"א והרמח"ל), עולם התיקון. שאיפתו של כל יהודי עובד השם היא לתקן עולם במלכות ש-ד-י.
  על פי דרך ה' תורה ומצוות.
  ועל כן מגיע לרב ישר כח גדול על דאיפתו הכנה וכן התמימה שאנחנו בנים ואברהם יצחק ויעקב שהיו תמימים ושלמים
  ובזה יתרונינו היחסי כבעלי תשובה הבאים מרחוק ועברנו מלחמות רבות של נסיונות תיקון נפשינו וסיביבתינו.
  מהציבור החרדי לגווניו הנשען על אמונת חכמים וקבלת דעת תורה קיבלנו את סמכות התורה בלי עוררין ואת ההתקשרות לצדיקים ואת ,'עשה ככל אשר יורוך" .
  אך לא נקבל קילקול עיוות וריח שקר.
  האמת תראה דרכה וקבל את האמת מפי אומרה אפילו שהוא לא אונזערער.
  ודווקא מרחוק נראה לי. שהרחוקים מצביעים על הנדרש לתיקון מה שהקרובים לא תמיד רואים.
  ואנא שמרו על הנושא הנידון ולא על האישי.

  ואני בא לחזק את ידיו של הרב ולא להרפות ליבו, ישנם תקופות בעם ישראל שקול התורה אינו נשמע. אך לא אלמן ישראל וכדבריו של החפץ חיים. התורה אינה נחסמת אלא תבקע ממקום אחר.
  היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. גם מעניי הדעת.

  וכל החפץ תיקון אמיתי ישמח על כל קול הקורא לתיקון ברוח נביאנו כי אם לא נביאים הם בני נביאים הם. ואין בושה בייחול לביאת משיח. כי אין לנו אל מי להישען אלא על אבינו שבשמיים

  ואין בדבריי רצון לערער על גדלות גדולי התורה חס וחלילה כי הם בבחינת אין לך אלא השופט בימיך ויפתח בדורו כשמואל בדורו.

  אבל אל לנו להשתיק או להדחיק את הדרוש לתיקון.
  עבור התיקון אין דווקא צריך לסתור על מנת לבנות את המוסדות ואת ההיררכיה החברתית.
  התיקון מתחיל מאיתנו "חייך בך אני מתחיל"

  תודה לרב יהודה על הרצון האמיתי שמגיע מאהבת ישראל כל עם ישראל.

 • מוזר ומעניין שפירסמו כאן כל מינ תגובות בזויותו הכווללים ביטויים בזויים שבכל עתון חרדי שמכבד את עצמו לא היו מפסמים אותם, אך ציטטה מדברי חז"ל ממסכת סוטה על פני הדור, בחרו יודעי ח"ן להשמיט מהדיון בנושא…

 • לכותב המאמר ולמגיבים: אין לכם מושג באלו היקפים מדובר הן בפדופיליה והן בפגיעות בתוך המשפחה. והסיפור המזעזע ביותר שטרם יצא לאור עולם, זה חילופי זוגות רח"ל כאחרוני הזנאים החילוניים. מדובר במספרים גבוהים ביותר. נכון, יש להימנע מהכללות, אבל מדובר באחוזים גבוהים של פגיעות בתוך המשפחה ובפדופיליה ומשכבי זכר בהסכמה. אפשר להמשיך להעלים עין , אבל לדעתי בטאון כמו צריך עיון, חייב להרים את הכפפה לפני שחילול השם יגיע לממדים שאין הדעת סובלתם.

  • כל אחד נחשף למה שבסביבתו זה לא בסביבתנו הדרך למנוע את דברי התועבה שהזכרת היא לא בלפרסם אותם בציבור החילוני זה לא סוד דברי התועבה האלה והם לא פוחתים כי הם גלויים אלא הפוך

 • כבר היה לעולמים, והקול קורא במדבר:

  https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=3010748&forum_id=771

 • המאמר סובל מכשלים לוגיים.
  א. בשלשת הסוגיות שהובאו (קורונה, מירון, וולדר) הביע הכותב הנכבד דעה עצמאית. משמע שהוא לא זקוק להנהגה שתחשוב בשבילו.
  ובמאמר מוסגר, מביך לשמוע מאדם מבוגר שהוא זקוק למי שיחשוב עבורו בנושאים של יום יום.
  ב. מועצה (כל מועצה) מורכבת מאנשים בעלי דיעות שונות. מכיון שמדובר בגוף וולנטארי ולא סטאטוטורי, אי אפשר שתתקבל החלטה מחייבת. נו. ונניח שהם יתכנסו ויחלקו זה על זה, איך יפעל הכותב הנכבד?
  ג. הכותב מאריך להסביר בטוב טעם שאלמלא מוראה של מלכות וגו', ומנמק בגנות האנרכיה וכד'. ומה הוא מבקש? בדיוק את מה שהוא מגנה. שהמועצה תקבל החלטה מנוגדת לדעת השלטונות והציבור יסרב להוראות ותיווצר אנרכיה.
  תכל'ס. הכותב לא נולד אתמול. הוא יודע שהמועצות לא באמת מיישמות את מה שלשמו נוצרו (החסידית היא מועצת יתומים, הספרדית לא קיימת, והליטאית אינה אלא בבואה של אדם אחד). הן מעולם לא התכנסו לשום דבר מלבד קריאה להצבעה בבחירות (אפילו הסכם אוסלו לא היה שווה מבחינתם דיון). רבים מחבריהן מעדיפים שלא להיות סטטיסט בהצגה של אדם אחד (הרבי מגור במקרה החסידי) ולכן הם עושים שבת לעצמם ולא משתתפים בטקס המיותר של כינוס מועצת.
  אז מה הוא רוצה?

 • לא יכולה להיות הנהגה חרדית שעוסקת במשהו שלא קשור לבניית כוללים וישיבות, החרדיות לא רלוונטית לעידן המודרני, ובוודאי שאי אפשר לנהל מדינה בהתאם לכללים שלה, ( אולי מדינת עולם שלישי) אין לחרדיות מה להציע מחוץ לגטו זה הכל, ישנם ערכים דתיים שיכולים להיות רלוונטיים לעידן המודרני, ערכים דתיים של קשורים לחרדיות, יש הרבה אנשים טובים אולי במגזר, אבל הממסד רקוב עד היסוד,

 • הכותב מבטא ציפיות לא ריאליות. גדולי תורה לא אמורים לתת פתרונות לציבור בענייני השעה.
  הציבור צריך לפנות אליהם ולבקש, וגם אז ההוראות לא יהיו מקובלות על הכל.
  בפרט שאנו בגלות, עובדה שמקשה עוד יותר.
  האם לא לכך כיוונה המשנה "בעשה לך רב"? הבקשה להוראות צריכה להגיע מהשואל שעושה לעצמו רב. לא צריך לצפות להוראות שינחתו מגדולי ישראל. צריך לצפות לביאת המשיח..

 • הסיבה שאין גדולי הדור זה בגלל שאתה ואנשים כמוך הרגת אותם . הפכת אותם ללא רלוונטים , הטחת בהם ביקורות מימין ומשמאל .

 • הרב גרינוולד, יישר כח על הכתיבה הקולחת והבאמת מקסימה. טעות היא לחשוב שמאז הריש גלותא יש הנהגה… כמעט שום מפעל לא צמח מגדולי ישראל אנשים שעסוקים בלימוד תורה בלבד, להוציא סיפורים על ר' חיים עוזר שסייע לפליטים ואלמנות או החזו"א במצוות התלויות בארץ או החפץ חיים שיסד כולל קדשים וכתב ספרים ששינו את עמ"י: משנה ברורה, חפץ חיים אהבת חסד ועוד. אלו דברים נקודתיים, את אגודת ישראל הקימו עסקנים והגדולים הסכימו בדיעבד כך גם בכל המפעלים החרדיים החינוך העצמאי ואפילו בית יעקב שנוסד בידי אשה עקשנית בלעדיה לא היו חרדים היום… הגדולים הצטרפו רק לאחר מעשה וגם זה בדרך כלל תוך לבטים וספקות, כל ארגון בציבור החרדי מוקם על ידי עסקן שבמקרה הטוב פועל לשם שמיים או מתוך שעמום או כדי לעשות מזה פרנסה וכו' גדו"י תומכים בכך אם הפעילות אכן חיובית החל מסיוע לחולים, טהרת המשפחה או רשת כוללים, וכך אחוז ניכר מאוד מהעמותות בארץ הוא חרדי… אך הגדולים לומדים תורה העסקן מגיע עם צלמים והגדול במקרה הטוב (או החצר במקרה הגרוע) מסכים לרעיון ומסייע או ממליץ והשיירה עוברת. כך מתנהל הציבור שנים ואסור להתכחש לכך, בימי ג' אני מתמלא קבס למראה המודעות( עשרות ללא גוזמה ספרתי פעם ונדהמתי) עם תמונות גדו"י עם כל ההבטחות, אני מעריץ את מרנן וכותב מתוך כאב, שאר הציבור החסידי ואינני מתיחס לכתות לא במצב יותר טוב. אם שפר גורלו האדמו"ר הוא מנכ"ל טוב ואם לאו נוסעים לטיול לאילת תמורת 100 אלף ש"ח. אני כותב בצורה ספונטנית אך הכל קשור להעדר הנהגה מאז ומתמיד והונאה עצמית שגורמת לתופעות הללו.

 • לכותב המאמר יש תשוקה לרב וזה בסדר אבל תבין שאתה היום לא בן עשרים ופוגש בהרב וולבה ,אתה כבר אדם מבוגר ותצטרך להתאמץ כדי למצוא רב .לא הרבנים השתנו אלא אתההשתנת גדלת ואין לך את תמימות הנעורים זה לא אומר שלא תוכל למצוא רב זה רק אומר שלעולם לא תאמין בו באותה תמימות נערית שהייתה לך אבל רב תמצא ואפילו בגיל שמונים מצא רבי יהושע את היכולת לקבל את סמכותו של רבן גמליאל למרות שהוא לא הרגיש את אותה אמונת נעורים שהייתה לך מול הרב ולבה אלא הבין וקיבל על עצמו
  ועוד נקודה :עניין מירון זה פשוט מגוחך כי כבר בזמן חזל הייתה האמירה "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע" וזה לא עניין של משבר הנהגה
  ולעניין ולדר: זה נכון שהיה פער בי המציאות לבין מה שהגרי"ג חשב שהמציאות (ואגב אני מכיר אישית את האחריות שלו ואיך הוא מברר דברים אני מכיר מטל שעבד עם בחורי בפונוביז ולפני שהגריג התחיל לשלוח אליו הוא שאל כל בחור שבא לדבר איתו מהישיבה מה הוא חושב עליו)הוא חשב שילדי הציבור האברכי בבני ברק לא מודעים לפרשה,ומכיון שהם מעריצים את חיים ולדר יהיה להם לא מובן אם לא יספידו אותו והם יתחילו שאלות והיחס הנכון הוא שילדים לא יחשפו לכזאת פרשייה ועוד שהתאבדות בסופה.- ובאמת לפני עשור מי חלם שילדים בבני ברק ידעו דברים כאלה ועוד לפרטי פרטים-
  וברגע שהוא ראה שכולם כבר יודעים באותם ימי הא כבר הוציא מכתב ביתד של יום שישי בעמוד הראשי
  ובעניין הקורונה ההוראות שלו היו ברורות מאוד מה רצית שהוא גם ישלח שוטרים לאכוף אותם
  מי שלא התייחס הם אנשים שבחרו אחרת ההנהגה קיימת
  ואני חוזר לטיעון המרכזי שלי
  אתה משתוקק לרב
  עשה לך
  רק אל תצפה לחוש את מה שחשת בגיל עשרים

 • לאחר שוך סערת התגובות, אם בכלל, אולי אומר כי ההתחלה לכל דבר אמיתי היא לומר אמת על מצבנו ומקומנו ולא לשדר בשני קולות – הקול הרשמי וכלפי חוץ (הכל בסדר ומחזור הדברים הישנים והטובים) והמציאות בפועל, באמת. רק אז אפשר, אולי, לעשות משהו, להתייחס למציאות האמיתית ולחשוב מהי הדרך. ואם חושבים בצורה אמיצה, אולי ניתן לתקן משהו, בהתאם ל"מגרש המשחקים" של הדור.

 • תורה נאה בכלי מכוער וחבל….
  למה להרוס ולשים בהתחלה תמונה של אדם מאוד ספציפי???

  הוא גרם לפילוג נוראי והכניס מחלוקות בציבור הליטאי והחרדי שהשפעתן נמשכת עד היום.
  הוא היה חד משמעי וכריזמטי ודחף לכל כיוון אפשרי ופגע בכל מי שלא מתאים לו.
  זו דווקא הדוגמא לכריזמה הרסנית וחוסר המנהיגות הכי חמור בעקבות אגו אישי.

  וידוע הסיפור שביקש להיות ר"מ בכפר חב"ד ולא התקבל ומאז התגלגלו כמה דברים…

  • חצוף בושה שלא מוחקים תגובה חבדית קלאסית.

 • צריך לזכור שהרשות שרבן גמליאל במסכת אבות התכוון אליה זה מלכות רומא שהייתה ושלטה בארץ ישראל באותה תקופה, כלומר שלטון גוי, היום עם כל כמה שאנחנו לא מסכימים עם הממשלה וברור שהיא לא ממש צדיקה, הם יהודים! אחים שלנו! וצריך לזכור את זה! אי אפשר להשוות יהודי לגוי בשום צורה!

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל