הקללות כתנאי החוזה

הרב דוד לוי | פרשת בחוקתי תשפ"ב

הברכות והקללות הם חלק מתנאי חוזה הברית שהקב"ה כורת עם ישראל.

לחיות על הארץ כמו אורח

הרב דוד לוי | פרשת בהר תשפ"ב

השמיטה מלמדת אותנו יחס נכון אל הארץ: לא יחס אנתרופצנטרי של ניצול, אך גם לא...

"אני ה'" כצו המוסרי

הרב דוד לוי | פרשת קדשים תשפ"ב

הנימוק "אני ה'" הניתן למצוות בפרשת קדושים שונה בטיבו מנימוקים נפוצים להתנהגות מוסרית.

החירות לשמוע בקול ה'

הרב דוד לוי | פסח תשפ"ב

עיקרה של החירות לה זכינו ביציאת מצרים הוא השחרור מעבודה זרה, שהינה כניעה לנסיבות, אל...

אשמה, כפרה וטהרה

הרב דוד לוי | פרשת מצורע תשפ"ב

פעולת הכפרה אינה ניקוי האדם מאשמה אלא סילוק השפעתו הקלוקלת של מצב פגום שאירע בעולם:...

כעצם השמים לטוהר

הרב דוד לוי | פרשת תזריע תשפ"ב

הטומאה אינה תכונה של חומרים מסוימים אלא מצב של ערבוב. החינוך להבדלה מלמד אותנו להתרחק...