ממי ראוי לתבוע נקם?

הרב דוד לוי | פרשת מטות-מסעי תשפ"ג

התורה דורשת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים ולא מאת המואבים, כיוון שהראשונים ניסו...

מי ממנה את הנשיאים?

הרב דוד לוי | פרשת שלח תשפ"ג

בחומש במדבר מופיעים שני סוגי נשיאים - כאלו שהעם ממנה וכאלו שהקב"ה ממנה. הסוף הטרגי...

בין אחדות לייחודיות

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"ג

התקיעה והתרועה משמשות בתורה ככלי לאיזון עדין בין אחדות העם לייחודיות של כל שבט ושבט.