ברית הארץ וברית המילה

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ב

ברית בין הבתרים מגלה שהבטחת הארץ אינה מותנה בהתנהגות אברהם. זאת לעומת הברית על הקשר...

נח: הצדיק השותק

הרב דוד לוי | פרשת נח תשפ"ב

שתיקתו של נוח לפני ה' מבטאת פסיביות גמורה, שמקבלת מאליה את רצון ה' המתגלה בבריאה....

כפרה ללא עינוי

הרב דוד לוי | יום הכיפורים תשפ"ב

עינוי הנפש ביום הכיפורים אינו סיבת הכפרה. מטרתו לכוון את דעתנו למשמעות הנכונה של כפרת...

תרועה וזיכרון תרועה

הרב דוד לוי |  ראש השנה תשפ"ב

התרועה של ראש השנה מבטאת את ההתלהבות מתחילת השנה, אך היא מזכירה גם את התרועה...

הקללות וכינון העם

הרב דוד לוי | פרשת כי-תבוא תשפ"א

מעמד הקללות אינו הופך את הציבור אחראי על היחיד, אלא מבטא את המעבר מאוסף יחידים...

לא תתעלם

הרב דוד לוי | פרשת כי תצא תשפ"א

ההיגיון הפנימי של הדינים הפותחים את הפרשה הוא אחד: לא תתעלם.

ועלית אל המקום

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"א

מדוע יש לעלות אל המקום אשר יבחר ה' כדי לברר שאלה משפטית?

להקדים שמיעה לראיה

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"א

אפשר ללמוד מתצפיות רק אם יש לנו את האוזניה הנכונה באוזן: דבר ה'.

אחריות ויכולת

הרב דוד לוי | פרשת עקב תשפ"א

כיצד אפשר לזכור בו זמנית לא להתאייש ולא להאמין בעצמך יתר על המידה? התשובה נמצאת...