איומים מבחוץ ובעיות מבית

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ד

לפני שיעקב חוזר אל "המקום" הוא נתקל באיומים מבחוץ. ברגע שהוא פונה אל "המקום" מתחילות...

קדימות הארץ לברית

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ד

הבטחת הארץ קודמת לברית עם הקב"ה כיוון שעם אינו יכול להתפתח ללא ארץ.

ניסיון העושר

הרב דוד לוי | פרשת האזינו תשפ"ד

בכל שעה שהאדם זוכה לעושר, הוא מתחיל לרדוף אחרי רעיונות שהורסים אותו. מדוע?

להוביל את העם או ללכת אתו?

הרב דוד לוי | פרשת נצבים וילך תשפ"ג

ישנם מקרים שבהם המנהיג צריך ללכת עם העם וישנם מקרים שבהם הוא צריך להוביל אותו....

התנאים של שמירת הברית

הרב דוד לוי | פרשת כי תבא תשפ"ג

הברכות והקללות של פרשת כי-תבא אינן תורת גמול אלא תנאי הברית עם הקב"ה.