למה בכוח?

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"ד

כשהלב והאוזן אטומים מלשמוע לא מועיל לדבר - צריך להסיר קודם את העורלה ביד חזקה.

האנונימיות של משה

הרב דוד לוי | פרשת שמות תשפ"ד

סיפורו הולדתו של משה מתאפיין באנונימיות: "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", ותהר...

בין אסיפה להתקבצות

הרב דוד לוי | פרשת ויחי תשפ"ד

ההתקבצות המקרית אינה מאפשרת לראות את התמונה הגדולה. רק ההתאספות המתעלה מעל האינטרסים הפרטיים.

איומים מבחוץ ובעיות מבית

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ד

לפני שיעקב חוזר אל "המקום" הוא נתקל באיומים מבחוץ. ברגע שהוא פונה אל "המקום" מתחילות...

קדימות הארץ לברית

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ד

הבטחת הארץ קודמת לברית עם הקב"ה כיוון שעם אינו יכול להתפתח ללא ארץ.