מצוות המלך וטעמיהן

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"ב

מצוות התורה למלך מלמדות כי גם נהגים שלטוניים מקובלים עלולים להביא לסיאוב השלטון.

הברית והארץ

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"ב

המצוות בספר דברים מתחלקות לשני חלקים עיקריים: המצוות של הברית והמצוות של הארץ.

חוסר האמונה של משה ואהרן

הרב דוד לוי |  פרשת חקת תשפ"ב

בגישה של התורה, חוסר אמונה בה' אינו פקפוק בקיומו או יכולותיו אלא שמיעה לא צלולה...