החסיד ר' פרנץ יוזף זצ"ל

יצחק ברוך | כ"ו במרחשון תשע"ט

בין התארים הרבים שניתנו לפרנץ יוזף, קיסר אוסטריה הנערץ, בלט התואר 'חסיד אומות העולם'. מה...

איזור ללא מצוות

יצחק ברוך | כ"ב במרחשון תשע"ט

דיון מעניין בשאלה נקודתית, האם מותר לקיים מצוות במקום שאינו נקי, מביא בעקבותיו הבחנה בין...

סכנתם של מורים רוחניים

מראה מקום

הדרכה רוחנית היא תופעה רווחת בעולם. גם ברחוב היהודי ישנה לאחרונה נהייה אחר מורים רוחניים...

שקיעתו של האתוס הישראלי

מראה מקום

משהו השתנה בחילוניות הישראלית. האופטמיות הפטריוטית שאפיינה את ישראל החילונית בשנותיה הראשונות החלה לפוג בשנות...