בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

מות התיאולגיה המצרית

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"ב

הפסיביות של ישראל ביציאת מצרים נוגדת את הצו הכללי של התורה, אך היא נדרשה לשעה...

לחיות על הארץ כמו אורח

הרב דוד לוי | פרשת בהר תשפ"ב

השמיטה מלמדת אותנו יחס נכון אל הארץ: לא יחס אנתרופצנטרי של ניצול, אך גם לא...

מה בין כשפים לניסים?

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"ג

כשפים וניסים אינם דומים זה לזה, אלא שאחד מ"כוחות הטומאה" ואחד מ"כוחות הקדושה". כשפים הם...