בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

כפרה ללא עינוי

הרב דוד לוי | יום הכיפורים תשפ"ב

עינוי הנפש ביום הכיפורים אינו סיבת הכפרה. מטרתו לכוון את דעתנו למשמעות הנכונה של כפרת...

בשביל מה צריך "עדות"?

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"ב

לוחות העדות הם החוזה שהקב"ה חתם עם ישראל על הברית ביניהם. אך לשם מה הקב"ה...

עם ישראל ומדינות הלאום

הרב דוד לוי | פרשת בראשית תשפ"ג

הסדר הבינלאומי של מדינות לאום עצמאיות מסייע לעם ישראל להתקיים ללא רדיפות למרות החריגות שלהם.

השופט אינו נעלה מהעם

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"ג

התורה אינה מייחסת לשופט מעלה גדולה מההמון בזיהוי הנכון והצודק. כל תפקידו של השופט הוא...