בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

פולחן התפעלות הרגש

הרב דוד לוי | פרשת ראה

הביטוי של נוכחות ה' אינו באיזה פינת חמד של הבריאה, וגם לא באיזו הנהגה יפה...

טומאה וריחוק חברתי

הרב דוד לוי | כ"ט ניסן תש"פ

אחד המאפיינים המרכזיים של הטומאה הוא הריחוק החברתי שהיא יוצרת. בימים אלו של ריחוק חברתי,...

למעלה מהעין הרעה

הרב דוד לוי | פרשת מקץ תשפ"א

משחקי הכוח והשליטה של יושבי תבל חולפים ליוסף מעל הראש, כמו דג במים שאינו מבחין...

מקום לאין מקום

הרב דוד לוי | פרשת אחרי-מות - קדושים תשפ"א

הקדוש הוא אחד ולא יכול להיות לו מקום. לפיכך, מה שמכונן את קדושת המקום וקובע...

ועלית אל המקום

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"א

מדוע יש לעלות אל המקום אשר יבחר ה' כדי לברר שאלה משפטית?

חירות ושלטון

הרב דוד לוי | פרשת שופטים

ישנם שני סוגי שלטון בתורה: שלטון השופט ושלטון המלך. שלטון השופט מותיר לעם יותר חירות,...

מוסריות של קדושה

הרב דוד לוי | פרשת אחרי-מות - קדושים

ישנם הסבורים שהאדם יכול להפוך למוסרי מתוך חירותו, ללא צורך בקב"ה חלילה, אולם התורה מלמדת...