בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

אברהם: מגדלור לאנושות

הרב דוד לוי | פרשת וירא תשפ"ג

הופעת אברהם על במת ההיסטוריה מבשרת שינוי בהנהגת העולם: לא עוד ענישה קולקטיבית למין האנושי...

איומים מבחוץ ובעיות מבית

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ד

לפני שיעקב חוזר אל "המקום" הוא נתקל באיומים מבחוץ. ברגע שהוא פונה אל "המקום" מתחילות...

החלב והדם

הרב דוד לוי | פרשת צו תשפ"ד

איסור החלב מבטא את הכרתנו שהטוב בעולם אינו בבעלותנו ואיסור הדם מבטא את ההפקעה של...

מחיית עמלק בימינו: האמנם?

הרב דוד לוי | י"ג אדר ב' תשע"ט

זכירת מעשה עמלק מלמדת אותנו שכאשר מישהו פוגע בנו ומנצל את חלשתנו, אסור לנו לתת...

בין תורה לדרך ארץ

הרב דוד לוי | פרשת נח

"נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו, אבל אמרו מי שפרע מדור...

התורה: דת או חוקה?

הרב דוד לוי | פרשת משפטים

מדוע נסמכה פרשת משפטים למתן תורה? על היחס בין החוק הארצי לבין הדת האלהית.