בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

פולחן התפעלות הרגש

הרב דוד לוי | פרשת ראה

הביטוי של נוכחות ה' אינו באיזה פינת חמד של הבריאה, וגם לא באיזו הנהגה יפה...

טומאה וריחוק חברתי

הרב דוד לוי | כ"ט ניסן תש"פ

אחד המאפיינים המרכזיים של הטומאה הוא הריחוק החברתי שהיא יוצרת. בימים אלו של ריחוק חברתי,...

למעלה מהעין הרעה

הרב דוד לוי | פרשת מקץ תשפ"א

משחקי הכוח והשליטה של יושבי תבל חולפים ליוסף מעל הראש, כמו דג במים שאינו מבחין...

הבדלה וחברות

הרב דוד לוי | פרשת תזריע-מצורע תשפ"א

יש הסבורים שעיוורון צבעים וחוסר הבחנה בין אנשים הוא הבסיס לרעות; חז"ל מלמדים אותנו שההפך...

להקדים שמיעה לראיה

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"א

אפשר ללמוד מתצפיות רק אם יש לנו את האוזניה הנכונה באוזן: דבר ה'.

"אני ה'" כצו המוסרי

הרב דוד לוי | פרשת קדשים תשפ"ב

הנימוק "אני ה'" הניתן למצוות בפרשת קדושים שונה בטיבו מנימוקים נפוצים להתנהגות מוסרית.