למי קראת "עני"?

מראה מקום

זעקות שבר על התדרדותה של החברה בישראל לעוני הם עניין שבשגרה במחוזתינו. מידי תקופה מתפרסמת...

ארכיאולוגיה ותנ"ך

מראה מקום

מטרתם של סיפורי התנ"ך אינה לימוד היסטוריה אולי, אבל עדיין חשוב להראות את כי הנתונים...

האתיקה של "שימען"

מראה מקום

האם יהודי חסידי, שהתורה האתית שלו התגבשה מתוך הווי השטיבל, פחות מוסרי מסטודנטית ליברלית באוניברסיטה...

מה רע ביוונים?

מראה מקום

קולמוסים רבים נשתברו על שאלת מה בין ירושלים לאתונה. בסקירה קצרה וממצה מציע הרב אהרן...