בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

הכבלים של התודעה

הרב דוד לוי | פרשת בשלח

התודעה שלנו כובלת אותנו וקשה מאד להשתחרר ממנה. אצל פרעה, תודעת האדנות הובילה אותו לצעוד...

תורת לויים

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך

מהו תפקיד הלווים בכלל ישראל ומדוע צריך להקדיש עבורו שבט שלם?

קשה כקריעת ים סוף

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"א

תחושת חוסר האונים של ישראל הלכודים לפני ים סוף צריכה להדהד אצלנו גם בימי שגרה:...

ויהי בנסוע הארון

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"א

האמונה שהעולם טוב מיסודו מאירה את הופעת ה' בעולם באור שונה מהמקובל בדתות גנוסטיות.

הקדושה המספיקה לעצמה

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"ב

המקדש אינו אמור לנהל את העם באופן אקטיבי אלא לעמוד לעצמו, כאשר העם הוא שאמור...

עבודה זרה והשחתת העולם

הרב דוד לוי | פרשת נח תשפ"ג

לישראל ברית עם הקב"ה ותחילת דינם היא על הפרת ברית זו. לאומות אין ברית זו...