צריך עיון > סדר שני > הבית היהודי > זוכר חסדי אבות: האם ה'ייחוס' חשוב?

זוכר חסדי אבות: האם ה'ייחוס' חשוב?

החברה החרדית, כמו חברות שמרניות רבות, מייחסת חשיבות רבה ל"ייחוס" של האדם. זאת בניגוד לגישה הליברלית המבקשת לראות ביחיד אינדיבידואל עצמאי וחופשי. איזו גישה נכונה יותר ואיזו מוסרית יותר? האם ראוי לייחס משמעות לייחוס, או שמא על האדם לשאוף לכתוב את סיפור חייו בכוחות עצמו, ללא קשר לדורות הקודמים?

ט"ו תמוז תשפ"ב

היהדות החרדית, ובמיוחד הקהילות השמרניות והסגורות יותר בתוכה, מייחסות משקל רב למשפחה שאליה אדם נולד. אחד ההקשרים שבהם מקבלת השייכות המשפחתית את מלוא משקלה הוא כמובן שידוכים. מפגש למטרות שידוכים בין בחור לבחורה מלווה בבדיקה מדוקדקת בציציות כל בני המשפחה ובהתעסקות רבה בייחוס המשפחה ובמעמדה. ככל שהקהילה שמרנית יותר, הסכם שידוכים יהיה יותר הסכם בין שתי משפחות ולא בין שני פרטים. גם באזורים שמרניים פחות נמצא עיסוק רב באופי המשפחתי ובבני המשפחה המורחבת.

בניגוד חריף לתפיסה זו עומדת התפיסה הליברלית המודרנית. היא רואה באדם יצור ריבוני לחלוטין, העומד בפני עצמו ואינו תלוי בהקשר משפחתי. בעולם זה, הבחירה בבן זוג נתפסת פעולה של שני אינדיבידואלים הבוחרים לקשור את גורלם יחד. העירוב של המשפחה המורחבת בקשר הזוגי הוא לא יותר ממנהג מיושן וחשוך. הרעיון שיש לחפש תכונות משפחתיות מורשות או מולדות בבן הזוג, או שיש להתחשב במחויבות משפחתית – מגונה בכל פה, בתרבות, בחינוך ובשיח היומיומי. למעשה, גישות קיצוניות, ההולכות ונעשות לדאבוננו מקובלות יותר ויותר, מנסות להתכחש אפילו לכבילותו של האדם לביולוגיה – לגוף שלתוכו נולד. הן מקדמות חופש בחירה קיצוני של האינדיבידואל, ומעודדות אותו לשנות את מינו אם הוא מרגיש שהמין הביולוגי שלו אינו הולם את האותנטיות החופשית והעמוקה שלו.

האם ראוי לחנך את האדם להיות חלק מכלל – להרגיש מחובר ומחויב למשפחה ולמסורות שלה, לרצונות של ההורים והדודים והסבים והסבתות, או שעלינו דוקא לטפח נטיית נפש אינדיבידואלית: לעודד את האדם להתנתק ממשא הדורות ומהמטען המשפחתי, ולבחור את דרכו בעולם באופן חופשי – על פי הרצון הפנימי שלו לבדו?

כיום, גם בתוך הציבור החרדי, נקל לשמוע אמירות המבקרות את הכבילה של האדם אל משפחתו. בכל מה שנוגע לשידוכים, רבים יתרעמו על הזיהוי של המשודך עם המשפחה, תוך הנמכה של המשקל של המשודכים עצמם. בהקשרים רחבים יותר – קבלה למוסדות לימוד לדוגמא – קולות רבים מצדדים במרחב הזדמנויות שווה לכל ילד והענקת אפשרות לחיים אחרים משל הסביבה שבה גדל, ומזדעקים על הפליית תלמיד בשל חטאי בני משפחתו.

מה אומרת על כך התורה? האם אנו עומדים בפני עצמנו או כבולים לעבר המשפחתי שלנו? האם יש לנו חירות וחופש בחירה או איננו יכולים להשתחרר מהגבנון של אבותינו ואבות אבותינו? שאלה זו מתחלקת לשניים: מצד אחד, אפשר לשאול ברמה העובדתית – עד כמה אנו כבולים לתנאים שלתוכם נולדנו: המטען הגנטי, ההווי המשפחתי, התנאים הכלכליים וכו'. מצד שני אפשר לשאול עד כמה אנו מחויבים לעבר שלנו. האם ראוי לחנך את האדם להיות חלק מכלל – להרגיש מחובר ומחויב למשפחה ולמסורות שלה, לרצונות של ההורים והדודים והסבים והסבתות, או עלינו דוקא לטפח נטיית נפש אינדיבידואלית: לעודד את האדם להתנתק ממשא הדורות ומהמטען המשפחתי, ולבחור את דרכו בעולם באופן חופשי – על פי הרצון הפנימי שלו לבדו?

 

אבות, בנים וחטאים

במקרא ובדברי חז"ל אנו מוצאים צדדים לפה ולשם. מחד גיסא, יש התייחסות מרובה לקשר הבין-דורי המחייב ולהשפעה הרבה שלו על גורל האדם. אברהם מסרב להשתדך עם בני המקום ושולח את אליעזר דווקא אל משפחתו, וכך נוהגת גם רבקה עם יעקב. הרעיון של "זכות אבות" חוזר בתורה שוב ושוב. הקב"ה זוכר לישראל את חסדי האבות, ואנו מוצאים גם חלוקה לשבטים המבוססת על שייכות משפחתית, על כל הכרוך בכך.

התורה נותנת משקל רב לייחוסו של האדם. ייחוס אינו רק ענין של ביולוגיה. ניתן לראות שהתורה מעניקה חשיבות להיותנו בעלי שורשים, כדברי הנביא ירמיהו: וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא חֹם וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן וּבִשְׁנַת בַּצֹּרֶת לֹא יִדְאָג וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי. למעשה, התשתית הרוחנית של עם ישראל היא הרעיון שאנו מקפלים בקרבנו את המטען של אבותינו ואמותינו עד תחילת הדורות. הַבִּיטוּ אֶל צוּר חֻצַּבְתֶּם וְאֶל מַקֶּבֶת בּוֹר נֻקַּרְתֶּם, דורש מאתנו הנביא ישעיהו. ובפרשת בלק, בלעם מתפעל ואומר: כִּי מֵרֹאשׁ צֻרִים אֶרְאֶנּוּ וּמִגְּבָעוֹת אֲשׁוּרֶנּוּ, וחז"ל מבארים כי הביט אל אבות ואמות האומה והבין מה סוד חוסנו של העם. כיוצא בכך, כל תפילת עמידה פותחת בהזכרת הקשר אל האבות: "א-לוהי אברהם… ומביא גואל לבני בניהם…"

כשם שצוין קודם, ענישה של אדם על חטא אבותיו היא עוול וחוסר צדק. תינוק מגיח לאוויר העולם זך ונקי – כיצד ניתן לתלות בו חטא בשל חטאי אבותיו? מצד שני, ראינו כי אכן נושאים אנו על גבנו את משא הדורות הקודמים

מצד שני, אין זה מוסרי להעניש ילדים על חטאי אבותיהם. התורה מלמדת: לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת. אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ (דברים כד, טז). ירמיהו מבקר בחריפות את טענתם של ישראל, אָבוֹת אָכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶינָה. ודבר ה' בפי יחזקאל מוכיח אותם בהרחבה: בֵּן לֹא יִשָּׂא בַּעֲו‍ֹן הָאָב וְאָב לֹא יִשָּׂא בַּעֲו‍ֹן הַבֵּן. צִדְקַת הַצַּדִּיק עָלָיו תִּהְיֶה וְרִשְׁעַת הָרָשָׁע עָלָיו תִּהְיֶה… אִישׁ כִּדְרָכָיו אֶשְׁפֹּט אֶתְכֶם (יחזקאל יח). רעיון זה, של "איש בחטאו יומת", מלמד לכאורה שגורלו של אדם נקבע אך ורק לפי מעשיו. אדם אינו נושא על שכמו את מטען הדורות. הוא יכול לבחור את דרכו באופן חופשי, והוא יתוגמל אך ורק על פי בחירותיו.

לכאורה, כשם שצוין קודם, ענישה של אדם על חטא אבותיו היא עוול וחוסר צדק. תינוק מגיח לאוויר העולם זך ונקי – כיצד ניתן לתלות בו חטא בשל חטאי אבותיו? מצד שני, ראינו כי אכן נושאים אנו על גבנו את משא הדורות הקודמים, וכמו שאומר הנביא ירמיה במגילת איכה: אֲבֹתֵינוּ חָטְאוּ וְאֵינָם, וַאֲנַחְנוּ עֲו‍ֹנֹתֵיהֶם סָבָלְנוּ.

ניתן לפתור אמירות אלו בניסוח של חז"ל: "דור שלא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו", ולומר שאמנם איננו אחראים למעשי אבותינו, אך הקלקול שלהם מטיל עלינו חובת תיקון. כעין זה אומרת הגמרא בסנהדרין (כז, ב), שכאשר הבנים אוחזים בחטאי האבות, אזי "פוקד עוון אבות על בנים". כך גם עולה מדברי ה' לנביא יחזקאל: אם הבן אינו הולך בדרכי הרשעה של האב – הוא לא ייענש על חטאי אביו. אולם אם הבן ממשיך ללכת בדרכי אביו – הוא יישא את עוון אביו. עם זאת, אף שניתן להתגבר על שאלת חוסר הצדק בענישת הבן בשל עוון האב, עדיין נותרת השאלה העקרונית: האם האדם הוא אינדיבידואל חופשי המסוגל לעשות בחירות עצמאיות לחלוטין ללא זיקה אל עברו, או שמא הוא אינו אלא תבנית נוף מולדתו ואינו יכול לברוח מהשייכות המשפחתית והמטענים שהיא משליכה עליו? האם עלינו לחנך את ילדינו להשיל מעליהם את המטען החורג של הדורות הקודמים ולמצוא את האותנטיות החופשית שלהם, או שמא לטפח את הקשר המשפחתי – לטוב ולמוטב?

 

תשובה: לתקן את העבר

בפרשתנו, פרשת פנחס, אנו מוצאים מדרש מעניין הנוגע בשאלה זו. התורה מייחסת את פנחס המקנא את קנאת ה' לאלעזר אביו ולאהרן סבו. רש"י מביא את דברי המדרש על כך: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו: 'הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל?' לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן." כלומר, השבטים מבזים את פנחס בכך שהם מייחסים אותו לסבו יתרו. התשובה של התורה לכך אינה זלזול בייחוס המשפחתי בנוסח "ייחוס הוא כמו גזר – החלק הטוב שלו נמצא באדמה". אדרבה, התורה מרוממת את פנחס בייחסה אותו לסבא מהצד השני – אהרן הכהן. תשובה זו מתמיהה: ממה נפשך – אם יש משמעות לייחוס, הרי שייחוס פנחס לאהרן אינו מבטל את ייחוסו אל יתרו, וניתן לקנטר אותו בשל כך. ואם אין משמעות לייחוס, אין זה משנה שהוא נכדו של אהרן.

בשנים האחרונות נחשפתי לשיטה של טיפול בקונסטלציה משפחתית. גישת טיפול זו מבקשת לראות את המטופל בהקשר הרחב של מיקומו במשפחה הגרעינית והבין-דורית ולבחון את סיפורו בזיקה לסיפורי עבר המועברים במשפחה. (בעולם הליברלי האינדיבידואלי שלנו, התובנה שהאדם קשור בקשר אמיץ אל העבר המשפחתי נחשבת לחידוש, וניתן לה שם מקצועי "העברה בין-דורית".) הטיפול בקונסטלציה משפחתית מניח כי כיוון שהאדם נטוע בתוך הקשר משפחתי ענף, טיפול נקודתי המתמקד בחוויית החיים של המטופל מילדות לבגרות בלבד אינו מספק. כדי לחולל ריפוי עמוק בנפש, על המטפל להבין את המפה המשפחתית הרחבה, למקם את המטופל במקום הנכון בה, ולסדר את סיפורו ביחס לסיפור המשפחתי המרובד. זאת מתוך אמונה כי כאבו של המטופל הוא בין השאר ביטוי לכאבם של דורות קודמים המבקש החלמה.

התובנה החשובה של שיטת טיפול זו היא שלא ניתן להתנתק מהעבר המשפחתי על ידי התעלמות ממנו; כדי להשתחרר מהעבר צריך לתקן את העבר עצמו – להכיר בו, להתייחס אליו ולהמשיך ממנו

ניתן לומר ששיטה זו מכירה בכך שחטאי האבות אכן עוברים לבנים. האדם נושא על גבו את משא הדורות הקודמים. ואכן, כך אומרים חז"ל על הפסוק "ביום פקדי ופקדתי", שאין לעם ישראל פורענות שלא נפרעים מהם על חטא העגל וחטא מכירת יוסף. אולם שיטה זו מכירה בכך שהאדם אינו משועבד לעבר ללא יכולת להנצל. האדם יכול לתקן את העבר – לעשות תשובה. התובנה החשובה של שיטת טיפול זו היא שלא ניתן להתנתק מהעבר המשפחתי על ידי התעלמות ממנו; כדי להשתחרר מהעבר צריך לתקן את העבר עצמו – להכיר בו, להתייחס אליו ולהמשיך ממנו. סבורני כי רעיון זה הוא למעשה המושג תשובה.

הורינו כאמור הם נקודת המוצא למסענו פה בעולם. הם ואבותיהם ואבות אבותיהם מקבלים ביטוי בחיים האישיים והאינדיבידואליים שלנו. עם זאת, נקודת מוצא זו אינה קובעת את הגורל שלנו באופן דטרמיניסטי. יש לנו בחירה אם לשחזר את דפוסי ההתנהגות הישנים והקלוקלים של אבותינו או לתקן את אשר הורישו לנו, ובכך לא רק להציל את נפשנו שלנו ונפשות הבאים אחרינו, אלא לתקן אחורנית את מה שעיוותו אלו שכבר אינם. את החטא שאנו נושאים אנו אמורים ומסוגלים לתקן. באמצעות התשובה נוכל לגלות כי ככל שעצומים החטאים, החולשות והפגמים שקיבלנו בירושה, גדולה גם יכולתנו להביא להם מזור ותרופה בכוחם של הדורות העומדים מאחורינו ומבקשים ריפוי דרכנו. תהליך התשובה אינו מרד של אינדיבידואל המשליך מעל גבו את משא הדורות ויוצא לדרך חדשה. הוא בקשת תיקון של האדם עם אבותיו ואמותיו וכל הדורות שהביאו אותו עד הלום.

על פי דברים אלו ניתן להשיב על התמיהה שהבאנו לעיל, מה עניין ייחוסו של פנחס לאהרן דוקא ולא ליתרו. השבטים מייחסים את הקנאות של פנחס להתמסרות הדתית שהיתה ביתרו כהן הדת, שפיטם עגלים לעבודה זרה. אך הקדוש ברוך הוא מייחס את פנחס לאהרן: אכן, ההתלהבות הרוחנית שהיתה ביתרו עברה גם לנכדו פנחס, אך הוא, מכח בחירתו בטוב, ביטא אותה בתחומי הקודש שמייצג סבו מן הצד השני. הוא תיקן את חטא יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה על ידי העברת המטען שקיבל ממנו אל המקום של אהרן, אוהב השלום ורודף השלום.

העבר שלנו עושה אותנו למי שאנחנו. אך אותם שורשים עמוקים המחברים אותנו אל מה שמעבר לנו הם גם קריאת כיוון, סוד מסע התיקון שלנו בעולם

התשובה אינה אפוא פתיחת דף חלק, כפי שנוהגים לומר לפעמים. איננו יכולים פשוט לפתוח דף חדש ולהמלט מסיפור עברנו. בלתי אפשרי להתהלך בעולם כטאבולה ראסה. כה רבים הם מאמרי חז"ל המתארים את השפעת ההורים על ילדיהם עוד בהתהוותם ברחם, וכה עמוק הוא הייחוס הנפשי שלנו אל אבותינו! העבר שלנו הוא העושה אותנו למי שאנחנו. אך אותם שורשים עמוקים המחברים אותנו אל מה שמעבר לנו, הם גם קריאת כיוון, סוד מסע התיקון שלנו בעולם. ומעל לכל – הם מקור של כוח לצלוח את אותו מסע. איננו חייבים למעוד באותם בורות שבהם מעדו אבותינו. אנו יכולים להמשיך את המסע שלהם למקום טוב יותר, מתוקן יותר.

רעיון זה יכול להאיר גם את משמעות הזמן שבשעריו אנו ניצבים היום. ימי בין המצרים מזמינים אותנו להתבוננות בכל השבור והכואב, החרב והפגום בעבר המיוסר שלנו. אולם התבוננות זו אמורה להוליך אותנו לקראת תשובה. האבלות על העבר אינה מביאה לדיכאון מייאש אלא תובעת תיקון, ומזכירה לנו כי סיפורנו אינו רק אישי ופרטי, אלא סיפורם של הדורות כולם המבקשים גאולה דרכנו. אנו זוכרים את העבר ודרכו ומתוכו אנו מבקשים תיקון. וכפי שאנו אומרים בכל יום בברכה ראשונה של תפילת עמידה: "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה." דוקא זכרון העבר, בכוחו להביא לנו גאולה.

Photo by Roman Kraft on Unsplash

11 תגובות על “זוכר חסדי אבות: האם ה'ייחוס' חשוב?

 • ניכר שאת כואבת את העוול בשיטה, אך את שבויה במיגזר וכםופה ל"דעת תורה" המחייבת אותך לרבע כל מעגל. לא חשוב איך.
  האומרים לחושך אור ולאור חושך.
  המעניין במאמר זה והדומים לו – הנסיונות לכופף את השכל וההגינות לנוהגי עבר פוגעניים.

 • מוצא המשפחתי חשוב כדלקמן :
  1. ירושה גנטית כמחלות ואריכות ימים – יעקב אבינו שהגיע לגיל אבותיו
  2. משפחה מעמדית הפותחת דלתות אצל הקובעים בסביבה
  3. משפחה עם בסיס כלכלי
  4. משפחה עם מידות טובות
  ככלל הכול עובר לדור הבא , אך כאשר אין את הנ"ל , אז גם אמרו חז"ל היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה , אך העבודה קשה יותר .

 • הכותבת הנכבדה שכחה לענות על השאלה המרכזית שהיא עצמה העלתה . מה מידת הנכונות בייחוס לצרכי זיווג ? אולי ברמז אפשר להבין מהסיפא של דבריה, שהעיקר הוא המעשה והתיקון מול הדורות האחרונים ולכן אין חשיבות לייחוס בזיווג אלא למעשה שעושים בני הזוג .

 • נהנתי מהוורט לפרשת השבוע על פירושו של רש"י מדוע ייחס הכתוב את פנחס עד אהרן הכהן לפי שהיו השבטים מבזים אותו לפיכך יחסו הכתוב לאהרן הכהן, והרי סוף היא גם נכד לסבו מצד אימו יתרו מהקושיא ומהתרוץ .יישר כח.

 • מצחיק שמאמר על נושא כזה מתעלם משני פילים ענקיים שעומדים בחדר, האפלייה בשידוכים והאפלייה בקבלה למוסדות. זה בערך כמו לכתוב מאמר על אנרגיה גרעינית ולהתעלם מהנושא של פצצות גרעיניות.

  אני חושב שראוי שיימצא האמיץ שיכתוב על נושאים אלה ללא כחל ושרק.

 • כמדומני שהשאלה הפותח את המאמר, בענין המבט לייחוס בשידוכים כפי שמקובל היום בציבור היותר שמרני, לא קשור כלל וכלל לטיעון שבהמשך המאמר, ואפרט:
  אם היו מסתכלים בשידוכים על המשפחתיות והייחוס, בהקשר של תכונות אופי וכו', מובן בהחלט שחלק גדול מכל זה תלוי בתכונות משפחתיות, והייחוס ומעשה אבותינו בהחלט יש להם השפעה על עתיד הדורות, לטב וחלילה להיפך.
  אבל מה שמקובל לצערנו להסתכל על המשפחה המורחבת בשידוכים, הם דברים כדוגמא, מי הם החתנים הקודמים של הורי הבת המדוברת, ובמה הם עוסקים בחיי היום יום. או במה עוסקים אחי המדוברת הבוגרים וכו', ועוד כהנה וכהנה דוגמאות לרוב, שהן צורך לפרט למי שמכיר מהמתרחש בשטח, שהן הבל ורעות רוח, ומקורה מגאווה הסרוחה, שיש הורים שלצערנו מכניסים בשיקולי השידוכים של הנשמות שהופקדו אצלם ע"י הקב"ה, שכל כולה שיקולי אגו, האם מתאים להם שפלוני/ת יהיה המחותן/נת שלהם, והאם זה ירים את כבוד משפחתם המדומה, ואולי גם יעזור להם בילדים הבאים לזכות לשידוכים יותר מכובדים, או שזה יוריד להם קצת את הרמה בקרב החברה שלהם, ושיקולים אלו מוטב שייעקרו מן העולם וכמה שיותר מוקדם, ובא לציון גואל.

 • מובן מאליו שהייחוס חשוב: שוו בנפשכם משפחה של בעל-תשובה, ספרדי, ששירת בצבא כחייל קרבי (וגם במילואים), ובנוסף – עובד כדי לפרנס את משפחתו ר"ל!
  "איזהו חכם? המכיר את מקומו", ואם ח"ו האיש הנחות הנ"ל לא יכיר את מקומו – ילמד זאת במהרה, כאשר לא יקבלו את ילדיו למוסדות. הנה כמה הסברים שיקבל: אצלנו רק ילדי אברכים… לצערנו כבר אין מקום… הסגנון שלנו לא יתאים לכת"ר… ילדינו הצדיקים סיפרו שראו את כבודו לבוש במדי-צבא… אנו משוכנעים שילדיך המבריקים ויר"ש (באמת!) יתקבלו בשמחה במוסדות שלכם… האמן לנו שאנו יודעים טוב ממך מה יתאים לילדיך…

 • השאלה של הכותבת מתעוררת כזרחן בלילה נוכח התעוררות תנועת התשובה של הדור הנוכחי.

  בעלי תשובה שהיו תינוקות שנשבו, מביאים מסורת
  חילונית של עד ארבע דורות ויותר. ולפעמים באים מתוך גירסא דינקותא של תרבות גוית גמורה.

  איזה יחוס ומטען עבר עליהם לתקן? זוהי 'גיבנת' שרק תשובה מאהבה מתקנת. כל ידקאל ערבים זה לזה. רוב בעלי התדובה פירקו את זהותם הקודמת ולא מצליחים לאמץ שום זהות 'נוקשה הומוגנית' לא חרדית ולא דתית לאומית.
  בעלי התשובה נושאים בשורה חדשה לשאלה של הכותבת: כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, אך בדור הזה אני יותר בני אברהם אב המון גווים. שעליו נאמר 'בך חותמין". אברהם אבינו בן לתרח עובד האלילים, בן נידה, התחיל מאפס. כך בדור זה בעלי התשובה מתחילם לכאורה מאפס. זהותם היא זהות כללית על מיגזרית. ויחוסם הוא מעשיהם.
  בדור פוסט מודרני זה של פוליטקה של זהויות, הזהות של בעל התשובה היא זהות הייברידית.
  וככזו שאלת היחוס ומעגלי משפחה ומיגזר אינם רלבנטים עבורו. מעשיך יקרבוך ומעדיך ירחיקוך

 • נושא הייחוס זה אחד הגורמים לשקיעתה האינלקטואלית של החברה החרדית. אנשים תופסים עמדות מפתח לפי יחוס ולא לפי כישורים אישיים, מה שמבטיח ניוון

 • הסברת את המושג העברה בין דורית מצויין, רק הפוך בדיוק.
  האדם אינו נושא בחטא הדורות הקודמים; הוא הקורבן.

  • ובאותו האופן, התהליך שאת קראת לו 'חזרה בתשובה' הוא למעשה זה שבו האדם מכיר בנפרדותו וביכולת שלו לקטוע את שרשרת הפתולוגיה.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל