צריך עיון > סדר שני > קהילה וזהות חרדית > נפש אחת מישראל: על מה הסכסוך בחסידות גור?

נפש אחת מישראל: על מה הסכסוך בחסידות גור?

הסכסוך הפנימי בחסידות גור משקף מחלוקת עקרונית עמוקה: האם הקהילה משרתת את היחיד או היחיד משרת את הקהילה? במובן זה, משמעות הסכסוך חורגת הרבה מעבר לגבולות החסידות ויש בה קריאת כיוון ליהדות החרדית כולה.

י' סיוון תשפ"ב

המהומות שהתקיימו בשבת פרשת בחוקותי בארבע ערים חרדיות בארץ שככו. מרבית בני הקהילה החרדית ששמעו על ההתרחשות, מפי חבריהם או באמצעים דיגיטליים, המשיכו בשגרת יומם. גם אם הם הזדעזעו לשעה קלה, הם הניחו כי מדובר בסכסוך פנימי בתוככי חצר חסידית סגורה, ומצאו אותו לא רלוונטי לחייהם הם. בשורות הבאות אבקש לטעון כי אסור לתת למאורעות המדוברים לעבור לסדר היום. הם אינם סכסוך פנימי, אלא שיקוף של מאבק עמוק בין שתי תפיסות עולם – מאבק הרלוונטי ליהדות החרדית כולה, גם לרחוקים מאד מהמוקדים החמים של המהומות.

***

ההתרחשויות האחרונות בתוך חצר גור אינן תוצאה של מאבק הנהגה בלבד. בין קהילות גור היריבות שוררת מחלוקת עמוקה: האם החסיד אמור לשרת את הקולקטיב הקהילתי וליישר קו באופן מוחלט עם הנורמות המקובלות בקהילה, או להיפך, הקהילה צריכה לעמוד לשרות הפרט ולספק לו את צרכיו הרוחניים והגשמיים.

מה שמאפיין יותר מכל את חסידות גור הוא הרחקות וסייגים בנושאים שבבסיס הבית היהודי, שהונהגו בתקופתו של האדמו"ר בעל ה"בית ישראל". הנהגות אלו נוגעות במישרין לענייני צניעות, אולם דומני שהן מעצבות את האופי של הקהילה כולה: הן מחלישות את הבית לטובת הקהילה. ואכן, בגור ניכרת הדגשת אחוות השבט על פני הקשר המשפחתי הקרוב.

בין קהילות גור היריבות שוררת מחלוקת עמוקה, האם החסיד אמור לשרת את הקולקטיב הקהילתי וליישר קו באופן מוחלט עם הנורמות המקובלות בה, או להיפך, הקהילה צריכה לעמוד לשרות הפרט ולספק לו את צרכיו הרוחניים והגשמיים

כך, עבור חסיד גור טיפוסי, בית הכנסת אינו רק מקום להתפלל בו במניין שלוש פעמים ביום או ללמוד בתחומו שיעור דף היומי. בתי הכנסת של החסידות מכונים בשפת הדיבור "שטיבל" – בית ביידיש. השטיבלך הם הרחבה של חדרי מגורי המשפחה. השטיבל הוא חדר שבו נמצאים כמעט כברירת מחדל, שבו ניתן ומקובל לא רק לעשות מעשים שבקדושה אלא גם לאכול סעודות, לנמנם לשנת צהרים קלה ועוד. יתרה על כך, התנהגויות 'ארציות' אלו אינן נתפסות זילות של בית הכנסת אלא דוקא אדיקות דתית וחסידית. תופעה זו מייחדת את חסידות גור.

נוהג נפוץ נוסף בחסידות גור זה דורי דורות הוא מוסד ה'נסיעות' – נסיעת החסידים לאדמו"ר. בעבר היה מדובר בהחלטה אישית וספונטנית. כאשר חסיד היה זקוק להתחזקות רוחנית, היה עולה לשבות אצל רבו. אולם בעשורים האחרונים מתקיימות ה'נסיעות' בגור בהחלטה מגבוה; לפעמים נקראים בני שכבת גיל מסוימת ולפעמים בני החסידות כולה. לא נדיר לראות חסידים או קבוצות חרדיות שונות מציינות חגים בלוח השנה היהודי בקרבת האדמו"ר, אך אין קהילה חסידית המקיימת נסיעות תכופות כל כך, ובאופן המוני כל כך: נשואים בעלי משפחות או בחורים. נשות חסידות גור מורגלות שכמעט כל שבת רביעית והרבה מן החגים מתנהלים ללא ראש המשפחה או דמויות גבריות אחרות בסביבה.

מציאות זו מרוקנת את המרחב המשפחתי מתוכן של קודש. הבית נותר ברירת מחדל לתקופות שגרה רגילה. היעדרויות תדירות של הצד הגברי הגוראי משיאי החיים מבודדות את החסיד ממשפחתו, ומייצרות מרחק בין הצד הגברי-חסידי, שנחשב בשל עצם הריחוק רוחני ונעלה יותר, לבין הנשים והילדים.

הנשים הגוראיות בתורן מחונכות להיות 'תומכות לחימה'. הן ממונות לשלוח את בעליהן לאדמו"ר לאסוף קדושה ברגעים החשובים של החיים. מסרים מעין אלו מועברים רבות בקו החסידות המיועד לנשים ובכנסים תקופתיים המתקיימים במסגרת ארגון היכלי עונ"ג – תנועת נשות חסידות גור.

 

מערכת החינוך הגוראית – הפקעת היחיד מהמשפחה לטובת הקהילה

מערכת החינוך הגוראית מונה עשרות מוסדות חינוך לבנים ולבנות בעשר ערים בישראל. בעשורים האחרונים מנוהלים כל המוסדות על ידי הנהלה עליונה, המציעה לתלמיד סדרי לימוד אחידים. המלמדים אפילו לא בוחנים את תלמידי כיתתם בעצמם. כמעט לא משנה באיזה מוסד התלמיד ילמד. החוויה, המסרים, ההספקים והציפיות – זהים.

כאשר מגיע זמנו של נער ללכת לישיבה, הוא והוריו יכולים לבחור מבין מבחר הישיבות את שלושת המוסדות המועדפים עליהם, אך הבחירה היכן הוא ילמד בפועל נתונה בלעדית בידי הוועדה הממונה על כך.

משמעות הדבר היא הפקעה מוחלטת של האחריות על חינוך הדור הבא מידי המשפחות הגרעיניות לטובת מוסדות החינוך בהנהגת החסידות. התפיסה הבסיסית של מוסדות החינוך הגוראים אינה לעמוד לרשות ההורים בחובה המוטלת עליהם להביא את ילדיהם אל הבגרות באופן מיטבי, אלא דוקא להפקיע מהם חובה זו. השליטה של המוסדות על הילדים היא התשתית למופעים האלימים שראינו בשבועות האחרונים, שכן בין הוראות הוועדה המרכזת את המאבק לבין אלפי בני הנוער לא עומד מאומה. להורים שלבם אינו נתון למאבק ולמחאה אין יכולת השפעה על ילדיהם. צעירי גור חונכו לבחור בקהילה על פני המשפחה.

השליטה של המוסדות על הילדים היא התשתית למופעים האלימים שראינו בשבועות האחרונים, שכן בין הוראות הוועדה המרכזת את המאבק לבין אלפי בני הנוער לא עומד מאומה. להורים שלבם אינו נתון למאבק ולמחאה אין יכולת השפעה על ילדיהם. צעירי גור חונכו לבחור בקהילה על פני המשפחה

יתרה מזאת, התפקיד של מוסדות החינוך אינו מוגבל לחינוך הילדים ובני הנוער הלומדים בהם בפועל. הם רואים עצמם אחראים גם לעיצוב התנהגות ההורים: ההורים נדרשים לעמוד בתקנונים נוקשים. חלק מהם נוגעים לחיי הפנאי ומרחבי התעסוקה שלהם, למשל האיסור להתארח בבתי מלון או להיפגש בפורמט משפחתי עם משפחה שאין עמה קשר דם, וכן האיסור להתפרנס במקום עבודה שאינו מאושר על ידי הוועדה הממונה לנושא.

אולם השליטה הגדולה ביותר בחיי הפרט היא מוסד ה'רידנערים' הייחודי לחסידות גור. ההרחקות הנהוגות בחסידות גובשו אמנם בתקופת האדמו"ר הבית ישראל, אך כידוע נועדו מתחילה לחסידים שבחרו להתעלות ולהתקדש מעבר לנדרש. חסידים אלו נחשבו בני עליה. עם הגדילה המספרית של הקהילה היו ההנהגות לדרישה בסיסית מכל הנמנה על החסידות (אין עדויות לשוני בין קהילות גור בנושא). השאיפה להנחיל נורמות ותקנות בקרב קהל גדול כל כך מחייבת יד קשוחה יותר ואחידה יותר. לפיכך התגבשו מנגנוני פיקוח על הפרט, המלווים אותו הרבה אחרי סיום חוק לימודיו. זהו מוסד ה'רידנערים' – מדריכים המלמדים את ההנהגות ומוודאים את שמירתן במודל 'שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות'. מוסד הרידנערים הוא כנראה התשתית הרוחבית המשמעותית ביותר בקהילה. במסגרתו זוכה כל בית לפיקוח הדוק. מוסד המדריכים שהוזכר לעיל הוא המשך ישיר ורציף למערכת החינוך האינטנסיבית המאפיינת את החסידות.

נורמות קהילתיות אלו מדגימות את תהליך הניכוס של אוטונומיית הפרט בחסידות גור לטובת הקהילה. במישור התיאורטי, כדאי אולי להצביע על כך שסייגים שהחלו כמעשה של "קדש עצמך במותר לך" בנושאים הפרטיים ביותר בקרב בני עלייה מהחסידות הורחבו לכלל מחייב רחב היקף והתפשטו לפרקטיקות יומיומיות. המבנה הקהילתי שנוצר מזכיר את התיאוריה של קתרין מקינון (בהקשר של מעמד האשה), שהשליטה על צרכים ודחפים אישיים של בני אדם מאפשרת השפעה מוחלטת רחבה ביותר. מקרה גור מראה כי אכן, התערבות קהילתית במרחב הפרטי מאפשרת את השליטה בכל שטחי החיים.

החינוך לביטול הפרט מתוך התמסרות מוחלטת לקהילה מתבטא גם באופי הלימוד. השינוי המשמעותי ביותר שהנהיג האדמו"ר הנוכחי הוא בשיטת הלימוד. גור היתה במשך 160 שנות קיומה חסידות למדנית חריפה. מסורת זו הוחלפה במהלך השנים האחרונות בלמידה מהירה המבוססת על בקיאות. בהתחלה היו לימודי הבקיאות מגמה עיקרית, ולאחר מכן מגמה יחידה, תוך ביטול מוחלט של סדרי עיון. בהמשך הופסק לימוד התוספות ונלמדו גמרא-רש"י בלבד. צעדים אלו סגרו בפועל את ישיבת "שפת אמת" ההיסטורית, שהגר"ש עמד בראשה מאז שמונה על ידי אביו בעל ה"פני מנחם". סגירת הישיבה לא היתה רק צעד פוליטי להרחקת הגר"ש מעמדת השפעה, אלא חלק משיטה אידאולוגית עמוקה, שהתנגדה ללימוד בעיון. כך עברו ישיבות גור בשנים האחרונות לשיטת 'המזומנים' – שינון של תקצירי דפי גמרא בעל פה, הרבה לאחר שהגר"ש הורחק מהישיבה. בגור של ימינו מושם דגש בשינון ובחזרה תוך ויתור על חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. חסידות גור הוציאה את החשיבה העצמאית והביקורתית מתוך לימוד התורה לטובת צרוף אל הקולקטיב באמצעות שינון אחיד וכמותי של חומר הלימוד.

אם כך, הן ברמת הקשר המשפחתי והן ברמת ההתפתחות המחשבתית, החסיד הגוראי מחונך לוותר על העצמאות לטובת הישרדותה של הקהילה. בגור נדרשים אפוא לציות ואחידות יותר מכל דבר אחר, ואין מקום או הערכה לקשרים האישיים של האדם – קשרים זוגיים ומשפחתיים, וגם לא ליכולותיו האינטלקטואליות, כישוריו ונטיות לבו.

 

הילדים: הנשק של הקהילה נגד ההורים

כח הקהילה ממומש לא רק להפעלת אלימות נגד איומים על הקולקטיב, דוגמת הקהילה הפורשת. בראש ובראשונה, מדובר בכלי הרתעה תוך משפחתי מפני עמדות לא רצויות, כגון שמיעת שיעורי תורה או תפילות במקום שחסידות גור שוללת את קיומו. אם מישהו מתוך החסידות מעוניין לעזוב אותה, הרי שאם יש לו בנים או בנות במוסדות החינוך של הקהילה – עליו לבחור בין ילדיו לאמונותיו. הוא יודע שילדיו, שחונכו במוסדות גור, הופקעו ממנו לטובת הקהילה, והם יבחרו בדיוק כפי שחונכו – בנאמנות לקהילה על פני אביהם ואמם. מעל לשלושים בני נוער השייכים היום לארגון "יאספני" (על שם הפסוק "אבי ואמי עזבוני וה' יאספני") – ארגון שחסידות גור הקימה לילדים שנלקחו מהוריהם – מוכיחים כי לא מדובר בטיעון בעלמא אלא במציאות יומיומית כואבת. תג המחיר לניעות בין קהילות גור כיום הוא נתק מוחלט מילדים, אפילו קטינים, ופירוק בפועל של התא המשפחתי הגרעיני.

במעבר מהחסידות הגדולה והחזקה אל קהילת הגר"ש הקטנה נדרשים הורים להקריב את בניהם לעולה, אבל בשונה מעקדת יצחק, הקרבה זו אינה היענות פנימית לציווי אלוקי נשגב אלא הכרח כפוי להקרבה לאל כוזב שהם בוחרים לעזוב

מעשה זה של פירוק משפחות הוא הנשק החזק ביותר של חסידות גור במלחמתה נגד עריקה של חסידיה אל החצר המתחרה. במעבר מהחסידות הגדולה והחזקה אל קהילת הגר"ש הקטנה נדרשים הורים להקריב את בניהם לעולה, אבל בשונה מעקדת יצחק, הקרבה זו אינה היענות פנימית לציווי אלוקי נשגב אלא הכרח כפוי להקרבה לאל כוזב שהם בוחרים לעזוב. בסיפור העקדה התערב מלאך ה' והציל את הילד. בעקדה העכשווית מוקרבים בנים תוך דמעות כאב ודם מדי יום ואין פוצה פה. מתי מעט מההורים מסוגלים לשלם מחיר משפחתי נורא כל כך. רוב המשפחות נאלצות להשאר בחסידות כדי להבטיח את שלמות התא המשפחתי, אף שהיו מעדיפים לנהוג אחרת. אלו מכונים "אנוסים" – חסידים המאמינים בלבם בגר"ש אלתר אך הולכים בפועל עם האדמו"ר מגור.

לצערנו הרב, במרבית המקרים הקהילה אינה צריכה להפעיל את הנשק החזק שלה. החינוך הגוראי עובד היטב והחסידים מתנדבים מעצמם למאבק בפורשים. מחויבותו של חסיד גור לקהילתו והציות המוחלט הנדרש ממנו תמידית הבטיחו שגם המאבק הנוכחי יזכה למעורבות נמרצת של אנשים, נשים וטף, אם על ידי השתתפות בהפגנות לאחר הכרזות, ואם בהפרשת תרומות חודשיות קבועות לארגון "יאספני" (גם במחיר ביטול הוראת קבע לאיחוד מוסדות גור, כפי שצוו). מעורבות רחבת היקף זו מחזקת בתורה את הביטול של החסיד אל הקהילה ומקבעת בלב החסידים את נחיצותו ואת צדקתו של המאבק.

האופי הייחודי של החינוך הגוראי והמבנה הקהילתי של החסידות תמכו ואפשרו אפוא את מופעי האלימות הבלתי שגרתיים שהתרחשו לאחרונה.

 

על מה המאבק?

לאור האמור, דומני שניתן להבין כי המאבק בתוך חסידות גור היום אינו רק מאבק משפחתי בין טוענים שונים לכתר הנהגת החסידות. הוא משקף מחלוקת עמוקה יותר. (לו היה זה מאבק אישי, היתה כותבת השורות נמנעת מלעסוק בכך בשל כבודו של מרן האדמו"ר מגור שליט"א.) האיום העמוק הנשקף מכיוונו של הגר"ש אלתר אינו עריקת חסידים, אלא פרוק של חסידות גור במתכונתה הנוכחית.

לאור האמור, גם לו היתה הקהילה החדשה זהה בכל הנהגותיה לקהילת המקור, פרישתה לבדה היא רעידת אדמה של ממש. עצם אפשרות הבחירה מאיימת על האתוס הגוראי העמוק של נאמנות מוחלטת לקהילה וביטול הפרט מפני הכלל

האיום הראשון של הקהילה הפורשת הוא בעצם הצבתה בפני חסידי גור את אפשרות הבחירה. כאמור לעיל, המערכת הגוראית מתאפיינת בביטול היחיד כלפי הקהילה. החוויה של הפרט היא צמצום כמעט מוחלט של הצורך בבחירה. אל מול מציאות זו, האפשרות שיצר הגר"ש אלתר רדיקלית מעצם היותה: אופציה נוספת להשתייכות קהילתית ולהנחיה בעבודת השם תוך שמירה על המשך המסורת הגוראית. לאור האמור, גם לו היתה הקהילה החדשה זהה בכל הנהגותיה לקהילת המקור, פרישתה לבדה היא רעידת אדמה של ממש. עצם אפשרות הבחירה מאיימת על האתוס הגוראי העמוק של נאמנות מוחלטת לקהילה וביטול הפרט מפני הכלל. קל וחומר כשהגר"ש אלתר לא רק מציע לחסיד קהילה נוספת כאפשרות של ממש, אלא שהיסודות שקהילתו מושתתת עליהם שונים מהותית משל קהילת המקור.

קהילת הגר"ש בת פחות משלוש שנים, וקשה עדיין לעמוד על טיבה. עם זאת, מאפיין בולט אחד בקהילה הוא נדירותן של הוראות גורפות. הגר"ש אלתר מנהיג בהמלצות פרטניות. בתקופה הקצרה מאז הפילוג נפוצו כמויות גדולות של תורות ('שמיסען') מפיו, והדבר מאפשר לזהות את התשתית הרעיונית של הקהילה הגוראית החדשה. התורות שלו נוגעות לרוב בעבודה עצמית פנימית של אדם אל מול קונו, של ביטויה של עבודה זו בדברים של בין אדם לחברו, והמילה המפורשת שבה הוא משתמש ללא מורא היא "אהבה".

ההבדל האידאולוגי הבולט ביותר בין חצר גור הוותיקה לבין הקהילה החדשה הוא מעמדו של הפרט בחסידות. בין שתי קהילות גור פעורה תהום עמוקה. הגדולה והוותיקה דבקה ביראה, בכללים במרבית היבטי החיים ברוחניות ובגשמיות, בהנהגות נוקשות ובמחויבות חסרת פשרות. השניה בהנהגת הגר"ש אלתר מבוססת על אהבה ותשוקה לבורא ותיעול תשוקה זו לעבודה פנימית.

 

הנוח לעומת הטוב

מדוע דבקים אנשים בחסידות גור? כל מי שהיה אי פעם חלק אורגני מגופה של הקהילה יודע כי היתרון המשמעותי ביותר הוא הנוחות. חסידות גור החזקה והמקושרת מעניקה רשת ביטחון צפופה לכל חסיד הנמנה עליה. גור המפוארת מציגה שיעורי נשירה מזעריים, ארגוני רווחה פנימיים נדיבים (ארגוני היתומים למשל מרפדים את הכאב ומצמצים את הקושי בצורה מעוררת השתאות), קופות הלוואות לחתונות הדורשות עמידה בתקנות מחירי מקסימום לרווחת הציבור, התארגנות לדיור זול, מוסדות הלנת והזנת המונים בירושלים בשעת צורך ועוד. הגר"ש אלתר בעצמו העלה (בסימפוזיון בישיבת חצור) את האפשרות להתייחס לחסידות כחברות ב'קופת חולים הכי טובה שיש'. חסידות גור היא בלי ספק 'קופת חולים' נוחה להפליא.

אולם שימת הדגש ביתרונות החומריים בלבד מחמיצה את הממד הנפשי של הנוחות שבהשתייכות לקהילה חזקה. השייכות אינה רק התמיכה החומרית בשעות שגרה, שמחה או צרה, אלא גם, וביתר שאת, העובדה שאחרים נושאים באחריות עבורנו. האדם הקטן אינו צריך לשאת בעול 'השאלות הגדולות'. אחרים, כנראה חכמים יותר ובקיאים יותר, מחליטים על הנורמות הציבוריות ובמידה מסוימת גם על המשפחתיות. בקהילת גור נוגעות ההחלטות מלמעלה בהחלט לחיי המשפחה, אבל לא פחות לסוגיות האוטונומיות של הפרט. מודל זה בלי ספק נעים. הוא מייתר מהפרט את התהליך המייסר של חיפוש אישי ואת תחושות האשמה העלולות להתלוות לבחירה.

למרות הנוחות הרבה של המודל, עלינו, יהודים מאמינים, לחתור לעשות את הטוב בעיני ה' ולא את הנוח עבורנו. התורה מצווה עלינו לשמוע בקול ה' ולשמור את מצוותיו, ולא להתמסר למישהו אחר שיבחר עבורנו

אולם למרות הנוחות הרבה של המודל, עלינו, יהודים מאמינים, לחתור לעשות את הטוב בעיני ה' ולא את הנוח עבורנו. התורה מצווה עלינו לשמוע בקול ה' ולשמור את מצוותיו, ולא להתמסר למישהו אחר שיבחר עבורנו.

המסורת היהודית עוברת אמנם במסגרת הקהילה. אולם הקהילה אינה מחליפה את עבודת ה' של היחיד. בסופו של דבר, כל אדם מישראל מחויב באופן אישי ועצמאי לעשות את הישר והטוב בעיני ה', והוא אינו יכול לפטור את עצמו במילוי פקודות מגבוה. ההתמסרות לקהילה לא תנקה את האדם מהתביעה של בית דין של מעלה, שבה יוצבו בפני האדם השאלות הקשות: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר? (שבת לא, א).

הבעיה בהתמסרות הטוטאלית של הפרט לקהילה ולמלחמת קיומה היא אם כן התרחקותו מקיום מצות התורה לשמוע בקול ה' לבדו. ההתמסרות הטוטאלית לקהילה אינה מותירה די מרווח ליראת ה' של היחיד. הנוחות היתרה מונעת מהאדם להתעמת עם השאלות שאדם ירא שמים אמור לשאול את עצמו. ומסוכן מכך, אורח חיים זה מזמין שימוש מוטה באותה התמסרות של הפרט לקהילה והתערבות זרה שאינה משרתת ואולי אף מרחיקה את היחיד ממטרת העל שלו – עבודת הבורא. נקודה זו מעבירה את שאלת ההשתייכות לחסידות גור למישור מוסרי בסיסי.

התורה מצווה אותנו וגם את חסידי גור על עבודת השם: וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל, מָה ה' אֱ-לֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ, כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ, לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ, וְלַעֲבֹד אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ. היראה ואהבה ראוי להם להיות מול השם יתברך ולא מול מבנה קהילתי זה או אחר.

 

גור ומגור: כשהנוחות מתחילה להלחיץ

הביקורת העיקרית על גור היא כאמור מן ההיבט התורני. אולם כפי שניתן לראות בימינו, ביטול הפרט מביא בסופו של דבר לפגיעה ברווחה האישית של האנשים. כך שלבסוף הם מפסידים שני עולמות: גם את הנוחות בעולם הזה וגם את עשיית רצון ה'.

חסידות גור היא החסידות הגדולה בישראל. שני מהלכים היסטוריים תרמו להתפתחותה: 1. הגירה מוקדמת של בני החסידות הפולנית לארץ ישראל והקמת מוסדות קהילתיים לפני מלחמת העולם השניה בעידודו של האדמו"ר ה"אמרי אמת". 2. הצטרפות שרידי שואה ובני משפחותיהם, בעיקר בתקופת האדמו"ר ה"בית ישראל", אל החסידות. חסידות גור הגיעה אל הפרק הארץ ישראלי של החרדיות בת זמננו בעמדת כוח מוקדמת (מכאן גם הונו של האדמו"ר הנוכחי, מקרקעות שנרכשו לפני מלחמה), אך השכילה להעצים יתרון זה באמצעות מנהיגות יציבה והחלטית. שרידי הקהילה החסידית האירופאית חיפשו לאחר חורבן יהדות אירופה מרחב יציב ובטוח. עבור רבים מהם, גור היתה המרחב הזה. עובדות היסטוריות אלו יכולות להסביר מנין נובעת הדאגה של גור לכוח. בדרך צחות, ניתן לומר כי חסידות גור שלאחר המלחמה הציעה לחסידים, במבנה הכוח שהקימה, את הביטחון שמדינת ישראל הציעה ליהודים. אלו היו שנים שכולנו היינו זקוקים לנחמה של "כוחי ועוצם ידי".

כוח, בלי ספק, הוא רכיב הכרחי להישרדות. כאשר מנתבים אותו כראוי, ביכולתו להיטיב ולשמח. כוח פנימי מבטיח עמידה בפני זעזועים חיצוניים והקטנת תלות. דא עקא, לכוח יש נטיה להשחית כל עוד הוא אינו מרוסן באמצעות חוקי צדק איתנים לא פחות. שימוש מיטבי בכוח קהילתי מחייב היצמדות לכללי משחק צודקים ולהקפדה יתרה שלא לקחת מאיש מה ששייך לו בדין. כוח קהילתי דורש איזונים ובלמים במשקל מקביל. כוח מרוכז המופעל ללא ביקורת וללא הגבלה עלול להזיק לקהילות חלשות יותר וגם לפרטים מתוך הקהילה עצמה.

רשת הביטחון הקהילתית יכולה דווקא לאפשר לפרט מרחב פעולה גדול יותר. היא מעניקה אפשרות להסתכן, ליזום ולהעז. אולם הכוח עלול להיות הרסני. כוח המופעל מתוך הקהילה נגד החברים בה מצמצם את מרחב הבחירה של הפרט ומחליש אותו, ובכך מחליש את הקהילה כולה

היתרון הבולט של כוח העומד לרשות הקהילה הוא רשת הביטחון לפרט, וממילא חיזוקו. רשת הביטחון הקהילתית יכולה דוקא לאפשר לפרט מרחב פעולה גדול יותר. היא מעניקה אפשרות להסתכן, ליזום ולהעז. אולם הכוח עלול להיות הרסני. כוח המופעל מתוך הקהילה נגד החברים בה מצמצם את מרחב הבחירה של הפרט ומחליש אותו, ובכך מחליש את הקהילה כולה.

במשך השנים היטיבה חסידות גור לתרגם את כוחה לייצוג פוליטי רחב, הקמה של מוסדות קהילתיים, צרכניות מזון והלבשה, ארגוני סיוע, רשתות חינוך ועוד. עם זאת, כפי שמלמדים אותנו חכמי החינוך, ילד כוחני הוא ילד שאינו בוטח בעולם. הסתמכות על כוח משמרת תודעה של פחד מהעולם ותחושה שאין אחר לסמוך עליו מלבד על עצמנו. זוהי תחילתה של גאוות היחידה הגוראית, של תחושת המסוגלות, של אחוות הרעים, ההזדהות הקהילתית הגבוהה, הנאמנות העמוקה לקבוצה, ועמן ההערצה לחוזק ולכוח. לצערנו הרב, נראה כי בשנים האחרונות חדל הכוח של חסידות גור להעצים את הפרט והוא מופנה לדיכויו.

הביטוי הראשון לכך הוא הפניית הכוח פנימה, אל הפרט שאינו מבטל את עצמו אל הקהילה. זהו השלב שהנוחות הופכת לחרב פיפיות. בשל כרסום תמידי במרחב האוטונומי האישי, קשה מאד לפרט לצאת חוצץ נגד הפגיעה בו או אפילו לזהות את חוסר התקינות שבה. פגיעה בפרט למען שמירה על עוצמת הקהילה נראית לגיטימית, עד שבקרב רבים מחסידי גור, הפעלת כוח נגד מי שאינו מוכן להתמסר לקהילה היא טבעית ומובנת מאליה. כך רובם ככולם לוקחים חלק במימון ארגון "יאספני", שמטרתו לאפשר לבני נוער לדבוק בקהילת המקור במחיר נטישת משפחתם. כך חסידים נוקטים מעשים אלימים של הרס בתי כנסת, ביזוי קודשים ופגיעה מילולית ופיזית בפורשים שבחרו לא להמשיך ולהתמסר לקולקטיב. זאת מתוך אמונה מוחלטת בצדקת המעשים ובכשרותם.

כותבת השורות חזתה במהלך שבת פרשת בחוקותי במספר דו ספרתי של לינצ'ים בעוברים ושבים, שחטאם היחיד הוא קרבה לגר"ש אלתר או לאי מי מקהילתו. חלק מהמותקפים ניסו לברוח, ניסיון עקר בשל העליונות המספרית המובהקת של התוקפים. חלק ניסו להתגונן או להדוף את התוקפים, אך הדבר רק הגביר את התקיפות. בצהרי יום השבת זכיתי למחזה שלא מן העולם הזה. אברך בן הקהילה חזר מתפילת השבת, וצעירים משולהבים התחילו להתנכל לו. הוא נקט דרך לא שגרתית בעליל: זקף את גבו, המשיך ללכת באותו הקצב בדיוק ונטע את מבטו בשמים. הוא זכה לנאצות, ליריקות, הופשט מבגדיו העליונים, מן הטלית והקפוטה, נותר ללא ספודיק וכיפה, אבל המשיך ללכת בזקיפות קומה, והותיר את הצעירים המקיפים אותו מבולבלים ונבוכים.

כמובן אין להסיק ממקרה של פרט אלמוני על הקהילה שאליה בחר להשתייך, אלא שמקרה זה הוא ביטוי מוקצן לקו הבלתי אלים ולעמוד השדרה הערכי הפנימי שקהילת הגר"ש קוראת אליו בפסקי הלכה חתומים על ידי רבני הקהילה, בהודעות מוקלטות של מנכ"ל המוסדות, ובעיקר במסרים העוברים כחוט השני בדבריו של הגר"ש אלתר עצמו. מאז ההסלמה האחרונה הוא קורא להעמיק את המבט פנימה בתשובה למתרחש מסביב. התנהלות זו משקפת בחדות את טיבו של הסכסוך: צד אחד המוכן לסכן את עצמו בהסתבכות פלילית, להלחם עבור ערך האינטרס הקהילתי המקודש, וצד שני ההודף את ההתקפות בכוח עמידה איתן שמעניקים לו ערכיו למול לחצי הסביבה.

***

המאורעות שבהם עסק מאמר זה שייכים לכאורה לסכסוך פנימי בחסידות גור, אך המתח הרעיוני שבבסיסם נוגע ליהדות החרדית כולה. החברה החרדית לגווניה שונה אמנם מחסידות גור, אך לא באופן מהותי. בשנים האחרונות אנו רואים התחזקות של מגמות דומות למתוארות לעיל ביהדות החרדית כולה: הקהילות הולכות וגדלות ואתן גם ריכוז הכוח בידי מנהיגי הקהילות. כיוצא בו, גם החומרות בענייני צניעות הולכות וגוברות. ברוח זו נפוצים בקהילה החרדית כולה תקנונים ומתחזקות מערכות פיקוח קהילתיות בתחומי השידוכים ובקבלה למוסדות, והפרט הולך ומבטל את עצמו ואת כושר הבחירה שלו עבור תחושת השייכות לקהילה והנוחות הנלווית לכך. במובנים אלו, חסידות גור היא מעין סיירת של מגמת ביטול הפרט. היא לקחה אל הקצה את המגמות ההולכות ומתחזקות ביהדות החרדית כולה.

יתכן אפוא שרעידת האדמה שאנו חוזים בגור היא ביטוי לכך שהיהדות החרדית ניצבת לפני תפנית. שהחיפוש אחר יראת שמים וכנות פנימית עומד להחליף את תפיסת החרדיות כמערכת חברתית הנשענת על מחויבות קהילתית. במובן זה, המאורעות שהיינו עדים להם בשבועות האחרונים הם קריאת השכמה לבדק בית עבור היהדות החרדית כולה, ואולי גם קריאת כיוון.

תמונה: Benjaneson, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

184 תגובות על “נפש אחת מישראל: על מה הסכסוך בחסידות גור?

 • וואו
  מרתק

  • וואו
   משעמם…
   את מי זה מעניין?
   מציצנות אנתרופולוגית…

  • ניתוח אמין של פרשה כואבת . ניכרים דברי אמת. ההבחנות יכולות לשרת כמה וכמה סוגיות בחיינו. שכוייח

  • כותבת המאמר אינה יודעת שכל הישיבות והמוסדות לנוער נושר מפוצצים בחסידי גור לשעבר ,וגם אגודת הלל הידועה לשמצה -ראשיה ומייסדיה הם כולם חסידי גור לשעבר !!! והיא עוד כותבת שיש שם רק אחוזי נשירה מזעריים ??? גברת תתעוררי !

  • מאמר יפה אבל לא נכון
   כל החרדים מבטלים את עצמם להוראות הקבוצה
   האם זה אומר שאין לחרדי בחירה ?
   גם לחסיד גור יש אכן פחות בחירה בדברים שבחר שלא יהיה לו בהם בחירה אבל הוא לא שונה בכל חרדי שבחר שלא יהיה לו בחירה.
   כותבת המאמר נפלה לפח הקרוב ביותר .
   הרי כל חילוני רואה כך את החרדים.
   כל ליטאי רואה כך את החסידים
   ולהבדיל שמאלני רואה כך את הליכודניקים.
   תמיד אנחנו מוותרים על משהו כי אנחנו מרווחים משהו אחר .
   בהצלחה

  • המאמר הוא מדהים. וכתוב בכזה חוכמה, השפה כל כך בהירה וקולעת. מאוד מאוד התרשמתי מאיכות הכתיבה כל כך נפלא. רציתי להודות לכתבת על כך.
   אחרי שקראתי את הכתבה הזאת, התחלתי להיזכר בספר של ג'ורג' אורוול "1984" גם ראיתי סרט שבויים על פי הספר. זה. הסרט נקרא גם "1984". אומנם אורוול כתב את הספר לא בשנה הזאת, אלא בשנת 1948, כתוצאה על התרשמותו לגבי משטר טוטליטרי של סטאלין בברית המועצות. הרודנות הזאת כל כך השפיע עליו שהוא תיאר איך יראה עולם ב1984, כשדיקטטורה תשלוט בעולם. בספר זה מתוארת מדינה מסוימת בעילום שם, שבה לכל אזרח יש טלוויזיה בבית. אבל זה זה לא טלוויזיה במובן זה שאנחנו מכירים. זה טלוויזיה שבאמצעותה השלטון מפקח על כל פרט בתוך הדירה. אצל כל פרט ומשפחה בבית חייב להיות מכשיר כזה שעוקב אחריהם בתוך הבית. אם הם עושים משהו לא בסדר, מבחינת השלטון המרכזי, ה"דמות" מן הטלויזיה מתחילה לצעוק עליהם להפסיק את זה. היה שם המקרה שאדם אחד שהיה לו קשה לקום בבוקר. אבל בדיוק בשעה 7 בבוקר מופיע קול מן הטלויזיה, של מדריכת ספורט, שמעירה אותו בגערות ומכריחה אותו לקום ולעשות תרגילי התעמלות כדי להתחיל יום חדש בהיותו בכושר. האיש הזה קשה לו, אבל המדריכה לא מרפה, היא עוקבת אחריו כל שניה מן הטלויזיה ומכריחה אותו לעשות תרגילים. כך במשך כל הים השלטון המרכזי עוקב אחרי מליונים של בני אדם באמצעות מכשיר זה. במדינה הזאת , בתוך השלטון מרכזי, היה גם אגף שהיה נקרא " משטרת המחשבה.". שאמור היה לפקח לא רק על מה שאזרחים עושים אלא גם על מה שהם חושבים…….. בוואדי, זהו סיפור דמיוני, אבל המסר של המחבר, בוואדי בצורה הקיצונית, הוא להראות את הרעיון של מחנק הפרט על ידי המדינה. הרעיון הזה גם אקטואלי לגבי חסידות גור.
   במיiחד הסכמתי עם הטענה של הכותבת על העניין של שאיפה של חסידות גור לכוח. יצא לי לשוחח עם כמה חסידים מחסידויות אחרות והם אמרו לי שהם לא אוהבים את חסידות גור בגלל הרצון שלה להשתלט על המקומות מסוימים. הכוונה היא להשתלטות ציבורית כמו מרחב העירוני או השתלטות פוליטית. שוחחתי פעם עם עד ראיה שראה אישית את נסיון של השתלטות של חסידי גור על איזה בית כנסת בעיר מסוימת, תוך שימוש באמצאיים גסים ופרימיטיביים כמו הפרעה למהלך התפילה, יצירת רעש מכוון והכל זה כדי שהמתפללים יפסיקו לבוא לבית כנסת זה, כדי שיהיה אפשר אחר כך להשתלט עליה. וזה בעצם מה שקרה. בגלל ההפרעות הרב של הבית כנסת נכנע ללחצים והבית כנסת עבר לחסידות גור. אני, אומנם, לא ראיתי את זה בעצמי, אלא שמעתי את זה מפיו של האדם שנראה לי בהחלט אמין. אני רוצה להבהיר שהביקורת שאני מעביר פה זה על השיטה, על הקו המנחה של החסידות, אבל לא על חסידי גור עצמם, כי אני, אישית, פגשתי אנשים נפלאים בחסידות זאת. כש שוחחתי פעם עם חסיד גור אחד, הוא אמר לי "לא אוהבים אותנו במרחב החרדי". התחלתי לחשוב למה? אני חושב שאחד הסיבות היא שלעניות דעתי חסידות גור, תוך שאיפתה לצבור כח במרחב שהיא נמצאת בו, לא כל כך "מפזרת חמימות" אל הסביבה שהיא נמצאת לידה. בחסידות זאת לא מקובל עניין של לקרב רחוקים, של אינטראקציה עם ציבור מסורתי. אין לה התנהגות, כמו שיש לחסידות חב"ד, למשל, כמו לקרב כל יהודי, להאיר לו פנים.
   בהקשר לכתבה הזאת , אני רציתי להתייחס לכמה מקרים בקשר שהיה לי עם חסידי גור. היה חסיד אחד ששכח מגבעת שלו בבית והוא היה מחוץ לבית. ברחוב, הוא ראה מרחוק איזה דמות חשובה בחסידות , מישהו כמו רב קהילה או משהו בסגנון. מתוך פחד הוא נכנס לכניסה באחד הבנינים, העיקר שהרב הזה לא יראה אותו. בחור מסורתי אחד ,שלבוש בלבוש רגיל, אבל הולך עם כיפה סיפר לי שפעם הוא פגש במרכז יעוץ והכוונה איזה חסיד גור שהוא נפגש אתו בתוך המבנה. החסיד גור זה היה מאוד מנומס כלפיו ועזר לו הרבה מאוד בנושא של יעוץ והכוונה, אבל אחר כך, כשהוא פגש את החסיד הזה במרחב ציבורי חרדי, ברחוב, החסיד הזה סובב את הראש ועשה כך, כאילו הוא לא רואה אותו. לפי דעתי. הוא עשה כך כי לא רצה שיראו אותו פוגש ומשוחח עם אדם עם מראה חילוני. מכל זה אנו רואים שחסידי גור חיים באווירה של פחד תמידי "מה האחרים יגידו" זהו פשוט מחנק של אינדיווידואליזם. כולם צריכים להתנהג אותו דבר, לחשוב אותו דבר. לא להתבלט מן הכלל.
   אני משער שהרבה חסידי גור בינם לבין עצמם מרגישים תסכול מן המנטליות הזאת . כל אדם, אפילו אחד, שהתחנך בשיטה של גור, חייב באיזשהו שלב ביטוי עצמי, חיים על פי נטיית אישית או אינטרסים אישים. אי אפשר לחיות כל הזמן חלק מן העדר, לחשוב לפי סיסמאות מקובלות בקולקטיב. ראוי פה גם להוסיף את "טרור" כלפי אלו שיש להם פלאפונים לא כשרים מספיק לפי הטעם של מה שנהוג בגור. בנוגע למה שהכותבת המאמר כתבה לגבי מגמות בשאר הציבור החרדי שאולי קצת מזכירות לאלו של חסידות גור, לעניות דעתי עדיין יש מרחק גדול בין מחנק של הפרט בגור לעומת חסידויות אחרות. אני הגעתי למסקנה זאת בעקבות שיחה עם חסידי גור וגם עם חסידים אחרים.. הבעיה היא, שהיום , בציבור החרדי, בכירי הזרמים החרדים השונים לא מעיזים להעביר ביקורת על מה שקורה בזרם מסוים בחברה חרדית. אם מישהו יעיז להגיד משהו, הוא יהיה ישר מותקף מילולית , או במדיה החרדית, יטילו עליו חרם. וכ.ד. בגלל שאנו חיים במדינה קטנה, ובציבור החרדי כל אחד מכיר את שני, כל הערה או שמץ של ביקורת הציבורית יוצר מיד תגובות נגד והאווירה מתקלחת.
   מה שמעניין כאן, שהציבור החרדי כל השנים של קיום מדינת ישראל היה מסתכל על החילוניים כאל מסכנים, תינוקות שנשבו, שצריכים הכוונה, וכמה שהם מבולבלים ונחותים לעומת החברה החרדית המשגשגת, שחיה אורח חיים "טהור, אמיתי, מלא באידיאלים". כמה חרדים צוחקים על חברה חילונית על הטמטום שלה, על בערות שלה על העליבות שלה. אבל, לפי דעתי, אפילו אם חלק מהדברים האלא הם נכונים, אבל החילונים לפחות לא חיים באווירה של מחנק של פרט, פחד "מה יגידו" , פחד לבטא את עצמי במה שאני מרגיש, פחד מ"אח הגדול" שצופה עלי כל רגע איך אני לבוש, עם מי אני מדבר, איזה עיתון אני קורא. חסידי גור הגרים בערים בדרום הארץ, ילכו בקיץ, בחום לוהט והלחות מעיקה ב"תלבושת אחידה" חליפה, מגבעת, ציצית מצמר. זה לא משנה האם הוא כולו מזיע. חס ושלום אם הוא יוריד איזה פרט מה"תלבושת אחידה" הזאת . כי "אלף עיניים מסתכלים עליך" כשאתה עובר בשכונה החרדית. אסור לך להתבלט, אחרת תרגיש בתוצאות הלא טובות בעקבות זה. החילוניים, למרות המגרעות הרבות שיש באורח חיים שלהם, לפחות יכולים לבטא את עצמם בלי פחד, הם יכולים לאפשר לעצמם לחיות אורח חיים שנראה להם ולא לחיות על פי התכתיב של החברה והקולקטיב. אני לא מקבל באופן מוחלט את אורח חיים החילוני, אני רק רוצה להראות שבכמה אספקטים של החיים, החילונים מרגישים את עצמם יותר משוחררים, , חיים יותר יצירתיים לעומת האנשים בחסידות גור. אני מסכים עם הכתבת של המאמר, שחסידות גור צריכה לחשוב על איזה שינוי. צריך ליצור מצב שיהיה שיח, בלי שמרגישים פחד מהתגובות צריכה להיות ביקורת ציבורית לגבי מעשי אלימות והפחדה. החברה שחיה על פי נורמות קשוחות המחייבות, על פי איומים בחרם ועלבונות מילוליים, חברה כזאת לא יכולה לנהל אורח חיים ערכי ומלא בתוכן.

  • וואו מש מרתק ! באמת לא ממקום של להעיק או להציק.פשוט מזוקק
   אמנם ההוספה על כלל הציבור החרדי בעיניי לא כל כך נכון אבל בכללותו מעולה!
   ..ולעדות אישית רק עכשיו אני מבין למה המון רבנים בגור ובפרט המפורסמים הולכים עם ר שאול – הקולחוז הקולקטיבי בסגנון הסטאליניסטי חנק אותם.סליחה על ההשוואה אבל זה נורא.אין לי שום דבר עם מרן הרבי מגור.אבל הקהילתיות הזו פשוט הרסה אותם! שפתיים ישק.

  • בעצם מה שטוען הכותב זה בערך כך, הקהילה שהחסידים בחרו להיות חלק ממנה (הרי כל אחד יכול לעזוב אני ליטאי ולמדו איתי בשיעור שני חסידי גור) לא תקבע עבורם כללים, (והם יחליטו אם לציית להם או לעזוב) אלא אני שאף אחד לא בחר בי לכלום אני ורק אני יחליט כיצד נכון לחסידי גור לחיות, למה? ככה כי לי יש חכמה מיוחדת שאין לשאר בני אנוש ולכן זכותי לכפות את דעתי עליהם בעניניהם הפרטים.

 • חזק ביותר אמיתי

 • אהבתי הסוף אני שייך להזאלונים שפרשו מן הארונים שהם כמו כת.

  • כפורש מחסידות בלז, להודיע לך… שכולם, גם הזלונים מקצינים וכולם נהיים יותר ויותר ככת, זה חסידיים, גם ליטאים… וגם להבדיל הגוים…

   מי שרואה מה שקורה בארה״ב עם חסידי דונולד טראמפ, יראה כת לכל דבר… וזה גם הסיבה למה החרדים אוהבים המשוגע טראמפ אל אף היותו אדם בזוי בלי שום עקרונות…

  • נכון זה רלטיוי הזאלונים בודאי כמו תלמידי רבי שאול אלטער שליט"א גם כן דבוק ברבם ובחסידים כאיש אחד בלב אחד למנהיגם רבי זלמן לייב טייטלבוים שליט"א הרי זה חסידות. אבל נגד הארונים וחסידי גור הם לא "שוונצנים" כמו רבי מענדעלע האגער רוצה. מנגד הארונים והגוריאים הם שוואנצים; הם מכים יהודים אחרים על חטא היחיד שלא אוחזים מרבם.

 • מדהים!,
  ניתוח ברור יפה ומקיף,
  ובעיקר נוגע לכולם, אחרי קריאת המאמר אף אחד לא יכול לומר על אירועי האלימות "לא קשור אלי"
  תודה רבה!

 • הניתוח מרשים אבל ניכר הפחד לקרוא לילד בשמו: מנהיגות של שחיתות כוחנית.

 • מאמר עמוק, כתוס בצורה מקצועית ומובן מאוד.
  חשוב

 • מאמר גאוני!
  באופן שבו הכותבת מנתחת אחד לאחד את המנגנון הנפשי של המערכה הזאת. מי שמכיר את הדברים מבפנים יכול להזדהות עמוקות הן עם הניתוח והן עם המסר.
  אפשר להבין דרכו למה הקהילה של הפורשים מהווה איום כל כך גדול.
  וכן למה זה אמור להדאיג את הקהילה החרדית כולה.
  ישר כוח גדול!

 • הרבה מאפיינים של כת, כת שמספקת צרכים פיזיים ונותנת הרגשת שייכות למשתייכים אליה. כידוע, לפי פירמידת מסלו, הרגשת שייכות חשובה מאוד לאדם, מיד לאחר סיפוק גג מעל הראש ומזון.
  היוצא מכך, שכת זו מספקת גם עזרה פיזית כגון מזון ודיור לאלו שזקוקים לעזרה זאת. עזרה בנישואי הילדים ע"י הלוואות בלי ריבית המתפרסות על זמן רב. וגם הרגשת שייכות.
  אבל מה לעשות שאדם רוצה גם להיות אינדווידואלי ולהחליט בעצמו על צעדיו בחיים. מי שזה חשוב לו, מרגיש חנוק בחסידות הספציפית הזאת. אינך יכול להופיע בשטיבל "כשבא לך". אינך יכול להתלבש כפי שאתה רוצה. אתה חלק מעדר וחייב להתנהג בהתאם. פרטיות אינה חלק מהשיח, מהלקסיקון, של החסיד.
  אז למי שאין אישיות אינדווידואלית, זה המקום בשבילו. כל השאר סובלים.
  אין פלא שאנשים מאסו בצורת החיים הכפוייה הזאת עם התקנות הבלתי אפשריות, ועוברים לחצר חסידית גמישה יותר
  אם כי פחות עשירה.
  גם מבחינה רוחנית, למי שזה חשוב לו, החצר החדשה תורמת יותר, בלי השוואה.

 • כצפוי אין לכם אומץ לומר את האמת פחדנות חרדית אופיינית

  • צודק לחלוטין.
   אבל אתה גם חוטא בזה בכך שלא הגבת במפורש שבראש "חסידות גור" שמתנהלת כמו "מאפייה" עומדת אישיות בעייתית.

  • דוקא כן הגבתי ימחקו את תגובתי

 • מילים כדורבנות
  אמיתי,עצוב וכואב.

 • האמת התאכזבתי. כחסידת גור קראתי את המאמר שהציג את עצמו כדיון באתוס של ביטול הפרט עבור הקולקטיב, רב המאמר עסק בחייים הגוראיים, ואומר בכנות שהרבה נכון מן הכתוב וכמובן גם לא הכל מדוייק. לא כולם נוסעים לנסיעות בצורה כה תכופה כפי שתיארה הכותבת, משפחות רבות נוסעות לבתי מלון והירידה לחיי הפרט לא באמת מבוקרת. בצורה שכזו, כלומר ישנו קונספט לבית גוראי קלאסי אך המנעד רחב מאד, ובחסידות כה גדולה ודאי שלא ניתן לייצר 15 אלף איש שיצעדו בדיוק באותו הקצב. גם הועדה האמורה לאשר מקומות עבודה חדשה לי, מעולם לא נזקקתי לאישור חיצוני על מקום עבודה, קימת ועדה טכנולוגית ושוב מי שמעוניין פונה לקבל אישור ומי שלא הולך לעבוד היכן שליבו מעוניין. בכל מקרה, אני קצת מתפלאת על צריך עיון, אתר מכובד עם פובלציסטיקה מגוונת ומעשירה המביא את ההיבט על הסכסוך הגוראי מנקודת מבט חד צדדית(ואני מגנה כל אלימות וניתוק ילדים בתוקף) . איני מכירה את הכותבת הנכבדה אך ברי לי בדיוק לאיזה צד של הפלגים היא משייכת עצמה ולעסוק בסכסוך חסידי נפיץ מעל גבי במה זו, באיצטלא של מאמרי דעה והגות זו דמגוגיה. כי בפועל המאמר לא עסק בטיב התבטלות הפרט לקולקטיב, דבר הנפוץ בכל חסידות גדולה באשר היא ויעידו חסידי בעלז, ויזניץ, סאטמר וכד על קהילתיות מחייבת. המאמר הזה וקודמו עוסק במפורש בסכסוך הגוראי. לו היתה מעוניינת הכותבת לתאר את האתוס , הגיוני היה להביא קשת רחבה של מקרים מקהילות שונות וללא צורך בתיאור שאינו מזהיר, גם אם נכון ברובו, של החיים הגוראיים. אמנם אני אישית איני חיה לפי המיינסטרים הגוראי, עובדה כי אני כאן.
  אך משפחתי המורחבת משתייכת במוצהר לגור המוכרת ואני לא רואה אותם סובלים ומעונים, כן רואה אותם חיים לפי אידיאולוגיה ומאמינים בה. פרט נוסף לגבי תקנונים נוקשים-מסכימה התקנון הגוראי מחייב הן את המשפחה ואני מאמינה כי עיצוב ההורים והמשפחה או דרך הליכותיהם משפיע בסוף על הילד. זו בחירה של הורים כשחותמים על כזה תקנון האם להעדיף מוסד כזה עבור. ילדם. תיארה הכותבת את תהליך הקבלה לישיבות המופקע מידי ההורים, התהליך הזה ניתן להורים בהיכנס ילדם למוסד הגוראי וכל עוד הם בחרו במוסד על אף ולמרות ואולי בגלל התקנון המקיף, זו בחירה שלהם לחלוטין ואל להם להאדים את המוסד על תקנון דרקוני. אשמח מאד באם צריך עיון יחליט להתעלם מן הסכסוך-לא מן הפן האתוסי והשפעתו על הציבוריות החרדית אלא ממאמרים כדון אלו הבאים להשחיר את פני גור(ויתכן שבצדק, אך לא זוהי הבמה והמקום לפוליטיקות מעין אלו) ולשוב לדון בדברים מהותיים הנוגעים לכלל האוכלוסיה החרדית או לחילופין להעלות מאמרים עם סכסוכים בחסידויות אחרות והשפעתן על הציבוריות החרדית…

  • אכן יש הרבה מן המתואר גם בקהילות חסידיות אחרות
   אך א. מה לעשות שבגור זה מוקצן לטוב או למוטב
   ב.ההתעלמות שלך( חוץ מחצי משפט לצי"ח) מהאלימות הגוראית כפי שנחוותה בשבת "השחורה ", על ידי גור "קישינב"
   מוכיחה שבסתר ליבך את תומכת בטיעון המרכזי של המאמר החשוב שהפרט בגור משועבד לקהילה שבמובנים רבים נראית כבר יותר כמו "כת משיחית " מאשר התארגנות אנושית נורמלית
   ומכיון שכך פסלת את עצמיך מלהביע עמדה לגיטימית בדיון הפורה החכם והחיוני הזה.

  • אסתי יקרה,
   המאמר לא מדבר על פרט, הקו הכללי הא כזה, ודוגמה כזו או אחרת על אנשים שנוסעים לבתי מלון לא משפרת את מצב הקהילה….
   ההורים השפיעו על ילד רבות עד לפני שלוש שנים ,מאז הילד נלקח מהם ולא חסר דוגמאות על ילדים שכלואים במערכת (ומרוצים בה מאוד) אך הוריהם לא יכולים לעשות שום דבר שקצת סוטה מהתקנון שמא ילדיהם ינתקו איתם קשר ויצטרפו ל׳יאספני׳…. המצב לא פשוט בכלל היום להורים אין שום בחירה אם לחתום על תקנון כזה או אחר, אין אופצייה להוציא את הילדים מן המוסדות וגם במקרה של הוצאה מהמוסדות המחיר קשה ביותר(מנסיון…)

   אם תוכלי להביא מישהו מהצד השני שיסביר באופן ברור מה היה בשבת השחורה, אשמח, אני מחפשת כבר הרבה זמן טיפת הגיון בסיפור הזה, טיפה אנושיות, עזבו אותה חסידות, יהדות, טיפת אנושיות לא מצאתי
   המאמר מקסים, משקף באופן ברור מאוד את המצב על כל צדדיו, כתוב מעולה ומסודר.
   וכאן המקום להודות לרבקי בוים ולצריך עיון על העלאת הנושא החשוב.
   מרתק ביותר.

  • לא. רק אל תקראי לזה מאבק בין פלגים!
   הכותבת תיארה מנגנון סוציאלי ופסיכולוגי של קהילתנות שבה אין כל ביטוי לאינדיבידואל. תופעה שאין לה אח ורע בעולם המערבי במאה זו.
   אם תרצי להכחיש את הטיעון הזה, תצטרכי להראות שהעובדות לא נכונות. וזה לא מה שאת אומרת.
   גם אם הצגת העובדות בידי הכותבת הן מוגזמות בתיאור עוצמת הכוח והשלטון של מוסדות הקהילה על חיי הפרט בקהילת חסידי גור. היא בוודאי מציעה תיאור של מנגנונים נפשיים פסיכולוגיים שיש להם השפעה סוציולוגית רחבה אשר נפוצה מאוד בכל האוכלוסייה החרדית בישראל, גם אם היא לא מקיפה את כולה.
   מנגנון כזה מתבלט באכזריות שלו בכך שהוא מונע את מימושן של כל הזכויות המהותית מהפרטים שבקהילה, ודורש נאמנות מוחלטת לקהילה ולמנהיג באופן אישי.
   מבנים חברתיים כאלו דוקא מוכרים לכולם, אך היא מפתיעה כאן מכיוון שהיא נראית ככזו שמתכתבת עם העולם המודרני בהופעה ציבורית שלה. היא אפילו שולטת על מרבית הכוח הפוליטי של האוכלוסייה החרדית בארץ. אך ההתנהלות הפנימית שלה היא בשל מאפיינים שאדם בן זמננו אינו שווה נפש לקיומם. גם לא את! להכחיש את זה מסיבות פוליטיות לא מוסרי ולא הגיוני.

  • אסתי, אני חושבת שבשביל מאמר כזה בדיוק קמה הבמה של "צריך עיון". העיסוק בהגות וחשיבה לא אמור להיות מנותק מהחיים אלא חלק מהם, ונכתב כאן מאמר עיוני ונאה על תופעה כאובה שהיא חלק עמוק מחיינו. נכון אמנם שיש בו נקיטת צד, אבל ככל שאיננו עסוקים במאמרים אקדמיים אין איסור בנקיטת צד, ולהיפך חשוב מאד לברר נושאים מרכזיים תוך כדי נקיטת צד.

   שלא במפתיע, לא פורסמו אף מאמר או כתבה הדומה לכך במקום אחר, והדבר רק מדגיש את החשיבות של הבמה. יש להודות לכותבת ולצריך עיון על הנכונות לפרסם דברים שמעניקים קצת עיון במתרחש, ואולי יש אפילו קצת נחמה בכך שיש בתוכנו את האיכויות והיכולות לעמוד על יסודם של דברים (ומקווה שיהיו מאמרים נוספים שיעניקו עוד).

   כל שינוי ציבורי-פוליטי מתחיל בחשיבה, בתובנות חדשות, בתסיסה מחשבתית של רבים, וכולי תקווה שזה מה שאנחנו רואים כאן.

  • רואים את הפנטיות שלך בכל מילה שלך!החל מפסילת דעות שלא תואמות את דרך החיים שלך ועד תיאור ורוד של המציאות

  • אסתי, אנחנו הרבה יותר מנשמח לראות מאמר מנומק שלך, שמסביר את הצד הגוראי האלים.
   צד בו דמם של הפורשים מותר, ובהסתות רשמיות בקווים של חסידותך, הם מכונים 'עמלק' 'קורח' 'מורידים ואינם מעלים' ועוד. ומי מדבר על הפוגרום הרצחני והמאורגן, שהיה כולו בהוראה מלמעלה. והדברים מתועדים.
   צד בו רק השבוע בישיבה של חסידותך, הסית משגיח ואמר שיש לרצוח את הפורשים. (הדברים מוקלטים ומתועדים).
   צד בו בסמינרים צורחים מטיפים כמו משה טאוב מערד 'להוציא חרב ולהרוג' (הדברים מוקלטים ומתועדים).
   צד בו החסידות הרשמית שלך, הוציאה חוברת מלאה שקרים חולניים כמו 'הקבוצה השלישית', מטעם הוועדה שמונתה בידי האדמור, וחבריה מצהירים (הדברים מוקלטים) שהכל הוראות מלמעלה.
   *
   חבל שאת מנסה לשמש ככסות עלה תאנה על מנגנון רקוב ומושחת.

  • אסתי, יהיה מאוד מעניין לקרוא את מה שאת (או נציג מהקבוצה האחרת) יכתבו.
   באלו תירוצים הם יצדיקו את האלימות?
   ב"לשם שמים" או ב"לשם הקולקטיב"???

  • נכון, כל חסידות היא קבוצה סגורה. אבל גור הוסיפו הרבה על בעלז וויזניץ סאטמאר ועוד. בשאר החסידיות והקהלות מעודדים חיי משפחה, בעוד שבגור, הקו הרשמי הוא לבטל את זה כאילו היה דבר נחוץ ומאוס שצריכים לעשות. אני לאמתכוון רק לענייני קדושה, אלא כל השייכות והקשר המשפחתי איננה חשובה. בכל קונטרסי החינוך, מאז זמן הב"י, רואים את הדבר הזה
   בבלז הדבר הוא להיפך, וכן במקומות אחרות. בסאטמאר הדבר בולט יותר, ושם לא מחנכים כלל על הכנעות לאדמו"ר.

  • אסתי היקרה .. איני יודע מי שלח אותך ..ואת ניראת כאינטלגינטית.
   יש לי עדות אישית!! שנאמרה על ידי אישיות תורנית מוערכת מאוד בגור שעדיין שם שלפעמים יוצא החוצה ומתאר מה קורה שם מבחינת תרופות נוגדות דכאון והתפתחות ביולוגית-מינית…
   אחח.. ר שאול תלמיד חכם עצוםםםם.ואני ספרדי בכלל ..אין ולא יהיה קשר לאף אחד מהניצים ואני רק אומר אמת.
   דיי מספיק אנחנו לא בשנות ה20של המאה הקודמת בעיר התעשיה לודז..
   צאו מזה

  • היא בחרה לתת הצצה ואולי קצת הבנה למנ ואיך קורה כל מה שקורה בתוך חסידות גור
   כשאני כספרדיה רואה ושומעת סיפורים שמתפוצצים שם בחסידות
   כשברור שיש ידיים שבוחשות מלמעלה ויש גם הקלטות ותיעודים לזה
   אני כולי תמיהה ואי הבנה
   כאילו איך אפשר? בלי קשר ליהדות מצוות תורה
   א-נ-ו-ש-י-ו-ת
   אין את המוצר הזה? הוא לא בשימוש?
   הסיפור שהתפוצץ השבוע על 2 אחיות שהגישו תלונה נגד הבעל של אחת מהן
   האישה סבלה מהתעללות מילולית ומינית והאחות הוטרדה ונאנסה ע״י במשך שניםמאז היותה בת 11
   וכל מי שרק יכל עירבב שם
   טלפון מהגבאי שימשכו את התלונה ואיומים מה יקרה אם לא
   חרמות על המשפחה ועל העסקים שמנוהלים על ידם
   הפגנות מתחת לבית
   ואיך לא- תמיכה מכל החברים הידידים והקהילה ברוצח נפש הזה
   איך דבר כזה קורה והאנשים שם למעלה לא נעצרים עדיין?

 • אסתי בראון מגנה את האלימות , האם היא עשתה משהו בתוך חצר גור כדי להביע את מחאתה? ראיתי את הרצח בעיניים של הצעירים המשתוללים והמכים. פשוט מפחיד ומזעזע. אין ספק שאם היו נתקלים בהרב שאול אלתר שליט"א היו רוצחים אותו ללא הנד עפעף בשם הטוהר והקדושה. אין כאן שום אידאולוגיה אלא אלימות על כבוד האדמו"ר שליט"א וה"חצר".

  • היות ושאלת יפה אענה לך שאכן הבעתי ואני מביעה את מחאתי- גם בפני משפחתי המורחבת והן בשיחה טלפונית לאי מי שנמצא קצת יותר גבוה ממני בשרשרת המזון. רבים ממי שאני מכירה מוחים וכואבים על דרכי הפעולה והנגזרות שאינן מקובלות , טרם כתבתי על כך מאמר בצריך עיון…

  • אסתי, אם את מבינה את האבסורד, מבינה כמה הסיטואציה לא הגיונית ולא אנושית.
   אם את כמוני, ראית את האש בעיניים של כל הבחורים, האברכים, הילדים, את כל הלינצ׳ים ,את היריקות והאבנים, אם גם את את שמעת את המנהלת גב׳ מנלה בקו החסידות קוראת להרוג את כל מי שערק ל״שם״ , אם יש לך טיפטיפה יכולת חשיבה עצמאית ועפ״י דברייך את אומרת שאת אכן מגנה, אני שואלת, האם מספיק ״רק״ להביע דעה?
   ת׳אמת, אני מתבישת להזדהות כגורית, יש פה מעשים מושחתים ולא ראויים וזה בכלל לא משנה מה קהילת הגר״ש עשתה, שום דבר לא מצדיק אלימות בכזו רמה, שום דבר לא מצדיק חטיפת ילדים , חינוך לאלימות ,נתק עם ההורים, הילדים.
   השבת השחורה הייתה סנטימטר מרצח, וגם כשהוא יגיע (ובקצב הזה ,יהיה פה רצח בקרוב) זה לא יגמר, כשאין תורה ומוסר, כשאין גבולות ברורים שום דבר לא עומד כמעצור,
   לגור אין בעיה בכוח אדם, גם אם ישבו 10 אנשים בכלא….
   זה כמות אנשים היסטרית שאין איך לשלוט בהם, מספיק בחור אחד חמום מוח שיצא עם סכין פשוטו כמשמעו…..
   הגמרא במסכת עבודה זרה בהסבר סופם הנורא של רבי חנינא בן תרדיון ובני ביתו (יח ע"א) קובעת " מכאן אמרו: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה – נענש עליו" ובמקרה הנוכחי יש בידי רבים למחות או לפחות לא להיות חלק מהשחיתות והם לא עושים זאת, אני לא מאשימה, בתור יושבת גדר שנקרעת בין הרצון בקשר עם הוריי ואחיותי לבין השקפתי ודרך החיים שלי אני יודעת שלא הכל שחור לבן.
   אך לפחות לנסות, לזכור כל הזמן שזה לא אמור להיות ככה, שלא אמורים לחוות כאלה דברים, רק שזה לא יהפוך לנורמה, רק שלא נתרגל…..

 • התאורים המפורטים מזכירים חברה אחרת להבדיל, עם תופעות דומות. החברה הקיבוצית בקיבוץ עצמו, כפתה את עצמה על הפרט והמשפחה . הפקיעה את חינוך הילדים מההורים כבר מינקות, דרשה מהחברים והמשפחה להיות מיושרים לנורמות המקובלות . הסנקציות למפירים היו חברתיות, תעסוקתיות, תקציביות וגם ע״י הילדים . בדיוק כמו המתואר כאן לגור. שם בקיבוץ, הממסד הזה התפרק עם כניסת רעיונות אינדוידואליים והתמוטטות כלכלית. מה יהיה עם גור ? אולי הפרישה של הקבוצה הקטנה מסמנת את תחילת התהליך .

  • אין קשר לחברה הקיבוצית – שם חינוך הילדים המשותף נעשה מתוך קידוש (מוגזם ) של השיוויון ולראייה מי שעזב את הקיבוץ – ילדיו עזבו איתו.
   אין מקרה שבו הקיבוץ החזיק בכח את הילדים.

  • יותר מזכיר את ברית המועצות, שם הילדים היו רכוש של המפלגה ואם הוריהם היו "פושעים" הם הוצאו מחזקת הוריהם ועברו לחזקת המפלגה

 • טוב המאמר הזה צריך להילמד בבי"ס לכתיבה לא רק בגלל תוכנו האקטואלי אלא גם בגלל יכולת ההפשטה למי שאינו מצוי בסבך ענייני גור
  האמת שלאחר ארועי השבת חוששני לשלומה של הכותבת אלא אם כן שמה בדוי…

  • חח… גדול!
   באמת מעניין מה מצב הצבירה שלה כעת.
   סתם נראה לך? ברור שם בדוי אחרת היא לא קמה בבוקר …

 • מאמר ששווה קריאה!!
  תודה רבה !!!

 • וואו. המאמר גאוני.
  הוא מתאר מציאות שהרבה מכירים אבל מצליח לחבר בין הנקודות ולהסביר איך התופעות קשורות אחת לשניה. עד להתדרדרות עכשיו.
  כחסיד גור מאד כואב לקרוא

 • מאמר מדהים וכואב ביותר, לא נתפס.
  כתוב בצורה לא פחות מגאונית!
  המושגים מופשטים מאוד וגם מי שלא בקיא במקרה יכול להבין זאת היטב.
  לא ברור למה נושא חשוב זה לא עלה בכלל התקשורת (אולי כמו שכתבו במאמר הקודם על הנושא- שהסיבה היא פחד)
  אבל תודה על האומץ ,
  מאמר מרתק.

 • לא עברתי עדיין על כל החומר. אבל כל חדר קטן של תפילה בהרבה בתי כנסיות נקרא "שטיבלאך". זה מגיע מהימים שנתנו לחסידים לקיים את התפילה שלהם בנוסח שונה מהרוב בחדרים קטנים.
  אצל גור בית המדרש מכונה "ביהח"ס", דהיינו בית החסידים (דגור). כלומר-לא בית כנסת, לא בית מדרש, אלא בית החסידים, כלומר-מועדון, ה"קלאב" בלע"ז 🙂

  • כנראה אתה צודק היסטורית, אבל ככה בגור מסבירים בעצמם.

  • אכן. אבל רק בגור ההדרכה לאברכים היא כמה שיותר לשהות בשטיבל. לישון שם צהרים (!), לאכול שם ולשהות שם.
   את הפסוק 'נקי יהיה לביתו שנה', מפרשים: 'ביתו הוא השטיבל'. ולכן גם בשנה הראשונה האברך מבלה את שעותיו הפנויות בשטיבל, בעוד אשתו הצעירה נמצאת בבית הוריה/בבית הריק.
   איך אני יודעת? הייתי שם.
   תודה, רבקי בוים, על מאמר חשוב מאין כמותו.

 • מאמר גאוני וניתוח מעמיק שמבוסס על עובדות דמיוניות שממציאה הכותבת. "אישור הוועדה למקומות עבודה"!!??
  יש עוד כל כך הרבה עובדות וניתוחים מעוותים ושקריים.
  זו התוצאה של הרשת שבה כל זב חוטם יכול לכתוב מה שבא לו וזה יחשב כקודש קודשים.
  מבייש את צריך עיון.

  • הביאי את כל העובדות השקריים, ואם תוכלי להביר את הצד השני ,אשמח, אני כבר זמן מה מחפש הדיוון בסיפור, מישהו אחד שמוכן להסביר לי ״מה קורה פה״ -מהצד השני
   כל מה שאני שומע מחיפושים זה פחות או יותר זה:
   ״לאחר ש3 שנים שתקנו ולא עשינו דבר (באמת?) קראנו מתוך מקום כאוב לצאת להגן על יהדותנו בכל מחיר, ועוד מגוון דוגמאות על דין של בוגד במלכות שצריך להרוג אותו, מה עוון עמלק (עון זהה לפורשים) ולכן עונשם צריך להיות זהה, למה הגר״ש דומה ואף זהה לקורח וכל ״חסידיו״ הם עדתו של קורח, שגם הם נבלעו באדמה וכו׳
   עם כל הכבוד ,לב של יהודי לא מסוגל לשמוע שאומרים כאלה דברים על ענק שבענקיים, על אנשים שהקריבו את כל חייהם בשביל לעבוד את ה׳ בצורה שהם חושבים שנכונה להם, שמרגישים שם יותר אהבת ה׳ יותר קרבה, והנה, את דוגמה לאחת שהמערך הפסיכולוגי(שעולה לגור מיליונים, כמובן שממומן מהכסף של אברכי ערד שנלחמים על לגמור את החודש) עבד עליה ,שהאסטרטגים עוותו את ההיגיון הבריא שיש לכל ילד בן 3, שאין כזה דבר להרביץ, אין כזה דבר, וידוע מה ריש לקיש אמר על המרים יד על חברו ״גם אם לא מכהו״ ואם במקרה ההוא אותו האיש נחשב רשע, אז כעת, מה דינם של כל האנשים שרצו חדורי מטרה ועם אש בעיניים לעבר יוסף זיו מיד לאחר התפילה בליל שבת קודש, מה דינם?

  • בערד ישנה וועדה שמפקחת על תעסוקת התושבים והתושבות..
   בשאר הארץ – כנראה הכוונה של כותבת המאמר היא לוועדה שמאשרת/לא מאשרת את החסימות במקומות עבודה של החסידים והחסידות. יש וועדה כזאת והיא חופרת היטב בטיב המחשבים ומקומות העבודה. כל חסיד גור ששלח ילדו למוסד גוראי מכיר את הוועדה ואת טפסיה. אין לנו אלא להסיק שאת, יעל, הינך השקרנית.

  • מעניין.
   אחוז גדול מהנמנות והנמנים על חסידות גור יכולים לחתום על המאמר.
   ובעיניך הוא דמיוני…. שיקרי….
   קצת מודעות עצמית, לא תזיק.

 • נראה לי שההחלה של ה"תקונעס" על כלל הציבור של גור ואף מינוי ה"קומנדנטים" לשם כך, נעשו כבר בימי ה"בית ישראל " ועל ידו. כך שאין טעם להרבות במילים, כדי ליצור מצג שווא, שזו לא החלטה שלו. את חולקת על ה"בית ישראל ". נכון, שבשעתו הסטייפלער כתב נגד באופן חריף.

  • הרבי מקוצק כבר אמר דרך זו שהסטייפלר נלחם היא ניאוף וזנות ויכול להגיע ח"ו לאשת איש.

  • הסטייפעלער בסך הכל היה השופר שמכריז בקול את מה שכל עם ישראל החרדים לדבר השם כולל גדוליו ואדמוריו חושבים. הוא היה הגבר שהעלה את זה על הכתב ללא פחד ומורא כדי שלב וחלילה נושא זה לא יפול שדוד לרגלי הטירוף הגוראי ללא יכולת תקופה מרוב שפנים גדולים ששותקים.

 • הנושא של "למי מקשיבים, להקדוש ברוך הוא או לרבנים", שהיה אחד הנושאים שבין חסידים ומתנגדים, כבר לא אקטואלי היום. גם הליטאים אימצו לעצמם את הציות לרבנים באופן של "דעת תורה".
  ובחב"ד ההתמסרות לרב'ה היא לא פחות מאשר בגור.
  ואף בנוגע למשפחה היה כלל של "כל היוצא למלחמות בית דוד גט כריתות נותן לביתו"

 • משפט שחוזר על עצמו אצל כל מי שכותב בעניין הסכסוך בגור ובוחר בצידו של ראש הישיבה שאול אלתר הוא: "שכל פשעם או חטאם של הפורשים הוא שהם סך הכל פרשו או שהם מקורבים לרב שאול אלתר..", אז לא.

  כל פשעם וחטאם הוא בכך שמיום שהחליטו לפרוש (האמת שעוד הרבה שנים קודם) הם לא מפסיקים להטריל, ולא רק ברחבי הרשת. מבצעים אין ספור פעולות מיסיונריות לשכנוע אגרסיבי של חסידים לעבור לקהילתם. אם בשיחות שכנוע של פנים מול פנים, שיחות טלפון, שליחת חוברות מידע והודעות קוליות לתוך בתי החסידים.
  איזו הצדקה יש לזה שהבן שלי בן 12 צריך להגיע הביתה ומחכה לו בת.ד שלנו מעטפה הממוענת על שמנו – ובתוכה חוברת נגד האדמור שלנו? מישהו היה עובר בשתיקה אם חוברות נגד ר' חיים קנייבסקי היו מחולקות באופן ישיר וממוען שמית לבתי המגזר הליטאי?

  יש מקום לכתוב מאמר מעמיק על הקמתן של קהילות חדשות במגזר החרדי והחסידי – סביב אנשים כריזמטיים המבצעים פעולות מיסיונריות.

  • אכן כשכן בבנין של 3 משפחות חסידי גור אני מאוד מזדהה עם הכאב והתסכול שלהם, הם מרגישים שהגר"ש וחסידיו מנסים לעקור מהם את האמונה שלהם, וחיים כל הזמן בכזו רוח על כביכול התמודדות ש"חס וחלילה" הילדים לא ייתקלו ב"איזה משפט" מסיונרי לשיטתם. אמנם לא מצדדת בהסכמה לזה, אבל בהחלט לא נראה לי שהיה קיים בציבור החרדי כזו קהילה שסובלת ממסיון ממוקד כל כך נגד שיטתם ורבם באופן שוטף וקבוע כבר כמה שנים. דבר גועלי ללא ספק

  • לא נכון כלל וכלל
   בואי נשווה את כמות המכתבים שקבלו מטעם הוועדה ,מטעם גור, אינסוף חוברות
   https://drive.google.com/drive/folders/1HF9THLcgdxcZVoi-O3RY2Hr9RYtZXEIj
   לעומת חוברת אחת שמישהו פרטי הוציא לציבור חסידי גור נדלן…..
   יש אינסוף הצקות והטרדות מצד גור נדלן,
   https://drive.google.com/drive/folders/1UYgELcD_uffNqRp53hepxQ-GQPLjPzoE
   https://drive.google.com/drive/folders/1JTGIIJdUFLDj04y2O4pAj59x8w8F3GJd
   בעוד קהילת הגאון רבי שאול אלתר בסה״כ רוצה לפרוש מהכת הזו.
   זה הכל, זכות אלמנטרית, לא?
   ולגבי השכנועים, אני מסכימה לגמרי, יש כ״כ הרבה אנשים אנוסים, כ״כ הרבה אנשים שבליבם רוצים לעבור, כ״כ הרבה אנשים שנקרעים במקום שלהם, כ״כ הרבה אנשים שהיו עוברים לולי הטרור שפועל עליהם, וגם מצליח- עובדה שהם לא עוברים.
   איזו הצדקה יש לאלימות? איזו הצדקה יש לקללות על גדו״י? איזו הצדקה יש להשחתת בתי כנסיות, איזו הצדקה יש על שריפת דברי קודש? וכמו שאמרו בגרמניה- מי ששורף ספרים ישרוף בני אדם, וזה המצב כיום……

  • הם מצידם עושים את הדבר הנכון. מנסים ’להחזיר בתשובה’ את אלו שנותרו מאחור. והאלימות כנגדם רק מסייעת להם בענין הזה. משכנעת את מי שעדיין לא הבין…

  • אתי, מי זה 'הם'? החוברות נשלחות לבתים שלכם כיוזמות עצמאיות ופרטיות של נפגעי מערכת. אף פעם לא מטעם קהילת הפורשים או הנהגתה.
   הר"י דיבר אינספור פעמים על הצורך להיות נעלבים ואינם עולבים, ואף כתב מפורשות לאחד מיוזמי הפרסומים – בקשה להפסיק עם פרסומים אלו.
   האם בגלל יחידים ששלחו לביתך חוברת, את מצדיקה אלימות רצחנית? מזכיר את הנוצרים שערכו פרעות ביהודים, כי 'הז'ידים פגעו במשיחנו', לטענתם.
   *
   וזאת עוד לפני שדיברנו על הפרסומים המזעזעים שהיו מטעם הקהילה הרשמית *שלך*, ונשלחו לתיבות הדואר *שלנו*. נגד מנהיגינו הרוחניים ונגד משפחותינו. מיותר לציין שאף אחד מקהילת הפורשים לא חשב לבוא ולהרביץ לך או לבנך, בגלל שגערער כזה או אחר שלח לו חוברת.
   *
   לגבי שיחות טלפון – דמיונות פולניים פורחים באוויר. קהילת הפורשים אינה מעוניינת משום בחינה באלפי חסידי גור. לא אותם, לא את בחוריהם לומדי המזומנים, ולא את בנותיהם המוסתות. מכרו לך תותים כביכול מתבצעת פעילות מיסיונרית, ואת מאמינה. נו נו.

  • פשוט שקר נטו

  • הטענה שמסיתים נגד הרבי מגור היא היתממות גור מנוהלת על ידו כארגון פשע , פעם בקורס ניהול באקדמיה חילונית הרצה הפרופסור הרצאה שלמה על ההתנהלות הכלכלית בגור שלוכדת בעצם את ה"נחותים" כלומר מי שאינם קבלנים של גור ושלא יספרו שאין דבר כזה ומי שאינם עסקני צמרת העסק מנוהל לגמרי מלמעלה ואין על זה שום לימוד זכות של זה עסקנים הרבה לא יודע וכו'

  • קחי חיזוק מהמאמר בעיתון הארץ תחת הכותרת: גזלייטינג בחסות המדינה. מה שאת מתארת ושאותו חווים חסידי גור הוא גזלייטינג. הנה קישור: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2F2022-06-09%2Fty-article%2F00000181-48b4-d079-a3a1-7ebd2dd60000%3Ffbclid%3DIwAR2lH6uZBs8I4_IPG4HG5NCv3hMnFAUN8Z9o0evL0
   SnePgpdeoBqMH_VkOE&h=AT0o7r41RUOfvwxaELsrJnVDjk7JuPd3i-vxUObwdJf0DUQRr33LP2quSiIqGv9sb8sycaXykLt0XA22CjJk_bKjzZPM2LJ_HXY5hUdKvwrLgK6lpnDt7kigpwUA8luq_rRBD-o&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT1rUrmyEQtIm-GWq_DYSVw_Q5xtoP05-OdGAr_2D3ppSatBlRA1pR0PRo6v7__e2GHzm71CrYMyBy8EeJf9-TKii9zntq6ExsGgsuioJLaKP302dMinqHXdYmy62XrQsN32NDoZwXxnWDdF-wNlKi_GsEr9oVFV8wv2qrz2qvodvieFLDG1Ss-3

 • מאמר מצויין
  תודה רבה לך רבקי

  • נחמי, נכנסתי לקישור ונדהמתי לראות את כונן הדרייב המאורגן שארגנו לך בחסידות החדשה שלך. שם אני רואה ציטוטים ואמרות שנאמרו בתוך חסידות גור לקהל חסידי גור, לא החוצה (וגם זה למי שרוצה להקשיב. הבן שלי בן 12 לא נחשף בכלל לכל החומרים האלו). אף אחד לא מנסה להשפיע על מישהו מבחוץ. לגטימי ביותר להסביר ולהבהיר בתוך החסידות ולתת מענה כנגד ההסתה האגרסיבית והמכוונת של כת הפורשים.

   לעומת זאת חוברות ההסתה והודעות הווטצאפ הקוליות שנשלחות אלי לתוך הבית ללא בקשת רשות מהקהילה המסיונרית החדשה לא נשלחות לקהל החסידים המהופנט של הרב שאול אלתר הכריזמטי והגאון, אלא נשלחות החוצה לאנשים בחוץ ומטרתם לשכנע משפחות חדשות ולהסית אנשים שאינם שאינם קשורים לכת הפורשים ולהגיע לילדים שלי ללא רצוני.
   לכי למילון וחפשי את ההסבר למילה 'מיסיון'.

  • אתי גרנשטיין, את לא אמיתית
   כלל גור קיבלו לפחות שלושת רבעי מהחוברות האלה, וגם אם לא הם היו תלויות בכל שטיבל ברחבי הארץ.
   משפחתי אישית מקבלת בתיבת דואר באופן קבוע (!) הצקות הכוללות חוברות הסתה למיניהם, צואה וכו׳
   זה כן. הגיוני? זה לגיטימי?
   נ.ב.
   מי שארגן את התיקייה הוא דווקא גורי שהאיד מאוד.
   את צודקת עם זה שזה הוצא לציבור גור בלבד, אך כעת כשהפכתם את הסיפור לציבורי, אלימות לא נתפסת, אז כן, אין ברירה אלא שאנשים יבינו עם מי יש להם עסק…..
   זה כת לכל דבר, ואם את בטוחה ש״את לא חלק״- אז זה את טועה בענק, אין לי שום ספק שבנך בן ה12 משתתף בפרעות, ביריקות, בהתעללויות, וגם אם זה לא מגיע ממנו אז זה ״כי ככה כולם״ ,אז באמת עצוב שהגיע הבייתה הודעה שמשמיצה את המקום אליו אתם שייכים אבל א: האם זה השפיע? ב: האם גור לא שולח אינסוף מסרונים והטרדות טלפוניות באופן דו שעתי?
   ותתפלאי לשמוע, כל הקהילה הקדושה של הגר״ש אלתר צמאים לכל מילה שלו, כל וורט דבש, כל אמרה זהב, כולם מקשיבים לכל הודעה שיוצאת מפיו.
   איזוו אגרסיביות מכוונת הפעלנו? אני אשמח לשמוע על אלימות, אשמח לשמוע על יריקות אבנים וכו׳ ,אשמח לשמוע על הסתה לניתוק קשר ,לניכור הורי, במקרה גם בית המשפט מבין היטב עם מי יש לו עסק, והוא פועל היטב, שבוע שעבר ניתן צוו הרחקה ל90 אברכים והתיק רק בהתחלתו. לכולם ידוע הסיפור על הביום המקצועי של ה״אלימות״ מצד אנשי הקהילה שהרבנית צוותה ע״מ שהנגיד ורדיגר יבוא מארה״ב למרות כעסיו, אך מה לעשות שהתרמית נגלתה ״על חם״? מה לעשות שלא היה אף סרטון לשלוח לו? מה לעשות? זה המצב.

  • אתי גרינשטיין, לא הצלחתי להבין את הטיעון שלך ש'הדברים הופנו פנימה לתוך חסידי גור'.
   הרי זו בדיוק טענת הפורשים, שאצלכם בחסידות מסיתים באלימות רצחנית שאיננה מקובלת ואיננה יכולה לעלות על הדעת.
   אז את עונה 'זה הופנה פנימה'?!
   את כמובן משקרת ביודעין אם את טוענת שאינך מכירה את חומרי ההסתה, ילדי גור שומעים אותם חדשים לבקרים במוסדות הלימוד, אתן שומעות אותם בקו הנשים של גור (073-3835888), ובכל אסיפת הורים ובכל כינוס.

  • שלומית, זה מדהים שהסתה מהצד של ר' שאול אלתר הן יוזמות פרטיות של אנשים שאינם סרים למרותו.
   אבל במשך 3 שנים אם מישהו ירק חלילה – הטענה שלכם הייתה: איך אתם לא משתלטים על הנערים הפוחזים שלכם? ורצתם לבית משפט כדי לתבוע אותו (מה שבית משפט לא קיבל וגלגל אתכם מכל המדרגות).

  • לשושי הגורית, זה פשוט.
   ההסתות בגור הן מטעם הממסד. איך יודעים? כי בשטיבלאך הרשמיים שלכם נתלו האיסורים וההשמצות וחולקו דפי הסתה, הוועדה שלכם *נטלה אחריות רשמית* בהודעה טלפונית על חוברת 'הקבוצה השלישית' מלאת השקרים והרוע, ובקו הרשמי שלכם – חסידות גור – מופיעות דרשות הזוועה עם הסתה מפורשת לרצח והתרת דם.
   בסמינרים הרשמיים שלכם באו המסיתים וצרחו 'להוציא חרב ולהרוג'. בישיבה הרשמית שלכם אמר אברומוטכה רושצקי בשבוע שעבר שצריך לרצוח את הפורשים. כך. והדברים מוקלטים, כל מה שכתבתי לעיל. ועוד הרבה יותר מזה.
   לכן המאזין האובייקטיבי יוכל לקבוע בפשטות, שבגור, ההשמצות וההסתות לרצח והתרת הדם, הן מטעם הממסד.

   לעומת זאת בקהילת פני מנחם הושמעו שוב ושוב דברים על חובת ההבלגה, הסליחה, הנעלבים ואינם עולבים, לדון לכף זכות, ועוד ועוד. וגם הם מוקלטים, כתובים ומתועדים.

   (וזה חוץ מהסיבה שכתובה במאמר עצמו, שגור היא מעצמה קהילתית בה הכל מונחת מלמעלה, בעוד בקהילת הפורשים יש חופש לאינדבידואל).

 • רבקי, שכוויח

 • כתבה שנוקטת צד אחד, וניכר שהכותבת רחוקה מאד מעולמה של חסידות וממושגים חסדיים פשוטים.
  צפיתי מצריך יעון לרמה קצת יותר גבוהה. חבל

  • הקרבן נוקט צד אחד איך יתכן לאזן צריך להביא גם את הרוצח לא רק את הנרצח…

 • קשקוש בגרוש של מישהי שלוקחת את הדברים למחוז מסויים מבלי להזדקק להיסטוריה הגוראית בפולין כנגד חסידויות פולניות אחרות ובפרט אלכסנדר, ובין הנעשה בחצרות חסידיות אחרות
  השוונצנות של מנדלה ויז'ניצער, הסגידה הבלזאית, הפילוגים והמריבות בכמעט כל החצרות החסידיות ואפילו הקטנות ביותר קיימות גם בלי דברי ההבל שנכתבו ע"י מי שהעדיפה את תחושותיה הפנימיות על פני בחינה מדוקדקת של הנעשה בעולם שסביבה.

  רדידות מחשבתית ונסיון הינדוס המחשבה הניכר בכל המאמר הארוך והטרחני נעוץ כנראה בסביבה הקרובה של הכותבת והוא המקור היחיד למאמר הבלתי מדוייק עובדתית-היסטורית.

  • חרפות ועלבונות הן בדרך כלל תחליף למי שמכיר בעוצמת הטיעונים ואין לו מענה עינייני. זה שהבעייה חורגת מתחומיה של גור, היא נחמה בעייתית

  • דווקא כותבת המאמר המעבדה נזהרה בכבוד האדמור מגור בכך שלא השוותה אותו לשוואנצונעס של מנדלה ויזניצר (המתחרה של ויזניץ-תורה).
   השוואה שאפילו אתה בתור חסיד גור מבין שזו מתבקשת.

  • פשוט קשקוש האלימות של גור היתה בפולין,ואבא שלי ( שהשתייך לחסידות קטנה ) זכר זאת היטב שאם גור לא מתעסקים כי הם.אלימים והוא נפטר לפני שלושים שנה ולא ראה את שבת פרשת "פוגרום"

  • עוד אחד ״מגור רשעים״ שעובד למען הוועדה…

   כל מי שיש לו מוח בקדקדו, מיבן איזה כתבה מעולה ומשקפת המציאות לנכון…

   ואכן, יש את זה כמעט בכל חסידיות… אבל עכשיו גור מתפוצץ מזה… וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד…

   סיפור זה שלח לנו הקב״ה להתעורר ולהבין, שאסור לסגוד למנהיג ככה… ואין לזה שום קשר לחסידות שהביא הבעש״ט זה עיוות היהדות וכת.

 • לגב' בורנשטיין
  החוברות של גור היו מיועדות לחסידי גור ולא לפורשים או לציבור הרחב.
  וזה ההבדל, אתם פועלים יום ולילה להסית ולהדיח אבל ב"ה הכישלון שלכם גדול. יש לכם ניצחון באינטרנט ובאתרי ניאוף.
  חשבתם שיעברו אליכם 50-60 אחוז ובפועל יש לכם 3% כאשר חלקם שנים רגלם לא דרכה בגור או שהיו יושבים בספסלים האחוריים ומדברים בתפילה, ומדברים נגד הרבי, עד שב"ה עצרו אותם.
  רש"א מדמיין שהוא המשך של קוצק, כל המאמר והתגובות רק מלמדים שדרכו היא ההפך הגמור מכל זיקה לפשיסא וקוצק, וכמו שאמר הרבי מקוצק לגבי איזביצא- מנודה לרב מנודה לתלמיד.

  • אין שום עניין שיעברו אנשים, אף אחד לא חפץ בכך, להיפך, הלוואי והקהילה תשאר קטנה ואינטימית, ראינו והבנו מה כוח וגודל עושים, זה לא משהו בכלל.

  • יש לך טעות בסיסית בהבנה.
   בקהילת הר"י לא שואלים 'כמה'. שואלים שאלות אחרות. מה, איך, לאן…
   חסידי גור שהורגלו בכוחניות ושתלטנות, ויודעים רק את שפת הגודל והכוח, בטוחים שמטרתו של הר"י הייתה 'לשלוט עליהם' או 'לקחת חצי מהם'.
   הם אינם מסוגלים לקלוט אטמוספירת מושגים אחרת. שבה לגודל אין משמעות, ואין צורך בק"גים נוספים של בשר חסידים…
   אף אחד בקהילת הר"י לא רוצה שיבואו אליה 50-60% מגור. גם לא הרבה פחות מזה.
   רצו לצאת ממכם. מדרככם. מהכוחנות והשתלטנות המאפיינת אתכם. והצליחו, ב"ה, הצלחה פנומנלית. מאות משפחות המשתדלות לחנך את ילדיהן ואת עצמן לעדינות, למידות טובות, ליראת שמים ולא ליראת אדם, יראה פנימית ולא יראה חיצונית.
   *
   לגבי האתרים שתיארת – ב"ה אין לי מושג באיזה אתרים מדובר, או על איזה 'נצחון' אתה מכוון בדבריך עליהם.

  • לאברהם .
   אף אחד לא פועל להסית ולהדיח . מה שפועלים הוא רק להגיד לכם . אחים יקרים סטיתם לגמרי מדרך התורה .

  • הקלקול בגור אכן מתחיל לפני דורות אלימות: פולחן אישיות כמובן "לשם שמים", לפולחן הזה שהיום היה מוגדר ככת והתנהגות כזו היתה מובילה לכלא הוגדרה אז כחיפוש בלתי מתפשר אחרי האמת כ"הנהגה" (מילה של דתיים לכסות עיוותי התנהגות אלימות וכיו"ב) כמו היום אצל משוגעי ברלנד, לב טהור ,יזדי ועוד

  • אף אחד לא פועל להסית ולהדיח, מותר לכל אדם לעזוב בשלב שיראה לנכון את רבו ולעבור לרב אחר.

   אין שום עניין להגדיל את שורות הקהילה, מעבר לכאב על ההשמצות והרפש המוטלות על הקהילה עד כדי ניתוק מהמשפחות ועוד,

   לגבי הניצחון באינטרנט ובאתרי ניאוף כלשונך, חסידות גור משקיעה מאות אלפי שח לדריסת רגל הסברתית בדעת הקהל ברחבי הרשת והרשתות החברתיות, וללא הצלחה יתרה… ובעוד שההסברה הנקלטת בלב האנשים לא רק אלו המשתמשים בפלטפורומות של האינטרנט היא בעיקר אודות למהות העניין, וללא השקעה כספית.

   חלק מהדמגוגיה להפוך את הגרי"ש למי שאינו ראוי להשפיע על קהל חסידיו, הוא השימוש בטענה שהוא מחפש שכל חסידות גור יעברו לקהילתו.. ובכן, אין שום הוכחה שזו משאלתו, ולהיפך!!! הוא רחוק מכל גינוני האדמורו"ת המקובלים, וע"כ אין כאן שום כישלון, וכל בר דעת מבין את הסיבה לכך גם לו יהי שטענתך נכונה…

   מאחל לך הצלחה ושלפחות שתזכה להיות במקום של לקבל את הרצון של אי אילו אנשים מקהילתך לבחור מקום אחר, גם אם אתה שמח בטוב שאתה זוכה בקהילתך שלך (וטוב שכך!!, ללא ציניות)

  • גם אתמול נשלחו לחסידי גור חוברות הסתה על ידי אנשי המורדים .
   חסידי גור לא מעונינים לשמוע את דברכם מטוב עד רע.
   האם יש איזה כוון בשליחת החוברת מלבד נסיון ל'חמם' את הרחוב ולהגיע לשפיכות דמים.

 • רבים כאן מבקשים מחסידי גור נדל"ן שמתחילות להסביר את הצד שלהם.
  דבר אחד לא מבינים, חסידי גור הם חכמים, על זה אין חולק.
  הם חכמים מספיק שלא להתחיל אפילו להידיין על הנושא עם אנשים "מבחוץ"- חרדים כמותם בדיוק.
  ההערה היחידה שהם מוכנים לכתוב פה זה על כל מיני נקודות קטנות, שכנראה הן נכונות מעיקרן, אבל יש כאלה שמצליחים לא להיכפות על ידם.
  וגם איזו הערה על מסע הדהלגיטימציה שעוברת "הקהילה הנדלנית" על ידי גור תורה, היש יותר קוזאק נגזל מזה?

  • יוסי, אין עניין שיעברו אנשים לקהילה שלכם? רק ביום שישי האחרון שלח לנו עקיבא גרינצייג (אחד מחסידי ר' שאול אלתר, למי שלא מכיר את הדמויות) לכל חסידי גור הודעת ווטצאפ ובה הוא משמיע חלקים מהקו של הכת (עוד ניסיון מיסיונרי) ושם שומעים את הקריין שלכם אומר בהתלהבות ללחוץ על שלוחה מסוימת כדי לשמוע: "איך קו אמת ואמונה עזר לאנשים לעבור לקהילה"..

  • לשושי הגורית
   עקיבא גרינצייג לא מייצג אף אחד, בקושי את עצמו.
   עייני במכתבי הרבנים של קהילת פנ"מ בהם התנערו באופן ברור מכל פעילות כזו. וביותר ממכתב אחד של הר"י.
   תאמיני לי שאין לנו שום עניין בכם ובהמונכם. אתם לא קהל היעד שלנו, מכמה וכמה סיבות. מוטב לנו שתישארו באשדוד וערד ותלמדו מזומנים ותשמעו דרשות של תרצה מנלה.

 • מאמר יפה מאוד.
  אגם שאני עוקב אחר התיעודים המזעזעים היוצאים במחלוקת זו, לא נתקלתי בהסבר שורשי כזה. יישר כח.

  • בס"ד
   ראשית אגיב לך הכותבת היקרה.
   מאמרך זה מושקע, מרתק, ומאיר פן פילוסופי ופסיכולוגי נוסף, בהליכי בניית קהילתיות, וקבוצות הטרוגניות להומוגניות. אציין כי מכלול הנתונים אינו מדוייק לגמרי ברמת הפרט, אך הקו וההשקפה המתוארים בעט סופר מחוננת, הינם נכונים לגמרי.
   אינני אנתרפולוגית, אך הנני פסיכולוגית, וממשפחתי ישנם המשתייכים לחסידי גור ומהם המשתייכים לקהילת הרב שאול אלתר.
   ברצוני להאיר כאן פן נוסף המתייחס כתגובה כללית למגיבות {אולי מגיבים} "אתי גרינשטיין ואסתי בראון".
   אכן הוצאת חוברות מסיונריות המשכנעות בצדקת הרב שאול אלתר ושליחתם ומיעונם לבתי חסידי גור הינה עוולה, אך ההבדל המהותי הינו:… "מצגת השווא" שלכן. קרי: גם באם נשלחו חוברות, אין זהו קו קהילת הרב שאול, אין זה מהוראתו, מקור זה הינו מאנשים פרטיים אשר חלקם ככל הנראה משתייכים לפחות שמית לקהילתו אך אינם סרים למרותו, וייתכן כי ישנם אחרים מבני המגזר החרדי אשר ידם מעורבת בעוולה זו, וזאת מתוך "אהבתם לעליונות הגוראית" (כמובן בסרקזם)
   מתוך האזנה רציפה לקווי הגברים והנשים הגוראיים, ומתוך האזנה רציפה לקווים ומאמריו של הרב שאול אלתר (עבור מחקר שאני עוסקת בו) אציין מס' פרמטרים חשובים כדלהלן:
   1. ההנהגה המבהירה: צד אחד בהנהגה נשאר שקט. ומדבר דרך וועדה, וצד שני מבהיר את דרכו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שים שלום עלינו…
   2. כוח התעמולה: מובן לגמרי מדוע אנשי ונשות חסידי גור מוטרפים מאנשי הקהילה, וזאת לאור רמת ההסתה השקרית המתרחשת בקווים אלו. לעומת הבלגתם של קהילת הפורשים.
   3. מילים יכולות להרוג לעומת מילים יכולות לרפאות.
   4. כוח ההדדיות: כוח זה נמצא אצל שני הקבוצות, המשמר את ההגנה אל האגו והסופר אגו וכמו גם מפני אימה על בסיס הקיום התיאורטי של הבנת ה"אני" והבנת ה"אני בהשתייכותי"

   אדגיש ואמר אני מלאה התפעלות מיכולת התרומה וההיתרמות הסוציאלית בקהילת גור, כמו גם חייבת הכרת הטוב אישית לאדמו"ר מגור בעיניי הוא איש קדוש, עם זאת באופן אישי מתחברת לקו החסידי המחודש והאמיתי של הרב שאול.

   ושוב תודה לך על המאמר. מכונן עמוק ומעשיר.
   שבת שלום מלאה באהבה ואור לכולנו
   אוהבת את כולם

  • שולמית, את מפספסת. עקיבא גרינצייג היה רק השליח למספר ממנו נשלחה הודעת הווטצאפ.
   מה שהוא השמיע זה את הקלטה של הקו שלכם, בקולו של אחד מהחסידים שלכם.
   וכך נאמר, להלן ציטוט מהקו שלכם:
   "איך קו אמת ואמונה עוזר לאנשים לעבור לקהילה.."

  • שושי הגורית, אני לא מפספסת כלום.
   עקיבא גרינצייג אינו שליח, אלא פעיל עצמאי שעושה מה שמתחשק לו, עוד מאז שהיה חסיד גור.
   את תלונותייך על כך שהוא שולח אלייך צנתוקים, תוכלי להפנות אליו ישירות.
   ספציפית לגבי הנאמר בקו – ייתכן שיש עזרה לאנשים שרוצים לעבור לקהילה, מה רע בכך? אסור לעזור למי שרוצה לעבור?
   העזרה עצמה לגיטימית ונעשית באופן מערכתי וקהילתי, למעוניינים לעבור.
   שליחת הצנתוקים על כך אליכם – יוזמה עצמאית, בדיוק כמו הרחפן מעל הרבי מגור. וכמו שאר הפעולות שרבני הקהילה מתנגדים להן ואף מחו נגדן בפומבי.

 • בס"ד
  ראשית אגיב לך הכותבת היקרה.
  מאמרך זה מושקע, מרתק, ומאיר פן פילוסופי ופסיכולוגי נוסף, בהליכי בניית קהילתיות, וקבוצות הטרוגניות להומוגניות. אציין כי מכלול הנתונים אינו מדוייק לגמרי ברמת הפרט, אך הקו וההשקפה המתוארים בעט סופר מחוננת, הינם נכונים לגמרי.
  אינני אנתרפולוגית, אך הנני פסיכולוגית, וממשפחתי ישנם המשתייכים לחסידי גור ומהם המשתייכים לקהילת הרב שאול אלתר.
  ברצוני להאיר כאן פן נוסף המתייחס כתגובה כללית למגיבות {אולי מגיבים} "אתי גרינשטיין ואסתי בראון".
  אכן הוצאת חוברות מסיונריות המשכנעות בצדקת הרב שאול אלתר ושליחתם ומיעונם לבתי חסידי גור הינה עוולה, אך ההבדל המהותי הינו:… "מצגת השווא" שלכן. קרי: גם באם נשלחו חוברות, אין זהו קו קהילת הרב שאול, אין זה מהוראתו, מקור זה הינו מאנשים פרטיים אשר חלקם ככל הנראה משתייכים לפחות שמית לקהילתו אך אינם סרים למרותו, וייתכן כי ישנם אחרים מבני המגזר החרדי אשר ידם מעורבת בעוולה זו, וזאת מתוך "אהבתם לעליונות הגוראית" (כמובן בסרקזם)
  מתוך האזנה רציפה לקווי הגברים והנשים הגוראיים, ומתוך האזנה רציפה לקווים ומאמריו של הרב שאול אלתר (עבור מחקר שאני עוסקת בו) אציין מס' פרמטרים חשובים כדלהלן:
  1. ההנהגה המבהירה: צד אחד בהנהגה נשאר שקט. ומדבר דרך וועדה, וצד שני מבהיר את דרכו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שים שלום עלינו…
  2. כוח התעמולה: מובן לגמרי מדוע אנשי ונשות חסידי גור מוטרפים מאנשי הקהילה, וזאת לאור רמת ההסתה השקרית המתרחשת בקווים אלו. לעומת הבלגתם של קהילת הפורשים.
  3. מילים יכולות להרוג לעומת מילים יכולות לרפאות.
  4. כוח ההדדיות: כוח זה נמצא אצל שני הקבוצות, המשמר את ההגנה אל האגו והסופר אגו וכמו גם מפני אימה על בסיס הקיום התיאורטי של הבנת ה"אני" והבנת ה"אני בהשתייכותי"

  אדגיש ואמר אני מלאה התפעלות מיכולת התרומה וההיתרמות הסוציאלית בקהילת גור, כמו גם חייבת הכרת הטוב אישית לאדמו"ר מגור בעיניי הוא איש קדוש, עם זאת באופן אישי מתחברת לקו החסידי המחודש והאמיתי של הרב שאול.

  ושוב תודה לך על המאמר. מכונן עמוק ומעשיר.
  שבת שלום מלאה באהבה ואור לכולנו
  אוהבת את כולם

  • פניני אלתר. יש לי הרבה מה להגיב, אך מאחר ויום שישי לא אספיק לכתוב הכל, אשתדל בהמשך. אבל רק אציין נקודה אחת: לומר שהחוברות שנשלחו לבתי חסידי גור נגד האדמור מגור היו של אדם פרטי זה כל כך פתטי. מישהו צריך לכתוב, לעצב, להדפיס, להשיג שמות, כתובות, לשלוח לכל הארץ ובעיקר – לממן!!! וכל זה עשה אדם פרטי..
   וגם: לא שמעתי שהמנהיג שלכם יצא נגד המעשה הזה. כמי שידוע שהוא מעורב היטב במחלוקת ולא פעם דואג ללבות אותה באמירות שלו. לסיכום:
   ההנהגה מבהירה: אז צד אחד בהנהגה נשאר שקט (האדמור מגור) וצד שני מלבה, מסית ומתסיס (הרב שאול)

  • אתי, את טועה ומטעה.
   אין שום בעיה לאדם יחיד לשלוח חוברות. הכתובות של כל חסידי גור נמצאות באקסל שמסתובב ברשת וניתן להורידו בקלות. (גם לי יש במחשב אחד כזה).
   העימודים הם לרוב בסיסיים בתוכנת וורד, והדפסה ומשלוח לא עולים יותר מכמה אלפים.

   בנוסף, ודאי שלא שמעת שהרב שאול אלתר יצא נגד – כי לא טרחת להקשיב לו מעולם. אז אעדכנך שהוא דיבר פעמים רבות, בכתב ובעל פה, נגד פעולות כאלו. והדברים מתועדים. ברבות מאוד משיחותיו הוא מבקש להבליג, לא להחזיר, לסלוח, להבין שגם המציקים והמתעללים מבין חסידי גור, רובם שוגגים. בשיחות פרטיות, וגם במכתב לאחד מיוזמי הפצת החומרים, הוא פנה וביקש שלא לעשות מעשים כאלו:
   https://drive.google.com/file/d/1rfI5LSGCwNVsOzTIgT3FqOv0O9Z8v_EM/view?usp=sharing

   בנוסף, רב הקהילה הרב וקסלשטיין, יחד עם רשימה ארוכה של ת"ח ואנשי רוח, הוציא מכתב נגד הפצת החומרים הנ"ל. בחתימתם הגלויה. הם מתנערים בצורה הכי מפורשת מפעילויות מלבות מחלוקת:

   https://drive.google.com/file/d/1h4CM1HxdHaHe-90ny_FDLhh3KbAE5G86/view?usp=sharing

  • ואתי, תני לי לאתגר אותך.
   כתבת "וצד שני מלבה, מסית ומתסיס (הרב שאול)".

   בואי תהיי גורית כנה, ותנסי להביא תיעוד אחד, רק אחד, של הרב שאול אלתר מלבה, מסית או מתסיס.
   לא הציטוטים השקריים והחתוכים שהובאו לכם בכנסי ההסתה הגוראיים. יש מאות שיחות מוקלטות ומוסרטות של הרב שאול אלתר, מהשנתיים וחצי האחרונות. מאות שעות של שיעורי תורה, דרשות, אמרות ווארטים.
   אנא הפני אותנו לאחת מאלה (ושוב, לתיעוד מלא, לא לחתיכה ערוכה בידי הוועדה של גור!) שלדעתך 'מלבה, מסיתה או מתסיסה'. יראה הקהל וישפוט. מי מלבה ומי מתסיס.
   בצד של גור, כמו שהעלו כאן, יש מאות דרשות הסתה שנאמרו לתלמידי המוסדות ולגברים ונשים בכנסים רשמיים.

 • מכתב ההתנערות של הגר״ש אלתר מהצקות, שיצא היום, יכול לעבות את המאמר, אנו רואים שלא רק שהגר״ש אלתר לא מתערב לחסידים שלו, הוא גם לא לוקח עליהם אחריות. זה מעניין כי מוריד מהנוחות של ה׳קופת חולים׳..

  • מאמר הכולל ניתוח מעמיק ומקיף של תופעה מרתקת.
   סיכום במילה אחת: כת. סיכום בשתי מילים: כת אלימה.

  • כפי הידוע הוא זה העומד מאחורי כל ההסתה נגד הרבי מגור.
   אמר לי לפני 23 שנה החסיד רבי מוטל מיירנץ ממעתקי השמועה מפולין כי אסור לשלוח בחור לישיבת שפת אמת, היות והוא משמיץ בצורה משפילה ובאופן גלוי את הרבי שליט"א ואת כל דרכי החסידות של גור.

 • רבקי בוים,

  אולי נסתכל אחורה בעוד כמה שנים, ונראה שהיית
  שרה שנירר בדורנו…

  שרה שנירר, אשה שלא למדה דף גמרא מעולם…
  הצילה את יהדות החרדית, בכך שעשת מה שנכון, גם אם גדולי זמנה לא השכילו לעשות…
  ובכך הצילה היהדות מרדת שחת… אלפי בנות התפקרו וגם התנצרו לפני שעמדה איתן והשכילה לעשות את הנכון גם בלי עזרת הממסד (שהשכילה לעזור לה רק אחרי עשר שנים)

  גם היום, יש משבר חריף ביהדות החרדית…
  יש את גור עם הרשעות שלה, ויש את מנדלה הגר עם החכמה שלו, וגם בצד הליטאי חש על מה להקיא (עיין ערך ולדר זצ״ל ביתד)

  ומן הצד עומדים כאילו הגדולים וממלאים פיהם מים…
  אין חובת מחאה, אין לא תגורו מפני איש… יש רק שתיקה…

  למה? בגלל שרבקי בוים צודקת! וכולם לא רחוקים מהנעשה בגור.. אנחנו מבחוץ עדיין מכירים הזוועה…
  אבל הבנים שלנו, אולי יהיו כבר עמוק עמוק בכתות האלו… ולא יהיה להם איך לראות המצב נכון…

  אז בא לנו כתבת מן השמים, וקורא לנו לפתוך את העינים, ולהציל את עצמינו, טרם יהיה מאוחר…

  חוסו על נפש בניכם ובנותיכם… ואלכה ואשיבה אל אישי הראשון… כי טוב לי אז מעתה…

 • אין ספק שבגור, וגם בחסידויות אחרות קיימים מנהגים מטורפים (שאפילו נוגד את התורה), אבל זה עניין פרטי של כל אחד שרוצה ללכת בדרכים האלו.
  בכתבה שלכם יש הרבה מאוד תיאורים שלא כל כך מדיוקים.. גדלתי במשפחה של גורים וגם למדתי שם, אז אני קצת יודע מה קורה שם.
  מה ששונה במחלוקת בגור, זה ששני הצדדים הם גורים לכל דבר, לפני שהיה בכלל רעיון של ר' שאול אלתר לפרוש מגור, הוא היה גורי לכל דבר ואלה מבחוץ שנאו אותו כמו ששנאו את גור בכלל. אבל היות והוא החליט לפתוח קהילה משלו וגרם למחלוקת בגור פתאום הוא נהיה הצדיק והנרדף. וכמו כל מחלוקת, בעולם השקר, אנשים נופלים על השקרים.
  שלא תבינו אותי לא נכון, אני סולד מחסידי גור ואפילו נהנה מלראות במפלתם.
  אהבו את הפני מנחם ואת הדרך שלו, והוא מינה את הבן השלישי שלו לראש ישיבה, ולא לראש קבוצה. אבל הריקבון כנראה עבר לא בירושה.

  מי שלא אוהב את האדמו"ר מגור, שילך, יש הרבה שעזבו את גור בשנים האחרונות ונהיו חסידים של אדמורים אחרים, ולא קרה להם כלום.
  האם אתם באמת קונים את הלוקש השקרי שבגור חוטפים ילדים וילדות?? אנחנו חיים במדינת חוק, ובאם היה קורה כזה דבר, זה לא היה עובר חוקית בשקט. ואם הילדים הם גדולים ויש להם את הזכות לבחור את הדרך שלהם, אז זה זכותם.
  בנוגע לאלימות, בשום פנים ואופן אסור. אבל אלימות מילולית ושטיפת האינטרנט נגד אדמור גדול, זה אותו אלימות בדיוק.

  • עם כל הצער והכאב . אבל חייבים להגיד את זה בפה מלא . כן בגור חוטפים ילדים וילדות .
   האם לא שמעת מה היה שם ? מה ההיתממות הזו ? . לצערנו אנחנו חיים במדינת חוק אבל מי שיש לו קשרים הוא מעל החוק . וגור הם אלופים בקשרים ….
   כן לקחת ילדים וילדות לשטוף להם את המח נגד הוריהם בצורה מאורגנת ולהסית אותם לברוח באישון לילה מבית הוריהם זוהי חטיפה לכל דבר .
   יהודים תצעקו תתעוררו .

  • לא מדובר בילדים גדולים . מדובר בילדים תחת רשות הוריהם . ילדה בת 13 ….
   מה שהיה בסדום קטן על מה שקורה שם .
   האם אפשר לחטוף ילדים ועל כולם לשבת בשקט??

  • המגיב המכונה 'צרלי', נשמע כאחד מבני חבורת האדמור מגור.
   שעוד בהיות ה'פני מנחם' אדמור, הציקו לו בכל דרך ובכל הזדמנות.

   לרבי ה'פני מנחם' הייתה אהדה רבה, גם בתוך חסידות גור וגם מחוצה לה. בכלל חסידי, בחוגי הליטאים, בחוגי המזרחי.
   היחידים שניסו לפגוע בו שוב ושוב, ויכולים עד היום לכתוב עליו מילות זוועה בלי שידם תרעד, אלו האנשים המקיפים את האדמור הנוכחי מגור.

   אין צורך לכתוב עוד. תגובתו של המכונה 'צרלי' מדברת בעד עצמה.

  • לגבי הטענה שיש כאן מדינת חוק וכו' אני מכיר עובדים סוציאלים שיספרו לך שלמרות זה יש חטיפות ילדים מהורים בצורה מזעזעת בעיקר על רקע גרושין אבל לא רק ומי שבצד נגד גור בדרך כלל מותש כי לגור יש משאבים וכח וגם המערכת לא יכולה להתמודד עם ההתשה

  • אסור לעולם להשוות בין אלימות פיזית למילולית.
   גם אם מאד מתחשק לעשות איזון בין הצדדים.

 • לכל המגיבים והמגיבות שמחו על התנערותי מהאלימות, זוהי בדיוק תמצית הארתי על המאמר. אני לא מתנערת מהאלימות אלא כואבת אותה מאד מאד ומוחה בה בתוקף. זו אינה דרכה של תורה וחסידות ואין לכך שום הצדקה עם כל הבנתי את כאבם של חסידי גור ותחושתם כי פוגעים בקדוש וביקר להם, אין שום היתר להתנהגות הזו!!! ואם ישנם סימני קריאה נוספים להביע את מחאתי אנא הוסיפו אותם בדמיונכם.
  אך מטרת המאמר היתה להציג ולנתח את הויתור על האינדיבידואליות כתשלום על חברות בקופת חולים/קולקטיב/חסידות ובסופו של דבר עסק בעיקר בסכסוך הגוראי.
  על כך מחיתי- על השימוש בדוגמה, ואיני מתווכחת ומתדיינת עם צדקת הדוגמאות. העובדה כי ציינתי את דוגמת בתי המלון והוועדה האחראית על מקומות העבודה , ככאלו שאינן מדוייקות או מכלילות את כל בתי האב הגוראיים, לא באה להשתלח ולהתווכח עם נכונות רב העובדות. לא זו היתה העילה. כאבתי ועדיין את השימוש במאמר כדיון על אתוס מסויים ויעידו התגובות על כך שהמאמר לא עורר דיון הגותי באתוס והשפעתו על החיים החרדיים אלא עורר דיון בסכסוך והוסיף פרטים ואש למדורה ובכך הפך את צריך עיון לבמת השתלחות אידיאולוגית של שני הפלגים אלו באלו בחסות וחיסיון הטוקבקים. לא ראיתי כמעט תגובות לגופו של עניין והצעות איך להשלים או למגר תופעת ויתור על אינדיבידואל המעוניין להשאר או לצאת מקולקטיב מסויים.

 • הקרבן נוקט צד אחד איך יתכן לאזן צריך להביא גם את הרוצח לא רק את הנרצח…

  • אנא הביא את הנרצח

  • יוני, התכוונת הרוצח?

 • ביטול המרחב הפרטי ברמה של גור, ובאופן מתון יותר בחברה החרדית בכלל, מזכיר דפוס דומה בחברה הקיבוצית בשיא כוחה, בשנות ה 50-70, אז גידלו פעוטות בבתי ילדים, והסלילו את הבוגרים בהתאם לסטטוס החברתי ההזוי שסידרו להם. וגם לקיבוצניקים היה את אטוס ה"אתה בחרתנו" שלהם ואת ההטבות שלהם… ואז הכל קרס והשאיר נפיחה. ומה שהחליף את הקיבוצים זה שכונות שינה לעשירים (לפחות במקרים רבים).
  אולי בדומה לזה, אפשר לראות מאסות של חרדים שאין להם שום קשר לתרבות והמחשבה של היהודים, שעל ברכיה לכאורה חונכו, ומה שנשאר להם מהחינוך החרדי זה בורות, גזענות, מחנאות ושובניזם. ואותה הבורות היא הרי עיקר העיקרים של החינוך החרדי כי "בערות היא כוח". זו המלחמה בסקרנות, בחקרנות, בספקנות, בתחושה והנטיה האישית והמינית, הקונפורמיזם ההתנהגותי הקיצוני, והכל ממודר מצונזר מקוצץ מעוות או מקופל לראשי תיבות, מחשש לסטייה הקלה ביותר מממה שנקבע כאמת, כטוב והישר. וכך גדלים דורות של בורים שימושיים (ניסיתי להיות עדין כאן) שניתן לנצל בקלות כאלקטורט של הימין הדתי והשמרני ואצל המשיחיסטים, וכל מה שצריך הוא רק איזה וורט לאומני טוב נגוע בדיסאינפורמציה. אין לכל זה כל קשר לעניינים שבין אדם למקום או לחברו, רוחניות, אנושיות, מוסר, אחריות, זה לוקסוס שלא שייך לעניין

 • הגזמת לגמרי .
  מי שהוא באמת סקרן וחוקר יגיע לכל מקום גם בחברה החרדית
  אבל המלחמה של הציבור החרדי בחשיפה לעולם החילוני איננה נובעת מקידוש הבערות אלא מסכנת החשיפה לעולם החילוני המובל בידי השמאל הפרוגרסיבי . החשיפה למדיה, לתקשורת, ולעולם המדע. לא עושה את האדם פחות נבער אלא חושפת אותו לבערות גדולה יותר של השחתה מוסרית ללא גבול .
  וכן, אנחנו יהודים. ויש לנו את התורה שהיא הוראות של אלוקים . וכשמדובר בנטייה אישית ומינית אסורה ומושחתת עלינו להילחם בה . זה לא נובע מבערות אלא להיפך . העולם שקידש את השחיתות המוסרית והמינית הוא הנבער האמתי .
  אני מקווה שאתה אדם מאמין, ולפחות מניח שאלוקים מבין קצת יותר טוב מאתנו. ואם הוא אומר על נטייה מינית מסוימת מות יומת . כנראה שהוא מבין משהו .
  אולי אתה מסביר בדבריך את הצורך כיום לסגור כמה שיותר ולא לתת ידע . כי אין לנו אפשרות לקבל ידע אמתי וישר. העולם שחושב שהוא יודע הוא מושחת לגמרי וחשיפה אליו מסוכנת מאד ליהודי ולכל בן אנוש .

 • לגבי הטענה שיש כאן מדינת חוק וכו' אני מכיר עובדים סוציאלים שיספרו לך שלמרות זה יש חטיפות ילדים מהורים בצורה מזעזעת בעיקר על רקע גרושין אבל לא רק ומי שבצד נגד גור בדרך כלל מותש כי לגור יש משאבים וכח וגם המערכת לא יכולה להתמודד עם ההתשה

 • מאמר מאיר עיניים

 • עיינתי בפולמוס הרותח, המנסה לקבוע מי בעצם הסית והדיח ומי רק הבליג, מי בעצם התחיל בהשמצות ומי רק הגיב.
  כמשקיף בלבד, אני שואל שאלה מהותית, החשובה יותר מכל פולמוס: לאיזו קבוצה משתייכים אותם עסקנים המוקלטים ומוסרטים כאשר הם קוראים ליטול כלי-משחית ולרצוח? לאיזו קבוצה משתייכים פראי-האדם האלימים, שהסתערו כמו מחבלים פלסטינים או פוגרומצ'יקים אוקראינים?
  התשובה ברורה ואין עליה חולק: הם שייכים לגור-נדל"ן, לכת אלימה עד-כדי ח"ו רצחנות, אשר מתעסקת ומחטטת בכל הצדדים של חיי חבריה (בפרט בנושאים הצנועים ביותר – מכנה משותף להרבה כתות!).
  תשובה זו מייתרת כל פולמוס ילדותי, ומצביעה על האשמים בחילול ה' נוראי.

  • עצם העניין שאתה מכנה את גור כגור נדל"ן זה אומר בדיוק מי אתה
   עשרות אלפי חסדים עובדי ה' הם אצלכם נדל"ן

  • דניאל
   קודם כל שתה כוס מים
   אין לכם עשרות אלפי חסידים.
   הכינוי 'נדלן' הוא על שם אינספור ההקצאות ברחבי הארץ שקיבלתם למוסדותיכם, מי בצדק ומי בעושק ובחוזק יד על חשבון קהילות אחרות.
   תבין דניאל, מוסדות גור יושבים על מגרשי ענק מרווחים ששייכים לציבור כולו (ועוד משכירים חצי מהמבנה הריק למטרות שונות ומשונות), בזמן שמוסדות מקבילים נאבקים לשלם שכירות כדי להתקיים, או מחכים שנים בתור לשבריר הקצאה, וזו מציאות שהציבור החרדי מתעב.
   את השם 'נדלן' קיבלתם ביושר.
   חוץ מזה שאתם לא נראים כמו עובדי ה', יותר כמו עובדי הרבי, אמנם בשבילכם הרבי הוא האייבישטער (עפ"ל) כמו שמשננים לכם בדרשות ההסתה (המוקלטות ומתועדות), אבל בשביל כל הציבור החרדי – לא…

 • בכנות לא התכוונתי כלל לפגוע (ב"ה אין לי כל קשר לקבוצה גוראית כלשהי), אבל זהו השם המקובל בתקשורת – להבדילם מהקבוצה שפרשה ללא רכוש.
  לגופו-של-עניין, על העובדות אין עוררין: מיהי הקבוצה שעסקניה קראו בגלוי לאלימות, ולאיזו קבוצה משתייכים אותם פורעים.

  • כנראה לפי דעתך גם החידושי הרי"מ היה שייך לפורעים.

   במהלך שנת ת"ר כאשר התגברו התקפותיהם של אלו כנגד חסידי קאצק, שיגר
   החי' הרי"מ איגרת מיוחדת אל ידידו ורעו הגאון החסיד רבי אלעזר הכהן זצ"ל
   אב"ד פולטוסק, בה בין היתר הוא תוקף בחריפות את המשטינים והמלעיזים, ואף
   מספר על מה שגמלו חסידי קאצק לאחד ממבקשי רעתם:
   ב"ה יום ג' כ"ז אדר ראשון ת"ר לפ"ק ווארשא.
   החיים וה שלום לכבוד אהובי ידיד נפשי הרב המאוה"ג (המאור
   הגדול) חריף ובקי נ"י, פ"ה החסיד מו"ה אלעזר הכהן נ"י
   מכתבו קבלתי לעת ערב ש"ק, הייתי בקאצק וב"ה הכל טוב.
   ג' שבתים היה יושב עם העולם, הקולות בודאי יצאו מזדים
   ארורים אשר כקוץ מכאיב בעיניהם מה שיש בעולם הרוצים
   ללכת בתורת ה', ובעיר בארזין נגיד אחד דיבר סרה, ועשו
   החסידים בפומבי בבית הכנסת כמשפט הראוי לו, ונתחייבו לשלם אלף
   90 זהובים, וב"ה פה לא נשמע עוד.
   דברי ידידו הק' יצחק מאיר

  • תגובה לדניאל
   במחילה מכבודך . היש קשר בין הדברים ?
   בסיפור עם בעל החידושי הרי"מ כפי שאתה מביא מדובר שם על מוסר . ולמוסר יש אפשרות לפעול כפי שפעלו החסידים לפי ההלכה .
   כאן מדובר על מנהיג חסידות שפועל לחטוף ילדים מהוריהם על ידי שטיפת מח . זו לא הנהגה של יהדות זה פשע לאור היום .
   בנוסף מישהו הפריע לאדמו"ר או רדף אותו ? בסך הכל אמרו שיש בעיה בדרך שלו . האם זו רדיפה שמצדיקה אלימות ?

 • מהיכן לקחת שמדובר ב'מוסר'- מדובר באחד מחסידי איזביצא, או איזה מתנגד.
  וראה עוד, בית קוצק עמוד עט. בכל מקרה היום כאשר מלמד נותן מכה לתלמיד יכול לשבת בכלא לא היו צרכים ללכת במכות, אבל כבר אמר הרבי מקוצק מנודה לרב מנודה לתלמיד, וזו הדרך של קוצק.

  וכשבא אחד מתושבי ווארשה לאדמו"ר הרי"מ פצוע ושותת דם אחרי שחסידי קוצק בעיר כמעט והפכוהו לבעל מום כשתפסוהו מעליל שקרים להנאתו על בית קוצק צועק על מעשי החסידים סירב האדמו"ר להסתכל בפניו ולעמוד בארבע אמות שלו ואמר טוב עשו יסכר פי דוברי שקר.

  • בקיצור, דניאל, אתה פשוט מצהיר פה קבל עם ועדה שאתם גערערס אלימים.
   אתם משמיצים את עצמכם כמו שאף אחד אחר לא היה יכול להשמיץ
   לא די שהוכחתם שאתם חיות פרא חולניות מהג'ונגל, אתם עוד מתפארים בזה…

   לעצם העניין:
   1. המכתבים המפולפלים שציטטת לא מתרצים שום דבר. בושה וחרפה שאתם מנסים לטעון שהחידה"ר עודד דרכי אלימות. אתם מוכנים להכפיש את רבותיכם הקודמים בשביל להצדיק את עצמכם, לא ייאמן. אבל אלימות היא דבר שהציבור החרדי מוקיע, גם אם תצווח אלף פעמים 'קאצק קאצק בית קאצק'.
   2. מה עניין שמיטה להר סיני, וכי הגערערס בדקו כל מי שהיכוהו, האם דיבר משהו נגד אדמורם? ואם פלוני עצבן אתכם עם רחפן, זו סיבה להרביץ לאלמוני ולילדיו הרכים שהולכים ברחוב?! לצאת בהשתוללות פראית על אנשים נשים וטף שלא קשורים לסיפור בכלל?!
   3. בבקשההההההה תמשיכו תמשיכו תמשיכו עם תגובות כאלו. אתם חוסכים לפורשים המון הסברה. עושים אותה בעצמכם וזה מעולה.
   4. למה צריך להרחיק עד לחידושי הרים? יש לכם שמועסן מהרבי הנוכחי, שאמר לכם בתשס"ג על הפסוק 'הקול קול יעקב', "יש פעמים שצריכים לכוח הידיים ידי עשיו", בתגובה לאלימות חסידיו. תוכלו לפרסם את השמועסן הזה וכולם יבינו למה אתם מרביצים.

  • לקהל הקוראים הנכבד, אנא קראו היטב את תגובתו של הגערער המכונה דניאל ותבינו עם איזה קו מחשבה ***אלים וחולה*** התמודדנו כשהיינו בגור
   'מדובר באחד מחסידי איזביצא או איזה מתנגד', הוא כותב
   כאילו אם מישהו חסיד איזביצא או מתנגד, מותר להרביץ לו

   ומה שהוא כותב פה הם אומרים ומדריכים בגלוי במוסדות שלהם

  • סליחה ומחילה על חשיבתי האיטית. הרי הרביצו פעם לאחד בקוצק, ולפיכך נלמד ממעשיה זו וניחלץ חושים כולנו, בחורי ואברכי גור, חרב פיפיות בידנו, ונצא להרוג, להשמיד ולאבד את משפחות הגוראים שפרשו לקהילת הס"מ, ובעזהי"ת נקיים בהם דין עמלק…
   איזה עיוות של התורה, של השכל ושל הנפש!

  • אז בקיצור מותר ומצוה לתקוף באלימות וכמעט לרצוח והסימוכין הם ספרי מעשיות שונים

  • אם אתה בוחר לראות את קוצק כמכשירה אלימות אז לדבריך באמת העיוות מתחיל לפני דורות ,הצדקה מוסרית לא ראיתי מי הוא זה ואיזה הוא שכך יתיר אלימות ,אז הרבי אמר ,גם ברלנד אמר…

 • נראה כי כותבת המאמר מדברת מגרונו של רש"א.
  כפי שהדברים מוצגים נראה לכאורה כי לכותבת אין ידע בסיסי בהיסטוריה של החסידות.
  דרך החסידות בגליציה , הונגריה, רומניה הינה אחרת לחלוטין מהדרך של פולין, ובפרט של פרשיסחא, קוצק, גור, סוכטשוב. ואפשר להביא עשרות ואולי מאות הוכחות בדבר.
  מה שנראה שיש שינוי בעשרות השנים האחרונות שהחסידוית האחרות התחילו להנהיג יותר בדרך החסידות של פולין.
  המהפכה שאת כותבת מגיעה מפי דבריו כל השנים של רש"א, וזה לא חדש.
  רש"א מעדיף חסידות ליברלית, וזה זכותו להנהיג לפי הדרך שקיבל ממורו ורבו רד"ל. אבל הוא מציג מצג שווא לחלוטין,
  כאשר מצד אחד הוא מפרסם עלון שכותב פרשיסחא קאצק גור, ומצד שני רוצה לעשות מהפכה בדרך שאת כותבת.
  וכבר כתבו בזמנו מפי צדיקי הדור.
  נתתי זאת אל לבי לכתוב דברים אלה למען ידעו לדור אחרון כי לא זו הדרך ולא זו העיר פרשיסחא. וד"ל

  *******************************************************************************************************
  אוי לחסידות שנשים רוצות להוביל את הדרך , זה נקרא 'פני החסידות כפני הכלב'.

  • אני מוחה על כבודן של נשות ישראל הצדקניות! אין להשוותן לכלבים בשום פנים ואופן!!!!!
   וכי אתה אינך ילוד אישה? קצת דרך ארץ וכבוד לאלו שסובלות כל כך כדי שאתם (משום מה המריבות הללו מאד נפוצות בצד הגברי ופחות בנשי) תוכלו לריב באין מפריע.

  • תגובה לחיה .

   רציתי רק להזכיר את מאמר חז"ל שהבעל שם טוב השתמש בו הרבה .

   "כל הפוסל במומו פוסל"

  • אם אלימות זו המורשת ורש"א ליברל אז אתה זקוק לטיפול פסיכיעטרי

  • די? אתה לא גור אמיתי. וואו.
   אם אני חסיד ורוצה להחליף רעבע מישהו יכול לדבר איתי?
   וואלה השתכנעתי! ממש כת! פולשת אפילו לחדר המיטות…
   ואידך זיל גמור

 • אשמח לכתובת מייל של הכותבת שווה זהב כל מילה בטוח עבדה על זה הרבה זמן.

 • הנושא כבר מאוס: עוסקים כאן בכאלה שהאדמו"ר שלהם הוא התגשמות של הקב"ה ("אייבישטער", ר"ל כמו זה שיושב שם ברומא להבדיל), שנוהגים תקנות אשר כמותן נהגו פעם אנשי-דת בפולין הקתולית, נוהגים באלימות כלפי מי שחורג מהדת שלהם – כפי שהטיפו אנשי-דת בפולין הקתולית, וגם חוטפים ילדים – כפי שעשו אנשי-דת בפולין הקתולית.
  ב"ה אני רחוק מהמלחמה הזאת, ב"ה יש חסידויות וקהילות אחרות, טובות לשמיים ולבריות, ודבקות בהלכות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. לכן רק אמליץ לנרדפים ולמוכים (לפני שיגיעו פצועים קשה למיון, או אפילו לביה"ק): צריך להתגונן מפני האלימות שלהם, או לפחות להזעיק את השוטרים והעיתונאים החילונים…

 • המשכיל יהודי ישראלי
  יש אצל רש"א אברכים שחיים בדרך הקדושה של 'קדש עצמך במותר לך'
  אתה ההמשך הישיר של המשכילים החל מלפני 200 שנה שכתבו כנגד החסידות וכו' .
  אתה כותב "דת קתולית" – מי אתה שתכתוב על דרך הקדושה דת קתולית?

  • מור —
   כאמור לעיל לא אעסוק בנושא המאוס, אבל אני חייב לתקן אותך: כתבתי רק נגד גור-אדמו"ר/גור-אייבישטער/גור-טרור/גור-אלימות. לא יעלה על הדעת שאכתוב נגד תנועת-החסידות, ואם היינו מכרים (עדיף שלא, כי אני מפחד מאלימות) היית קולט שלא ייתכן שאכתוב בהכללה נגד תנועת-החסידות, למרות שאין לי שטריימל, ואכמ"ל. עד כאן, מספיק ודי.

 • בגור היו כבר שנים רבות 'נושרים' יותר מרוב הקבוצות החרדיות

 • אינני מכירה את הסכסוך הנוכחי אבל אני מכירה היטב את גור. בתור חסידת חב"ד תושבת ערד התיאורים פה משחזרים אחד לאחד את מה שעברו חסידי חב"ד כאשר אי מי בהנהלת גור שם את עינו על בית הכנסת שקיבלו מהעירייה. הממסד קרי- ראשי הישיבות, הרבניפ והעסקנים שלחו צעירים להתקשר לרב הקהילה החב"די ולאנשי שלומו לפנות בוקר, להזמין עבורם םיצות בלי לשלם, להטריד, לאיים, לירוק ולדחוף ואף היו מגיעים קבוצות קבוצות כדי להעמד בבית הכנסת ולשיר בקולי קולות תוך התעלמות מהחזן והתפילה הנערכת במקום. בית הכנת היה בית לאנשים מקורבים, שאינם דתיים תושבי העיר, והוא נחרב ונהרס על ידי קהילת גור במסע מתוזמן ומאורגן היטב, כשצעירי החסידות מקיימים את מצוות המריבה בהתלהבות רבה וביתר מוטיבציה.. שלוש שנים ארכה הסגאה הזאת, ולרגע לא רפתה ידם מהצקות והתנהגות בלתי אנושית. מאז, אאמין הכל על גור.

  • למה "אי מי"?
   חסידות גור היא ארגון מאוד מסודר וממושמע עם היררכיה ברורה.
   לראש הארגון הזה קוראים יעקב אריה אלתר.
   הציבור החרדי צריך לבקש סליחה מכלל תושבי ערד שאינם חברים בכת גור על שנות הסבל שסבלתם מקואליציית אלתר-ביאליסטוצקיליצמן, ללא שהבנו לליבכם וללא שבאנו לעזרתכם.

 • תודה מאמר חשוב נוקב ונכון ככ
  הקפת בצורה חכמה ויסודית את כל הנקודות

  תודה!

 • כמות התגובות מעידה על איכותו של המאמר ועל מידת הרלונטיות שלו
  תודה חד מחכים מבהיר
  מחכים למאמר הבא…..

 • זה במקרה שאשה כותבת את המאמר הזה? גבר היה מעיז להתסכן ולהכניס ראשו עם ציון שמו?…

 • ברור שצריך עיון יקחו צד בנושא הזה.
  רותי קפלר , הבת של הרב שאול אלתר, היא מצוות הכותבות בצריך עיון.
  הם לא יכולים להיות אובייטקיבים.

  • אם אין לך מה להגיב לגופם של דברים פשוט תוותרי

  • לגב' אתי גרינשטיין —
   גם אם צ"ע אינם אובייקטיביים (אינני סבור כמוך) – אני לעומת-זאת ודאי אובייקטיבי, וראיתי את הדמיון בין השתוללות פראי-אדם ישמעאלים בערים מעורבות, לבין השתוללות פראי-אדם של גור-טרור בערים חרדיות.
   ותו לא מידי.

 • אברהם ב.
  כאשר זה לא נראה לך אתה דורש שתשתוק.

 • אין ספק שיש לכם קלף חזק ביד עכשיו אחרי שבת הפוגרום, ומצער אותי מאד שגור סיפקה לכם את הקלף הזה. ולמרות שחלקכם פה מנסים להקניט אותי בעניין באופן אישי, ומישהי פה אפילו הגיבה ואמרה לי "שבוודאות גם הבן שלך (שלי) בן ה- 12 יצא להרביץ", אז לא. חמשת הבנים שלי לא יצאו לשום שטח שיש בו אלימות, לא באותה שבת ולא באף פעם אחרת.

  אבל חייבים לעשות הפרדה בין מה שהיה בשבת הזו לכל 3 השנים קודם לכן.

  בשבת הזו אנשים יצאו לרחוב בגלל הוראה שהם קיבלו מהוועדה של גור, וזה נכון. הייתה הקלטה ביום שישי שהוועדה כבר לא יכולה להמשיך ולהגיד לציבור 'לשתוק' בגלל מעשי הטירור של הפורשים. מה שמבהיר שבמשך 3 שנים הוועדה כן אמרה לשתוק, והציבור אכן שתק.

  אבל ההתקפות שלכם נגד גור לא התחילו אחרי השבת הזו, אתם כבר תוקפים ומתגרים בנו 3 שנים בכל אמצעי אפשרי וטוענים לאלימות עוד הרבה לפני השבת הזו. וזאת למרות שאני מדברת עם הילדים שלי נגד האלימות בגלוי, וכמוני, למרות שאתם לא רוצים להאמין לזה, עושות עוד אלפי משפחות, חברות שלי, חברים של בעלי וכו'. וגם במוסדות של גור: יש ישיבות שעניין האלימות לא מוזכר בהם, שאין בכלל התעסקות עם הסכסוך ויש אנשי חינוך שמדברים באופן גלוי נגד אלימות. ההקלטות של אלו לא יגיעו אליכם, ואם יגיעו לא תשמיעו אותם. (ואני לא עסוקה בלהכניס מכשירי הקלטה לישיבות ולהקליט, אז אין לי איך להשמיע לכם).

  אז תגידו לי שאני משקרת ומתעלמת מהמציאות. אבל אני יודעת את האמת. אני שומעת את הילדים שלי ויודעת מי מהם חוזר עם מסרים נגד אלימות באופן מפורש ואצל מי שותקים ולא אומרים כלום, ואצל מי יש משגיח שיכול לשיר 'מחה תמחה'.. יש את כל הסגנונות. אין קו אחיד ברור בכל המוסדות. אבל אתם לא מוכנים לשמוע את זה. יש לכם מסרים ברורים שאותם אתם רוצים להעביר לציבור, ואתם תעבירו אותם גם אם תצטרכו לסלף ולשקר ולהמציא או להביא חלקי הקלטות ולתת להם פירושים.

  אם אצלכם יש מישהו שמתנהל באופן לא תקין אתם טוענים שהוא עצמאי גם אם הוא מקורב מאד לר' שאול אלתר (קהילה כל כך קטנה והמנהיג שלה לא יכול לשלוט בכל החסידים שלו ולמגר לגמרי את המעשים האלימים נגד גור ונגד האדמור?), אבל אם בגור יש (ברור שבהשוואה לכמות האנשים יש יותר) אנשים שמתנהלים באופן לא תקין, אתם טוענים שזו שיטה וזה מגיע מלמעלה. (אני מדברת על כל התלונות שלכם עד לפני השבת האחרונה).
  חסידות עם כל כך הרבה אנשים יש בה הכל. חכמים וטיפשים, נחמדים ורעים, עדינים ואלימים, רגישים וחסרי לב, מטומטמים וגאונים, יראי שמים וחוזרים בשאלה. כמו בכל קבוצה. אבל אתם תיקחו מעשה אחד מפה או משם ותהפכו אותו לשיטה. עם כל מה שאתם עושים לנו, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני גאה להיות חסידת גור. לראות את רוב הציבור מתעלם וממשיך בחייו ולא מגיב.

  ושוב: חטאכם לא בפרישתכם. כולכם יודעים שאנשים רבים עזבו את גור במהלך השנים ולא נעשה נגדם שום דבר וכלום. גם גיס שלי עזב את גור לטובת חסידות אחרת והוא חלק אינטגרלי מהמשפחה שלנו וכולם בקשר עם כולם ואף אחד לא אומר לא לדבר איתו או עם הילדים שלו או לא להזמין אותם לאירועים.
  וגם ר' שאול אלתר עצמו כבר שנים שיש לו קהילה משלו בתוך גור, וכבר שנים שיש אנשים בחסידות שמגיעים אליו לבקש עצה או להתברך, וכבר שנים שהוא מתפלל במניין משלו, ואף אחד בגור לא עשה מזה עניין או בלגן. הוא יכל לפתוח ישיבה לפי שיטת הלימוד שהוא מאמין בה (סוג של 'שערי תורה' אליה הלכו חסידי גור במשך כל השנים) וזו יכלה להיות ישיבה מצליחה ומשגשגת למי שהיה מעוניין בשיטה שלו. כל הבלגן התחיל כשהוא החליט לפתוח במלחמה. (גלויה, יש לומר. כי כל השנים הוא דיבר נגד אבל בשקט). כשהוא החליט להקניט בגלוי. כשהוא החליט להתסיס בגלוי. לדבר נגד האדמור בלי שיש לו באמת על מה (על שיטת לימוד???) – זה חטאו, חטאכם.

  בתחילת הדרך רציתי כבר לשמוע מה יש לר' שאול אלתר לומר נגד האדמור (אז עוד קראתי לו 'הרב'. היום כבר קשה לי). היה בי חשש שמא האדמור מגור מבצע מעשים נפשעים וזה די מפחיד לגלות את זה.. הייתי עוקבת אחרי ההתנגדות שלו, כי בסופו של יום, עם כל החשש לגלות את האמת ידעתי שאם האדמור שלי עושה מעשים שלא יעשו, אני לא ארצה להיות חסידה שלו. וככל שהקשבתי הייתי המומה. צחוקים על שיטת הלימוד? בדיחות על צורת מזיגת יין??? זלזול בהנהגות חסידיות שיש בכל חסידות?? על זה אתה פותח במלחמה?? אבל זה די ברור למה. כי רק במלחמה אפשר לכבוש. וזה מה שהוא רצה. לכבוש. לגדול. יש אנשים שמרגישים גבוהים רק כשהם עולים ודורכים על מישהו אחר..

  ואל תגידו לי שהוא יוצא כל הזמן במסר גלוי של שלום ואהבה ואחווה ונגד אלימות. כי ר' שאול אלתר חכם. אף אחד לא אומר שהוא לא. בסוף הוא פולני, הבן של ה'פני מנחם'. גנים טובים. והוא יודע היטב איזה מסרים גלויים להוציא החוצה, אבל איך להתסיס את השטח מאחורי הקלעים. בשקט. או חצי בשקט – בגלל שהגנים שלו בסופו של יום הם של משפחת אלתר ושל גור – הוא גם לא יכול תמיד להתאפק, וחלק מהדברים מתגלים כל הזמן בטעויות שהוא אומר תוך כדי נאומים ובסרטונים שזולגים החוצה. (אגב, גם לברלנד היו מסרים כפולים. גם הוא ידע אילו מסרים לומר בגלוי ולהוציא מכתבים ולחתום עליהם, ומה לומר בחדרי חדרים ובשקט).

  יש את התסריט הזה של 2 אחים: אח ראשון מתקרב כל הזמן לאח השני ומושיט את 2 הידיים שלו קרוב לפנים של הראשון, עושה סיבובים עם הידיים סביב הפנים, מטשטש את הראיה של האח, קרוב קרוב, 2 ס"מ מהפנים, אבל לא נוגע בהם, כלום – כך שוב ושוב ושוב, האח השני מבקש מהראשון להפסיק. מתחנן ואומר לו: זוז ממני, אתה מטריד אותי, לך, תוריד את הידיים, אבל האח הראשון ממשיך וממשיך ובאיזה שהוא שלב האח השני, המוטרד, מרים את היד ומרביץ לאח הראשון.
  זו דוגמא מוכרת שניתנת בסדנאות להנחיית הורים כדי להסביר להורים למה אסור להתערב במריבות של ילדים. כי הרי ברור שההורה יגער באח שהרים את היד והיכה, אבל ההורה לא ראה ולא ידע שהאח הראשון הטריד והרגיז קודם לכן במשך זמן ארוך.
  ברור שאסור להרביץ ולהכות, וגדלותו של האח הייתה אם היה ממשיך לשתוק והולך לחדר וסוגר את הדלת.
  אבל לא כולם נמצאים במצב הרוחני הגבוה הזה לצערי.
  וההתערבות של צריך עיון במלחמה הזו, היא בדיוק כמו התערבות הורה במריבה של ילדים שלא מכיר את כל השתלשלות העניינים. ובמסווה של אלעק מאמר עומק לקח צד.

  להטריד באלימות מילולית זה לא פחות גרוע מאלימות פיזית. זה כבר הולך ונעשה ידוע למשל בזוגיות אלימה. נכון, עוד אין חוק נגד אלימות מילולית, וכן יש נגד אלימות פיזית. ולטובת הפורשים יאמר שהם נוקטים באלימות מתקדמת שנות 2022, אבל עדיין זו אלימות.

  רק להסתכל על התגובות פה ולראות שהתגובות של הפורשים מלאות בשלל מילים קיצוניות ואלימות (רשעות, פראי אדם, בטוח הילד שלך מרביץ, השוואה לערבים, גור קישינב, לחזור שוב ושוב על המושג שאתם מנסים להכניס לתודעת הציבור 'גור נדל"ן' שנובע מקנאה נטו, וזאת למרות אלפי האנשים שיושבים כאן ולומדים תורה..) שיח אלים מאד. זה רק מחזק אצלי את ההבנה למה גור אומרים שלא לנהל שיח עם הפורשים לר' שאול אלתר.

  • גברת גרינשטיין היקרה .

   כמדומני שחבל שאת נמצאת וקוראת מאמרים באתר זה .
   ישנם שני סוגי אנשים . יש אנשים וכך זה רוב העולם שלא מעמיקים בעצמם ביהדות ושומעים בקול מוריהם ומנהיגיהם . וזה בסדר גמור להיות כך
   אם את רואה את האדמו"ר שלך כמנהיג ראוי מצוין .

   אתר צריך עיון מיועד לאנשים שמעוניינים לחשוב ולנתח בעצמם את דבר התורה והיהדות, ניתן לקרוא בו מאמרים שחושבים אחרת מהמנהיגים ולאו דווקא נגד המנהיגים של חסידי גור . מי שלא שייך לזה חבל שיקרא ויגיע לידי כאב לב . [ לכן האתר חסום ברוב הסינונים החרדים ]

   המאמר הנוכחי כלל לא ניסה להתערב במחלוקת . הוא בסך הכל שם מראה להנהגותיהם המיוחדות של חסידי גור שאינם מעיקר התורה והיהדות . והוא אומר שההנהגות האלו מביאים למקומות לא רצויים .

   אבל שוב, אם את מרוב האנשים שבוחרים לעצמם מנהיג . ושומעים בקולו . חבל שאת נמצאת כאן . בחרי לך מנהיג ושמעי ממנו את דבר האלוקים .

  • גב' אתי גרינשטיין —
   הבנתי את הטיעונים וההצטדקויות, פרט לנקודה העיקרית: גם אם כל מה שהעלית נכון ב-100%, האם זה מצדיק פוגרום מתוכנן ומתוזמן היטב בכמה ערים!? נניח שאכן יש פורשים כאלה שהרגיזו ונקטו באלימות מילולית – האומנם מוצדק לארגן התנפלות כללית כלפי כל הקהילה ולשפוך דמם של חבריה!?
   נובע מתשובתך המתפתלת, שאת מצדיקה אלימות פיזית כתגובה גורפת כלפי קהילה, שחלק מחבריה פגעו מילולית במנהיגכם! לפיכך אין מקום לתלונתך מדוע משווים את התנפלות הפראים שלכם להתנפלויות של ישמעאלים, אוקראינים, פולנים וכו' על קהילות יהודיות.

  • אתי קוזקית נגזלת שלי,
   למה אומרים עליכם 'רשעות, פראי אדם, ערבים, קישינב?'
   כי אתם נוהגים ברשעות, כפראי אדם, ערבים ופרעות קישינב! זה הכל.
   לא ייאמן שאת מיתממת ומקוננת על כך שכותבים שבני קהילתך נהגו ברשעות.
   כותבים שהם נהגו ברשעות כי הם נהגו ברשעות, זה הכל.

   אנשים מתארים מה שראו. הבעיה לא באלו שאומרים כך אלא באלו שביצעו את המעשים.

   לגבי ה'מלחמה' שאת כותבת עליה: לא היה ולא נברא. נזכיר לך עובדות בסיסיות, לכולן יש תיעוד מלא ברשת ונעלה לפה קישורים ככל שתבקשי:
   הרבי מגור דרש מדוד מנדל ברלינר שיעביר לרשות עמותת גור שטח נדלן של הקעמפ באמריקה
   ברלינר טען שהשקיע מאות אלפי דולרים במקום ומעוניין בדין תורה על זכותו בנכס
   הגערערס בהוראת ההנהגה יצאו להפגין נגדו באלימות ברברית, תלו נגדו מודעות צבעוניות ברחובות ירושלים כביכול הוא פדופיל (עם תמונה שלו!!!) הכו ורמסו ושברו רכוש (מוכר לך התיאור מאיזה שהוא מקום…? כן, היה אז פרומו לשבת בחוקותי).
   ר' שאול אלתר כתב מכתב ובו שני דברים: 1. זכותו של ברלינר ללכת לדין תורה 2. אין לנהוג באלימות.

   בעקבות המכתב, החליטו לזרוק את ר' שאול מגור.
   טענו שהוא 'כתב נגד הרבי', טענה מגוחכת בעליל: הוא ציין במכתב שאלימות אינה דרך רבותינו הקדושים, נבג"מ ויבלחט"א.
   המכתב דיבר אך ורק בעד דין תורה ונגד דרכי אלימות, מה שמעלה את השאלה – איך מכתב כזה הוא 'נגד האדמור מגור', האם האדמור אינו בעד דין תורה? אינו נגד דרכי אלימות?
   מאותו רגע (תמוז תשע"ט) הצרו את צעדיו של ר' שאול עוד יותר מקודם, היכו ופצעו את מקורביו (בתשעה באב תשע"ט בביהמד בירמיהו) והפסיקו להזמינו לחתונות (באלול תשעט).
   בסוכות תשפ הודיעה וועדת גור שכל מי שמתפלל עם ר' שאול הוא מקעקע דת ויוחרם וייזרק מהמוסדות.
   בשמחת תורה תשפ יצא ר' שאול לדרך עצמאית.

   זו הייתה המציאות המדוייקת.

   אז מי בדיוק הכריז מלחמה על מי?

  • לגבי 'שלוש שנות שתיקה של גור' – כמובן שקר מוחלט. היו לאורך כל הזמן מכות הצקות יריקות ואלימויות מילוליות ומעשיות. הכל מתועד. כל התביעות של עו"ד אלבוים נגד גור החלו בגלל האלימות האינסופית, ואכן פעילותו הברוכה הורידה 90% מהאלימות הגוראית המקומית.

   שלא לדבר על כך שהפרישה הראשונית קרתה בעקבות אלימות גוראית חמורה (נגד ברלינר), ואלימויות משנה בעקבותיה.

   לגבי ר' שאול אלתר, את מדברת עליו באנטישמיות כפשוטה. אנא הביאי קישור לתיעוד מלא שלו, אומר משהו ממה שציינת בלגלוג ('לעג על מזיגה'). כל עוד לא תביאי קישור כזה, ניאלץ לקבוע שאת ניזונה מהוועדה שלך שמאכילה אותך בהסתות שקריות.

   לגבי שיטת הלימוד – אכן, דעתו של ר' שאול כדעת כל הציבור החרדי, על רבניו וראשי ישיבותיו מכל העדות והחוגים, שעיקר מצוות לימוד תורה הינה יגיעת התורה בעיון והבנה, דבר שנמחק לגמרי בגור של היום.
   אף אחד מבנייך לא לומד דף גמרא בעיון, אין אצלכם בשום ישיבה של גור ספרי ראשונים ואחרונים כלל, וגם תוס' כמעט ולא לומדים היום אצלכם (צמצמו כמעט לאפס את מגמת התוס').
   זכותו של ר' שאול להתנגד, כמו כל הציבור החרדי, לשיטה התמוהה של 'מזומנים' שכוללת דקלום עיקרי דף הגמרא ללא הבנה וללא עומק בהיקף הסוגיה.

   אדגיש שוב – בגור אין בכלל לימוד עיון! לשום בחור בשום ישיבה ובשום מגמה! הלימוד הינו 'מזומנים' בלבד.
   ***בחורי גור יוצאים בגיל 20 לחופה ללא שלמדו מעולם, אפילו דף גמרא אחד בעיון***
   אין בישיבות גור ספרי ראשונים ואחרונים כלל, לא פותחים קצות ולא רשבא. קוראים את דף הגמרא עצמו, במקרה הטוב עם רש"י, ועוברים לדף הבא. זהו ה'מזומנים'…

   זכותו וחובתו של כל יהודי למחות על שיטה זו.

  • אינני יודע מי את אבל אינה-דוברת-אמת את ודאי,יש ישיבות שלא מדברים על אלימות מכלל לאו אתה שומע הן ,יש מי שמוחים אבל אין לי הקלטות להשמיע ,אבל לכולם יש גישה לקלטות האלימות

  • ווואו, לזו (בלי שם) שטענה שבישיבות של גור לא לומדים שום דבר חוץ מהפשט של דף הגמרא בלי תוספות ובלי כלום, ולכן חובתו של כל יהודי למחות, לא פחות, על השיטה הזו:
   אז אשמח להבין: הבן שלי שלומד בישיבה במגמה של גפ"ת (גמרא, פירושים, תוספות) עבר אולי לישיבה של ר' שאול אלתר ואיני יודעת??

   וציטוט מדברייך: "לגבי שיטת הלימוד – אכן, דעתו של ר' שאול כדעת כל הציבור החרדי, על רבניו וראשי ישיבותיו מכל העדות והחוגים, שעיקר מצוות לימוד תורה הינה יגיעת התורה בעיון והבנה, דבר שנמחק לגמרי בגור של היום". – מוזמנת קצת 'לעיין' ולא ללכת כעדר אחרי מה שאת שומעת. יש ויכוחים גדולים מאד באופן שיטת הלימוד: בקיאות או עיון. הנה קחי טעימה: https://www.yeshiva.org.il/ask/77986

  • נתי, לא היית צריך כל כך להתאמץ ולהתחכם ולשמוע מכלל לאו, הן. תקרא שוב את ההודעה שלי ותראה שאמרתי את ההן בעצמי.
   היחידה שאומרת כאן את האמת – זו אני, שמציגה באופן הוגן את כל התמונה ואומרת באופן ברור שיש בגור גם אנשים שליליים וגם אנשים חיוביים.
   אני מוחה על ההכללה שאתם עושים, ועל ההכפשה הכוללת, ועל העיוותים, ועל הקריאה בשמות גנאי, ועל שיוך כל הצקה של אדם פרטי לאדמור גם כשאתם יודעים בוודאות שאתם משקרים, ועל הזלזול ב- 60 אלף איש, ועל החד צדדיות שלכם ועל התאווה והשנאה והכבוד..
   מן הראוי שתתנצל שקראת לי 'אינה דוברת אמת' או לפחות תעשה עם עצמך חשבון נפש.

  • אתי, לימוד תוס' אינו בהכרח לימוד בעיון. אלו שני דברים שונים
   לא כתבתי שאין אצלכם תוס' כלל, אלא ש'וגם תוס' כמעט ולא לומדים היום אצלכם (צמצמו כמעט לאפס את מגמת התוס')
   הבן שלך הוא כנראה מהבודדים שלומדים תוס'. עדיין לא מדובר על לימוד בעיון ולא קרוב לכך
   לימוד בעיון אין בגור בכלל, בשום חיידר ובשום ישיבה והדברים ידועים. (לימוד התוס' הקלוש שנותר, הוא עדיין במסגרת הבקיאות).

   לגבי הקישור שהבאת – כנראה שלא טרחת לקרוא מה כתוב בו, אין בו שום הצדקה ללימוד של בקיאות בלבד. לתועלת הקהל נתמלל את תקציר דברי הקישור: בנאדם שואל את הרב למה לומדים עיון ולא מקדימים לכך בקיאות בכל הש"ס כמאמר הגמרא 'ליגרס אינש והדר ליסבר', והרב מסביר לו בטוב טעם למה לא עושים זאת.
   הקישור שהבאת רק מחזק את טענתי – שבכל תפוצות ישראל נהוג ללמוד כיום בעיון, במקביל למסלול בקיאות. תודה לך על החיזוק לטענתי.

   אגב, ה'מזומנים' אצלכם הם הרבה פחות מה'בקיאות' המקובלת בישיבות ליטאיות. כך שכאשר מדברים על 'בקיאות' המקובל בעם ישראל, מדברים על רמה גבוהה בהרבה מה'מזומנים', שהם במוצהר – קריאת הדף ללא התעכבות כלל. גם גדו"י שבחנו את הבחורים שלכם, רמזו או אמרו זאת במפורש, שגם אם זכרון יש כאן, הבנה אין.

 • אין קלקול מתחיל אלא מן הגדולים .
  ממליץ לעיין בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין שמאריך באסונות שקרו בעם ישראל בגלל רצון לקדושה יתירה כנגד מה שכתוב בתורה .
  אינני מעיז להביא כאן את גדולי אומתינו שחטאו בחטא זה אבל ההיסטוריה של לעבור על מצוות ה' בגלל שאני חושב ורוצה להתקדש ולהתקרב לה' ארוכה היא מאד . ואנשים מגדולי אומתינו חטאו בחטא זה . והתוצאות הרות אסון.

  אין לנו ברירה אלא להסתכל על המציאות בעיניים מפוקחות ולהגיד .כן היה כאן טעות .

  ההנהגה של חסידי גור היא נגד התורה , נגד דבריו של ה'
  עקירת מצוות עונה כפי שפשוט בגמרא ובכל הפוסקים ללא חולק .
  עקירת חובת הפיוס לפני מצוות עונה כפי שמובא בגמרא ובפוסקים ללא שום חולק .

  היהודי הענק שהתחיל את הנהגה זו . לפני הרבה שנים , להתקדש כנגד מצוות התורה . שילם מחיר יקר מאד . התפרקות נפשית ודיכאון למשך עשרים שנה .
  את המחיר של הטעות הזו משלמים עכשיו חסידי גור בדמות התפרקות נפשית וכדורים פסיכיאטרים . אלימות נוראה כלפי פנים וכלפי חוץ. חיים בתוך כת . והתפרקות המסגרת המשפחתית כמו שכתבה יפה הכותבת .

  עלינו ללמוד מההיסטוריה . כל סטייה מהתורה גם כשהיא מכוונות טובות , גם כשהיא נעשית על ידי אנשים גדולים. מביאה לחורבן נורא .

 • הבת של קרבן האונס שם איה האובייקטיביות? ציניות טיפוסית של אנסים

 • אתה שוב פוער את פיך הטמא נגד מלאכי אלקים .
  משכיל ,מזרחיסט, שאין לו הבנה בקדש עצמך,
  אף אחד לא מפריע לך לחיות חיי תאוה כרצונך,
  מה שנחשב אצלך קדושה, אצל גדולי העולם בפולין (לא רק הרבי מקוצק) החי' הרי"מ השפת אמת, האבני נזר וכו נחשב לניאוף, זנות וזימה,
  אני רואה מהמקלדת שלך את הכופרים והמשכילים הגדולים, אפטשו וכו'

  • יתכן שמכאן מתחיל הכל .

   הישות היחידה השלמה שלא יכולה לטעות זה האלוקים . דער אייבישטער בלשונך .
   כל אדם גדול ככל שיהיה יכול לטעות .

   להגיד שאדם לא יכול לטעות זה עבודה זרה .

   מעניין שזה הולך ביחד . הנצרות הפכה את האדם לאלוהים . – עבודה זרה . וגם נוהגת את הנהגות הקדושה של חסידי גור .

   אני לא פוער את פי נגד אף אחד . אני רק מנסה לברר מדברי התורה שנתן לנו אלוקים ומדברי כל הענקים שפירשוה כיצד צריכה להיות הנהגת האדם בעולם .

   להגיד שמישהו טעה זה לא זלזול אל אף שמדובר באדם גדול ככל שיהיה .

   רבי עקיבא מוסר התורה שבעל פה. גדול האומה הישראלית, שמשה רבינו ביקש שתינתן התורה על ידו. טעה וחשב שבר כוכבא הוא המשיח . התוצאות בשטח הראו שמי שצדק היו כל החכמים שחלקו עליו .

   אין שום בעיה להגיד שאנשים גדולים טעו כשהתוצאות מול עינינו מוכיחות שמי שצודק אלו כל חכמי ישראל שחלקו בתוקף על הנהגות אלו .

   נכון אני כשלעצמי אדם קטן ואין לי הבנה בקדש עצמך. אבל לתורה ולכל חכמי ישראל שחלקו בתוקף על הנהגות אלו כן יש הבנה . והם אומרים – אין זו קדושה. להיפך יש כאן טומאה ואכזריות ועקירת התורה.
   והמציאות – חורבן האדם בחסידות גור מוכיחה כדבריהם .

 • האמת שאני לא מבינה איך החסידות הפכה מתנועה שנועדה להראות את העומק שיש בתורה וביהדות ובעבודת ה' ואת המקום שיש ליהודי הפשוט בקשר ישיר ובלתי אמצעי עם ה', לחצר סגורה וקיצונית אפילו עוד יותר מהליטאים שמקדשת את הקהילתיות ולא נותנת מקום לעבודת ה' הפרטית של כל אחד, ואין מקום אצלה לכל אחד, בטח לא ליהודי הפשוט (אני גם בכלל לא בטוחה אם היו מקבלים את הבעל שם טוב לחסידויות האלה… במקרה הזה אני חושבת גם שבזה חסידויות ברסלב וחב"ד לא נפלו, והן עדיין משמרות את המקום הזה)

 • אוי טעטע..
  לקרוא ולהתייאש

 • אבן חן הנכבד
  הדיון כאן הוא על רבי שאול אלטר שפרש מגור.
  עד כמה שידוע גם הוא ובודאי אביו כך נוהגים בדרגות של קדש עצמך וכו', וכן אני מכיר מספר יהודים ואברכים הנמצאים אצלו ששומרים על התקנות.
  אולי היה טוב שתפנה אליו ותשאל אותו איך והוא , אביו, ואנשיו עוקרים את התורה ומתנהגים ככת נוצרית.
  ודאי כולם נשמח לשמוע את התשובות

 • אכן .
  רק ציינתי שלעניות דעתי מה שעובר על חסידות גור המקור הוא בהנהגות הקדושה שלא כפי התורה.
  לא פשוט לצאת מהנהגות שמושרשות שנים . זה יכול לקחת הרבה זמן . וכמובן צריך ללכת בהדרגה .
  אבל מי שלומד בעיון, לומד את הגמרא כדי להבין מה כתוב בה ומה צריך להיות למעשה, רואה את התייחסות חז"ל לקדושה . רואה את ההנהגה של רב כפי שמספרת הגמרא.
  יגיע בסוף למסקנות האלו .

  • הבנתי, האבני נזר, באם שמעת על עליו לא למד בעיון.

  • באמת, כמה דברי הבל ושטות אפשר לכתוב, האם בקוצק החידושי הרי"מ, האבני נזר, השפת אמת השם משמואל, הבית אברהם לא למדו בעיון.

 • גם אני מצטרף להצעה של הכותב לשמוע דעתו של רש"א.

 • חסידות גור נחשב לכת גמור. אין לזה שום קשר ליהדות יותר. אין שום דבר שמצדיק את האלימות שלהם ואת החילול שבת שעשו. אבל האמת שזה לא רק חסידות גור אלא כל החסידויות בכללי, ככל שמתרחקים ממעמד הר סיני ככה אנחנו פשוט ממצאים יהדות משלנו. הבעיה בחסידות הוא שהם פשוט התרחקו ממה שהיהדות ועם ישראל אמור להיות. אנחנו אמורים להיות אנשים שמחפשים שנאבקים ובונים את העולם. לא כתות עלובות שעובדות עבודה זרה גמורה בדמות רבי וכולם לובשים את אותו דבר ומנסים לבנות מחדש את מה שנחרב במזרח אירופה. הקב״ה כנראה לא רצה שנבנה את הכל מחדש אחרי השואה כפי שהיה לפני השואה. וכשאנחנו מתעקשים לבנות את מה שנהרס בדיוק כפי שהיה אז הנה מגיעים התוצאות, אנחנו פשוט בונים מציאות חדשה שאין לה שום קשר לעם ישראל ולכן לפי דעתי חסידות גור חייבת להיעלם וככה כל החסידויות בכללי. מספיק עם כל השטויות על הצדיקות של האדמורים של היום הרב יעקב אריה אלתר האדמור מגור הוא פשוט אדם רשע פשוטו כמשמעו. יהודים תתעוררו תפסיקו לחיות את העבר ולהקפיא את המציאות בעבר.

  • יש לך גם אישור מהגר"א גם להיות מוסר מויק'

   החרם השלישי
   לאחר פטירתו של הגר"א נפוצו שמועות שחסידים ערכו משתה לחגוג את האירוע ולכן הטילו פרנסי העיר חרם נוסף, חמור מהקודמים, על החסידים ותומכיהם. חרם זה הוציא את החסידים מכלל ישראל וכלל היתר מפורש למסור חסידים לידי הגויים, על ידי הרודף הנעלם.

   הרודף הנעלם היא משרה בקהילות היהודיות שתפקיד הנושא בה להגן על הקהילה על ידי חיסולים של מלשינים וכל דבר שיכול להזיק לקהילה. פעילות מחזיק המשרה הייתה נסתרת ואף אדם לא ידע מי הוא. בתנועת ההתנגדות לחסידות השתמשו ברודף הנעלם כדי לצמצם את השפעת החסידים.

   כנראה שיש אישור לרצוח, והראשון כמובן את מי שאתה חושב שהוא רשע.
   אין מה להוסיף מלבד יש"ו

  • האמת שיש הרבה מה לכתוב אבל מענין שבעוד שגור הוא 97% לעומת 3% אחוז בקהל. בעולם התוהו – עולם האינטרנט היוצרות הפוך 97% לעומת 3% בקושי לגור "נדלן". ובאמת ב"עיון" אין על הקהלה הרי צריך עיון כולו שלהם.
   אז ברכותי לכל הגולשים שמתגוללים בעיון באינטרנט ואנו נמשיך להתעסק בבקיעות בדפי הש"ס

 • מויקפדיה
  החרם הראשון
  בעקבות זאת, גיבש הגר"א עמדה מוצקה כנגד החסידות. בית הדין של וילנא הוציא בצירוף הגר"א חרם על החסידים שלפיו מותר להכותם. היו ניסיונות שונים מגדולי החסידות בעיקר מתלמידי המגיד ממזריטש, למנוע את החרם, הרב שניאור זלמן מלאדי מספר באיגרת כי הוא ורבו, הרב מנחם מנדל מוויטבסק, ניסו במהלך החורף של אותה שנה להיפגש עם הגר"א, והוא סירב לכך בתוקף, "וסגר הדלת בעדנו פעמים". כאשר נכבדי וילנה ניסו לשכנעו לקיים את הפגישה, מתוך תקווה שכך ינוצחו החסידים ותימנע מחלוקת, נסע הגר"א מן העיר עד שעזבו שני המנהיגים החסידיים את וילנא[5].

  זכותך לדרוש מרבותיך לחדש את החרם, וגם תוכל לפי הגר"א להכותם………….

  • מי שקצת מבין ביהדות ובדברי תורה . אין כזה דבר בעולם חרם שמתיר להכות . למסור . ולא לגרום שום נזק גופני .
   חרם הוא משהו אחר לגמרי וממליץ למי שמעוניין להסתכל בשולחן ערוך . מה משמעותו .
   החרם של הגר"א לא כלל מכות ומסירות כי דברים אלו הם עקירת התורה.
   פרנסי העיר זה משהו אחר לגמרי . אלו אנשים שיש מהם שלא מחוייבים לתורה . ויש מהם שאנו סובלים מהם עד היום .

 • אני משתייך לחסידות גור
  ולדעתי אכן חלק מן הדברים נכונים לצערי
  אבל חלק אינם נכונים וראיתי גם שיש שכתבו ע"ז
  חשוב לציין שהיות ומדובר בנושא כאוב המשפיע ישירות על ציבור ענק גורם שהשיח כאן יהיה קצת מתלהם ובחלקו רדוד וחבל
  נכון שההתנהגות היא אלימה ורעה (וכמעט) ולא ניתן למחות ע"כ מבפנים,
  לגבי זה חשוב לציין שהסיבה היא, החינוך המוחלט לציות וביטול, דבר שנכון לגור עוד מימי קדם, מה שאומר שלו המשך ההנהגה הייתה בידי הרש"א, היה לצערי גם כך,
  הסיבה שאני ביקורתי כלפי קהילתי הוא, כי הצלחתי להבין שכוח חזק יכול להביא גם להרס (ראה ערך ברלנד)ולכן צריך להגבילו,
  המקור והסיבה לציות זה, הוא בחסיד שמעוניין להתעלות בדרכי החסידות, ומוצא לעצמו את הרב הנכון ומתבטל אליו.
  אלא שלצערנו היום בדורנו, חסידות(בכל הקהילות) נהפכה למוסד ומוסדות כוח הרבה יותר, דבר שגורם שבינתן האנשים הלא נכונים הפך להיות סכנה גדולה, דבר שמחייב כל אדם והורה לפקח ולהגביל את הכניעה, כדי שח"ו לא יהיה גולם הקם על יוצרו.
  לצערי ידוע לי היום על עוד קהילות שבמצב זה, ולאף אחד אין ערבות.
  לכן על כל אחד בכל קהילה שהיא, לקחת מקרה זה ללמדנו מה יכול להביא כוח הורס, ולהגביל אותו.
  (זה לא אומר שצריך לעזוב, כל אחד פועל כדרכו, והבנתו, חשוב לחנך להגבלת הכוח)

  בנוסף אני מעוניין להתייחס למה שנאמר על תקנות שונות ואישור מוועדה לעבודה או לדברים אחרים וכדו', אכן קימת ועדה אולי, אבל זה לא מוחלט, אני , ועוד אנשים רבים שאני מכיר, מעולם לא נזקקתי לאישור על מקום עבודה, מי שמעוניין פונה לקבל אישור ומי שלא הולך לעבוד היכן שליבו מעוניין ולומדים וכדו', יש קהילות רבות שזה חמור יותר חברתית, היה לי בלימודים חבר שהיה שייך קצת לרחמסטריבקא ותמיד היה לחוץ לא לספר מה עושה, למרות שאני לא הסתרתי כלום ולא ביקשתי רשות מאף אחד.
  (יכול להיות שזה הרבה אודות למחלוקת שגורם שהעסקנים עסוקים בעצמם)

  • תודה, בן ירושלים, על התגובה. נחמד לשמוע קול שקול ומאוזן.

 • עי' סנהדרין קב.

 • האם יש אי מי שמוכן/ה לתת לי קצת הסבר באישי מה בדיוק ההבדלים בין שני החצרות בלי פשקוולים
  h209609@gmail.com

 • ב״ה. מנהגים פנימיים השייכים לקהלה מסויימת, ויסודם בקדושי עליון, לא אמורים להיות דיון בין מי שמסכים למי שלא. כל אחד עם המהלך שהורה לו רבו. הבעש״ט גילה אפילו יותר מזה, שלעיתים מעלימים מהאדם דרך מסויימת בעבודת ה׳, כי ה׳ רוצה שיעבדוהו בכל מיני סוגי עבודות. בירושלמי לימדו על ״כי לא דבר ריק הוא מכם״, ״ואם ריק הוא, מכם הוא ריק״.. רבי עקיבא איגר הסביר שזה שה׳ יעשה מחול לצדיקים, זו השוואת מעלת השיטות השונות בעבודת ה׳. מה שברור לעומת זאת, שגם אם מישהו הנחשב לרב ירא שמים נתפס כמי שאמר או עשה דבר לא ראוי, לא תמיד התועלת היא להוכיח שזו דעתו/ אלו מעשיו/. לצד הזהירות מלימוד תורה מרב שאינו כמלאך ה׳, דרך היתר במקרים ואופנים מסויימים ל״רימון מצא תוכו אכל וקליפתו זרק״, ומצד נוסף, ״אם תלמיד חכם הוא, כסהו כלילה״ (את חטאו), ״ואל תהרהר אחריו.. ודאי עשה תשובה״. מה שברור שלענין מעשה אין לעשות הוראה שהיא נגד התורה. יש לעורר על ההצלה הרוחנית הדרושה בכך שיחזקו את הכלל שהציב הרבי ה״לב שמחה״, ״ואל תטוש תורת אמך״, שהיינו תורה שלמד במעי אמו. עכ״ד. והיינו , יש לבדוק שה״מוסר״ ששומעים יהי-ה באופן שלא נוטשים את התורה שלמד במעי אמו, ושולל את עקירת התורה שעל ידי מחרחרי ריב. ואז זוכים כפשוטו ״מוסר אביך״ ו״תורת אמך״, ולא ״בניך ובנותיך נתונים לעם אחר״ (חז״ל אומרים ל״אם אחר״) על ידי ארגון הפועל נגד התורה ושאסור לתרום לו ואף האנוסים צריכים לדון עם רב המקיים ״לא תגורו מפני איש״ איך להתייחס לנתינה שנגד התורה, ״ואמר הקב״ה אין אדם שומע לי ומפסיד״, ו״אשרי מי שהיסורים באים עליו מן התורה״ (על שמירת התורה), וכבר עורר רבי הלל מקאלמיא, שהפועל נגד המקובל מרבותינו (=בהתאם לגדרי ההלכה המקובלים אצל יראי ה׳), הנה אף אם ״כגובה ארזים גובהו״, ״אמור לו , כופר אתה, פושע אתה ומינות נזרקה בך״. ואין להאמין לציטוט מפי רב בעד פעולות אסורות, ומצינו בעדו הנביא שנתבע על שהאמין לנבואת נביא שקר שסתרה את נבואתו שלו. אפשר באדם גדול לדונו לזכות אבל לא לעשות מעשה על פיו. עדיף לחשוב שהשתבשה דעתו מאשר לחשוב שעובר על התורה או לסלף ולקבל שאכן התורה התכוונה לסילופים ״אשר לא צויתים ולא עלתה על לבי״. וכמאמר רבי אלחנן וסרמן (ושורשו במשנה ב״עדויות״) שמוטב להיות שוטה מאשר אפיקורוס. בספה״ק עוררו על אהבה שלא תלוי-ה בדבר, לעשות את הנפש עיקר ולדעת שכולנו מחוברים בנשמות ומי יודע מעלת כל נשמה, להתפלל על השני שיחזור בתשובה (במדה ויש על מה) ולא לפעול נגדו (זולת כשצריך להציל עשוק מיד עושקו), וזו שלמות התורה, והכלל גדול בתורה, ולא כקליפת מדין שהיא מדון וריב על שעצם מציאות הזולת מפחיתה את מציאותו שלו, וזה השורש לסלידה ואחרי-ה באים התירוצים. חסיד שרואה ברבו כממשיכו של הרבי ה״אמרי אמת״ חייב לדעת (אם אינו מרמה את עצמו) שרבו הקדוש סובל כשמכבדים אותו ולוקח זאת במסירות נפש, ויודע שזה על חשבון העולם הבא ולכן כמובן מקבל רק כשזה רודף אחריו, ולו יצוייר שזה בורח ממנו הוא שמח ״ברוך שפטרנו״, (וגם אם מראה אחרת זה רק להסתיר את הענוה) (וכמאמר משה – אשר לימד לדורות על ה״משה״ שבכל דור גם בדורות שיש אלפי מועמדים למישרה הזו – המקנא אתה לי? מי יתן כל עם ה׳ נביאים״..) רבים הגיעו לקבל בכבוד את הרבי ה״אמרי אמת״ והחפץ חיים, וה״חפץ חיים״ מפחד לצאת, זה על חשבון העולם הבא, ואף הרבי ה״אמרי אמת״ בהאי פחדא יתיב, אבל אומר הוא לה״חפץ חיים״ בוא נמסור נפש לשמח יהודים.. (ומי מדבר על למסור נפש של עצמו/ של אחרים/ ולקנות אכזריות ולנתק משפחות על דמיונות כבוד המוציאים את האדם משתי העולמות. רבי יצחק מווּרקי דרש את דברי רש"י על החסידה: "וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ חֲסִידָה? שֶׁעוֹשָֹה חֲסִידוּת עִם חֲבְרוֹתֶיהָ."
שאל ר' יצחק: "אם היא חסידה כל כך למה היא עוף טמא?" ובעצמו ענה על השאלה: "מכיוון שהיא עושה חסד רק עם חברותיה החסידוֹת אבל דורסת למוות עופות אחרים."
המשיך ר' יצחק ואמר לחסידיו: "לכן עלינו לדעת שחשוב לעשות חסד גם עם חסיד שאינו כמוך והוא נוסע אל צדיק אחר. גם אותו אסור לשנוא."
  היורדים משמירת מצוות, התחנכו בחלקם שיש רק שיטה אחת ביהדות, וממיילא כשהיצר הרע פיתה אותם שזה קשה, הם פרשו מהכל. זה אחד הנזקים של פעולות מי שלדעתם כופרים בה׳ אם עובדים את ה׳ בדרך צדיקי אמת שלא על דעת רבם. ״אל תהי דן יחידי.. ואל תאמר קבלו דעתי״.. (מסכת אבות), כולל לא לומר תיכנעו לדעתי עקב רוח הקודש וכו׳ (״שה לבית אבות״). אלדד ומידד נתפסו כמי שלא מצייתים לרבי ר׳ משה, הוא קורא לזקנים לבוא להשתתף בגורל והם משערים שלא יבחרו ולא באים כלל (רש״י סנהדרין י״ז), יש כאלו שהיו קוראים להם ״ממורמרים״ ו״פורשים״, והם עוד מדברים גלוי ובשם ה׳ על פטירתו העתידה של הרבי ר׳ משה, ויהושע מיד מעורר את משה לעצור אותם, (ובערובין ס״ג מבואר שלכן לא היו לו ילדים), והרבי ר׳ משה מרגיע שהכל בסדר והלואי יהיו כולם כמוהם.. החפץ חיים היסס אם לבטל שידוך, לא על הבל הבלים של אם אשתו תלמד לפי רב פלוני או לפי רב אלמוני (שאף אמוראים – וזה הונצח ללמד לדורות ששייך אפילו דבר כזה בעת הצורך – אמרו למה לגרד עצמות אצל אמורא פלוני, לכו לאכול בשר אצל האמורא השני, הסתה לפרישה! תוך השוואה! ), אלא לפייס ולבטל עקב שהתגלה שעקב העניות שלהם יצטרך לבטל (לעצמו ולכלל ישראל) שעות רבות של תורה, אבל התבונן במה שזיכוהו לראות איך חש אדם בעת השפלה, והחליט שכבוד בת ישראל קודם. זו היהדות. לא לנטוש את תורת האמת שהנחילונו רבותינו. יש סיפור חסידי בתנ״ך על החסידה של הרבי ר׳ שאול ושמה מיכל והיתה נשואה לרבי ר׳ דוד, והיא אמנם הצילה אותו כשחסידי ר׳ שאול באו להורגו, אבל היא נשארה עד יום מותה חסידה של ר׳ שאול. היא אף הוכיחה את בעלה שלא נוהג כמו ר׳ שאול, ר׳ שאול נתבע שהולך אחר השכל והשאיר את עמלק (ואולי כמה שרו לו ״מחה תמחה״..) והיא גם לא הבינה הנהגה למעלה מהשכל, ולכן לא קיבלה ילד (נולד ביום מותה שלא תספיק לנהוג אתו בלי טעם ודעת כפי שנוהגים עם תינוק, כי לא הבינה שראוי לעבוד את ה׳ גם לא כפי השכל, כך פירש רבי שבתאי יודלביץ), והרבי ר׳ דוד אומר לה ״ה׳ בחר בי מאביך״.. ואחר שזמן מסויים הועדה הפרידה את ר׳ דוד ממיכל, הנה בשלב נצחון של ר׳ דוד, הוא ישר פעל להשבת אשתו החסידה של ר׳ שאול. זה המסר האמיתי, אפשר להיות בדעות שונות ולהישאר נשואים בלי לפרק משפחות, זו היהדות ואין בילתה! . ״עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם״. יתגרו בעוזבי תורה. אומר המגיד ממזריטש, יש צדיקים שמשבחים (בהסכמה שבשתיקה וכו׳) את הרשע, והפסוק קורא לצדיקים האלה ״עוזבי תורה״. ואילו הצדיקים החשובים יותר, הם נקראים שומרי תורה והם מתגרים ״בם״ בצדיקים עוזבי תורה וקוראים להם להתנער מהרשע. עכ״ד. כמובן יש צדיק עוזב תורה אנוס כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל מישהו מבחוץ שבא לעזור לו, הוא ייטיב עם הנרדף ויכניע יותר את רודפיו אם לא יקשר את הצדיק שבשבי עם נסיונות ההצלה כשפועלים ״לשבר מלתעות רשע״, מצד האנושיות והתורה, וכפי שהרבי ה״בית ישראל״ כתב בתחלת פרשת במדבר שדרך ארץ קדמה לתורה והיא עוזרת להבנת התורה, ולמדנו יסוד גדול שמי שלא חונך לדרך ארץ יכול בקלות להשתכנע מפירושי שקר בשם התורה. ועל כן כשהתלמיד רואה רב בלי דרך ארץ, שיברח ממנו, שהרי רבי מאיר נתבע ולא אמר ה׳ דברי תורה בשמו למשך תקופה עקב שלמד מהרשע (רבו אלישע אחר) וכשנגמרה התקופה אז סיבב ה׳ שילמדו עליו זכות . וכפי שפירש בזה ב״ידי חיים״. ולקראת יום ההילולא של הרבי ה״לב שמחה״ ראוי להיזכר ולרענן את אופן הנהגתו במדה ״טוב עין״ גם במי ששיטתם שונה. הרבי ה״לב שמחה״ הגיע לכבד אירוע תורני של ״חוג אחר״ ובהיכנסו המשיך הנואם לדבר בלי שום הפסקה לקבלת פנים למרות שהודיעו לו על בואו של הרבי ה״לב שמחה״, והרבי ה״לב שמחה״ ישב ושמע בהנאה ובטוב עין את ההתעוררות מאותו נואם בעניינים שהרבי ה״לב שמחה״ לא הנהיג בהם. הרבי ה״בית ישראל״ לא הסכים לקבל אליו מישהו שהתבטא בשיחה פרטית! בדברים איומים נגד שיטת רבי נחמן, וכן גורם נוסף שדיבר על חוג אחר. הרבי ה״אמרי אמת״ קיבל וכיבד רב שדעותיו שונות בתכלית בדברים הנקראים בימינו עיקרי הדת כביכול ולמרות הביקורת שהיתה נגד היחס לאותו רב. ולשם שלום הרבי ה״פני מנחם״ נפגש עם מי שהתנגד מאוד ובפומבי לדיעותיהם. זו המסורת האמיתית והיפה והראוי-ה לחיזוק. כשבוחרים מהתורה מה שרוצים, ובועטים במה ש״פוגע״ ב״רגשות״, החניך קולט זאת היטב, וביום פקודה כשה״רגש״ שלו לא יסתדר עם משהו, הוא עלול ״לסדר״ את התורה מתאים ל״רגש ה״קודש״, או שבכלל (כמבואר בספה״ק) יופחת ערך המחנך בעיניו מאחר שרואה שמקילים במה שיש לאסור ואוסרים במה שראוי להתיר, ועבירה גוררת עבירה. המהר״ל אמנם אומר ש״עשה לך רב וקנה לך חבר״ תלוי ב״הוי דן את כל האדם לכף זכות״ כי בלי כף זכות הוא יפסול רבנים וחברים ולא יהי-ה לו רב וחבר, אבל כשמרגילים ב״כף חובה״ וברדיפה, החניך עלול להמשיך בקו המחשבה בתחומים נוספים, בנוסף לכך שכאשר מטילים דבר הקשה רגשית על האדם (להתכחש למולידיו, מטיביו) ואומרים לו שכך התורה אומרת, הרי הוא עלול לחוש את כל התורה כמשא מכביד וגם לפרוק עול (לגמרי או פחות), ועל כך שיבח הרבי רמ״מ מקוצק את דברי המגיד מדובנא שכמו אם יש לעשיר משא קל של אבנים טובות והסבל בא אליו וטוען שזה כבד וצריך תשלום גבוה, והוא אומר לו, אם התעייפת, זה לא הסחורה שלי. כך, אדם שמעיק עליו ומתעייף מהתורה, אומר ה׳, זה לא הסחורה שלי, ״לא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל״. התורה תורת חיים. וגילה הבעש״ט שכל חומרא המעיקה ושלא התקבלה זה עצת היצר הרע כדי שאדם ימאס בתורה ולכן עליו ללכת להקל, ובכלל גדר זה – כמובן מבעל ה״מנחת שלמה״, כל חומרא המעיקה בפועל ושהיא בדבר שלא התקבל כאיסור אצל כלל צבור יראי ה׳ . ״אמרות ה׳ אמרות טהורות.. אתה ה׳ תשמרם״, היינו (אומר המלבי״ם) תשמרם שלא יזייפו אותם. וכתב ב״ברכי יוסף״ שמוטלת אחריות על הת״ח לא לגרום במעשיו הלא ראויים שיבזוהו. ומצד שני, יש היתר בחז״ל לגלות את ידיעותיו בתורה (=וממיילא ללכת להיכן שיכול לעשות זאת) (״שרי לי-ה לאיניש לאודועי נפשי-ה), ופירשו בראשונים שזה כדי שלא יזלזלו בכבוד תורתו ויענשו. (ובכך מציל את החפצים באמת). בענייני צער לזולת, אף גדולי ישראל נפגעו בפועל בדין שמים (ראה ב״מ נ״ט ועוד) (גם כשמטרתם היתה לשם שמים), בעקבות שכל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה, שהקב״ה הודיע שניצב ועומד לפרוע (״הנה אנכי נצב על חומת אנך״..) ״וגם מתרפה במלאכתו״ (משתף פעולה בשתיקה) ״חבר הוא לאיש משחית״ (לירבעם בן נבט שחטא והחטיא). וכתב בעל התניא שה׳ יצילנו ממחלוקות לשם שמים שרוב הצרות הם מזה. ב״ה. יש שהתרגלו לתוכן ריק שכל הקשר מסתכם בלראות את רבם, וזה גורם שאין שיג ושיח עם מי שנוטה לרב נוסף. יש להיכנס יותר לענין הקשר האמיתי (שאינו כמו להבדיל הקמת מישהו ״כתבנית שור אוכל עשב״) אלא בלימוד דברי תורה שמצטט ודורש (וככל כללי התורה שאם יש ציטוט לא מתאים להלכה תולים בשגגת תלמיד טועה וכו׳). ובכל העניינים האלה וכיו״ב לזכות וחסד יחשב מי שיעביר את הדברים למי שידו מגעת ובאופנים השונים .

  • יש לקחת בחשבון כי כל המלל הנ"ל הוא מאחד מאנשי רש"א

  • יהודי יקר
   דברי התורה שלך יפים כשמדובר בדברים עדינים .
   מדברים כאן על חטיפת ילדים מהוריהם . מדברים כאן על כת . מדברים כאן על הפיכת אדם לאלוהים והחרמת מי שמעיז לתבוע אותו לדין תורה .
   מה שצריך כאן זה את עשרת הדברות . אנכי ה' אלוקיך . לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני . לא תגנוב .
   את דבר התורה ארור גונב איש ומכרו …..
   אולי שכחנו את עיקר התורה , את הפשטות של התורה , מרוב עיסוק בדברים גבוהים.

 • ב״ה. מי שהשוה בין ה׳ לבין רבו, הנה כשלא שמים לב להבדל, מצינו שחז״ל קראו תגר על ש״השוו עבד לקונו״, אבל אין להוציא דברים מהקשרם. בפרט כשאחד נואם ובהתרגשות, לא כל המילים מדוייקות, והם נאמרות דרך גוזמא (גם אם לא תמיד ראוי-ה). כשלא חושבים על להתנגח, וחושבים קצת, מבינים שאין תלמיד אחד אפילו שכאשר הוא מתפלל למשל הוא חושב שרבו שהוא בגיל כך וכך ברא את העולם.. כוונת הדברים בשפה פחות רגשנית היא, שהרוצה לדעת מה רצון ה׳ שיסמוך על דברי הרב. וכן, שקדושת ה׳ שהיא בכל העולם נמצאת ביתר שאת בתוך צדיק, וכלשון בזוהר ש״פני האדון ה׳ דא רשב״י״, ובירושלמי על ״וה׳ בהיכל קודשו״, דרשו זאת על אחד האמוראים. ובאדרא זוטא על שה׳ מקפיד בכבודם יותר מכבודו. זה הכל. בכלל, זולת בחלק המעשה בפועל לקיים צווי התורה ולמנוע חטיפות, הכיוון הכללי צריך להיות לא להתבונן חזק בלי ״עד שתגיע למקומו״ במעשים הלא ראויים, ובפרט שמבואר בספה״ק שזה ״עין רעה״ שמעורר אצל הזולת את הנטי-ה לרע. ובפרט כשגם מביעים זאת שאז יכול לעורר יאוש או המרדה. אבל כשיש הכרח פעולה, מצינו ״ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי״, והיינו כמובא ברש״י שכשיש לפעול לעצירת תופעה לא ראוי-ה ויש חשש שיגררו לעוד עבירות, אז יש פעולה להצלת הכלל שיתרחקו מפעולות כאלה שהם לא טובות . הנזק הרוחני של הנכשלים קשה יותר מהמצב הגשמי של הסובלים מזה, שהרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. שנזכה להיכלל ב״חבר אני לכל אשר יראוך״.

  • אה . בטח . משה רבינו חטף את הילדים של קורח לפי דבריך ….

   אם תשים רגע לב ולא תעוות את התורה לצורך המעשים המזעזעים של חטיפת ילדים והחרמת מי שמנסה לתבוע לדין תורה את האדמו"ר ועוד ועוד .
   משה רבינו לא נקט שום פעולה כלפי קורח ועדתו רק ניסה להידבר איתם . מי שפעל הוא הקב"ה לבדו .

   בשונה לגמרי מכאן שהקימו ארגון שמטרתו לשטוף את המח ולחטוף ילדים מהוריהם . הוציאו חרם על אדם שכל חטאו היה שלא רצה להפסיד כסף ורצה להתדיין בדין תורה .

 • ישראל אבן חן
  כאשר עכשיו רואים את דבריך, יצא המרצע מן השק, והתגלה פרצופך השפל.

  • איזה נקודה בדברי, כל כך הכעיסה אותך ?

 • ב״ה. הלימוד מהנהגת משה בקשר לקרח, שפנה לפתע לכלל במקום להתמקד בדיבור אישי עדין עם קרח, כי בנתיים יכולים אחרים להיגרר לעבירות ומהם הוא ניסה להציל. אין בדברים שצוטטו שום תמיכה ח״ו בשילוח מדנים בין אחים וכל כיו״ב. אלא אדרבה בעד פעולה לחבר מחדש את המשפחות ולמנוע פירוק נוסף של משפחות. פעולה שיש לראות איך לעשותה באופן שתביא תוצאות טובות בע״ה. ובעת צורך ההכרח לא יגונה לפעול גם בדרכים לא נעימות (לא לחטוף אלא להציל חטופים ובפרט שיש בזה חילול ה׳ ומבואר בשו״ע (יו״ד של״ד מ״ג) נידוי במביא את הרבים לידי חילול ה׳. בכלל יש לדון ע״פ סנהדרין י״ט שיש כאלו בתפקיד שררה שבעקבות תקלות אי כניעה לחכמים ״לא דן ולא דנים אותו״, ובמקרים מסויימים הבעי-ה שיש לדון בה היא לא מצד תגובתם אלא מצד צאן מרעיתם. ויש לשמוע בזה חוו״ד הלכתית. יחד עם זאת אפשר להעריך צבור יקר שהיצר הרע לא מצליח לפתות אותו כמעט בעבירות רגילות והוא נאלץ לצבוע להם בשקר את העבירה בצבע של מצוה, לצדיקים נדמה היצר להר (סוכה נ״ב) כי הנסיון יותר קשה. אבל אדרבה, ״ה׳ מדקדק עם סביביו כחוט השערה״ (ב״ק נ׳). יש לנתב את תחושת רצון התלמיד לקשר יהודים לרבו, ל״דרך ארוכה וקצרה״, שיפיצו את דברי תורתו וכו׳. הבעש״ט לימד שהזולת הוא ראי, אם רואים לא טוב בשני יש לראות בעצמו מה צריך חיזוק וכך יכול לפעול גם על הזולת, ״עוז לו בך״ (בתורה וקיומה), פועל ״מסלות בלבבם״ של החוטאים וכמאמר החוזה מלובלין בזה, וכמובא בספה״ק שיש להתאונן איך בימיו קורה דבר שאינו ראוי, היינו שבאם הי-ה מתחזק בתורה ועבודת ה׳ ודוקא בזריזות ושמחה, יכל בזה לקרב אחרים לענייני קדושה בסור מרע ועשה טוב.

  • מאמר עוצמתי מחכים ומדהים
   תודה על ניתוח פסיכולוגי וסוציולוגי שנוקב חדרי בטן אשמח מאוד אם גברת בוים תכתוב עוד מאמרים באתר

 • גמרתם לעבוד על עצמכם שאתם כבר בשלב של לעזור לגור?
  לפי כל התגובות פה כמו שקורה בגרושין,
  אף אחד מבחוץ לא באמת יודע מה קורה ומה עומד מאחורי כל סיפור, כל צד מביא את זווית הראיה שלו ובטוח באלף אחוז שרק הוא צודק ואיך כולם לא מבינים את זה????
  תעזבו אותם ואת המחלוקת במנוחה, לכו להתעסק עם עבודת השם שלכם.

  • יפה מאד, טוב מאד.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל