הנגלות לנו ולבנינו

הרב דוד לוי | פרשת ניצבים וילך תש"פ

התורה חוזרת השכם והערב על כך שתפקיד האדם אינו לתקן את העולם אלא ללכת בדרכי...

ובערת הרע מקרבך

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תש"פ

ביעור הרע מקרבנו הוא כורח חברתי, ולא מינוי להיות שוטרי הצדק העולמי

לאתרג את אתרוגי קורפו

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | כ"ג אב תש"פ

הפולמוס הרב דורי סביב האתרוג היווני, וההקשר הארץ-ישראלי שהכריע את הדיון.