אש זרה ועשיית חסד ומשפט

הרב דוד לוי | פרשת שמיני תשפ"א

הרצון להידבק בעצמות השכינה הוא אש זרה אשר לא ציווה ה'. הקב"ה רוצה שנצא דווקא...

היחיד שנולד מהכלל

הרב דוד לוי | פסח תשפ"א

מצוות קרבן פסח מלמדת כי היחידאיות של האינדבדואל יכולה לפרוח רק מתוך התמקמות בהקשר קולקטיבי.

הקלה בדרך

משה שפירר | ה' ניסן תשפ"א

לחתור אל העתיד כאילו אין הווה ולחוות את ההווה כאילו אין עתיד.

מקדש ללא קרבנות

הרב דוד לוי | ה' ניסן תשפ"א

בית המקדש אינו כלי שרת להקרבת קרבנות אלא עדות לשכינת הקב"ה בישראל

דקדוקי עשירות

הרב דוד לוי | פרשת ויקהל-פקודי תשפ"א

ההקפדה של התורה על הפרטים הקטנים של מלאכת המשכן מלמדת כי לדיוק בעולם הרוח יש...

איך ניאבק בקורונה? עם הלכה!

הרב בניהו טבילה | ו' אדר תשפ"א

עמדתם הברורה של פוסקי ההלכה בנוגע להתנהלות הנכונה במגיפת הקורונה מעוררת אותנו לחזק את מעמד...

משכן הברית

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"א

המשכן מבטא את חלקו של הקב"ה בברית בינו לבין ישראל, ולכן קיומו מותנה בשמירת חלקם...

תורת הענישה בתורה

הרב דוד לוי | פרשת משפטים תשפ"א

תורת הענישה בתורה אינה מכוונת להרתעה או לעשיית צדק, אלא לגילוי אחריות.