מי ממנה את הנשיאים?

הרב דוד לוי | פרשת שלח תשפ"ג

בחומש במדבר מופיעים שני סוגי נשיאים - כאלו שהעם ממנה וכאלו שהקב"ה ממנה. הסוף הטרגי...

בין אחדות לייחודיות

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"ג

התקיעה והתרועה משמשות בתורה ככלי לאיזון עדין בין אחדות העם לייחודיות של כל שבט ושבט.

חג השבועות והחוק הטבעי

הרב דוד לוי | חג השבועות תשפ"ג

חג השבועות מחנך את האדם לציית לחוקי הטבע - דבר המביא את האדם לקבל עליו...

כי לי בני ישראל עבדים

הרב דוד לוי | פרשת בהר בחוקותי תשפ"ג

כולנו משעובדים, משועבדים לעבודה, לחברה, לקהילה. השאלה היא האם אנו משתעבדים לדברים שאנו רוצים בהם...

קדושה מביאה לידי מצווה

הרב דוד לוי | פרשת אמור תשפ"ג

מצוות הקדושה אינן דרכים לעלות את האדם למדרגה יותר גבוהה אלא נגזרת של קרבתו אל...