המשכן והלוחות

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"ג

צורת המשכן מורה על הצורה שבה יש לבצע את הכתוב על הלוחות בעולם המעשה.

השופט אינו נעלה מהעם

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"ג

התורה אינה מייחסת לשופט מעלה גדולה מההמון בזיהוי הנכון והצודק. כל תפקידו של השופט הוא...

בין אילוץ לשכנוע

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"ג

הקשחת לב פרעה לא נועדה למנוע ממנו את הבחירה אלא דווקא לאפשר לו אותה.

מה בין כשפים לניסים?

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"ג

כשפים וניסים אינם דומים זה לזה, אלא שאחד מ"כוחות הטומאה" ואחד מ"כוחות הקדושה". כשפים הם...

כיצד ניצלים ממניפולציות?

הרב דוד לוי | פרשת ויגש תשפ"ג

לאדם ישנה נטייה להאמין לסיפור שהולם את השקפת עולמו. נטיה זו מזמינה מניפולציות מצד אלו...