בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

בין המשכיות לחיקוי

הרב דוד לוי | פרשת תולדות תשפ"ג

יצחק עובר דרך כל התחנות של אביו, ובכולן כמעט נוהג אחרת ממנו. הוא ממשיך את...

החודש הזה לכם: זמן כהתחדשות

הרב דוד לוי | פרשת החודש תשפ"ג

ארגון הזמן לפי מחזוריות הלבנה מבטא יחס של התחדשות לזמן, בניגוד לארגון הזמן לפי מחזוריות...

לזכור את החריגות היהודית

הרב דוד לוי | פסח תשפ"ד

זיכרון יציאת מצרים חשוב כיוון שהוא מזכיר לנו את הייחוד שלנו, והדבר המסוכן ביותר עבורנו...

בין דת ללאום

הרב דוד לוי | פרשת חיי-שרה

אברהם אבינו היה יכול להיות מהפכן דתי, אבל הוא לא רצה בכך.

בין חינוך למנהיגות

הרב דוד לוי | פרשת כי-תשא

הנהגתו של אהרן, לאהוב שלום ולרדוף שלום, מתאימה למגוון מצבים, אבל מנהיגים צריכים ללמוד דווקא...

הלכות נקמה

הרב דוד לוי | פרשת פנחס תש"פ

הפרשות המפסיקות בין קנאות פנחס לנקמת המדינים מלמדות שיעור חשוב בהלכות נקמה.

יצחק בעל השם ושיחת העבד

הרב דוד לוי | פרשת חיי שרה תשפ"א

כדי "ליפול מעל הגמל" לא מספיק להקשיב לשיחות חביבות, צריך לפגוש גם באישות.