בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

אברהם: מגדלור לאנושות

הרב דוד לוי | פרשת וירא תשפ"ג

הופעת אברהם על במת ההיסטוריה מבשרת שינוי בהנהגת העולם: לא עוד ענישה קולקטיבית למין האנושי...

ושכנתי בתוכם – ומעליהם

הרב דוד לוי | פרשת תרומה

המקדש בתורה שוכן בתוך העם ובמרכזו, ובכך מבטא מהלך דיאלקטי עדין בין קרבת האל לריחוקו.

אב המון גוים

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"א

מנהיג מוצלח אינו כזה שצומח מתוך העם, אלא דווקא זה שמגיע לעם מבחוץ.

משכן הברית

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"א

המשכן מבטא את חלקו של הקב"ה בברית בינו לבין ישראל, ולכן קיומו מותנה בשמירת חלקם...