תורת הענישה בתורה

הרב דוד לוי | פרשת משפטים תשפ"א

תורת הענישה בתורה אינה מכוונת להרתעה או לעשיית צדק, אלא לגילוי אחריות.

המשפט כדרישת אלקים

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"א

בין משה ליתרו מתנהל שיח אודות תפקידו המהותי של המשפט. בעוד יתרו רואה במשפט מכשיר...

המחדש בטובו בכל יום

משה שפירר | כ"ב שבט תשפ"א

כדי לשים לב לאחר אנו זקוקים שהוא יאמר לנו איזה "חידוש", אך אנו שוכחים שהחידוש...

קשה כקריעת ים סוף

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"א

תחושת חוסר האונים של ישראל הלכודים לפני ים סוף צריכה להדהד אצלנו גם בימי שגרה:...

הטרם תדע?

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"א

האדם מתקשה להכיר בעובדות שאינן נוחות לנרטיב שלו, גם כשהן טופחות בפניו. אך נטיה זו...

כשהאהבה מתחילה לנשור

תמר פפר | א' שבט תשפ"א

לפעמים נדמה שהעיסוק שלנו בנשירה הפך לאובססיה, שאינה נובעת מדאגה יתרה לשלומם של ילדנו, אלא...

אי אפשר בכוח

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"א

דין הצדק של הקב"ה ייצא לפועל בסופו של דבר, אבל אי אפשר לזרז אותו בכוח....

"המשגיח" של התנ"ך

הרב בניהו טבילה

שיחה מוסרית בתנ"ך, ו"קצות" ו"נתיבות" בחיידר - בעקבות לימוד התנ"ך בחינוך התורני.