סיוון תשפ"ב: עבודת ה' בעולם המעשה

לצאת לעבוד בלי לרדת ברוחניות: על עבודת החולין ועבודת ה'

מוישי רוזנצוייג | א' סיוון תשפ"ב

בני ישיבות רבים חווים משבר רוחני חמור כאשר הם עוזבים את ספסלי בית המדרש לטובת...

סוף עידן ההשקפה

אליהו לוי | כ"ו טבת תשפ"ב

הירייה שנורתה בתחילת השבוע בבית העלמין במרכז, והידדה מקצה אחד של הארץ ועד קיצה השני,...

חשוון תשפ"ב: מימוש עצמי

איך מכוננים את העצמי? אותנטיות, חירות וקדושה

אליהו לוי | ט"ו חשון תשפ"ב

ההבדל הבולט בין החינוך התורני לחינוך החילוני הוא ערך המימוש העצמי. החינוך החילוני מבקש לפתח...

תשרי תשפ"ב - תורה וסביבה

מה חובתנו כלפי הבריאה?

הרב בניהו טבילה | ז' תשרי תשפ"ב

יציבותה ושלומה של הבריאה אינם מעסיקים היום את יושבי בית המדרש. חובתנו המוסרית והדתית, בהיותנו...

אלול תשפ"א: עיון הגותי

ורוח אין בהם

הרב אייל טויטו | ד' אלול תשפ"א

ההתמקדות הקיצונית בעיון תלמודי-הלכתי, תוך זניחה מוחלטת כמעט של ההיבטים ההגותיים של התורה, היא תופעה...

אב תשפ"א: חרדיות חו"ל

עלייה לצורך עלייה

הרב יהושע פפר | כ' אב תשפ"א

נוכחותם הגוברת של עולים בחברה החרדית בישראל עשויה לתרום לכינון חברה המשמרת ערכים יהודיים בסיסיים...

תמוז תשפ"א: הציונות הדתית

מחלוקת לשם שמים

הרב אריה מאיר | ז' תמוז תשפ"א

ההדרה המוחלטת של הציונות הדתית מהעולם החרדי, משל היו צדוקים, אינה רלוונטית עוד. למרות ההבדלים...

סיוון תשפ"א: גיוס לצה"ל

שומרי החומות

הרב ישראל הופריכטר | ט"ז סיון תשפ"א

החברה החרדית משלמת מחיר כבד על הימנעותה משירות צבאי, מחיר מוסרי ומחיר אזרחי. ההימנעות משירות...

אייר תשפ"א - דת ומדינה

להחליט שלא להחליט

שמעון נטף | ט' אייר תשפ"א

הניסיון להכריע סוגיות של דת ומדינה באמצעות מנגנוני השלטון בישראל מייצר התנגשויות חוזרות ונשנות בין...