תורה וחיים

לקראת תורה של הארץ

אליהו לוי | ג' סיון תשפ"ג

הניתוק של בית המדרש מהמרחב והזמן הממשיים שמר על היהדות במשך אלפים שנה. כעת, הוא...

יחסי קהילה-רווחה

לתת רווחה לקהילה

אלישבע שניאור | כ' אייר תשפ"ג

הסיוע הנרחב לכל דל ונזקק בקהילה החרדית אינו מייתר את הצורך במערכת הרווחה הממשלתית. דא...

הרפורמה בחוק מקצועות הבריאות

תלמידת הסמינר על כורסת המטפל

אורית ג'ושוע | י"ח שבט תשפ"ג

הרפורמה המבקשת לאפשר הכשרת מטפלות במסגרת הסמינרים מאיימת על איכות הטיפול ועל החינוך בסמינרים כאחד....

חרדים בשירות המדינה

חרדים בשרות המדינה: אתגרים, אפשרויות והזדמנויות

הרב ד"ר יצחק טרכטינגוט | י"א שבט תשפ"ג

מספר החרדים המתקבלים לשרות המדינה נמוך מאד למרות החוק המחייב לשלבם. מדוע ואיך ניתן לשנות...

סיוון תשפ"ב: עבודת ה' בעולם המעשה

לצאת לעבוד בלי לרדת ברוחניות: על עבודת החולין ועבודת ה'

מוישי רוזנצוייג | א' סיוון תשפ"ב

בני ישיבות רבים חווים משבר רוחני חמור כאשר הם עוזבים את ספסלי בית המדרש לטובת...

סוף עידן ההשקפה

אליהו לוי | כ"ו טבת תשפ"ב

הירייה שנורתה בתחילת השבוע בבית העלמין במרכז, והידדה מקצה אחד של הארץ ועד קיצה השני,...

חשוון תשפ"ב: מימוש עצמי

איך מכוננים את העצמי? אותנטיות, חירות וקדושה

אליהו לוי | ט"ו חשון תשפ"ב

ההבדל הבולט בין החינוך התורני לחינוך החילוני הוא ערך המימוש העצמי. החינוך החילוני מבקש לפתח...

תשרי תשפ"ב - תורה וסביבה

מה חובתנו כלפי הבריאה?

הרב בניהו טבילה | ז' תשרי תשפ"ב

יציבותה ושלומה של הבריאה אינם מעסיקים היום את יושבי בית המדרש. חובתנו המוסרית והדתית, בהיותנו...

אלול תשפ"א: עיון הגותי

ורוח אין בהם

הרב אייל טויטו | ד' אלול תשפ"א

ההתמקדות הקיצונית בעיון תלמודי-הלכתי, תוך זניחה מוחלטת כמעט של ההיבטים ההגותיים של התורה, היא תופעה...