ניסן תשפ"א: יהדות ושמרנות

האם היהדות שמרנית?

הרב יהושע פפר | ה' ניסן תשפ"א

שתי האופציות הרווחות בעולם המערבי לניהול שינויים הן שמרנות ופרוגרסיביות. היהדות אינה תואמת אף אחת...

אדר תשפ"א: חינוך הבנות

המלכוד המוזר של החינוך בסמינר

דבורה אייזנבך (בלוך) | ה' אדר תשפ"א

חינוך הבנות בימינו מייצר מלכוד בלתי אפשרי: הוא מכוון את הבנות לתעסוקה מחוץ לעולם החרדי,...

שבט תשפ"א: תנועת החסידות

מה קרה לרעיון החסידי?

הרב שלמה שווירץ | ח' שבט תשפ"א

בשורתה של החסידות הייתה ביטול הדיכוטומיה בין גשם לרוח, באמצעות גילוי האלוקות בתוך העולם הגשמי....

טבת תשפ"א: נשירה ממוסדות לימוד

כיצד מונעים את הנשירה

הרב נח פלאי | ט' טבת תשפ"א

נשירת בני נוער ממוסדות לימוד היא מכת מדינה בדורנו. עם זאת, הנשירה אינה מתחילה כשהילד...

כסלו תשפ"א: רשויות מקומיות

על דעת הקהל

ד"ר מורן נגיד | ו' כסלו תשפ"א

העצמת האוטונמיה של הרשויות החרדיות היתה עשויה לשפר את איכות החיים של תושביהן ולפתור רבים...

חשוון תשפ"א: ההיסטוריה והיהדות התורנית

ההיסטוריה של ההיסטוריה

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ג' חשוון תשפ"א

התחשבות בתהליכים היסטוריים הינה אבן יסוד במסורת התורנית. אולם, בעקבות המחקרים ההיסטוריים של ההשכלה, נטשו...

אלול תש"פ: אתגר החילוניות בדורנו

סכנת הליברליזם ושברה

הרב יהושע פפר | ז' אלול תש"פ

עקרונות הליברליזם העכשווי - מה שמכונה לעתים "פרוגרסיביזם" - מאיימים על עצם קיומה של היהדות...

אב תש"פ: מוזיקה

שובה של היצירה היהודית

נתנאל לייפר | י"ב אב תש"פ

בשנים האחרונות מתחיל להישמע מחדש קול שנעדר שנים ארוכות מעולם המוזיקה היהודית: קולה של היצירה...

תמוז תש"פ: יחס לשוליים

"הרחיבי מקום אהלך"

אהרן קליין | ב' תמוז תש"פ

היחס לשוליים הוא אחת הסוגיות המשמעותיות שעמם מתמודד הציבור החרדי בעשורים האחרונים. רבים אינם מתאימים...