תשרי תשפ"ב - תורה וסביבה

מה חובתנו כלפי הבריאה?

הרב בניהו טבילה | ז' תשרי תשפ"ב

יציבותה ושלומה של הבריאה אינם מעסיקים היום את יושבי בית המדרש. חובתנו המוסרית והדתית, בהיותנו...

אלול תשפ"א: עיון הגותי

ורוח אין בהם

הרב אייל טויטו | ד' אלול תשפ"א

ההתמקדות הקיצונית בעיון תלמודי-הלכתי, תוך זניחה מוחלטת כמעט של ההיבטים ההגותיים של התורה, היא תופעה...

אב תשפ"א: חרדיות חו"ל

עלייה לצורך עלייה

הרב יהושע פפר | כ' אב תשפ"א

נוכחותם הגוברת של עולים בחברה החרדית בישראל עשויה לתרום לכינון חברה המשמרת ערכים יהודיים בסיסיים...

תמוז תשפ"א: הציונות הדתית

מחלוקת לשם שמים

הרב אריה מאיר | ז' תמוז תשפ"א

ההדרה המוחלטת של הציונות הדתית מהעולם החרדי, משל היו צדוקים, אינה רלוונטית עוד. למרות ההבדלים...

סיוון תשפ"א: גיוס לצה"ל

שומרי החומות

הרב ישראל הופריכטר | ט"ז סיון תשפ"א

החברה החרדית משלמת מחיר כבד על הימנעותה משרות צבאי, מחיר מוסרי ומחיר אזרחי. ההימנעות משרות...

אייר תשפ"א - דת ומדינה

להחליט שלא להחליט

שמעון נטף | ט' אייר תשפ"א

הניסיון להכריע סוגיות של דת ומדינה באמצעות מנגנוני השלטון בישראל מייצר התנגשויות חוזרות ונשנות בין...

ניסן תשפ"א: יהדות ושמרנות

האם היהדות שמרנית?

הרב יהושע פפר | ה' ניסן תשפ"א

שתי האופציות הרווחות בעולם המערבי לניהול שינויים הן שמרנות ופרוגרסיביות. היהדות אינה תואמת אף אחת...

אדר תשפ"א: חינוך הבנות

המלכוד המוזר של החינוך בסמינר

דבורה אייזנבך (בלוך) | ה' אדר תשפ"א

חינוך הבנות בימינו מייצר מלכוד בלתי אפשרי: הוא מכוון את הבנות לתעסוקה מחוץ לעולם החרדי,...

שבט תשפ"א: תנועת החסידות

מה קרה לרעיון החסידי?

הרב שלמה שווירץ | ח' שבט תשפ"א

בשורתה של החסידות הייתה ביטול הדיכוטומיה בין גשם לרוח, באמצעות גילוי האלוקות בתוך העולם הגשמי....

טבת תשפ"א: נשירה ממוסדות לימוד

כיצד מונעים את הנשירה

הרב נח פלאי | ט' טבת תשפ"א

נשירת בני נוער ממוסדות לימוד היא מכת מדינה בדורנו. עם זאת, הנשירה אינה מתחילה כשהילד...