חודש כסלו – מלחמת היצר

הישר והנלוז

מערכת צריך עיון | א' כסלו תשע"ח

בצדק מתהדרת החברה החרדית בערכי צניעות וקדושה, ובטוהר המחנה. מניין אפוא נובעות תופעות קשות של סטייה ועיוות?

בקרוב: טיפול שורש

מאמר תגובה | אלי הופמן | א' כסלו תשע"ח

בקרוב: איש ואשה – זכו

מאמר תגובה | הדסה ליכט | ח' כסלו תשע"ח

בקרוב: שופטים ושוטרים תתן לך

מאמר תגובה | הרב אשר מלמד | ט"ו כסלו תשע"ח

בקרוב: ושמירתן עליך

מאמר תגובה | דבי גרוס | כ"ב כסלו תשע"ח

סדר שני

לאן נעלם ה"מענטשליכקייט"?

יצחק שטרן

באחת השבתות, כאשר הצטופפתי עם עוד עשרות...

חרדים, דתים-לאומיים ומקומו של הא-ל

אברהם ליפשיץ

מדת האמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש....

עקידת יצחק – על ציות דתי ומוסר אנושי

חנוך רוזנברג

קריאה רצופה של פרשת וירא מעלה תמיהה...

ההלכה והמוסר – מהפכת ה"חפץ חיים"

הרב בניהו כהן

  תורת המוסר היהודית התקבלה בהר סיני...